Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоБюджетна система → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

46.Податки - основне джерело формування фінансових ресурсів держави.


Фінансові ресурси характеризують фінансовий стан економіки і водночас джерела їх розвитку. Фінансові ресурси - це централізовані і децентралізовані грошові фонди цільового призначення, які формуються в процесі розподілу і перерозподілу національного багатства, валового внутрішнього продукту та національного доходу і призначені для використання відповідно до завдань соціально-економічного розвитку суспільства і колективів окремих підприємств.Централізовані грошові фонди концентруються у державі і являють собою загальнодержавні фінансові ресурси. Провідне місце в системі загальнодержавних фінансових ресурсів належить державному бюджету. Основним джерелом формування державного бюджету виступає створюваний в галузях матеріального виробництва чистий доход, що надходить до бюджету у вигляді платежів з прибутку, податку на додану вартість та інших податкових і неподаткових платежів. До системи загальнодержавних фінансових ресурсів України належать Пенсійний фонд, Фонди державного соціального страхування, інші бюджетні та позабюджетні фонди спеціального призначення, державний кредит як специфічна ланка державних фінансів.Децентралізовані фінансові ресурси або фінансові ресурси суб'єктів господарювання являють собою грошові кошти, які вони мають у своєму розпорядженні. Більшість фінансових ресурсів є грошовим вираженням вартості чистого доходу, створеного в державі. Друга частина фінансових ресурсів є частиною фонду споживання. Сюди входять прямі та непрямі податки з населення, податок на додану вартість, акцизний збір, плата за землю, податок з власників транспортних засобів, місцеві податки та збори.
Третю частину фінансових ресурсів становлять різні відрахування, що включаються до собівартості продукції.
Економічна теорія вивчає податок як специфічну форму економічних відносин держави з суб'єктами господарювання, різними групами населення і, фактично, з кожним членом суспільства.
Податки - це фінансові відносини, які виникають у процесі розподілу ВВП з приводу вилучення державою частини національного доходу та перерозподілу її з метою фінансування державних видатків. Найбільшого розквіту податки досягають в умовах розвиненої ринкової економіки. Вони стають об'єктивним елементом фінансових відносин між державою та юридичними і фізичними особами. Поатки виступають не тільки особливою еко'номічною категорією, але одночасно й фінансовою категорією. Податки виконують такі функції : фіскальну , регулюючу, контрольну. Фіскальна функція вважається історично найдавнішою та э, що послідовно реалізується, за допомогою неї здійснюється головне призначення податків - збір грошових коштів з фізичних та тих осіб із метою формування фінансових ресурсів держави, ПО акумулюються у бюджетній системі та позабюджетних фондах, і необхідних для здійснення нею своїх функцій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "46.Податки - основне джерело формування фінансових ресурсів держави."
 1. 27. Джерела формування фінансових ресурсів та методи їх мобілізації.
  податків, зборів, обов'язкових платежів та добровільних внесків. Централізовані грошові фонди створюються з метою отримання певних фінансових ресурсів для фінансування функцій держави, передбачених Законом "Про Державний бюджет України", а також для фінансування державних економічних та соціальних програм. Основним джерелом формування фінансових ресурсів с валовий внутрішній продукт. Найзначніша
 2. 28. Доходи державного бюджету та їх класифікація
  податкові або неподаткові надходження. Залежно від частоти появи у бюджеті доходи можуть бути звичайними та надзвичайними. Доходи бюджету також підрозділяються за ознаками бюджетної класифікації. Бюджетна класифікація являє собою єдине систематизоване групування доходів і видатків бюджетів за однорідними ознаками. Бюджетна класифікація забезпечує чіткість бюджетного планування і прогнозування ,
 3. 48. Податкові доходи бюджету, шляхи їх удосконалення.
  податків та обов'язкових платежів. Доходи, які мобілізуються до бюджетів, виступають одним з головних знарядь впровадження в життя державних заходів Це дає можливість зосереджувати бюджетні ресурси на основних напрямах економічного і соціального розвитку. Основними джерелами формування грошових доходів держави (державного секторі національної фінансової системи) є податки (від доходу, благ і
 4. 67.Фінансові ресурси: призначення, визначення.
  податки з населення, податок на додану вартість, акцизний збір, плата за землю, податок з власників транспортних засобів, місцеві податки та збори. Третю частину фінансових ресурсів становлять різні відрахування, що включаються до собівартості продукції. Фінансові ресурси використовуються на розширене відтворення, фінансування науково-технічного прогресу,проведення природоохоронних заходів,
 5. 83. Централізовані та децентралізовані фінанси.
  податку на додану вартість та інших податкових і неподаткових платежів. Певна частина доходів державною бюджету формується за рахунок податкових та інших платежів з населення. З бюджету фінансуються видатки на розвиток науки, культури, освіти, охорону здоров'я, управління, оборону, соціальний захист населення та інші загальнодержавні потреби. До системи загальнодержавних фінансових ресурсів
 6. § 3. Поняття та система господарського законодавства
  податковування, податки і збори; засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України; порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи; 2) одиниці ваги, міри і часу; порядок
 7. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  податкову службу: Закон України від 24 груд ня 1993 р. (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верхов ної Ради України. - 1994. - № 15. - Ст. 84. 180. Про Національний архів і архівні установи: Закон України від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 15. - Ст. 86. 181. Про фізичну культуру і спорт: Закон України від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради
 8. IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  податки і збори, комунальний кредит, комунальні платежі, фінанси комунальних підприємств; забезпечення реального відокремлення бюджетів об'єднань територіальних громад від Державного бюджету України, що є необхідною передумовою їх самостійності. Основою самостійності бюджетів територіальних громад та їх об'єднань мають стати власні та закріплені доходи. Власні доходи формуються за рахунок
 9. 6. Бюджетна класифікація.
  податкові надходження. 3. Доходи від операцій з капіталом. 4. Трансферти. 1. Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими законами України загальнодержавні та місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі. До податкових надходжень відносяться; 1). податки, що справляються з доходу окремих осіб і з прибутку підприємств (податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб);
 10. 12.Взаємовідносини підприємств із бюджетом та позабюджетними фондами.
  податкування, соціальне страхування, формування загальнодержавних цільових грошових фондів; - між підприємством і банками з приводу одержання та повернення кредитів, а також виплати процентів за користування ними. між підприємством та його постачальниками і покупцями з приводу виконання господарських договорів і зобов'язань. усередині підприємства - з приводу розподілу прибутку, що
© 2014-2022  ibib.ltd.ua