Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоБюджетна система → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

11. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями ринкового господарювання.


Важливо знати взаємозв'язок фінансів з такими економічними категоріями як ціна ,зарплата,кредит, а також в якій послідовності ці категорії вступають у розподільчий процес.
Ціна.Саме вона вступає у розподільчий процес першою і визначає первинні пропорції в ньому.Коливання ціни вартості створюють поле діяльності для фінансів.
У ціні містяться всі структурні частини вартості, які далі розповсюджуються й стримують свої економічні форми у вигляді фінансових ресурсів і фондів.В умовахжорсткої централізації доля заробітної платні менша; доля ж доплат до заробітної платні - більша.В умовах демократії заробітна плата- основна, а додаткові виплати значно менші.
Ціна підготовлює умови для функціонування фінансів.Або кошти накопичуються у підприємства, але тоді зростають суми податків, або суспільний продукт розростається, що приводить до вивільнення ресурсів, які переміщуються в галузі з найбільш високою нормою прибутку.
Фінанси конкретизують ті пропорції, якізакладені ціною.Фінансовий розподіл відрізняється від цінового тим, що обєктом цінового розподілу виступає лише частина вартості валового суспільного продукту.
Фінанси розподіляють всю вартість валового суспільногопродукту.По відношенню до цінового розподілу, фінасовий розподіл є вторинним.Ціновий розподіл на поверхні не помітний, він прихований у загальній масі виручки.Фінансовий розподіл чітко проглядається.
Ціновий розподіл займається лише розподілом, а фінансовий- розподілом і перерозподілом.
Заробітна плата.Слід за ціною, всередині фінансового розподілу, починає функціонувати заробітна плата.Фінанси створюють умови для формування фонду зарплати та інших фондів оплати праці.Ці категорії створюють передумови для відтворювання робочої сили, у взаємодії стимулюють відтворювальний процес.
Відмінності зарплати і фінансів:Межі фінансового розподілу значно ширші, зарплата стосується лише компенсації витрат.Фінанси беруть участь в односторонньому русі вартості, а зарплата у зустрічному.За допомогою фінасів формується значна кількість фондів, а за допомогою зарплати- фонд зарплати і преміальний фонд.Вони складають фонд оплати праці.Зарплата основа для сплачування податків.Джерелом зарплати є фінансові ресурси, а фонд зарплати при його економії сам стає джерелом фінансових ресурсів.
Кредит:Фонди банків формуються на стадії перерозподілу, тобто кредит стає завершує розподільчий процес.Кредитні ресурси формуються внаслідок того, що з'являється невідповідність у наявності власних коштів та їх потребою.Кредит доповнює фінансові ресурси і дозволяє відбуватися процесу розширеного відтворювання.
Особливості:
1.Кошти банку видають на певний термін, на певних умовах та за умов повернення.
2.Кошти при фінансуванні видаються на певні цілі,безкоштовно,без повернення.
За допомогою кредиту відбувається перерозподіл фінансових ресурсів між підриємствами, організаціями і громадянами.
Постійно відбувається переливання кредитних ресурсів у фінансові ресурси і навпаки.Всі фонди підриємства концентрцються на рахунках в банках і джерелом позикових фондів банків для видачи кредитів.
Між кредитом та фінансами багато спільних рис, але основою є широке використання обох у кругообігу і відтворювальному прцесі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "11. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями ринкового господарювання."
 1. Поняття і особливості принципів екологічного права
  язок держави дбати про санітарно-епідемічне благополуччя. У ст. 85 (п. 6) зазначено, що парламент затверджує загальнодержавні програми охорони довкілля. Ст. 92 визначає, що тільки законами як правовими актами вищої юридичної сили визначаються "правовий режим власності", основи екологічної безпеки, "засади використання природних ресурсів, виключної (морської) економічної зони, континентального
 2. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  язок: Закон України від 16 травня 1995 р. // Відо мості Верховної Ради України. - 1995. - № 20. - Ст. 143. 202. Про донорство крові та її компонентів: Закон України від 23 червня 1995 р. (зі змінами і доповненнями) // Відомості Вер ховної Ради України. - 1995. - № 23. - Ст. 183. 203. Про музеї та музейну справу: Закон України від 29 червня 145 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995.
 3. 1. Визначте місце дисципліни в системі сучасного менеджменту організацій
  взаємозв'язків і закономірностей між ними, прогнозування типових організаційних ситуацій); прикладному (управління персоналом займається питаннями зміни і перетворення реальних виробничих ситуацій, розробкою конкретних моделей, проектів і пропозицій для підвищення ефективності використання робітників). Між двома рівнями управління персоналом існує тісний взаємозв'язок: з однієї сторони, теорія
 4. 44. Податки: необхідність,функції, роль у сучасних уиовах.
  взаємозв'язку з фіскальною функцією. Регулююча роль держави у галузі оподаткування проявляється у застосуванні таких податкових важелів, як види податків, податкові ставки, податкові пільги для певних форм економічної діяльності. Держава, використовуючи регулюючу функцію, отримує можливість впливати на рівень соціальне -економічного розвитку, стимулюючи чи дестимулюючи окремі його напрями.
 5. 51. Роль фінансів в економічній системі країни
  фінансів необхідних умов для створення, розподілу та використання валового внутрішнього продукту в країні досягається саме завдяки організації різноманітних фондів фінансових ресурсів на всіх етапах діяльності держави, підприємницьких структур і кожного громадянина. Фінанси за своїм змістом - дуже непроста, багатогранна складова економічних явищ і процесів, економічної системи в цілому;
 6. 76. Фінанси, бюджет, податки: визначення, суть, функції, взаємозв?язок, роль в сучасних умовах.
  фінансів. Держава, здійснюючи економічні функції, використовує різноманітні інструменти регулювання, серед яких чільне місце належить фіскальним. Вплив фіскальних інструментів на економічні відносини у суспільстві багатогранний. З їхньою допомогою держава впливає на обсяги та структуру національного виробництва, інвестиційну активність суб'єктів господарювання, структурні зміни в економіці,
 7. § 1. Криміналістична характеристика розкрадань
  взаємозв'язок), викликані службовими та позаслужбовими діями та зв'язками розкрадачів, способом життя, поведінкою у побуті, особистими зв'язками. Кожний елемент системи пов'язаний з іншими як прямо, так і опосередковано, що визначає характер зв'язків між ними залежно від рівня та обсягу завдання, яке вирiшується слідчим. Наприклад, у будь-якому випадку можна простежити зв'язок між елементами
 8. § 1. Поняття економічної конкуренції. Законодавство про захист економічної конкуренції
  іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обігу товарів на ринку. Слово «сoncurrentia» в перекладі з латинської означає «змагання, суперництво». «Як економічна категорія конкуренція - це боротьба між товаровиробниками за найвигідніші
 9. § 2. Прояви порушення законодавства щодо економічної конкуренції. Правовий статус природних монополій
  язок загального користування; централізоване водопостачання та водовідведення; централізоване постачання теплової енергії; спеціалізовані послуги транспортних терміналів, портів, аеропортів за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України. Діяльність суб'єктів природних монополій, а також діяльність суб'єктів господарювання на суміжних ринках підлягає ліцензуванню відповідно до
 10. Словник-довідник
  язок на користь третьої особи, яка встановлена або не встановлена в договорі. Договір приєднання - договір, умови якого встановлені однією зі сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений тільки через приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору. Договір управління майном - угода, за якою
© 2014-2022  ibib.ltd.ua