Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоБюджетна система → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

74. Фінансове право. Предмет та джерело бюджетного права.


Зважаючи на те, що бюджет є центральною ланкою фінансової системи, важливу роль у діяльності держави відіграє існування відносин, які регулюються великою кількістю фінансово-правових норм. Ці норми створюють основний розділ фінансового права - бюджетне право.
Бюджетне право України - це сукупність фінансово-правових норм, що регулюють фінансові відносини, які виникають у зв'язку з бюджетною діяльністю.
Предметом бюджетного права є відносини з приводу формування і використання державного і місцевих бюджетів України. Бюджетно-правові норми регулюють відносини при визначенні бюджетної системи, розподілі доходів і видатків між окремими видами бюджетів, у процесі складання, розгляду, затвердження бюджетів, їх виконання та звітності про виконання бюджетів.
Бюджетні відносини в Україні базуються на системі нормативно-правових актів, які складають бюджетне законодавство, а саме:Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України та Постанови Верховної Ради України , Укази Президента України, Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів та міністерств, відомств, рішення місцевих органів влади.
Контроль за дотриманням бюджетного законодавства здійснюють Верховна рада України, Міністерство фінансів України, Державне казначейство України, Верховна рада АР Крим, місцеві державні адміністрації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "74. Фінансове право. Предмет та джерело бюджетного права."
 1. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  фінансового конт ролю в Україні: Навч.-метод, посіб. - Одеса, 1999. 110. Царьова Л.К. Банківське право: Навч.-метод.посіб. - Одеса, 2000. 111. Шергин А.П. Административная юрисдикция. М., 1979. 112. Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. - М., 1993. 113. Яновский А. Отбор персонала (собеседование с кандидатами при приеме на работу) // Проблемы предпринимательства. - 1997.
 2. § 3. Поняття та система господарського законодавства
  фінансового, адміністративного, трудового права тощо), котрі теж регулюють народне господарство. Правильність такого підходу підтверджує ст. 4 ГК, згідно з якою предметом регулювання Кодексу не є: майнові та особисті немайнові відносини, що регулюються Цивільним кодексом України; земельні, гірничі, лісові та водні відносини, відносини щодо використання й охорони рослинного і тваринного світу,
 3. Поняття екологічного права України
  фінансового права. Питання стимулювання природоохоронної діяльності підприємств і організацій входять до сфери як екологічного, так і господарського права. Правове регулювання власності на природні ресурси - однаково важливі для реалізації і цивільного права і для екологі-чного. Таким чином, екологічне право - це комплексна галузь права, яка об'єднує правові норми, що регулюють різноманітні
 4. Поняття екологічного права України
  фінансового права. Питання стимулювання природоохоронної діяльності підприємств і організацій входять до сфери як екологічного, так і господарського права. Правове регулювання власності на природні ресурси - однаково важливі для реалізації і цивільного права і для екологічного. Таким чином, екологічне право - це комплексна галузь права, яка об'єднує правові норми, що регулюють різноманітні
 5. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  фінансового законодавства. Література: 1,9,17, 29, ЗО, 31, 72, 76, 82,88,108,109,199, 220,244, 246, 248, 287, 294, 307, 312, 327, 330, 331, 349, 361, 366, 399таін. Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою 1. Правові засади управління освітою і наукою. 2. Система органів управління освітою і наукою та їх повнова ження. 3. Адміністративно-правовий статус
 6. VII. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  фінансових ресурсів на користь адміністративно-територіальних одиниць, які не мають достатньої власної доходної бази. Цей процес забезпечується центральними органами державної влади. Синонім поняття "бюджетне регулювання". Фінансове вирівнювання є не абсолютним вирівнюванням доходів територіальних одиниць, а лише в цілому. Трансферти - кошти, що передаються з Державного бюджету до місцевих
 7. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  фінансового забезпечення економічної реформи необхідно спеціальним законодавчим актом визначити правовий статус Національного банку України як центральної банківської установи держави та чітко врегулювати його компетенцію. Слід також чітко розмежувати функції Національного банку та комерційних 296 банків, розширити повноваження НБУ щодо здійснення контролю та нагляду за банківською діяльністю.
 8. 59. Організація Об'єднаних Націй: історія створення, правовий статус, головні органи
  фінансових питаннь (Другий комітет); Комітет з соціальних, гуманітарних питань і питань культури (Третій комітет); Комітет із питань міжнародної опіки і територій, що не самоуправляються (Четвертий комітет); Комітет з адміністративних і бюджетних питань (П'ятий комітет); Комітет з правових питань (Шостий комітет). Генеральна Асамблея може також утворювати тимчасові або постійні допоміжні органи
 9. § 1. Криміналістична характеристика вимагань
  фінансових «пірамід», посередники з «відмивання» коштів, хабарники, учасники незаконних і сумнівних угод та ін. Нерідко вимагання стає засобом вирішення конфліктів між злочинними угрупованнями щодо поділу сфер впливу. Серед потерпілих за віковим складом найбільший відсоток становлять особи зрілого віку (30-45 років - 64 %), причому такий віковий розподіл потерпілих є найбільш характерним для
 10. 3.3. Інші види правової допомоги
  фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (РАТР) та іншими міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на співробітництво у запобіганні та протидії легалізації (відмиванню) доходів. Видача (екстрадиція) організаторів, підбурювачів, учасників та пособників міжнародних злочинних терористичних організацій, знарядь злочину, зброї, документів та грошових коштів проводиться відповідно
© 2014-2021  ibib.ltd.ua