Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоБюджетна система
СОДЕРЖАНИЕ:
Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011, 2011

В шпаргалке по бюджетной системе Украины приведены ответы на 81 вопрос к экзамену по бюджетной системе Украины.

1. Бюджетна система та принципи її побудови
2.Бюджетна політика і бюджетний механізм.
3. Бюджетне планування та його завдання.
4. Бюджетне планування та його завдання.
5. Бюджетний кодекс України.
6. Бюджетна класифікація.
7. Бюджетний механізм
8. Бюджетний дефіцит
9. Бюджетна політика і бюджетний механізм.
10. Бюджетний процес.
11. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями ринкового господарювання.
12.Взаємовідносини підприємств із бюджетом та позабюджетними фондами.
13. Взаємовідносини між ланками бюджетної системи, шляхи їх удосконалення.
14. Видатки державного бюджету.
15. Види фінансових планів та напрямки удосконалення.
16. Види і форми державного кредиту та їх розвиток.
17. Види,методи та організація фінансового контролю.
18. Використання фінансових ресурсів.
19. Державні фінанси-складова частина фінансової системи України.
20. Державні видатки.
21. Державні доходи
22. Державний бюджет як основний фінансовий план держави,розділи та їх характеристика.
23.Державний бюджет, проблеми формування та використання ресурсів.
24. Державний кредит.
25. Державний борг .
26. Дефіцит бюджету.
27. Джерела формування фінансових ресурсів та методи їх мобілізації.
28. Доходи державного бюджету та їх класифікація
29. Доходи і видатки місцевих бюджетів
30. Загальнодержавні податки та збори.
31. Класифікація видатків бюджету за функціональними ознаками.
32. Класифікація бюджету за економічними ознаками.
33. Методи фінансового механізму та його структура.
34.Місцкві фінанси.
35 . Місцеві бюджети у системі місцевих фінансів.
36. Місцеві бюджети: проблеми формування та використання.
37. Місцеві податки та збори.
38. Місцевий бюджет -фінансова база місцевого і регіонального самоврядування.
39. Необхідність та зміст фінансів, їх призначення та основні ознаки.
40. Необхідність і сутність державних фінансів
41. Неподаткові доходи бюджета.
42. Основи фінансів підприємств та засади їх організації.
43. Пенсійний фонд: джерела його формування та напрямки використання.
44. Податки: необхідність,функції, роль у сучасних уиовах.
45. Податки, їх класифікація за окремими ознаками.
46.Податки - основне джерело формування фінансових ресурсів держави.
47. Податкова система України,її побудови
48. Податкові доходи бюджету, шляхи їх удосконалення.
49. Регулювання міжбюджетних відносин
50. Ринок цінних паперів
51. Роль фінансів в економічній системі країни
52. Роль державного казначейства у виконанні бюджета.
54. Страхування: призначення, характеристика і напрямки.
55. Страховий ринок.
56.Структура фінансової системи України.
57. Структура бюджетної системи України. Характеристика ланок.
58. Сутність та роль бюджету в умовах ринкових відносин.
59. Стадії бюджетного процесу та їх характеристика.
60. Управління фінансовою системою України.
61. Управління державним боргом
62. Фактори, які впливають на фінансову політику та етапи їі реалізації
63.Фінансова система:сутність та розвиток.
64. Фінансова політика, її суть, цілі та завдання.
65. Фінансова система і бюджет.
67.Фінансові ресурси: призначення, визначення.
68. Фінансові ресурси підприємств
69. Фінансовий механізм: призначення та склад.
70. Фінансовий ринок.
71. Фінансовий контроль:призначення,зміст та принципи.
72. Фінансове планування та його завдання.
73. Фінансове планування в діяльності господарських суб'єктів.
74. Фінансове право. Предмет та джерело бюджетного права.
76. Фінанси, бюджет, податки: визначення, суть, функції, взаємозв?язок, роль в сучасних умовах.
77. Фонди спеціального призначення.
78. Фонди державного соціального страхування; джерела формування та напрямки використання.
79. Функції фінансів
80. Функції Міністерства фінансів України.
81. Функції бюджету.
82. Характеристика ланок фінансової системи.
83. Централізовані та децентралізовані фінанси.
84.Шляхи зміцнення бюджетної системи України.
Бюджетна система:
© 2014-2022  ibib.ltd.ua