Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоБюджетна система → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

79. Функції фінансів


Функції фінансів відображають форми проявлення фінансів і призначення в суспільстві, їх роль у народному господарстві. Сутність фінансів проявляється у функціях, які вони виконують.
Загальноприйнято вважати, що фінанси виконують дві основні функції: розподільчу та контрольну. При цьому розподільна функція підрозділяється на дві підфункції: перша пов'язана зі створенням грошових доходів та грошових фондів (регулююча); друга пов'язана з використанням грошових доходів та грошових фондів (стимулююча).
Суть розподільної функції полягає в тому, що фінанси виступають інструментом розподілу та перерозподілу ВВП. За допомогою розподільної функції здійснюються відшкодування вартості засобів виробництва, що витрачалися, та створення первинних доходів.
Перерозподільна функція фінансів проявляється при перерозподілі грошових коштів у міжтериторіальному, міжгалузевому, внутрішньогалузевому і внутрішньогосподарському аспектах. Перерозподільна функція фінансів діє у взаємозв'язку і взаємообумовленості з контрольною функцією, яка є внутрішнього властивістю фінансів та служить засобом контролю за процесом перерозподілу вартості ВВП шляхом утворення і використання грошових фондів цільового призначення.
Контрольна функція пронизує всю фінансову діяльність держави, її установ, підприємств, організацій, населення.
Завдяки контрольній функції фінансів суспільство контролює повноту і своєчасність забезпечення фінансовими ресурсами різних суб'єктів фінансових відносин, економне та ефективне використання коштів.
У залежності від суб'єктів, які здійснюють фінансовий контроль, розрізняють: Державний контроль - це контроль з боку держави за фінансовою діяльністю юридичних та фізичних осіб. Його здійснюють органи державної влади та управління.
Відомчий контроль здійснюється галузевими міністерствами, відомствами відносно до підпорядкованих їм підприємств, організацій, установ. Його об'єктом виступає фінансова діяльність підприємств,
Внутрішній контроль здійснюється фінансовими службами підприємств та установ, в функції яких входять перевірки господарсько-фінансової діяльності підприємств.
Незалежний фінансовий контроль здійснюється незалежними аудиторськими фірмами.
Суспільний контроль - це контроль з боку суспільства за фінансовою діяльністю держави.
Існують другорядні функції, які теж показують, яким чином реалізується суспільне призначення фінансів.
Функція ефективності припускає встановлення державою таких податків та пільг, які регулюють Ірошовий обіг і систему кредитування, сприяє пожвавленню ділової активності, раціональному використанню ресурсів.
Функція стабільності - спрямованість фінансової і кредитної політики
на уникнення надмірних спадів та "перегрівів" в економіці.
Функція формування та використання грошових фондів пов'язана із матеріальним змістом фінансових відносин, які мають грошове вираження, з процесами мобілізації коштів до грошових фондів різних рівнів та використання цих коштів на задоволення суспільних потреб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "79. Функції фінансів"
 1. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  функції та завдання, їх правосуб'єктність проявляється, в першу чергу, у взаємовідносинах з державними органами. Чинне законодавство встановило основи таких взаємовідносин, а саме: порядок здійснення державної реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності, сертифікації; здійснення оперативного та бухгалтерського обліку; ведення статистичної звітності та ін. При вивченні даного питання
 2. IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  функції та повноваження місцевого самоврядування, які здійснюються на різних територіальних рівнях. На третьому етапі реформування на основі перерозподілу функцій та повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, що проведений на першому і другому етапах реформи, необхідно остаточно визначитись із статусом місцевих органів виконавчої влади і місцевого
 3. 2.Бюджетна політика і бюджетний механізм.
  функції, а й бере участь у створенні фінансових ресурсів держави.Перспективи бюджетної політики як складової фінансової політики невіддільні від розвитку єдиної цілісної системи фінансових відносин у напрямку досягнення збалансованості економічних інтересів усіх суб'єктів розширеного відтворення. Бюджетний механізм Складовою ланкою загальної системи управління економікою, яка значного мірою
 4. 9. Бюджетна політика і бюджетний механізм.
  функції, а й бере участь у створенні фінансових ресурсів держави. Перспективи бюджетної політики як складової фінансової політики невіддільні від розвитку єдиної цілісної системи фінансових відносин у напрямку досягнення збалансованості економічних інтересів усіх суб'єктів розширеного відтворення. Складовою ланкою загальної системи управління економікою, яка значного мірою визначає характер
 5. 34.Місцкві фінанси.
  функції місцевим бюджетам делегує держава, яка має право контролювати виконання цих завдань та їх належне
 6. 35 . Місцеві бюджети у системі місцевих фінансів.
  функції: - формування грошових фондів, які є фінансовим забезпеченням діяльності місцевих органів влади - розподіл і використання цих фондів між галузями народного господарства - контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств, організацій, установ, підпорядкованих місцевим органам влади. Доходи місцевих бюджетів мають вирішальне значення для забезпечення матеріальної і фінансової
 7. 38. Місцевий бюджет -фінансова база місцевого і регіонального самоврядування.
  функції: - формування грошових фондів, які є фінансовим забезпеченням діяльності місцевих органів влади - розподіл і використання цих фондів між галузями народного господарства - контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств, організацій, установ, підпорядкованих місцевим органам влади. Доходи місцевих бюджетів мають вирішальне значення для забезпечення матеріальної і фінансової
 8. 40. Необхідність і сутність державних фінансів
  функції державного фінансового забезпечення соціальних потреб населення через систему обов'язкового соціального страхування. Складовою частиною соціального страхування є страхування на випадок безробіття - система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття та надання соціальнихих послуг за рахунок коштів відповідного фонду. До цільових
 9. 44. Податки: необхідність,функції, роль у сучасних уиовах.
  функції, використовує різноманітні інструменти регулювання, серед яких чільне місце належить фіскальним. Вплив фіскальних інструментів на економічні відносини у суспільстві багатогранний. З їхньою допомогою держава впливає на обсяги та структуру національного виробництва, інвестиційну активність суб'єктів господарювання, структурні зміни в економіці, справедливий та соціальне доцільний розподіл
 10. 46.Податки - основне джерело формування фінансових ресурсів держави.
  функції : фіскальну , регулюючу, контрольну. Фіскальна функція вважається історично найдавнішою та э, що послідовно реалізується, за допомогою неї здійснюється головне призначення податків - збір грошових коштів з фізичних та тих осіб із метою формування фінансових ресурсів держави, ПО акумулюються у бюджетній системі та позабюджетних фондах, і необхідних для здійснення нею своїх
© 2014-2021  ibib.ltd.ua