Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЖитлове право → 
« Попередня Наступна »
Л. В. Тихомирова, М . Ю. Тихомиров. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК з житлових питань, 2011 - перейти до змісту підручника

Недоторканність житла

Житло недоторканно. Ніхто не має права проникати в житло без згоди проживаючих у ньому на законних підставах громадян інакше як у передбачених Кодексом цілях і в передбачених іншим федеральним законом випадках і в порядку або на підставі судового рішення (див. ч. ч. 2 і 3 ст. 3 Кодексу).

Відповідно з Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, схваленим Генеральною Асамблеєю ООН 16.12.1966, ніхто не може зазнавати свавільних чи незаконних посягань на недоторканність житла (ст. 17). На даній міжнародно-правовій нормі заснована ст. 25 Конституції РФ, текст якої майже дослівно відтворено в ст. 3 Кодексу. Поняття недоторканності житла пов'язано виключно з проникненням в нього сторонніх для законно проживають у відповідному приміщенні осіб. Доступ в житло сторонніх осіб можливий лише при ясно вираженому злагоді що у ньому громадян (1).

КонсультантПлюс: примітка.

Коментар до Конституції Російської Федерації (постатейний) (під ред. Л.А. Окунькова) включений до інформаційного банку відповідно до публікації - БЕК, 1996.

(1) Див: Коментар до Конституції Російської Федерації. М.: БЕК, 1994. С. 77.

Під житлом в контексті ст. 3 Кодексу слід розуміти не тільки місце проживання, тобто місце, де громадянин постійно або переважно проживає (житловий будинок, квартиру, кімнату в квартирі), а й місце перебування (готель, санаторій, будинок відпочинку тощо).

За порушення недоторканності житла передбачена кримінальна відповідальність. Незаконне проникнення до житла, скоєний проти волі що проживає в ньому особи, тягне покарання за правилами ч. 1 ст. 139 КК РФ. Необхідно відзначити, що тут маються на увазі не будь-які особи, що проживають у відповідному приміщенні, а тільки ті, які проживають в ньому на законних підставах. Якщо це злочин скоєно із застосуванням насильства чи погрозою його застосування (кваліфікуюча ознака) або особою з використанням свого службового становища (особливо кваліфікуюча ознака), то до винної особи застосовуються більш суворі заходи кримінальної відповідальності (ч. ч. 2 і 3 ст. 139 КК РФ). Злочин вважається закінченим з моменту протиправного вторгнення в житлове приміщення будь-яким способом (відкрито чи таємно) (1).

КонсультантПлюс: примітка.

Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації (за ред. Ю.І. Скуратова, В.М. Лебедєва) включений до інформаційного банку відповідно до публікації - М.: Видавнича група ИНФРА-М-НОРМА, 2000 .

(1) Див: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації / За заг. ред. Ю.І. Скуратова, В.М. Лебедєва. М.: Инфра-М-Норма, 1996. С. 308.

Згідно з приміткою до ст. 139 КК РФ під житлом у зазначеній статті, а також в інших статтях КК РФ розуміються індивідуальний житловий будинок з вхідними в нього житловими і нежитловими приміщеннями, житлове приміщення незалежно від форми власності, що входить до житлового фонду і придатне для постійного або тимчасового проживання, а одно інше приміщення або будівля, що не входить до житлового фонду, але призначене для тимчасового проживання.

Відповідно до ч. 3 ст. 3 Кодексу проникнення в житло без згоди проживаючих у ньому на законних підставах громадян допускається у випадках і в порядку, які передбачені федеральним законом, тільки з метою порятунку життя громадян і (або) їхнього майна, забезпечення їх особистої безпеки або громадської безпеки при аварійних ситуаціях, стихійних лихах, катастрофах, масових заворушеннях або інших обставин надзвичайного характеру, а також в цілях затримання осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, припинення скоєних злочинів або встановлення обставин скоєного злочину або нещасного випадку.

Деякі випадки, коли допускається легальне проникнення уповноважених осіб у житло, передбачені федеральними законами. Наприклад, відповідно до п. 3 ст. 11 ФЗ від 06.03.2006 N 35-ФЗ "Про протидію тероризму" (1) на території (об'єктах), в межах якої (на яких) введено правовий режим контртерористичної операції, в порядку, передбаченому законодавством Російської Федерації, на період проведення такої операції допускається безперешкодне проникнення осіб, які проводять антитерористичну операцію, в житлові та інші належать фізичним особам приміщення для здійснення заходів по боротьбі з тероризмом. Згідно п. 2 ст. 25 ФЗ від 22.08.1995 N 151-ФЗ "Про аварійно-рятувальні служби і статусі рятувальників" (2) в ході проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій рятувальники мають право, зокрема, на безперешкодний прохід в житлові приміщення для проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій.

(1) СЗ РФ. 2006. N 11. Ст. 1146; N 31 (ч. I). Ст. 3452; 2008. N 45. Ст. 5149; N 52 (ч. I). Ст. 6227.

(2) СЗ РФ. 1995. N 35. Ст. 3503; 2000. N 32. Ст. 3341; N 33. Ст. 3348; N 46. Ст. 4537; 2003. N 46 (ч. I). Ст. 4435; 2004. N 35. Ст. 3607; N 45. Ст. 4377; РГ. 30.11.2004; СЗ РФ. 2005. N 1 (ч. I). Ст. 15; N 19. Ст. 1752; 2008. N 18. Ст. 1938; 2009. N 19. Ст. 2274; РГ. 2009. 27 листопада.

Принцип неприпустимість довільного позбавлення житла, встановлений у ч. 4 ст. 3

Кодексу, передбачає, що ніхто не може бути виселений із житлового приміщення або обмежений у праві користування ним (у тому числі в праві отримання комунальних послуг) інакше як з підстав і в порядку, які передбачені Кодексом і іншими федеральними законами.

У п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 02.07.2009 N 14 "Про деякі питання, що виникли в судовій практиці при застосуванні Житлового кодексу Російської Федерації" (1) судам рекомендовано враховувати, що положення ч . 4 ст. 3 Кодексу про неприпустимість довільного позбавлення житла, під яким розуміється позбавлення житла у позасудовому порядку та з підстав, не передбачених законом, діють відносно будь-яких осіб, що вселилися в житлове приміщення.

(1) Бюлетень Верховного Суду РФ. 2009. N 9.

Слід звернути увагу на те, що принцип неприпустимості довільного позбавлення житла діє тільки відносно громадян, які володіють житлом на законних підставах. Тому, наприклад, громадянин, самоправно (тобто самовільно, без законних підстав) вселився в житлове приміщення, виселяється з даного приміщення на підставі рішення суду без надання іншого житлового приміщення. Крім того, з урахуванням конкретних обставин справи і мотивів вчинення діяння такий громадянин може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за самоуправство (ст. 330 КК РФ), якщо правомірність його дій оскаржується особою, право якої порушено, і якщо такими діями була заподіяна істотна шкода. Кваліфікуючою ознакою в даному випадку є вчинення самоправства із застосуванням насильства чи загрози його застосування.

Підстави та порядок законного виселення особи з житлового приміщення можуть визначатися не тільки Кодексом, а й іншими федеральними законами. Наприклад, п. 2 ст. 687 ЦК України містить перелік випадків, коли договір найму житлового приміщення (не тільки договори найму, передбачені Кодексом, але і договір комерційного найму) може бути розірваний у судовому порядку на вимогу наймодавця. Відповідно до ст. 78 ФЗ від 16.07.1998 N 102 - ФЗ "Про іпотеку (заставу нерухомості)" (1) звернення заставодержателем стягнення на закладені житловий будинок або квартиру і реалізація цього майна є підставою для припинення права користування ними заставодавця і будь-яких інших осіб, які проживають в таких житловому будинку або квартирі, за умови, що такі житловий будинок або квартира були закладені за договором про іпотеку або по іпотеці в силу закону в забезпечення повернення кредиту або цільової позики, наданих банком або іншою кредитною організацією або іншою юридичною особою на придбання або будівництво таких чи інших житлового будинку або квартири, їх капітальний ремонт чи інше невіддільне поліпшення, а також на погашення раніше наданих кредиту або позики на придбання або будівництво житлового будинку або квартири.

(1) СЗ РФ. 1998. N 29. Ст. 3400; 2001. N 46. Ст. 4308; 2002. N 7. Ст. 629; N 52 (ч. I). Ст. 5135; 2004. N 6. Ст. 406; N 27. Ст. 2711; N 45. Ст. 4377; 2005. N 1 (ч. I). Ст. 40, 42; 2006. N 50. Ст. 5279; N 52 (ч. I). Ст. 5498; 2007. N 27. Ст. 3213; N 50. Ст. 6237; 2008. N 20. Ст. 2251; N 52 (ч. I). Ст. 6219; 2009. N 1. Ст. 14.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Недоторканність житла "
 1. 2. Право громадян РФ на житло
  недоторканності житла (ст. 25) і недоторканності приватного життя (ст. 23). По-друге, конституційне право на житло полягає в тому, що держава приймає на себе обов'язок сприяти тому, щоб кожен громадянин був забезпечений житлом і мав можливість поліпшити свої житлові умови шляхом придбання іншого житла. У ч. 2 ст. 40 Конституції РФ проголошується: "Органи
 2. 1. Охорона недоторканності особистого життя
  недоторканність житла - особисте немайнове право громадянина, покликане забезпечити охорону одного з найважливіших елементів його особистого життя. Юридичні кордону даного елемента особистому житті визначаються наявними на законних підставах у громадянина жіліщем2 Даним обставиною визначається тісний зв'язок права на недоторканність житла з правом на житло. Однак при зовнішній схожості це
 3. 2. Види особистих немайнових прав, регульованих цивільним правом
  недоторканності громадян, що включають право на тілесну недоторканність і охорону життя і здоров'я, на недоторканність особистого вигляду, а також особистого зображення; 3) особисті немайнові права, спрямовані на забезпечення недоторканності і таємниці особистого життя громадян : права на недоторканність житла, особистої документації, права на таємницю особистого життя, в тому числі: адвокатську,
 4. 1. Індивідуальна свобода громадянина, недоторканність і таємниця його особистого життя як самостійні об'єкти цивільно-правової охорони
  недоторканності, а також охороною таємниці особистого життя. Індивідуальна свобода громадянина забезпечується наданням йому ряду особистих немайнових прав, покликаних охороняти від стороннього втручання різні сторони прояву його особистості (за винятком випадків, прямо передбачених законом). Наприклад, права, спрямовані на індивідуалізацію особистості уповноваженої особи (право на
 5. 35. Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав.
  недоторканності громадян (недоторканність і охорона життя і здоров'я, недоторканність зовнішнього вигляду, недоторканність особистого зображення); 3) особисті немайнові права, спрямовані на забезпечення недоторканності і таємниці особистого життя громадян (право на недоторканність житла, особистої документації, на таємницю особистого життя, в тому числі адвокатську, медичну таємницю, таємницю
 6. особисті немайнові права
  недоторканності, охорону таємниці особистого життя. Особливості здійснення та захисту особистих немайнових прав у цивільному праві. Тема 28. Цивільно-правова охорона особистих немайнових прав Поняття і зміст права на захист честі, гідності і ділової репутації громадян та юридичних осіб. Честь, гідність і ділова репутація як об'єкти
 7. 3. Таємниця приватного життя і комунікації, недоторканність житла
  недоторканності житла і таємниці листування (пізніше також інших видів комунікації - телеграфних повідомлень, телефонних переговорів і т. д.). «Житло недоторканно», - свідчить частина перша ст. 14 італійської Конституції, а в наступних двох частинах цієї статті передбачається, що огляди, обшуки і секвестрування можуть проводитися лише у відповідності з законом і гарантіями, встановленими
 8. 8. Право на житло
  житла, майже ніде в цих країнах здійснено не було, за винятком хіба що НДР. Житло надавалося, але потреби в ньому зазвичай значно випереджали можливості їх задоволення, і в черзі на отримання житла доводилося стояти багато років, а то й десятиліття. Втім, діючі соціалістичні конституції КНР і КНДР права на житло не передбачають. Що стосується
 9. 2. Історичний розвиток прав і свобод
    недоторканність особистості з її процесуальними гарантіями (Хабеас корпус, недоторканність житла тощо), і права та свободи політичні - виборче право, свобода слова, друку і т. п. Друга хвиля, яка проявилася в першій половині і особливо в середині XX століття, характеризується широким включенням до конституції соціально-економічних прав і свобод, що гарантують інтереси передусім
 10. 54. Злочини проти особи.
    недоторканності і статевої свободи особистості Предст собою умисні дії проти охоронюваних УЗ статевої недоторканності і статевої свободи, а також морального і фізичного розвитку неповнолітніх і завдають шкоди конкретним особистостям. Злочин проти конституційних прав і свобод людини. Встановлює відповідальність за порушення осн прав і свобод, викладених у гл 2
 11. § 3. Особисті конституційні права і свободи
    недоторканність; право на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю, захист своєї честі, гідності та доброго імені, право на таємницю листування, телефонних переговорів, поштових та інших повідомлень; право на недоторканність житла, право на визначення і вказівка своєї національної приналежності; право на користування рідною мовою, вільний вибір мови спілкування, виховання і
 12. Квиток № 4. 2.Гражданскій права і свободи людини в РФ та їх гарантії
    недоторканність - людина як вільний індивід має право вчиняти дії, не наражаючись при цьому незаконному обмеженню з боку кого б то не було. У даному праві поєднується свобода людини з особистою недоторканністю, яка іноді порушується довільним арештом, довільним затриманням, незаконним утриманням під вартою. У даному випадку Міжнародний Пакт про громадянські і
 13. Квиток № 4. 2.Гражданскій права і свободи людини в РФ та їх гарантії
    недоторканність - людина як вільний індивід має право вчиняти дії, не наражаючись при цьому незаконному обмеженню з боку кого б то не було. У даному праві поєднується свобода людини з особистою недоторканністю, яка іноді порушується довільним арештом, довільним затриманням, незаконним утриманням під вартою. У даному випадку Міжнародний Пакт про громадянські і
 14.  3. Цивільно-правова охорона недоторканності і таємниці особистого життя громадян
    недоторканності і таємниці особистого життя
© 2014-2022  ibib.ltd.ua