Головна
ГоловнаІсторіяАрхівознавство → 
« Попередня Наступна »
Алексєєва Е.В.. Архівознавство: Підручник для поч. проф. освіти: Учеб. посібник для середовищ. проф. освіти / Е.В.Алексеева, Л. П.Афанасьева, Е.М.Бурова; Під ред. В.П.Козлова. - 3-е изд., Доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 272 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Опис документів і справ дорадянського періоду

Склад і зміст документів, створених в попередні історичні епохи, а також справ, сформованих у діловодстві ХУ1-ХУП і ХУШ-Х1Х ст., мають ряд специфічних рис і особливостей, які слід враховувати при складанні заголовка.

Необхідно знати, що при описі використовують наявні в Архивоведческие і джерельній науці переліки та списки видів і різновидів документів, які адекватно відображають функціональне призначення кожного документа, його побутування і юридичну силу. Тому при описі документів і справ періоду феодалізму не припустима механічна модернізація понять і термінів, а також застосування сучасних аналогій, що відображають істота розглянутих в документах питань.

Особливим своєрідністю відрізняються документи XV-XVII ст., Так як в них відображається самобутній образ Російської держави і особливий стиль російської мови. Реорганізація структур гос-управління, розвиток мови і розширення функцій держави наближає документи цього періоду до сучасних з точки зору прийому їх опису. Однак якщо своєрідність документів XV-XVII ст. робить можливим включення до складу назви окремих оборотів мови і навіть цілих фраз, цілком запозичених з тексту або самоназви документа, то для документів і справ XVIII-XIX ст. такі запозичення, як правило, не допускаються, наприклад:

Справа по чолобитною дітей боярських с.Данилово і Ф. Преснякова на Осташковського воєводу 77.

Куніцина «в нанесених їм образах і утиски». 1623 23 квітня -15 травня.

Не можна допускати і невиправдану модернізацію складу та змісту документів.

При описі документів і справ XV-XVII ст. особлива увага приділяється збереженню транскрипції імен і прізвищ згадуються в них персоналій, назва посад і титулів.

При описі комплексів документів, що складаються з одного і того ж виду, наприклад - грамот, саме слово «грамота» можна опустити при збереженні різновиди цього виду документів, наприклад:

Мінова купця 77. Смолянинова і однодворці 77. Курятникова на млин в с. Всесвятському Можайской волості, 1665 року.

Жалувана Иосифо-Волоколамському монастирю на володіння сеннимі угіддями в с. Петрищевому, 1664

При описі документів і справ XVIII-XIX ст. треба пам'ятати про дотримання і проходженні тих видів і різновидів документів, якими документи самі себе називають, і не вдаватися до

довільним замінам, уточненням і модернізацій термінів, сформованим в діловодстві того часу, наприклад: «доношение» , а не «донесення»;

«повчання», а не «інструкція»;

«оголошення», а не «інформація»;

«рапорт», а не «службова записка».

При описі документів і справ попередніх історичних епох з особливою увагою треба підходити до фіксації тієї чи іншої посадової чи церковного звання історичної особи, згадуваного в документах, для того щоб воно відповідало займаного ним положенню саме в той період , до якого належить документ, наприклад:

неправильно: Рапорт генералісимуса А.

В. Суворова в Державну Військову колегію про прибуття у м. Царицин для переслідування загонів Е. І. Пугачова. 1774 р., серпень.

Правильно: Рапорт генерал-поручика А. В. Суворова.

Слід уникати вульгаризували епітетів і визначень, що носять відбиток історичної чи ідеологічного протистояння. В рівній мірі це відноситься як до представників правлячих класів і станів, так і до їх підданим. В останньому випадку слід утриматися від ідеологічних перекосів, що містяться в тексті самих документів, оскільки вони можуть спотворювати справжній зміст і значення самих документів, наприклад:

неправильно: Лист царського фаворита Потьомкіна з проханням видати йому грошей, 1775 р.;

правильно: Прохання Президента Державної Військової колегії Г.А.Потемкина з проханням збільшити асигнування на утримання 1-й Придунайської армії. 1775;

неправильно: Повідомлення писарською воєводської канцелярії генералу М. Н. Волконському про кровопролиттях, вироблених лиходійської зграєю Емельки Пугачова. 1774, 21 липня;

правильно: Рапорт Інсарскій воєводської канцелярії московським генерал-губернатору М.Н.Волконскому про бойові дії повстанських загонів Є. І. Пугачова і жертви серед місцевого населення. 1774 р., 21 липня. 6.3.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Опис документів і справ дорадянського періоду "
 1. Характеристики фондів у путівнику
  опису документів даного фонду або групи фондів архіву, які полягають у виборі принципу угруповання в анотації, різної методикою подачі інформації про зміст окремих видів документів, різною мірою подробиці відомостей, що включаються в історичну довідку, в складі і ступеня повноти довідкового апарату до видання. Тепер розглянемо характеристики фондів. Вони можуть бути
 2. Герман Васильович Фокеев. ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН І ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ СРСР / ТОМ ПЕРШИЙ / 1917-1945, 1986

 3. Принцип додатковості (несумісності)
  опису деякої системи несумісна з її великою складністю. Іноді цей принцип розуміється більш спрощено - реальна складність системи і точність її опису при аналізі обернено пропорційні в першому
 4. Архівні путівники
  опису в путівнику по архівах виступає архів або будь-яке з перерахованих вище сховищ документів АФ РФ. Характеристика архіву в путівнику по архівах складається: з назви архіву (повного та скороченого), адреси архіву (повні адресні дані), кількості фондів на паперовій основі, обсягу фондів на паперовій основі, крайніх дат документів на паперовій основі, історичної довідки,
 5. Інші документи і матеріали.
  Документи і матеріали допускаються в якості доказів, якщо містять відомості про обставини, що мають значення для правильного розгляду справи. Інші документи і матеріали можуть містити відомості, зафіксовані як у письмовій, так і в іншій формі. До них можуть належати матеріали фото-і кінозйомки, аудіо-та відеозапису та інші носії інформації, отримані, витребувані або
 6. Опис документів і справ особового походження
  описі документів і справ особового походження враховується особливість цих матеріалів. У фондах особового походження, як правило, відкладаються творчі матеріали, листування, альбоми, записні книжки, матеріали біографічного, службового та имущественнохозяйственного характеру, а також матеріали членів сім'ї та інших осіб. У складі фонду можуть бути колекції документів чи інших
 7. Структура акта експертизи
  опис історії життя випробуваного та історії його хвороби, якщо вона є, опис фізичного, неврологічного і психічного стану випробуваного, результати психологічного обстеження, аналіз отриманих даних (мотивування експертного висновку), заключну частину (відповіді на поставлені
 8. Опис психічного стану
  опису психічного статусу (стан свідомість і орієнтування , емоційно-вольової сфери, інтелектуального розвитку, особливості поведінки, наявність продуктивних психотичних розладів - марення галюцинацій). У вивчених часто відсутнє опис тих чи інших складових психічного статусу з наведеної вище схеми. Принциповим для цього розділу експертного висновку вимогою
 9. Електронні документи та архіви
  опису даних; оцінка вартості створення та архівування машиночитаємих файлів; регулювання відносин між архівом і розробником машиночитаємих даних; реалізація інформаційних послуг і дослідницьких проектів. Узагальнивши складу зберігаються в електронному архіві документів , можна розподілити їх на кілька груп: 1) бази даних, що стосуються економіки, перепису
 10. Ш.М.Мунчаев, В.М.Устінов. Історія Росії. - Видавнича група ИНФРА - НОРМА. 592с., 1997
  документи з історії Росії, список рекомендованої
 11. Складання номенклатури та оформлення справ (нарядів)
  опису. Опис складається з річних розділів і являє собою перелік назв справ (нарядів) з включенням необхідних відомостей про їх склад і зміст. Описи справ складаються в 4-х примірниках за встановленою формою. Наприкінці опису робиться підсумковий запис, в якій вказується (цифрами і словами) кількість справ, що внесені до опис, а також обумовлюються особливості
 12. ОЦІНКА МЕДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ СТАЦІОНАРНИХ ХВОРИХ В ОРИТ
  описі відомостей з історії хвороби наводяться повний текст і дата всіх виставлених діагнозів). Відсутність необхідної інформації може розглядатися як дефект оформлення документації (Тимофєєв І.В., 1999). Дослідницька частина повинна бути складена літературною мовою і зрозуміла особам, які не мають спеціальних знань в судовій медицині (Пашинян Г.А. та співавт., 2005). З 491
 13. Опис ключових форм роботи
  Опис ключових форм
© 2014-2021  ibib.ltd.ua