Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

1. Охорона недоторканності особистого життяПраво на недоторканність житла - особисте немайнове право громадянина, покликане забезпечити охорону одного з найважливіших елементів його особистого життя. Юридичні кордону даного елемента особистому житті визначаються наявними на законних підставах у громадянина жіліщем2 Даним обставиною визначається тісний зв'язок права на недоторканність житла з правом на житло. Однак при зовнішній схожості це різні права, що вимагають різних засобів регулювання
Право на недоторканність житла не знайшло поки відображення в цивільному законі, що не применшує його значення.
1 См Малеина М Н Право на здорове навколишнє середовище / / Роль права, юридичної науки і юридичної освіти в перебудові М, 1989 С 64-66
2 См Красавчикова Л О Особисте життя громадян під охороною закону З 61
Як і інші особисті немайнові права, воно носить абсолютний характер і виражається в можливості уповноваженої особи визначати умови доступу в належне йому на законній підставі житло, вимагати усунення будь-яких обставин, що порушують недоторканність його житла. Разом з тим якщо громадянину в результаті порушення зазначеного права заподіяно майнову шкоду, він має право вимагати його відшкодування.
Законом можуть передбачатися випадки, коли на отримання доступу в житло громадянина не потрібно його згоди. Так, кримінально-процесуальним законодавством визначається порядок доступу до житла громадян у зв'язку з обшуком, адміністративним законодавством регулюються випадки такого доступу в житло при виникненні аварійних ситуацій (пожежа, аварії електро-, тепло-і газових мереж і т. п.). Проте представники відповідних органів і організацій зобов'язані строго і ретельно дотримуватися вимог, що пред'являються законодавством до підстав, умов та порядку отримання доступу в житло громадянина без його згоди. Порушення названих вимог повинно служити підставою для застосування до порушників відповідних заходів захисту.
Право на недоторканність особистої документації - одне з небагатьох особистих немайнових прав громадян, що забезпечують недоторканність їх особистого життя, яке знайшло відображення в цивільному законі в дореформений період (ст. 491 ГК Казахстану, ст. 5401 ЦК Узбекистану), проте в цивільному законодавстві Росії воно так і не було сформульовано.
Це право визначається як можливість уповноваженої особи надавати за своїм розсудом право на опублікування, відтворення або поширення відомостей, що містяться в його особистому документації (листах, щоденниках, записках і т. д.) За характером право на недоторканність особистої документації є абсолютним, тому невизначене коло зобов'язаних осіб повинен утримуватися від дій, що порушують розглядається право. Після смерті громадянина, якому належала документація, дане право переходить до його найближчим родичам (дітям, батькам, пережив дружину)
Як і у випадку з правом на зображення, віднесення права на недоторканність особистої документації до розділу " Авторське право "в ГК Казахстану та Узбекистану пояснювалося відсутністю в цивільному законі цілісного регулювання особистих немайнових прав громадян, а також деякими елементами зовнішньої схожості і термінології Насправді авторське право починає діяти, коли особиста документація публікується або поширюється іншим способом за згодою громадянина. Але в цьому випадку не виникає і питання про порушення права на недоторканність особистої документації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Охорона недоторканності особистого життя "
 1. 32. Поняття і види об'єктів цивільних прав. Поняття «майна» в цивільному праві.
  Об'єкт цивільних прав (або правовідносин) - це те, з приводу чого ці відносини складаються. За цільовим призначенням і правовим режимом об'єкти цивільних прав поділяються на такі види: речі, дії (послуги), продукти творчої діяльності, особисті немайнові блага, комерційна таємниця. Речі виступають основним об'єктом цивільних прав, в свою чергу, вони діляться на 3 групи: речі,
 2. 35. Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав.
  Особисті немайнові блага - це блага, позбавлені майнового змісту, нерозривно пов'язані з суб'єктом права, визнані суспільством, а тому потребують правової охорони. Особисті немайнові блага поділяються на три основні групи: 1) особисті немайнові права, спрямовані на індивідуалізацію уповноваженої особи (право на ім'я, право на захист честі, гідності, 'ділової
 3. Право на недоторканність приватного документації включає в себе наступні правомочності.
  1. Право авторської приналежності, яке юридично висловлює факт створення конкретного особистого документа саме цією особою. У разі переходу права власності від автора до іншої особи це правомочність все одно залишається за автором. 2 . Правомочності щодо використання та розпорядження матеріальним об'єктом аналізованого права. При цьому в реалізації зазначених правомочностей є специфіка,
 4. 2. Поняття особистих немайнових прав у цивільному праві
  У рамках комплексного регулювання особистих прав необхідно виділяти цивільно-правовий аспект. У зв'язку з цим в теорії були висловлені дві точки зору на цивільно-правове регулювання особистих прав. Довгий час пануючим було уявлення про те, що цивільне право не регулює, а лише охороняє ці права. Однак надалі з'явився інший підхід до цієї проблеми. У літературі
 5. 2. Охорона особистих немайнових прав, спрямованих на індивідуалізацію особистості та забезпечення особистої недоторканності
  Право на ім'я - одне з найважливіших особистих немайнових прав громадянина, спрямованих на індивідуалізацію його особистості. Нині воно врегульовано ст. 19 ЦК. Взагалі, право на ім'я є вельми складною юридичною категорією, що вимагає регулювання нормами різних галузей права. Так, порядок присвоєння та зміни імені встановлюється нормами адміністративного та сімейного права.
 6. 3. Цивільно-правова охорона недоторканності і таємниці особистого життя громадян
  3. Цивільно-правова охорона недоторканності і таємниці особистого життя
 7. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Проблема держави, форми політичної влади, характер взаємини його з суспільством в цілому та окремими його складовими сьогодні знову в центрі наукових суперечок . Стосовно до Стародавньої Русі це проблема походження держави та її назви, а також статусу російських князів. У сучасній вітчизняній історіографії звернуто увагу на принципову відмінність і незалежність питань
 8. 1.Економіка і соціальна структура
  Розвиток капіталізму в Росії та інших країнах породило проблему його типології. Сучасна методологія розгорнула цю проблему в концепцію трьох ешелонів. Відповідно до цієї концепції можна говорити про три моделі (ешелонах) розвитку світового капіталізму: - ешелон розвиненого, класичного капіталізму - Англія , Франція, США, Канада, Австралія; - ешелон становлення буржуазних відносин в переплетенні з
 9. 1.1. ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ РИСИ ТА ЗАВДАННЯ
  Патрульно-постова служба міліції відповідно до Закону Російської Федерації "Про міліцію" входить до складу міліції громадської безпеки (місцевої міліції) і виконує функції охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки на вулицях, об'єктах транспорту та інших громадських місцях, яка організовується в містах та інших населених пунктах і здійснюється спеціально
 10. 3.3. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  Незмірно зростає значення забезпечення громадського порядку в умовах виникнення надзвичайних ситуацій (НС) при проведенні заходів по їх ліквідації, таких, як евакуація населення, здійснення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Громадський порядок при цьому включає суспільні відносини між людьми, що складаються при проведенні зазначених заходів. Він виражається
© 2014-2022  ibib.ltd.ua