Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоБюджетна система → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

3. Бюджетне планування та його завдання.


Бюджетне планування - це комплекс організаційно -технічних, методичних і методологічних заходів з визначення доходів і видатків бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу. Воно є складовою частиною фінансового планування і ґрунтується на одних з ним принципах.
Для планування показників бюджету використовують ряд загальноекономічних показників на плановий рік, таких як -національний доход, прибуток, фонд заробітної плати тощо. Крім того, застосовуються сітьові показники - чисельність населення, студентів, пенсіонерів, кількість шкіл, лікарень, бібліотек тощо.
Використовуючи ці показники, а також відповідні бюджетні норми, фінансові органи розробляють проект бюджету і подають на розгляд вищим органам державної влади і управління.
Методи планування .показників бюджету - прямі фінансові розрахунки та балансовий.
Бюджетне планування виступає в двох формах-директивне та індикативне планування. Директивне планування виступає як центральна ланка державного управління народним господарством. Показники індикативного планування мають інший статус і носять рекомендаційно-орієнтований характер.
Перед бюджетним плануванням постають наступні завдання:
- найповніше виявити резерви у галузях економіки і спрямувати їх на виконання плану економічною та соціального розвитку;
- визначити обсяг доходів за окремими джерелами і загальний обсяг доходів бюджету з урахуванням резервів їх збільшення;
- визначити видатки бюджету за всіма підрозділами бюджетної класифікації та загальний обсяг видатків з урахуванням економного, ефективного І раціонального використання бюджетних коштів;
- раціонально розподілити видатки бюджетів з обгрунтуванням особливостей міжбюджетних відносин
- утворити державні матеріальні та бюджетні резерви. Бюджетне планування відіграє значну роль у бюджетному процесі, оскільки від правильного визначення планових показників бюджету залежить також і якість його виконання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Бюджетне планування та його завдання."
 1. 4. Бюджетне планування та його завдання.
  бюджетного процесу. Воно є складовою частиною фінансового планування і ґрунтується на одних з ним принципах. Для планування показників бюджету використовують ряд загальноекономічних показників на плановий рік, таких як національний доход, прибуток, фонд заробітної плати тощо. Крім того, застосовуються сітьові показники - чисельність населення, студентів, пенсіонерів, кількість шкіл, лікарень,
 2. IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  бюджетно-фінансову систему, економічні засади організації управління та територіального розвитку, пов'язані з проведенням політики економічного районування. Поряд з цим розробляються проекти та програми відповідних державно-правових експериментів, які впроваджуються на різних територіальних рівнях управління. Перший етап може тривати протягом наступного строку повноважень Верховної Ради
 3. VII. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  бюджетного планування зарубіжних країн. Розробка мінімальних державних соціальних стандартів здійснюється в Україні. Фінансове вирівнювання - процес перерозподілу фінансових ресурсів на користь адміністративно-територіальних одиниць, які не мають достатньої власної доходної бази. Цей процес забезпечується центральними органами державної влади. Синонім поняття "бюджетне регулювання". Фінансове
 4. 59. Організація Об'єднаних Націй: історія створення, правовий статус, головні органи
  бюджетних питань (П'ятий комітет); Комітет з правових питань (Шостий комітет). Генеральна Асамблея може також утворювати тимчасові або постійні допоміжні органи (наприклад, подібним способом створена Комісія з роззброювання, Конференція ООН з торгівлі і розвитку і Комісія ООН з міжнародного права). Генеральна Асамблея на своїх сесіях приймає постанови, рішення і рекомендації. Постановами
 5. 72. Фінансове планування та його завдання.
  бюджетних закладів; 3) кошториси доходів та видатків громадських організацій, благодійних фондів. В умовах ринкової економіки відбувається постійне вдосконалення фінансового планування на основі використання наукових методів пізнання об'єктивних закономірностей розвитку суспільства, аналізу досягнутого економічного рівня, пошуку можливостей його подальшого покращення, досліджень економічних явищ
 6. 81. Функції бюджету.
  бюджетних відносин здійснюється Бюджетним кодексом, Податковим Законодавством, Законом про Державний бюджет на відповідний бюджетний рік, іншими законами, що регламентують надходження доходів і фінансування видатків. Функція забезпечення існування держави ставить своїм Івданням створення матеріально-фінансової бази функціонування жави. Державний бюджет - головне джерело грошових коштів, 'бхідних
 7. § 1. Роль держави в регулюванні господарської діяльності та в організації і забезпеченні функціонування державного сектору економіки
  бюджетна, податкова, грошово-кредитна, валютна політика; зовнішньоекономічна політика. З метою забезпечення раціонального використання та повноцінного відтворення природних умов господарювання, створення безпечних умов життєдіяльності населення держава здійснює екологічну політику. У соціально-економічній сфері держава проводить соціальну політику захисту прав споживачів (консюмеризм), політику
 8. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  планування, оцінки та контролю за щоденними операціями банку, зокрема за використанням його ресурсів відповідальними за це особами; зовнішні коритувачі (Національний банк України, наявні та потенційні кредитори і банки-кореспонденти, наявні та потенційні клієнти (вкладники) й інші користувачі) користувачі інформації - з метою оцінки минулих та майбутніх результатів діяльності банку).
 9. Дайте характеристику основних концепцій управління персоналом, як науки
  планування. При цьому при розробці стратегічних планів розвитку підприємства визначаються найважливіші пріоритети кадрової політики, завдання та напрямки їх досягнення. Таким чином, основні пріоритети кадрової політики підприємства на певний тривалий період є важливим компонентом стратегічного плану розвитку підприємства. В стратегічному плані підприємства визначаються такі складові кадрової
 10. Тема 5. Поняття, сутність, принципи і функції державного управління
  планування (визначення мети, необхідних ресурсів, способів, А строків, форм і методів поетапного контролю за діями об'єкту); * прогнозування (наукове передбачення, систематичне дослідженій ня стану, структури, динаміки та перспектив управлінських явищ З. і процесів); .; регулювання (через нормативно-правові акти, державний бюджет, державні контракти, податкову систему, стандарти, митні та-4-
© 2014-2021  ibib.ltd.ua