Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоБюджетна система → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

34.Місцкві фінанси.


Важливою складового частиною процесу становлення і розвитку національної фінансової системи є відродження місцевих фінансів як об'єктивної економічної реальності, властивої фінансовим системам усіх сучасних цивілізованих держав.
Місцеві фінанси як система включають у себе такі взаємопов'язані структурні елементи, як видатки, доходи, способи їх формування, місцеві фінансові інститути, об'єкти та суб'єкти системи, взаємовідносини між ними та з іншими ланками фінансової системи.
Об'єктом фінансових відносин у сфері місцевих фінансів є фінансові ресурси,. що мобілізуються, розподіляються та використовуються місцевими органами влади для виконання покладених на них функцій і завдань.
Головними суб'єктами фінансових відносин у сфері місцевих фінансів є:
територіальна громада - сукупність громадян, які спільно проживають у міській чи сільській місцевості, мають колективні інтереси; органи місцевого самоврядування.Суб'єктом подібних відносин виступає також держава в особі її органів: місцевих державних адміністрацій та центральних органів державної влади.
Важливою умовою побудови демократичної держави є фінансова незалежність органів місцевого самоврядування.
Головною ознакою фінансової незалежності органів місцевого самоврядування є володіння ресурсами, розмір яких відповідає функціям і завданням, що покладаються на ці органи. Для забезпечення повноцінної діяльності органів місцевого самоврядування важливо правильно визначити обсяг фінансових ресурсів, достатніх для фінансування їх функцій.
Структурно-логічна схема
Визначення потреби у фінансових ресурсах органів місцевого самоврядування.
Визначення сфери діяльності та кола завдань органів місцевого самоврядування:
власні повноваження
делеговані повноваження
Розрахунок мінімальних обсягів фінансових ресурсів, необхідних для виконання завдань органів місцевого самоврядування:
власні доходи
передані загальнодержавні доходи
доходи з інших джерел
Визначення напрямків використання мобілізованих фінансових ресурсів і форм здійснення видатків:
використання коштів згідно з функціональною та економічною бюджетною класифікацією
кошторисне фінансування,позики та дотації комунальним підприємствам.
Власні повноваження органів місцевого самоврядування включають:
- утримання органів місцевого самоврядування
- житлово-комунальне господарство
- фізична культура і спорт
- реставрація та охорона пам'ятників місцевого значення До державних делегованих повноважень відносяться;
- фінансування органів управління
- освіта
- охорона здоров'я
- соціальний захист і соціальне забезпечення
- дотації житлово-комунальному господарству
- культура і мистецтво.
Делеговані повноваження пов'язані з виконанням зобов'язань, які мають загальнонаціональне значення. ЦІ функції місцевим бюджетам делегує держава, яка має право контролювати виконання цих завдань та їх належне фінансування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "34.Місцкві фінанси."
 1. Тема 25. Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами і кредитуванням
  фінансами і кредитуванням. Система органів управління фінансами і кредитуванням та їх повноваження. Фінансовий контроль: поняття, особливості. Адміністративна відповідальність за адміністративні проступки у сфері фінансів. Правовими засадами здійснення управління фінансами і кредитуванням є закони "Про бюджетну систему України", "Про систему оподаткування", "Про державну податкову службу",
 2. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  фінансами і кредитуванням 1. Правові засади управління фінансами і кредитуванням. 2. Органи управління фінансами та їх повноваження. 3. Управління в галузі бюджетної діяльності. 4. Управління системою оподаткування. 5. Управління кредитуванням. 6. Фінансовий контроль. 7. Адміністративна відповідальність за порушення фінансового законодавства. Література: 1,9,17, 29, ЗО, 31, 72, 76,
 3. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  фінансами і кредиту- | ванням. 71. Організаційно-правові засади управління агропромисловим комплексом. 72. Організаційно-правові засади управління транспортом. 73. Організаційно-правові засади управління підприємницькою діяльністю. 74. Організаційно-правові засади обмеження монополізму та недо пущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяль ності. 75. Правові засади управління
 4. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  фінансами та державним майном і контроль за їх використанням; спрямування і координація діяльності органів виконавчої влади та її орієнтація переважно на забезпечення прав і свобод громадян та надання їм державних (управлінських) послуг. (Управлінські послуги визначаються як послуги із боку органів виконавчої влади, що є необхідною умовою реалізації прав і свобод громадян - зокрема реєстрація,
 5. IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  фінансових та економічних ресурсів; із конституційним визначенням суб'єкта місцевого самоврядування - територіальної громади - не узгоджена система адміністративно-територіальних одиниць: у межах адміністративних кордонів одних населених пунктів перебувають інші населені пункти, територіальні громади яких виступають згідно з Конституцією України самостійним суб'єктом місцевого самоврядування.
 6. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  фінансами та державним майном і контроль за їх використанням; - спрямування діяльності органів виконавчої влади переважно на забезпечення реалізації та захисту прав і свобод та надання гро мадянам державних (управлінських) послуг. Стосовно центральних органів виконавчої влади якісне оновлення статутного законодавства має бути спрямоване на подолання таких існуючих у сучасній практиці
 7. 69. Підстави міжнародно-правової відповідальності держав
  фінансам держави) і нематеріальним (наприклад, порушення державного суверенітету, замах на честь і достоїнство держави й т.п.). Іноді протиправним поводженням держави заподіюється одночасно як матеріальний, так і нематеріальний збиток Відносно провини як підстави міжнародно-правової відповідальності держави єдиної думки в науці міжнародного права немає. У міжнародній практиці й доктрині
 8. 2.Бюджетна політика і бюджетний механізм.
  фінансовою політикою частиною якої є бюджетна політика - комплекс юридичних! економічних, організаційних заходів щодо складання бюджетів регулювання бюджетного процесу, організації бюджетного контролю. Проект Основних напрямів бюджетної політики складається також з урахуванням основних засад грошово-кредитної політики на наступний бюджетний період, які визначає Національний банк України.Основні
 9. 9. Бюджетна політика і бюджетний механізм.
  фінансовою політикою частиною якої є бюджетна політика - комплекс юридичних, економічних, організаційних заходів щодо складання бюджетів регулювання бюджетного процесу, організації бюджетного контролю. Бюджетна політика є важливою складовою державного регулювання економіки. Основна її функція - фінансова підтримка виробництва і соціальних програм. Від напрямків і механізмів фінансової підтримки
 10. 11. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями ринкового господарювання.
  фінансів з такими економічними категоріями як ціна ,зарплата,кредит, а також в якій послідовності ці категорії вступають у розподільчий процес. Ціна.Саме вона вступає у розподільчий процес першою і визначає первинні пропорції в ньому.Коливання ціни вартості створюють поле діяльності для фінансів. У ціні містяться всі структурні частини вартості, які далі розповсюджуються й стримують свої
© 2014-2022  ibib.ltd.ua