Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоБюджетна система → 
« Попередня
Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

84.Шляхи зміцнення бюджетної системи України.


Бюджетна система України -це сукупність окремих її ланок, юридично пов'язаних між собою, яка базується на загальноприйнятих принципах ,що відповідають міжнародним стандартам.
Бюджетна система України Грунтується на принципах єдності, збалансованості, самостійності, повноти, обгрунтованості, ефективності, субсидіарності, цільового використання бюджетних коштів, справедливості, прозорості і відповідальності учасників бюджетного процесу. Бюджетна система України складається з Державного бюджету та місцевих бюджетів. Місцевими бюджетами визнаються бюджет АР Крим, бюджети області, району, району в' містах та бюджети місцевого самоврядування. До бюджетів місцевого самоврядування відносяться бюджети територіальних громад сіл , селищ, міст та і'х об'єднань.
*створимо механізм жорсткого контролю з боку громадськості за формуванням та використанням державного та місцевих бюджетів;
*запровадимо сувору персональну відповідальність державних службовців за нецільове використання бюджетних коштів;
*будемо широко інформувати суспільство про кредити, які отримує Україна від міжнародних фінансових організацій, жорстко контролювати їх використання та повернення;
*створимо прозорий і стабільний механізм міжбюджетних відносин як основу ефективної регіональної політики та розвитку місцевого самоврядування.
*поетапне підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери до 25 відсотків;
*запровадження умов оплати праці працівників бюджетної сфери (освіти, охорони здоров'я, культури, науки тощо) на основі Єдиної тарифної сітки;
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "84.Шляхи зміцнення бюджетної системи України."
 1. 13. Взаємовідносини між ланками бюджетної системи, шляхи їх удосконалення.
  зміцнення місцевих бюджетів, організації міжбюджетних відносин, тобто відносин між державою, АР Крим та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання їх функцій. Метою регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення відповідності між повноваженнями на здійснення видатків, закріплених законодавчими актами України за бюджетами, та
 2. VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
  шляхи та засоби систематизації адміністративного законодавства; У напрямку реформування центральних органів виконавчої влади: проаналізувати функції та повноваження центральних органів виконавчої влади і на цій основі визначити їх оптимальну структуру; передбачити надання центральним органам функцій стратегічного планування і розроблення політики у відповідних сферах діяльності,
 3. 2.Бюджетна політика і бюджетний механізм.
  зміцнення і вдосконалення, потребує підвищення ролі бюджету як системи економічних відносин розподілу і перерозподілу національного доходу через державні фінанси. При цьому бюджет не лише виконує розподільні функції, а й бере участь у створенні фінансових ресурсів держави.Перспективи бюджетної політики як складової фінансової політики невіддільні від розвитку єдиної цілісної системи фінансових
 4. 49. Регулювання міжбюджетних відносин
  зміцнення місцевих бюджетів, організації міжбюджетних відносин, тобто відносин між державою, АР Крим та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання їх функцій. Метою регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення відповідності між повноваженнями на здійснення видатків, закріплених законодавчими актами України за бюджетами, та
 5. § 2. Предмет науки криміналістики
  шляхи відходу, місця, де потрібно встановити спостерігачів тощо. Через те, що злочинець попередньо був на майбутньому місці злочину, то не виключена можливість появи випадкових свідків, які бачили і запам'ятали злочинця. При розслідуванні по "гарячих" слідах ці обставини треба мати на увазі; - раптовий від'їзд, зміна зовнішності і місця проживання, роботи тощо, часто є наслідками учинення
 6. 1.1 Метод подвійного бюджету
  зміцнення механізму ринкової системи. Отже, проведення антиінфляційної політики залежить від співвідношення багатьох економічних процесів та міри їхньої активності. Найбільшої ефективності можна досягти лише за умов комплексного використання всіх можливих способів боротьби з інфляцією і довіри населення країни до
 7. Поняття екологічного права України
  шляхи міграції, середовище перебування тварин у цілому. В Законі визначається порядок надання об'єктів тваринного світу в користування, права, обов'язки і гарантії користувачів та підстави припинення права користувачів тваринним світом, а також види використання об'єктів тваринного світу. Найважливі-шими названі використання тварин у наукових, культурно-освітніх, виховних та есте-тичних цілях;
 8. Державна політика України у галузіохорони довкілля.
  зміцнення природоохоронної сфери стало прийняття 28 червня 1996 року Конституції України, в якій стверджується, що забезпечення екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території України є обов'язком держави (стаття 16), кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля (стаття 50) і кожен зобов'язаний не завдавати шкоди природі та відшкодовувати
 9. Поняття і особливості принципів екологічного права
  зміцнення природоохоронної сфери стало прийняття 28 червня 1996 року Конституції України, в якій стверджується, що забезпечення екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території України є обов'язком держави (стаття 16), кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля (стаття 50) і кожен зобов'язаний не завдавати шкоди природі та відшкодовувати
 10. Поняття екологічного права України
  шляхи міграції, середовище перебування тварин у цілому. В Законі визначається порядок надання об'єктів тваринного світу в користування, права, обов'язки і гарантії користувачів та підстави припинення права користувачів тваринним світом, а також види використання об'єктів тваринного світу. Найважливішими названі використання тварин у наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях;
© 2014-2021  ibib.ltd.ua