Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоБюджетна система → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

78. Фонди державного соціального страхування; джерела формування та напрямки використання.


Соціальне страхування є системою прав, що встановлюються державою щодо матеріального забезпечення та надання соціальних послуг громадянам у разі настання хвороби, певної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від громадянина причин, старості та й інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових коштів, що формуються за рахунок сплати страхових внесків працедавцями та найманими ними працівниками, а також бюджетних асигнувань у випадках, що визначені Законом.
Предметом соціального страхування є економічні та соціальні відносини, що складаються у суспільстві в процесі створення системи колективного забезпечення та реалізації соціальних прав людини .
фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності здійснює забезпечення державних гарантій у разі тимчасової непрацездатності, догляду за хворою дитиною, хворим членом сім'ї, вагітності та пологів, народженням дитини.
Кошти цього фонду створюються за рахунок таких джерел:
- страхових внесків роботодавців - суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності ;
- страхові внески найманих працівників;
- страхові платежі працівників, які забезпечують себе роботою самостійно;
- благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;
- асигнування з Державного бюджету України ;
- інші надходження.
Кошти цього фонду використовуються на :
- виплату допомоги з тимчасової непрацездатності, вагітністю та пологах, при народженні дитини та ін.;
-організацію санаторно-курортного лікування та оздоровлення працівників та членів їх сімей;
-забезпечення поточної діяльності, утримання органів управління Фонду, розвиток його матеріально - технічної бази;
- підготовку кадрів;
- інші цільові програми з питань соціального страхування
Фонд соціального страхування на випадок безробіття має сприяти забезпеченню ефективності зайнятості населення, створенню нових робочих місць, надавати матеріальну допомогу та соціальні послуги на випадок безробіття.
Джерелами формування Фонду є:
- внески підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
- страхові внески фізичних осіб;
-кошти державного та місцевих бюджетів;
- благодійні внески підприємств, організацій, установ та фізичних осіб;
- кошти служби зайнятості за надання послуг підприємницьким структурам;
- інші надходження.
Фінансування витрат цього Фонду на державному рівні здійснюється на заходи, пов'язані з розвитком навчальних центрів з профорієнтації, професійної підготовки та перепідготовки вивільнюваних громадян.
На місцевому рівні кошти Фонду використовуються на:
- виплату допомоги по безробіттю;
- професійну орієнтацію, підготовку та професійне навчання безробітних;
- виплати дотації роботодавцю на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних;Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання є самостійним видом загальнообов'язкового соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров'я громадян у процесі їхньої трудової діяльності.
Фінансування цього фонду здійснюється за рахунок внесків роботодавців,добровільних внесків та інших надходжень.
Кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків використовуються на:
- виплату допомоги у зв язку з тимчасовою непрацездатністю;
- виплату пенсій за інвалідністю;
- виплату пенсій у зв'язку з втратою годувальника ;
- відшкодування збитку , заподіяному потерпілому па виробництві;
- фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу потерпілим;
- здійснення заходів, спрямованих на попередження нещасних випадків, усунення загрози здоров'ю працівників, що викликана умовами праці.
Фонд соціального захисту інвалідів створено для фінансування робіт і державних програм з соціального захисту інвалідів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "78. Фонди державного соціального страхування; джерела формування та напрямки використання."
 1. 43. Пенсійний фонд: джерела його формування та напрямки використання.
  державних, регіональних і обласних програм соціальної підтримки пенсіонерів та інших категорій населення, які потребують допомоги; - забезпечення поточної діяльності та утримання органів управління фонду; - оплата послуг з виплати та доставки пенсій, формування резерву коштів Пенсійного фонду,- - зміцнення матеріально - технічної бази фонду, проведення роз'яснювальної роботи серед населення та
 2. 46.Податки - основне джерело формування фінансових ресурсів держави.
  фонди цільового призначення, які формуються в процесі розподілу і перерозподілу національного багатства, валового внутрішнього продукту та національного доходу і призначені для використання відповідно до завдань соціально-економічного розвитку суспільства і колективів окремих підприємств.Централізовані грошові фонди концентруються у державі і являють собою загальнодержавні фінансові ресурси.
 3. 48. Податкові доходи бюджету, шляхи їх удосконалення.
  фонди (Пенсійний фонд, фонди державного соціального страхування тощо), а також доходи державних підприємств, тобто прибуток, який залишається після сплати цими підприємствами податків та обов'язкових платежів. Доходи, які мобілізуються до бюджетів, виступають одним з головних знарядь впровадження в життя державних заходів Це дає можливість зосереджувати бюджетні ресурси на основних напрямах
 4. 67.Фінансові ресурси: призначення, визначення.
  фонди цільового призначення, які формуються в процесі розподілу і перерозподілу національного багатства, валового внутрішнього продукту та національного доходу і призначені для використання відповідно до завдань соціально-економічного розвитку суспільства і колективів окремих підприємств.Централізовані грошові фонди концентруються у державі і являють собою загальнодержавні фінансові ресурси.
 5. 83. Централізовані та децентралізовані фінанси.
  фонди та накопичення, які створюються державою, підприємствами, установами, організаціями в процесі розі юділу та перерозподілу ВВП і національного доходу, являють собою фінансові ресурси. Фінансові ресурси - це централізовані і децентралізовані грошові фонди цільового призначення, які формуються в процесі розподілу і перерозподілу національного багатства, валового внутрішнього продукту та
 6. § 3. Поняття та система господарського законодавства
  фонди)» від 15.03.2001; Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28.11.2002; Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991; Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994; Закон України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» від
 7. Поняття, класифікація основних засобів та рахунки, що використовуються для їх обліку
  фонди; малоцінні необоротні матеріальні активи; тимчасові (нетитульні) споруди; інші необоротні матеріальні активи; в) незавершені капітальні інвестиції. На підставі зазначених груп банки самостійно здійснюють класифікацію основних засобів і встановлюють вартісні ознаки предметів, що входять до складу необоротних матеріальних активів. Для обліку активів групи "Основні засоби" використовуються
 8. ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА І РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
  державної системи моніторингу навколишнього природного середовища; створення системи прогнозування, запобігання та оперативних дій у разі надзвичайних ситуацій природного і природно-техногенного походження; забезпечення екологічного супроводу процесу конверсії військово-промислового комплексу; здійснення заходів щодо екологічного контролю за діяльністю Збройних Сил України; розробка
 9. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  державного управління і міжнародно-правових відносин (спеціалі зації "Правове забезпечення управлінської діяльності"); - студенти другого курсу очно-заочної форми навчання (згідно зі списком); - студенти третього курсу заочної форми навчання, третього курсу післядипломної форми навчання (згідно зі списком). 2. Етапи підготовки курсової роботи Підготовка курсової роботи включає в себе
 10. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  державної служби в Ук раїні: Навч.-метод, посіб. Одеса: Юридична література, 2000. 29. Бекерська Д.А., Воронова Л.К. Фінансове право. - К., 1998. 30. Бекерская Д.А. Фінансове право: Учеб.-метод, реком. - Одесса, 1999. 31. Бекерская Д.А. Налоговое право и налоговое законодательство Украины: Учеб. пособ. - Одесса, 2000. 32. Белкин А.А. Дело об антимонопольном комитете // Правове дение 1993. - № 1.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua