Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоБюджетна система → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

77. Фонди спеціального призначення.


Важливою ланкою фінансової системи , яка входить до складу державних фінансів, є фонди фінансових ресурсів спеціального призначення.До їх складу входять такі фонди:
якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров'я громадян у процесі їхньої трудової діяльності.
За економічним змістом фонди спеціального призначення є сукупністю грошових відносин, пов'язаних з розподілом, перерозподілом та використанням частини вартості національного доходу, яка призначена для фінансування цільових програм та підтримки певного рівня життя різних соціальних верств населення. У теперішній час в Україні створені такі основні державні цільові фонди:
- Пенсійний фонд, - Фонд соціального страхування з тимчасової втрати
- Фонд соціального страхування на випадок безробіття ,
- Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань .
- Фонд соціального захисту інвалідів.
Головними завданнями та функціями Пенсійного фонду є:
- забезпечення фінансування витрат на виплату пенсій відповідно до Законів України;
- збирання, акумуляція та облік страхових внесків, призначених для пенсійного забезпечення та виплати допомоги;
- участь у фінансуванні державних , регіональних та обласних програм соціальної підтримки пенсіонерів, Інвалідін, інших категорій , населення та у страхуванні здоров'я пенсіонерів через страхові компанії;
- організація міжнародного співробітництва у сфері пенсійного забезпечення;
- контроль за своєчасним та повним надходженням страхових внесків до цього фонду;
- контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду;
- участь у підготовці пропозицій до державних програм соціального розвитку;
- участь у підготовці нормативних актів, спрямованих на удосконалення системи пенсійного забезпечення;
- керівництво та управління солідарного системою та адміністративне управління накопичувальним фондом.
фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності здійснює забезпечення державних гарантій у системі соціального страхування громадян України, захист їх прав на отримання матеріального забезпечення у разі тимчасової непрацездатності, догляду за хворою дитиною, хворим членом сім ї, вагітності та пологів, народженням дитини, необхідності догляду за малолітньою дитиною.
Фонд соціального страхування на випадок безробіття
Фонд соціального страхування на випадок безробіття є самостійною фінансовою системою, яка створюється на державному та місцевому рівнях. Вона має сприяти забезпеченню ефективності зайнятості населення, створенню нових робочих місць, надавати матеріальну допомогу та соціальні послуги на випадок безробіття.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання є самостійним видом загальнообов'язкового соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров'я громадян у процесі їхньої трудової діяльності.
До державних цільових фондів відноситься Фонд соціального захисту інвалідів.
Фонд соціального захисту інвалідів створено для фінансування робіт і державних програм з соціального захисту інвалідів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "77. Фонди спеціального призначення."
 1. 46.Податки - основне джерело формування фінансових ресурсів держави.
  фонди цільового призначення, які формуються в процесі розподілу і перерозподілу національного багатства, валового внутрішнього продукту та національного доходу і призначені для використання відповідно до завдань соціально-економічного розвитку суспільства і колективів окремих підприємств.Централізовані грошові фонди концентруються у державі і являють собою загальнодержавні фінансові ресурси.
 2. 67.Фінансові ресурси: призначення, визначення.
  фонди цільового призначення, які формуються в процесі розподілу і перерозподілу національного багатства, валового внутрішнього продукту та національного доходу і призначені для використання відповідно до завдань соціально-економічного розвитку суспільства і колективів окремих підприємств.Централізовані грошові фонди концентруються у державі і являють собою загальнодержавні фінансові ресурси.
 3. 83. Централізовані та децентралізовані фінанси.
  фонди та накопичення, які створюються державою, підприємствами, установами, організаціями в процесі розі юділу та перерозподілу ВВП і національного доходу, являють собою фінансові ресурси. Фінансові ресурси - це централізовані і децентралізовані грошові фонди цільового призначення, які формуються в процесі розподілу і перерозподілу національного багатства, валового внутрішнього продукту та
 4. 1. Структура капіталу банку
  фонди і резерви, які призначені для забезпечення фінансової стійкості, комерційної і господарської діяльності, відшкодування можливих збитків і знаходяться у використанні банку протягом усього періоду його функціонування. У законі "Про банки та банківську діяльність" даються такі визначення банківського капіталу. Капітал банку - залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його
 5. 40. Необхідність і сутність державних фінансів
  фонди цільового призначення, фінанси підприємств і організацій державної та комунальної форм власності, державний кредит, резервні та страхові фонди Державні фінанси включають різноманітні розподільчі відносини, як зовнішні, які виникають між різними сферами і ланками фінансової системи, так І внутрішні, які складаються між окремими ланками державних фінансів. Усі ланки державних фінансів мають
 6. 48. Податкові доходи бюджету, шляхи їх удосконалення.
  фонди (Пенсійний фонд, фонди державного соціального страхування тощо), а також доходи державних підприємств, тобто прибуток, який залишається після сплати цими підприємствами податків та обов'язкових платежів. Доходи, які мобілізуються до бюджетів, виступають одним з головних знарядь впровадження в життя державних заходів Це дає можливість зосереджувати бюджетні ресурси на основних напрямах
 7. Види процесуального представництва
  фонди, асоціації та ін. (ст. 1). Правову допомогу раціоналізаторам і винахідникам подають Товариство раціоналізаторів та винахідників України, його обласні, міські, районні ради. В необхідних випадках відповідна рада виділяє своїх представників для кваліфікованого ведення в суді справи по захисту авторських прав винахідників та раціоналізаторів незалежно від членства їх у цій громадській
 8. Реінвестиція
  фонди, не заборонене законом до вільного обігу на ринку і щодо якого немає обмежень про передавання його в лізинг. Предметом договору фінансового лізингу може бути неспоживча річ, визначена індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів. Не можуть бути об'єктами (предметом) лізингу земельні ділянки, інші природні об'єкти, а також цілісні майнові комплекси
 9. Словник-довідник
  фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства. Майново-господарське зобов'язання - цивільно-правове зобов'язання, що виникає між учасниками господарських відносин під час господарської діяльності, унаслідок якого зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона
 10. 2. Право державної власності.
  фонди; майно вищих і середніх спеціальних навчальних закладів; майно державних підприємств; - об'єкти соціально-культурної сфери або інше майно, що становить матеріальну основу суверенітету України і забезпечує її економічний та соціальний розвиток. Відповідно до статті 141 ГК України до державного майна у сфері господарювання належать цілісні майнові комплекси державних підприємств або їх
© 2014-2021  ibib.ltd.ua