Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоБюджетна система → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

48. Податкові доходи бюджету, шляхи їх удосконалення.


Функціонування бюджету здійснюється у взаємодії двох його особлипих економічних форм - доходів і видатків, кожна з яких мас специфічне суспільне призначення.
Державні доходи - це сукупність різних видів надходжень до фондів держави, що необхідні для виконання нею своїх завдань та функцій. До державних доходів відносяться доходи бюджетів держави, державні цільові фонди (Пенсійний фонд, фонди державного соціального страхування тощо), а також доходи державних підприємств, тобто прибуток, який залишається після сплати цими підприємствами податків та обов'язкових платежів.
Доходи, які мобілізуються до бюджетів, виступають одним з головних знарядь впровадження в життя державних заходів Це дає можливість зосереджувати бюджетні ресурси на основних напрямах економічного і соціального розвитку.
Основними джерелами формування грошових доходів держави (державного секторі національної фінансової системи) є податки (від доходу, благ і послуг, капіталу, землі, майна та ін.), податкові збори та платежі, неподаткові джерела, субсидії, позички шляхом випуску і Реалізації державних цінних паперів, доходів від приватизації державного майна, державної підприємницької діяльності, надходження від зовнішньоекономічної діяльності.
Основна частка фінансових ресурсів, необхідних для фінансового забезпечення, виконання державою покладених на неї функцій формується за рахунок доходів державного і місцевих бюджетів. В Україні бюджетні ресурси становлять третину фінансових ресурсів держави.
Роль держави в економіці багатопланова - це створення умов для забезпечення сталого соціальне - економічного розвитку, соціальне справедливого розподілу доходу й забезпечення життєво необхідними благами населення. Держава впливає на виробництво, нагромадження, споживання та інші елементи процесу відтворення. Зокрема, збільшення обсягу капіталовкладень сприяє підвищенню попиту, зростанню обсягів промислового виробництва, збільшенню інвестицій в економіку; фінансування Інфраструктури сприяє скороченню виробничих, витрат підприємств, зростанню їхніх прибутків.
До загальнодержавних податків і зборів(обов'язкових платежів) відносяться:Податок на додану вартість, Акцизнмй збір, Податок на прибуток підприємства, Податок на доходи фізичних осіб, Мито, Державне мито, Податок на нерухоме мито, Плата на землю, Рентні платежі, Податокз власників транспортних засобів, Податок на промисел, Збір за геологорозвідувальні роботи, Збір за спеціальне використання природних ресурсів, Збір за забруднення навколишнього природного середовища, плата за торговий патент, Фіксований сільськогосподарський податок, збір на розвиток виноградства, садівництва і хмелярства, Єдиний збір у пунктах пропуску через державний кордон України, Збір використання радіочастотного ресурсу,Збір у вигляді цільової надбавки до діючоготарифу на електричну та теплову енергію, Збір за проведення гастрольних заходів.
Загальнодержавні податки і збори встановлюються Верховною Радою України та стягуються на всій території України незалежно від того, до якого бюджету (державного чи місцевого) вони зараховуються.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "48. Податкові доходи бюджету, шляхи їх удосконалення."
 1. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  доходу). При цьому важливо не допускати комерціалізації органів виконавчої влади. Всі ці установи і організації функціонують як єдиноначальні, очолюються державними службовцями і не мають права видавати загальнообов'язкові (нормативні) правові акти. Бюджет, для них затверджує Міністр в межах бюджету відповідного міністерства. 4.2. Урядові установи, і організації, які підпорядковані
 2. 13. Взаємовідносини між ланками бюджетної системи, шляхи їх удосконалення.
  доходної частини державного бюджету, визначення пріоритетів у витрачанні бюджетних коштів, забезпечення їх цільового та ефективного використання, важливим є питання зміцнення місцевих бюджетів, організації міжбюджетних відносин, тобто відносин між державою, АР Крим та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання їх функцій. Метою
 3. V. ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ
  бюджеті України щорічно окремим рядком виділяються кошти на реалізацію програми адміністративної реформи. Здійснюються заходи по оптимізації видатків на державне управління за рахунок Державного бюджету України, державних цільових позабюджетних фондів та місцевих бюджетів із урахуванням існуючого зарубіжного та вітчизняного досвіду. Докорінно змінюються політика в галузі оплати праці,
 4. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  податкові відносини за рахунок створення необхідної правової бази, яка гарантувала б суб'єктам підприємницької діяльності, а також громадянам стабільність і прогнозованість оподаткування, а з іншого боку - забезпечувала б умови та механізм належної сплати податків усіма платниками. Ефективним засобом залучення в економіку України приватного капіталу (у тому числі іноземного) могло б стати
 5. 6. Бюджетна класифікація.
  податкові надходження. 3. Доходи від операцій з капіталом. 4. Трансферти. 1. Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими законами України загальнодержавні та місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі. До податкових надходжень відносяться; 1). податки, що справляються з доходу окремих осіб і з прибутку підприємств (податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб);
 6. 21. Державні доходи
  податкові або неподаткові надходження. Залежно від частоти появи у бюджеті доходи можуть бути звичайними та надзвичайними. Доходи бюджету також підрозділяються за ознаками бюджетної класифікації. Бюджетна класифікація являє собою єдине систематизоване групування доходів і видатків бюджетів за однорідними
 7. 28. Доходи державного бюджету та їх класифікація
  податкові або неподаткові надходження. Залежно від частоти появи у бюджеті доходи можуть бути звичайними та надзвичайними. Доходи бюджету також підрозділяються за ознаками бюджетної класифікації. Бюджетна класифікація являє собою єдине систематизоване групування доходів і видатків бюджетів за однорідними ознаками. Бюджетна класифікація забезпечує чіткість бюджетного планування і прогнозування ,
 8. 44. Податки: необхідність,функції, роль у сучасних уиовах.
  податкові ставки, податкові пільги для певних форм економічної діяльності. Держава, використовуючи регулюючу функцію, отримує можливість впливати на рівень соціальне -економічного розвитку, стимулюючи чи дестимулюючи окремі його напрями. Контрольна функція спрямована на забезпечення своєчасного І повного надходження податків до доходів бюджетів різних рівнів та формування централізованих фондів
 9. 45. Податки, їх класифікація за окремими ознаками.
  доход та майно фізичних та юридичних осіб, які проводять сплату податків. Прямі податки встановлюються безпосередньо шодо платника, їх розмір залежить від масштабів об'єкта оподаткування. До таких податків відносяться податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток, податок на майно та і». Непрямі податки - це податки на товари і послуги, сплачені в ціні товару або включені в тариф. Оскільки
 10. 49. Регулювання міжбюджетних відносин
  доходної частини державного бюджету, визначення пріоритетів у витрачанні бюджетних коштів, забезпечення їх цільового та ефективного використання, важливим є питання зміцнення місцевих бюджетів, організації міжбюджетних відносин, тобто відносин між державою, АР Крим та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання їх функцій. Метою
© 2014-2021  ibib.ltd.ua