Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоБюджетна система → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

62. Фактори, які впливають на фінансову політику та етапи їі реалізації


Фінансова політика держави залежить від багатьох, як зовнішніх, так і внутрішніх факторів.
До зовнішніх факторів відносяться:
1.Залежність держави від економічних взаємовідносин з іншими державами щодо поставок сировини, матеріалів, готової продукції.
2. Експортні можливості самої держави.
3.Рівень Інтеграції зі світовими економічними системами До внутрішніх факторів відносяться:Форма власності на основні засоби виробництва;Структура економіки; Рівень добробуту населення та його інтелектуальний рівень; Стабільність грошової системи; Розвиток форм кредитування
Важливим аспектом здійснення фінансової політики в державі є вибір форм і методів її реалізації. Реалізація фінансової політики є досить складним процесом, який потребує відпрацювання стратегії і тактики у використанні фінансів при управлінні економічними І соціальними процесами в державі.
Реалізація фінансової політики проводиться у кілька етапів:
1.Розробка науково обґрунтованих концепцій розвитку фінансів, яка формується на основі вивчання вимог економічних законів, всебічного аналізу перспектив удосконалення виробництва та становища потреб населення. Перший етап полягає у визначенні мети, цілей та головних завдань фінансової політики.
2.Визначення основних напрямів використання фінансів на перспективу і поточний період, тобто розробка стратегії І тактики фінансової політики. Тут, виходячи з поставленої мети, враховують можливості зростання або зменшення фінансових ресурсів, а також зовнішні і внутрішні політико-економічні фактори.
Другий етап реалізації фінансової політики полягає у створенні відповідного фінансового механізму.
3. Здійснення практичних дій, які спрямовані на досягнення поставленої мети. Даний етап передбачає цілеспрямовану діяльність суб'єктів фінансових відносин, що пов'язана з практичним використанням фінансового механізму.
Природно, що прямий вплив фінансової політики на економіку починається лише на третьому етапі. Слід додати, що такий механізм впливу фінансової політики на господарство країни буде повністю вірним, якщо він буде враховувати усі можливості фінансового регулювання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "62. Фактори, які впливають на фінансову політику та етапи їі реалізації"
 1. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  впливають на коло суб'єктів адміністративного права. 2. Адміністративно-правовий статус громадян України. 3. Адміністративно-правовий статус іноземців, осіб без громадян ства, біженців. 4. Адміністративно-правовий статус органів державної виконав чої влади: Кабінету Міністрів України, міністерств, відомств, інших центральних органів зі спеціальним статусом, місцевих державних -.)
 2. IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  які передбачають поєднання прямого державного управління на регіональному рівні з місцевим самоврядуванням; вирішення питань адміністративної реформи щодо організації управління на регіональному і місцевому рівнях у поєднанні із формуванням ефективного механізму надання населенню повноцінних державних та громадських послуг, а також у зв'язку з іншими політичними, правовими та
 3. 1. Визначте місце дисципліни в системі сучасного менеджменту організацій
  фактору у підприємстві. Предметом дисципліни «Управління персоналом» виступає сукупність суспільних відносин, що виникають в процесі спільної діяльності працівників. Метою навчальної дисципліни «Управління персоналом» є одержання студентами теоретичних знань з ефективного управління трудовим колективом підприємства на основі використання наукових принципів і методів, розроблених вітчизняними і
 4. 1.2 Основні фінансові документи - їх значення для фінансового планування
  які недоцільно включати в баланс, звіт про фінансові результати та ін. звітні документи, але котрі є необхідними користувачам фінансової звітності для реальної оцінки майнового, фінансового стану організації і фінансових результатів її діяльності. На вітчизняних підприємствах часто здійснюють аналіз характеру змін окремих статей балансу. Такий аналіз проводиться за допомогою горизонтального
 5. Поняття і особливості принципів екологічного права
  факторами, в основі яких лежать закони природи, ігнорувати які неприпустимо. Доводиться констатувати, що в еколого-правовій науці не приділено достатньої уваги дослідженню принципів екологічного права. Однак оскільки останнім притаманні й загальні принципи права, доцільно звернутися до їх характеристики. В літературі з загальної теорії права, у галузевій правовій і спеціальній літературі щодо
 6. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  фактори, ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА Б! БлоТЁ К А~ НАВЧАЄ ""-"' як: політичні, економічні, ідеологічні. Коло суб'єктів адміністративного права досить багаточисельне і різноманітне. Суб'єктів адміністративного права можна розділити на два види: індивідуальні та колективні. В адміністративній науці їх часто називають фізичні та юридичні особи. Варто мати на увазі, що сам підхід до класифікації є досить
 7. І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ
  які в даний період розвитку суспільства взмозі гарантувати і неможливо знайти на ринку послуг. Вона постійно прагне дерегулювання, тобто передачі своїх функцій механізмам ринкової саморегуляції і недержавним інституціям. Цей процес має грунтуватися на тому, що: 1) надання послуг з боку виконавчої влади повинно бути спря мовано на задоволення потреб особи і суспільства. Тому потрібно визначити
 8. VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
  фактори здатні внести в процес реформи суттєві корективи - особливо це стосується наявності коштів і матеріально-технічних засобів - у темпи проведення реформаторських заходів. Початковий етап адміністративної реформи пов'язаний з не- 231 відкладною розробкою Державною комісією з проведення в Україні адміністративної реформи Програми заходів по кожному напряму реформування. У напрямку
 9. § 2. Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності
  які беруть участь у загальному управлінні господарською діяльністю (без урахування галузевої специфіки), відносять: Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України; Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва; Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики України; Державний комітет статистики України; Державну податкову
 10. Економічний аналіз
  фактори, які впливають на збільшення чи зменшення витрат,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua