Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоБюджетна система → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

56.Структура фінансової системи України.


Фінансова система - це сукупність окремих її ланок, що мають особливості в створенні та використанні фондів фінансових ресурсів для фінансового забезпечення економічних і соціальних потреб суспільства в цілому, окремих його верств населення, господарських структур. окремих громадян. Фінансова система має структуру: Державні фінанси:Державний бюджет, Фінанси підприємств державної власності, Пенсійний фонд, Фонди обов'язкового соціального страхування, Державний кредит ,Місцеві фінанси. Фінанси суб'єктів господарювання:Фінанси акціонерних товариств, Фінанси ТОВ,МП та підприємств інших форм власності, Фінанси фермерських господарств, Фінанси громадських організацій, Фінанси домогосподарств.
Міжнародні фінанси:Міжнародні розрахунки, Фінанси міжнародних політичних, економічних і інших організацій, Міжнародні фінансові інститути. Фінансовий ринок:Ринок грошей, Фондовий ринок. Страховий ринок
До організаційної структури фінансової системи України входять:Органи управління:Міністерство фінансів, Державна податкова служба., Державна контрольно-ревізійна служба, Державне казначейство,Рахункова палата, Аудиторська палата, Пенсійний фонд, Фонди соціального страхування, Комітет з нагляду за страхового діяльністю, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
II. Фінансові інститути:Національний банк,Комерційні банки,Небанківські кредитні установи ,Страхові компанії,Міжбанківська валютна біржа ,Фондова біржа.
Кожна структурна одиниця фінансової системи має свої специфічні організаційні форми. Органи управління виконують не тільки функції управління на мікро - та макрорівнях, але і контрольні функції.
Сьогодні фінансова система Украі'ни знаходиться у стадії розвитку. Тому вона, передусім, повинна відповідати певному ступеню перехідного періоду І відображати його особливості. Бесперечно,її структура ще буде змінюватись відповідно до нових етапів розвитку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "56.Структура фінансової системи України."
 1. 4. План рахунків і принципи його побудови
  фінансової звітності. План рахунків розроблено відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і міжнародних стандартів та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та є обов'язковим для використання банками України. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України затверджена постановою Правління Національного банку України від
 2. 5. Міжнародне екологічне право і співробітництво України в екологічній сфері
  структури Організації Об'єднаних Націй (ЮНЕСКО, ФАО, ВОЗ, МАГАТЕ). Міжнародне співробітництво України в екологічній сфері визначається Основними напрямами державної екологічної політики, а також міжнародними та міждержавними договорами та угодами. Розв'язання сучасних екологічних проблем в Україні можливе тільки в умовах широкого й активного міжнародного співробітництва всіх країн у цій сфері. Це
 3. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  структур виконавчої влади, координації, спрямовування та контролювання роботи керівного органу управління державною службою. Державний секретар повинен мати заступників, які призначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Державного секретаря. Секретаріат Кабінету Міністрів складається з підрозділів, які згідно з їхніми завданнями і функціями поділяється на: загальнофункціональні
 4. IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  структури управління, розпочинається другий етап реформи. Другий етап охоплює трансформацію низової ланки системи адміністративно-територіального устрою України (село, селище та місто), формування комунальних об'єднань територіальних громад, розмежування сфери відповідальності щодо надання державних та громадських послуг місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
 5. VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
  структуру; передбачити надання центральним органам функцій стратегічного планування і розроблення політики у відповідних сферах діяльності, програм дій щодо задоволення суспільне важливих потреб; изначити організаційні та матеріально-фінансові шляхи і засоби забезпечення прогнозування, планування, регулювання, моніторингу, аналізу і контролю в нових суспільних умовах, зокрема, за умов
 6. 19. Державні фінанси-складова частина фінансової системи України.
  структурою - це дуже складна та багатопланова сфера фінансової системи. Державні фінанси охоплюють загальнодержавні фінанси, серед яких провідне місце належить державному бюджет та місцеві фінанси, які пов'язані з формуванням, розподілом і використанням місцевих бюджетів. До складу державних фінансів входять також централізовані, регіональні та децентралізовані фонди цільового призначення,
 7. 23.Державний бюджет, проблеми формування та використання ресурсів.
  структури суспільного виробництва і забезпечення соціальних гарантій населення. Бюджет є фінансовою базою держави для здійснення її функцій. Державний бюджет України - основний фінансовий план, який розробляється і затверджується на один рік. У державному бюджеті наведені всі атрибути фінансового плану: доходи за конкретними джерелами надходжень; витрати за конкретними напрямами та заходами;
 8. 40. Необхідність і сутність державних фінансів
  фінансової системи є державні фінанси, які забезпечують фінансування усіх загально державних потреб суспільства та призначені забезпечувати його динамічний та ефективний розвиток. Державні фінанси - це грошові відносини з приводу розподілу та перерозподілу вартості суспільного продукту і частини національного багатства, пов'язані з формуванням фінансових ресурсів держави та її підприємств і
 9. 42. Основи фінансів підприємств та засади їх організації.
  структур грунтується на відповідних принципах. В основу організації фінансів підприємств покладено комерційний розрахунок, притаманний ринковій економіці. Його метою є одержання максимального прибутку при найменших витратах та мінімальному можливому ризику. Комерційний розрахунок базується на таких основних принципах: 1) Господарська і фшансова незалежність . 2) Самоокупність . 3)
 10. § 1. Сутність методики розслідування злочинів
  структурна частина науки криміналістики, органічно пов'язана з іншими її розділами - загальною теорією криміналістики, криміналістичною технікою і криміналістичною тактикою. У цілісній науковій системі криміналістики, безпосередньо спрямованій на повне відображення досягнутих знань, властивостей і закономірностей об'єкта пізнання, методика розслідування є, як зазначалося, заключним розділом,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua