Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЖитлове право
ЗМІСТ:
Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК з житлових питань, 2011

Кодекс - Житловий кодекс Російської Федерації від 29 грудня 2004 НК РФ - Податковий кодекс Російської Федерації, частина перша від 31 липня 1998 р.; частина друга від 5 серпня 2000

Основи - Закон РФ від 24 грудня 1992 р. "Про основи федеральної житлової політики". СК РФ - Сімейний кодекс Російської Федерації від 29 грудня 1995 ТК РФ - Трудовий кодекс Російської Федерації від 30 грудня 2001 КК РФ - Кримінальний кодекс Російської Федерації від 24 травня 1996

Розділ I . ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ Глава 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВИХ ВІДНОСИН
Основні початку житлового законодавства
Забезпечення умов для здійснення права на житло
Житлові відносини. Учасники житлових відносин
Житлове законодавство
Дія житлового законодавства в часі
Застосування житлового законодавства за аналогією
Житлове законодавство і норми міжнародного права
Компетенція державних і муніципальних органів в галузі житлових відносин
Глава 2. ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ ЯК ОБ'ЄКТИ ПРАВ. ЖИТЛОВИЙ ФОНД
Об'єкти житлових прав. Види житлових приміщень
Призначення житлового приміщення та межі його використання
Недоторканність житла
Державна реєстрація прав на житлові приміщення
Підстави виникнення житлових прав і обов'язків
Державний контроль у житловій сфері
Захист житлових прав
Глава 3. ПЕРЕКЛАД ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ В НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ ТА НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ В ЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ
Умови переведення приміщень
Відмова в перекладі приміщення
Глава 4. Перебудови та перепланування житлового приміщення
Поняття і види перебудови та перепланування житлового приміщення
Порядок погодження перебудови й (або) перепланування
Самовільні перевлаштування і (або) перепланування житлового приміщення
КонсультантПлюс: примітка.
Розділ II. Власності та інші речові ПРАВА НА ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ
Глава 1. Правомочностей власника ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ ТА ІНШИХ ГРОМАДЯН, що у своєму ПРИМІЩЕННІ
Права та обов'язки
Виселення громадян, які втратили право користування житловим приміщенням або порушують правила користування ним
Глава 2. ЗАГАЛЬНЕ МАЙНО ВЛАСНИКІВ приміщень у багатоквартирному будинку
Право власності на спільне майно у багатоквартирному будинку
Вміст загального майна в багатоквартирному будинку
Зміна меж приміщень у багатоквартирному будинку
Право власності на спільне майно власників кімнат у комунальній квартирі. Частки у праві спільної власності
Вміст загального майна в комунальній квартирі
Глава 3. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВЛАСНИКІВ приміщень у багатоквартирному будинку
Компетенція загальних зборів
Проведення загальних зборів та порядок прийняття рішень
Розділ III. СОЦІАЛЬНИЙ наймання житлових приміщень
Глава 1. НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ПОДОГОВОРАМ СОЦІАЛЬНОГО НАЙМУ: ПІДСТАВИ І ПОРЯДОК
Наймання житлових приміщень: основи правового регулювання
Житлові приміщення, що надаються за договорами соціального найму
Категорії громадян, яким надаються житлові приміщення за договорами соціального найму
Норма надання та облікова норма площі житлового приміщення
Підстави визнання громадян потребуючими житлових приміщеннях
Облік громадян як нужденних у житлових приміщеннях
Надання звільнилися кімнат у комунальній квартирі
Глава 2. ДОГОВІР найму житла
Поняття, предмет і форма договору соціального найму
Користування житловим приміщенням. Права, обов'язки та відповідальність сторін
Зміна та припинення договору соціального найму
Глава 3. ОБМІН ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ, наданих ПОДОГОВОРАМ СОЦІАЛЬНОГО НАЙМУ
Право на обмін жилими приміщеннями
Умови, при которихобмен не допускається
Оформлення обміну житловими приміщеннями
Визнання обміну недійсним
Глава 4. Піднайом житлового приміщення
Договір піднайму жилого приміщення
Припинення договору піднайму
Глава 5. Виселення громадян з ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ
Виселення з наданням іншого житлового приміщення
Виселення без надання іншого житлового приміщення
Розділ IV. СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЖИТЛОВИЙ ФОНД
Глава 1. ВИДИ І ПРИЗНАЧЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ
Види житлових приміщень спеціалізованого житлового фонду
Призначення службових житлових приміщень
Призначення житлових приміщень у гуртожитках
Призначення житлових приміщень маневреного фонду
Призначення житлових приміщень у будинках системи соціального обслуговування
Призначення житлових приміщень фондів для тимчасового поселення змушених переселенців та біженців
Призначення житлових приміщень для соціального захисту окремих категорій громадян
Глава 2. ДОГОВІР найму спеціалізованого житлового ПРИМІЩЕННЯ
Підстави надання спеціалізованих житлових приміщень
Договір найму спеціалізованого житлового приміщення
Типовий договір найму житлового приміщення фонду для тимчасового поселення змушених переселенців;
Виселення громадян із спеціалізованих житлових приміщень
Глава 3. ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ
Надання службових житлових приміщень
Надання жилих приміщень у гуртожитках
Надання житлових приміщень маневреного фонду
Надання житлових приміщень фондів для тимчасового поселення змушених переселенців та біженців
Надання житлових приміщень для соціального захисту окремих категорій громадян
Розділ V. ЖИТЛОВІ І житлово-будівельних кооперативів
Глава 1. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ, СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ житлових кооперативів
Основи правового становища
Право на вступ до кооперативу
Створення та державна реєстрація житлових кооперативів
Реорганізація і ліквідація кооперативу
Глава 2. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ В КООПЕРАТИВІ
Система органів управління
Загальні збори членів кооперативу (конференція)
Правління кооперативу
Голова правління
Ревізійна комісія (ревізор) житлового кооперативу
Глава 3. ЧЛЕНСТВО У житловому кооперативу
Прийом у члени житлового кооперативу
Надання жилих приміщень у кооперативних будинках
Право на пай члена кооперативу
Тимчасові мешканці
Розділ житлового приміщення в будинку житлового кооперативу
Здавання в оренду житлового приміщення в кооперативному будинку
Право власності на житлове приміщення в кооперативному будинку
Припинення відносин членства в житловому кооперативі
Виселення з житлових приміщень у будинках житлових кооперативів
Розділ VI . Товариство власників житла
Глава 1. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ, СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА
Основи правового становища
Створення товариства власників житла
Державна реєстрація
Глава 2. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ І МАЙНО ТОВАРИСТВА
Права товариства
Обов'язки товариства
Майно і господарська діяльність товариства
Глава 3. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ. ЧЛЕНСТВО У товариство
Загальні збори членів товариства
Правління товариства
Ревізійна комісія (ревізор)
Членство в товаристві
Розділ VII. ПЛАТА ЗА ЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ ТА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
Правове регулювання оплати житлового приміщення та комунальних послуг
Обов'язок по внесенню плати за житлове приміщення і комунальні послуги
Структура плати за житлове приміщення і комунальні послуги
Внесення плати за житлове приміщення і комунальні послуги
Платіжним агентом є: -
Розмір плати за житлове приміщення
Розмір плати за комунальні послуги
Витрати власників приміщень у багатоквартирному будинку
Субсидії на оплатужілого приміщення та комунальних послуг
Розділ VIII. Управління багатоквартирними будинками
Вибір способу управління
Договір управління багатоквартирним будинком
Особливості управління багатоквартирним будинком, що перебуває у державній або муніципальній власності
Безпосереднє управління багатоквартирним будинком власниками приміщень
Створення умов для управління багатоквартирними будинками
ЗРАЗКИ ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ
II . Обов'язки та права сторін
III. Термін дії договору. Передача квартири і знаходиться в ній рухомого майна. Переважне право наймача на укладення договору на новий термін
IV. Плата за договором
V. Підстави припинення договору. Порядок зміни і розірвання договору. Заміна Наймача вдоговорі
VI. Відповідальність сторін і порядок вирішення спорів 6.1.
VII. Забезпечення виконання зобов'язань. Угода про завдаток 7.1.
VIII. Додаткові умови 8.1.
I. Предмет договору
II. Обов'язки та права сторін
III. Термін дії договору. Порядок передачі квартири і знаходиться в ній рухомого майна
IV. Плата за договором
V. Підстави припинення договору. Порядок зміни і розірвання договору. Відмова від договору
VI. Відповідальність сторін і порядок вирішення спорів 6.1.
VII. Забезпечення виконання зобов'язань. Угода про завдаток 7.1.
ДОГОВІР ОРЕНДИ КВАРТИРИ
I. Предмет договору
II. Обов'язки та права сторін
III. Термін дії договору. Порядок передачі квартири і знаходиться в ній рухомого майна
IV. Плата за договором
V. Підстави припинення договору. Порядок зміни і розірвання договору. Відмова від договору
VI. Відповідальність сторін і порядок вирішення спорів 6.1.
VII. Забезпечення виконання зобов'язань. Угода про завдаток 7.1.
I. Предмет договору
II. Обов'язки та права сторін
III. Термін дії договору. Порядок передачі квартири і знаходиться в ній рухомого майна
IV. Оплата житлового приміщення та комунальних послуг
V. Підстави припинення договору. Порядок зміни і розірвання договору. Відмова від договору 5.1.
VI. Відповідальність сторін і порядок вирішення спорів 6.1.
VII. Додаткові умови
Примітка. Обмін жилого приміщення, в якому проживають неповнолітні, недієздатні або обмежено дієздатні громадяни, на інше житлове приміщення допускається за попередньою згодою органів опіки та піклування. 6.
Примітка. Договір про обмін житловими приміщеннями укладається у письмовій формі шляхом складання одного документа, підписаного наймачами - сторонами договору.
Житлове право:
  1. ОНЮА. Шпагралка по житловому праву України. 2011 - 2011 год
© 2014-2022  ibib.ltd.ua