Головна
ГоловнаІсторіяАрхівознавство → 
« Попередня Наступна »
Алексєєва Е.В.. Архівознавство: Підручник для поч. проф. освіти: Учеб. посібник для середовищ. проф. освіти / Е.В.Алексеева, Л. П.Афанасьева, Е.М.Бурова; Під ред. В.П.Козлова. - 3-е изд., Доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 272 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Додаткові довідники системи НСА

В архіві можуть створюватися додаткові довідники системи НСА - покажчики, тематичні картотеки та переліки документів та справ, анотовані реєстри описів.

Покажчик - архівний довідник, що представляє собою алфавітний, систематичний або складений з якого-небудь іншою ознакою перелік назв (найменувань) предметів, що згадуються в архівних документах, із зазначенням пошукових даних цих документів. Основними видами покажчиків є: тематичні, предметні (загальні та спеціальні), іменні, географічні (різновиди предметних), хронологічні. Покажчики можуть бути міжархівних, межфондовие, внутріфондовие. За формою покажчики можуть бути листовими або картковими. Покажчики можуть складатися до справ (без перегляду справ) або документів (з переглядом справ).

Покажчики до справ одного фонду або до декількох описам одного фонду складаються в тому випадку, якщо фонд багатопрофільний, має складну структуру і велику кількість описів.

Тематичні картотеки можуть створюватися самостійно, але, як правило, формуються на основі діловодних картотек, що надійшли з установи-фондоутворювача разом з

документами. У такому випадку на них проставляється новий архівний шифр - по закінченого опису справ. Найбільш поширені види картотек - картотеки документів з особового складу установи, картотеки наказів, картотеки з історії установ та ін

Тематичні переліки документів і справ створюються при підготовці відповідей на складні тематичні запити, що вимагають біль-"шой роботи з виявлення документів. Вони можуть створюватися у картковій формі (картки заповнюються в процесі виявлення справ) або у вигляді таблиці з наступними графами: номер по порядку, заголовок документа (справи), дата документа, архівний шифр документа. Один примірник переліку обов'язково залишається в архіві і служить для пошуку інформації по темі, подібної з темою запиту.

Переліки складаються з заголовків документів або справ.

Анотовані реєстри (списки) описів складаються до фондів, до яких складено багато описів. В анотованих реєстрах наводяться крайні дати кожної опису, дається характеристика складу і короткого змісту документів кожного опису. ВИКОРИСТАННЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

Використанням документів архіву - комплекс робіт із забезпечення інформаційних потреб суспільства в ретроспективній документної інформації.

У вітчизняному архівознавства розрізняють напрямки, цілі і форми використання. 7.1.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Додаткові довідники системи НСА"
 1. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК ВОДІЯ, 2008

 2. Архівні путівники
  довідник, що містить короткі відомості про документи одного або декількох архівів. Видами путівника є: путівник по архівах, путівник по фондах архіву (ів), короткий довідник по фондах архіву (ів), тематичний путівник по фондах архіву (ів). Путівник по архівах {архіву) - вид путівника по фондах архівів, систематизований перелік архівів з
 3. Довідковий апарат до путівника
  довідника, а й містить основні відомості справоч-но-ориентирующего характеру. Це - інформація загального характеру про підвідомчість даного архіву, назві архіву та назві довідника, про місце і час видання. Для підвищення інформативності змісту доцільно включати в нього посторінковий переліку не тільки розділів, підрозділів, а й рубрик. Зміст несе певну
 4. Рекомендована література
  довідник. Пер. з німецької. - М., 1993. 15. Пономарьова І. Н. Загальна екологія. - М., 1994. 16. Програма дій. Порядок денний на 21 століття та інші документи Конференції в Ріо-де-Жанейро ... Центр за наше спільне майбутнє, 1993. 17. Ревелль П., Ревелль Ч . середу нашого проживання. - М., Кн.1, 1994; Кн.2-4, 1995. 18. Реймерс Н.Ф. Природокористування. Словник-довідник.-М., 1990. 19. Реймерс Н.Ф.
 5. Рекомендована література 1.
  довідник. 2-е вид., перераб. і доп. М.,
 6. - Що слід розуміти під тарифною системою оплати праці?
  довідники). Тарифна ставка визначає розмір оплати праці за 'одиницю часу (годину, день, місяць) або одиницю виготовленої продукції. Тарифні ставки диференціюються за своїми розмірами в залежності від величини тарифного (кваліфікаційного) розряду, умов праці та систем заробітної плати. Тарифна сітка являє собою шкалу, яка визначає співвідношення в оплаті праці при
 7. ВИСНОВОК
  довідник »(М. : Думка, 1990) та «Охорона природи і навколишнього середовища людини: Словник-довідник» (М.: Просвещение, 1992), Б.М. Міркіна і Л.Г. Наумової «Популярний екологічний словник» (М.: Стійкий світ, 1999) і довідник «Довкілля. Енциклопедичний словник-довідник» (М.: Прогресс,
 8. Каткова Т. В. Кожевников Г. К.. Судові експертизи. СБ питань. / Ін-т внутрішніх справ. - Харків: «Оригінал», ІМП «Рубікон». - 144 с. - (Б-ка слідчого)., 1994
  довідника.
 9. § 4. Документи, що визначають зміст освіти
  додаткового читання, атласи, карти, збірники задач і вправ тощо). 53 Серед усіх видів навчальної літератури особливе місце займає школь-ний підручник, який за своїм змістом і структурою відповідає навчальній програмі та предмету. Функції підручника (Д. Д. Зуєв): - інформаційна функція - забезпечення школярів необхідною і достатньою
 10. 4. Укладачі як суб'єкти авторського права
  довідники навіть у межах одного населеного пункту Важливо лише, щоб довідники різних укладачів, містять однакові телефонні номери одних і тих же абонентів, суттєво різнилися за добором і розміщенням предметного каталогу, його окремих рубрик, фотоілюстрацій, рекламних матеріалів, а також по можливому супровідного перекладу текстових матеріалів на іноземні мови,
 11. Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК з житлових питань, 2011

 12. Хто має право на творчу відпустку?
  довідника і т.п. Умови, тривалість, порядок подання та оплати творчих відпусток затверджено поста 1 Варабаш А.Т. До питання про деякі властивості трудового правовідносини / / Вчені записки Харківського гуманітарного інституту ИНародная Українська інституту. Том II. X.: 1996.З С. 283-288. 2 Венедиктов В.С. Трудове право України (Загальна частина). Навчальний посібник, ХІВД, X.:
 13. 4.1.Программная лекція 4.1 по модулю 4 "Основи неоекології"-Концептуальні засади неоекології.
  довідник. - М.: Думка, 1990. - 637 с. 4.Карпачевскій Л.О. Проблеми екологічного грунтознавства / / Екологія і ноосферологія / 1995. - № 1-2. - С.48-55. 5.Малашевіч Є.В. Короткий словник-довідник з охорони пріроди.Мінск, -1987. 6.Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії: Навч.посіб.-К.: Вища школа, 1996. - 231 с. 7.Ситнік К.М. та ін Словник-довідник з
 14. Нечаєв В.Д, Філіппов А . В. Вся політика. Хрестоматія. - 440 c, 2006
  довідник, і як
© 2014-2021  ibib.ltd.ua