Головна
ГоловнаІсторіяАрхівознавство → 
« Попередня Наступна »
Алексєєва Е.В.. Архівознавство: Підручник для поч. проф. освіти: Учеб. посібник для середовищ. проф. освіти / Е.В.Алексеева, Л. П.Афанасьева, Е.М.Бурова; Під ред. В.П.Козлова. - 3-е изд., Доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 272 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Цілі використання архівних документів

Цілі використання документів можуть бути:

управлінські;

політичні;

економічні;

наукові;

культурно-просвітницькі;

соціально-правові (забезпечення прав громадян).

Використання документів в управлінських цілях передбачає інформаційне забезпечення роботи даного відомства чи організації, рішення за допомогою архівних документів питань, що виникають у його діяльності, підвищення ефективності управління. Наприклад, звернення до архівних документів необхідно при складанні планів і прогнозів розвитку галузі, підприємства (вони повинні бути засновані на аналізі досвіду попередніх років), при розробці проектів реформ державного апарату або реорганізації даного відомства, організації, нормативних актів, положень, інструкцій, в тому числі кваліфікаційних довідників, посадових інструкцій співробітників, положень про структурні підрозділи, архіві, інструкцій з діловодства організації і т.д.

Використання архівних документів в політичних цілях здійснюється при розробці законопроектів, програм реформ, у політичній боротьбі різних партій та угруповань (публікація матеріалів у ході виборчих кампаній, використання досвіду своїх політичних попередників при створенні програм, платформ і т . д.); для пропаганди офіційної ідеології та політики уряду; для зміцнення державності (публікація матеріалів про репресії, злочини режимів, матеріалів, що викривають тероризм, націоналізм і т.д.); для зміцнення державної безпеки; при проведенні національно-територіального розмежування і зміні адміністративно-територіального поділу; для укладення міжнародних договорів; при визначенні міждержавних кордонів і т.д.

Використання архівних документів відіграє істотну роль у законотворчій діяльності.

Так, наприклад, для розробки Закону про землю і Земельного кадастру в 1970-і рр.. вивчалися документи про орних землях, лугопастбіщних угіддях, грунтові карти, матеріали реєстрації угод купівлі-про-дажи та оренди земельних ділянок і т.

д. При розробці Закону про охорону навколишнього природного середовища вивчалися матеріали моніторингу стану природного середовища та екологічної експертизи різних підприємств, матеріали про природозахисних заходах.

Використання архівних документів в економічних цілях досить різноманітно:

при прогнозуванні та плануванні економічного розвитку (при розробці та реалізації планів, прогнозів, бізнес-планів та економічних проектів) дуже важливо провести аналіз розвитку на сучасному етапі, а для цього звертаються до архівних документів;

при здійсненні проектних і дослідно-конструкторських робіт (будівництві, реконструкції, проектуванні). Обов'язково вивчення архівних даних при проведенні геологічних вишукувань і гірничих робіт. Науково-технічна та картографічна документації використовується при проектуванні та реконструкції гідротехнічних, меліоративних споруд, шляхів сполучення, промислових і житлових об'єктів;

при здійсненні наукових і прикладних досліджень (проведення патентної експертизи);

для оптимізації виробничих і технологічних процесів (до архівних матеріалів звертаються в пошуках втрачених технологій у промисловості, сільському і лісовому господарствах, у сфері охорони навколишнього середовища і т.д.).

Матеріали муніципальних архівів містять безцінні відомості з історії міського та комунального господарства, будівництва мостів, доріг, шляхопроводів, водопроводу, каналізації, озелененні, транспортної мережі та ін

Використання архівних документів для реконструкції пам'яток історії та культури переслідує як економічні, так і культурно-просвітницькі цілі.

Використання документів в наукових цілях передбачає проведення наукових досліджень за історичними джерелами, що зберігаються в архівах.

Наукове використання документів передбачає написання статей, дисертаційних досліджень, монографій, а також курсових, дипломних робіт, публікацію документів у виданнях наукового типу, створення довідників, оглядів документів і т.

д. Серед дослідників в архівах переважають професійні історики, хоча з архівними документами працюють представники всіх галузей знання. Дослідження проводять не тільки маститі вчені, а й студенти, і навіть школярі. Однак з вищесказаного не слід, що у відомчому архіві не провадиться використання документів з науковими цілями, наприклад дослідження з історії даної установи, відомства, галузі в цілях написання нарису, видання ювілейного збірника підготовки виставки, альбому і т.д.

Використання документів у культурно-просвітницьких цілях передбачає підготовку ювілейних виставок, музейних експозицій, доповідей, нарисів, брошур, проведення екскурсій, використання документів в засобах масової інформації, публікацію документів і оглядів. Документи використовуються письменниками, кінорежисерами, художниками, представниками ЗМІ в процесі творчості. Нарешті, найважливішою категорією користувачів є реставратори (художники, архітектори, мистецтвознавці), робота яких неможлива 'без проектної документації, планів та інших джерел.

Використання документів у соціально-правових цілях передбачає виконання запитів, які забезпечують права і законні інтереси громадян, для вирішення завдань соціального захисту, забезпечення встановлених пільг і підтвердження майнових прав фізичних і юридичних осіб. Тематика запитів, як правило, стосується служби в армії, розміру заробітної плати та трудового стажу, освіти, громадянського стану і т.д. Оскільки від результату запиту залежить, найчастіше, доля людини, соціально-правового запити виділені в особливу групу з усіх тематичних запитів. Терміни виконання їх строго лімітовані. 7.3.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Цілі використання архівних документів "
 1. Алексєєва Е.В.. Архівознавство: Підручник для поч. проф. освіти: Учеб. посібник для середовищ. проф. освіти / Е.В.Алексеева, Л. П.Афанасьева, Е.М.Бурова; Під ред. В.П.Козлова. - 3-е изд., Доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 272 с., 2005

 2. Архівні путівники
  архівний довідник, короткі відомості про документи одного або декількох архівів. Видами путівника є: путівник по архівах, путівник по фондах архіву (ів), короткий довідник по фондах архіву (ів), тематичний путівник по фондах архіву (ів). Путівник по архівах {архіву) - вид путівника по фондах архівів, систематизований перелік архівів з
 3. Основи архівної евристики
  використання документальних багатств архівів в інтересах суспільства та історичної науки, а також основні прийоми атрибуції документів. Основним завданням архівної евристики є пошук документної інформації какдля установ, підприємств і організацій, так і для дослідницької роботи фахівців з виявлення в архівах, бібліотеках та музеях джерел за темою. Для виконання цього завдання
 4. Нотаріальні архіви
  використання нотаріальних документів, передачі їх у відповідний державний архів, надання методичної та практичної допомоги фондоутворювача в удосконаленні роботи з документами. Згідно ст. @ 23 закону України "Про нотаріат", грунтуються державні нотаріальні архіви в обласних центрах, у містах Києві, Севастополі та Сімферополі для тимчасового (75 років)
 5. Поняття «архівний документ» і «архів»
  використання. П оетому ГОСТ 16487 - 83 забороняв вживати термін особистий архів. Поняття архів було тісно пов'язане з державним зберіганням. Однак нині історично сформована двозначність терміна архів знову закріплена в законі. Таким чином, в сучасному трактуванні архів - це не тільки багатоповерхові сховища з десятками співробітників і кілометрами стелажів. Архівом можна назвати
 6. Робота з персоналом
  використання документів. Ру-Кваліфікаційний довідник посад службовців. - М., 2001. - С. 37-38. ководіт роботою по складанню довідкового апарату, що полегшує облік і використання архівних документів. Надає методичну допомогу в пошуку необхідних документів. Інструктує працівників структурних підрозділів про порядок формування, підготовки та складання справ в архів.
 7. Архівна право і архівна законодавство
  використання; забезпечення доступності архівних матеріалів при збереженні державної, комерційної, професійної таємниці і таємниці приватного життя, яка може бути в архівних документах; дію в рамках відповідного законодавства, уникаючи використання свого становища для нечесного задоволення своїх або чужих інтересів; забезпечення збереження і використання
 8. Архівні опису
  архівний довідник, призначений для розкриття складу та змісту справ, закріплення їх систематизації усередині фонду й обліку справ. Архівний опис виконує три найважливіші функції: інформаційну (розкриває склад і зміст документів), облікову (забезпечує облік справ), класифікаційну (закріплює систематизацію справ усередині фонду). Інформаційна функція опису реалізується в процесі
 9. Маркетингу архівах
  використання документів, як споживачі інформації, тематика досліджень, запитів, публікацій, частота звернень до різних фондам. Одним з напрямків маркетингу є дослідження цін на інформаційні послуги та попиту на світовому ринку ретроспективної документної інформації. Основними інформаційними послугами архівів є копіювання документів, продаж комплектів мікрофільмів
 10. Складання номенклатури та оформлення справ (нарядів)
  використання. Справи (наряди) із строком зберігання до 10 років в державний нотаріальний архів не здаються. При припиненні приватної нотаріальної діяльності у випадках, передбачених статтею 30 Закону України "Про нотаріат", приватний нотаріус зобов'язаний в місячний термін передати до державного нотаріального архіву документи, що стосуються вчинених ним нотаріальних дій, незалежно від терміну
 11. Павлюченков С. А.. Військовий комунізм у Росії: влада і маси. - М., Російське книговидавнича товариство - Історія, - 272 с., 1997

 12. Джерела та література
  «Архіпелаг ГУЛАГ ' : Очима письменника і статистика / / Сторінки історії. Дайджест преси. Липень-грудень 1989 року. - Л., 1990. Дугін А. ГУЛАГ очима історика / / Союз. - 1990. - № 9. Изюмова Н. СТОН / / Сторінки історії. Дайджест преси. Липень-грудень 1988 р. - Л., 1989. Медведєв Р. Терор проти народу / / Ветеран. - 1988. - № 52. Ратавнін Ф. Архіпелаг Карлаг / / Співрозмовник. - 1989. - № 25. Солженіцин А.І.
 13. 2. Реєстрація програм, баз даних і топологій
  використання топології, якщо воно мало місце. До складу заявки входить ряд документів: 1. заяву із зазначенням правоообладателя, а також автора, його (їх) місцезнаходження (місця проживання), дати першого використання топології; 2. депоновані матеріали, що ідентифікують реєстрований об'єкт, включаючи реферат; 3. підтвердження сплати реєстраційного збору або підстава для звільнення від нього
© 2014-2021  ibib.ltd.ua