Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоБюджетна система → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

6. Бюджетна класифікація.


Доходи бюджету підрозділяються за ознаками бюджетної класифікації. Бюджетна класифікація являс собою єдине систематизоване групування доходів і видатків бюджетів за однорідними ознаками. Відповідно до бюджетної класифікації, доходи бюджету за джерелами формування підрозділяються на чотири групи:
1. Податкові надходження.
2. Неподаткові надходження.
3. Доходи від операцій з капіталом.
4. Трансферти.
1. Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими законами України загальнодержавні та місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі. До податкових надходжень відносяться;
1). податки, що справляються з доходу окремих осіб і з прибутку підприємств (податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб);
2). податки за користування майном, податки на власність (податок з власників транспортних засобів, податок на майно);
3). платежі за використання природних ресурсів (лісових, водних ресурсів, плата за землю);
4). податки І збори, якими обкладаються виробництво, продаж, передача товарів (податок на додану вартість, акцизний збір, ліцензії на підприємницьку та професійну діяльність);
5) податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції (ввізне та вивізне мито, консульські збори);
6). інші податки (місцеві податки та збори).
2. Неподаткові надходження включають:
- доходи від власності та підприємницької діяльності;
- адміністративні збори та платежі;
- надходження від штрафів та фінансових санкцій, не пов'язаних з порушенням податкового законодавства ;
3. Доходи від операцій з капіталом охоплюють реалізацію основного капіталу, державних запасів товарів, землі та нематеріальних активів.
5. Трансферти - це кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.
Найбільшим джерелом доходів державного бюджету с податок на додану вартість. Частка в доходах державного бюджету від надходжень цього податку складає у середньому 28% Другим за величиною джерелом надходжень до державного бюджету є податок на прибуток підприємств, питома вага надходжень від цього податку складає у середньому близько 20%. Третє за значенням доходне джерело державного бюджету - акцизний збір, Його частка в доходній частині державного бюджету за останні роки має стійку тенденцію до збільшення. Останніми роками вагому роль відіграють неподаткові джерела формування державного бюджету, питома вага яких складає у середньому близько 30% усіх доходів бюджету.
Співвідношення між окремими видами доходів державного бюджету України, аналіз тенденцій бюджетних надходжень і факторів, що визначають зміну їх рівня, визначаються стратегією розвитку бюджетно-податкової політики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "6. Бюджетна класифікація."
 1. 21. Державні доходи
  бюджетної класифікації. Бюджетна класифікація являє собою єдине систематизоване групування доходів і видатків бюджетів за однорідними
 2. 28. Доходи державного бюджету та їх класифікація
  бюджетної класифікації. Бюджетна класифікація являє собою єдине систематизоване групування доходів і видатків бюджетів за однорідними ознаками. Бюджетна класифікація забезпечує чіткість бюджетного планування і прогнозування , порівнянність показників усіх видів бюджетів, а також надає можливість об'єднувати як окремі індивідуальні кошториси, так і складати зведені кошториси видатків за
 3. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
  бюджетний сектор). Рахунки четвертого порядку деталізують інформацію щодо окремих фінансових інструментів, які застосовуються банком. Наприклад, окремо враховуються процентні доходи за кредитами, векселями, цінними паперами, факторинговими операціями тощо. Рахунки з обліку доходів за технікою записів пасивні, витрат - активні. Рахунки з обліку нарахованих доходів і витрат входять до складу
 4. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  бюджетну систему України: Закон України від 28 квітня 1995 р. (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 26. - Ст. 195; 1996. - № 27. - Ст. 126. 200. Про виключну (морську) економічну зону України: Закон Ук раїни від 16 травня 1995 р. // Відомості Верховної Ради Ук раїни. - 1995. - № 21. - Ст. 152. 201. Про зв'язок: Закон України від 16 травня 1995 р. // Відо
 5. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
  бюджетних і адміністративних питаннях Організації Об'єднаних
 6. 31. Класифікація видатків бюджету за функціональними ознаками.
  бюджетних коштів, змінювати ті пропорції з метою необхідних зрушень у галузевій структурі суспільного виробництва. Функції, що викоігуються державою, можна розділити на 4 категорії: І. Державні послуги загального призначення. Ці послуги включають в себе діяльність державних органів, не пов'язану з наданням послуг окремим особам чи господарським одиницям. До складу цієї категорії входять: 1)
 7. 32. Класифікація бюджету за економічними ознаками.
  бюджетних установ, нарахування на неї, придбання матеріалів, витрати на відрядження, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, послуг І утримання бюджетних установ, видатки на наукові дослідження та розробки); -виплата процентів банківським установам за внутрішніми та зовнішніми позиками; -субсидії та поточні трансфертні платежі. Під капітальними видатками розуміють платежі з метою придбання
 8. 2.Ознаки платіжних рахунків
  бюджетні, депозитні (вкладні). позичкові Поточний рахунок - це основний рахунок суб'єкта господарської діяльності. Без відкриття поточного рахунку підприємство не має права займатися ніякими видами господарської діяльності. Новостворене підприємство для отримання свідоцтва про державну реєстрацію повинно відкрити тимчасовий поточний рахунок, на який засновники перераховують внески для формування
 9. 3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків
  бюджетних коштів. Фізичній особі-підприємцю (без створення юридичної особи) поточний рахунок відкривається на його ім'я. Поточні рахунки, як і інші рахунки, мають мультивалютний характер. Тому якщо в статуті зазначено, що підприємство займається зовнішньоекономічною діяльністю, банк може відкрити йому поточний рахунок в іноземній валюті. Поточні рахунки можуть відкриватися також приватним
 10. 4. Порядок і методику обліку операцій при розрахунках платіжними дорученнями
  бюджетними структурами. Загальна схема здійснення розрахунків з використанням платіжного доручення наведена на рис. 2. (цифрами позначено порядок здійснення операцій). Рис. 2. Документообіг при розрахунках платіжними дорученнями Кількість примірників розрахункових документів відповідає потребам сторін, що беруть участь у розрахунках. Доручення приймаються від платника до виконання банками
© 2014-2021  ibib.ltd.ua