Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЖитлове право → 
« Попередня Наступна »
Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК з житлових питань, 2011 - перейти до змісту підручника

VI. Відповідальність сторін і порядок вирішення спорів 6.1.

Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань, що випливають з цього договору, відповідно до законодавства Російської Федерації і цим договором. 6.2.

За прострочення відшкодування Позичкодавцеві вартості ремонту квартири, який повинен був здійснити, але не справив Ссудополучатель, і заподіяної винними діями Користувача і (або) осіб, за дії яких він відповідає (п. 6.4 цього договору) , позадоговірної шкоди рухомого і нерухомого майна Позичкодавця (п. 3.5 цього

договору) Ссудополучатель зобов'язаний сплатити Позичкодавцеві неустойку в розмірі% від

підлягає відшкодуванню суми. 6.3.

Відповідальність сторін за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим договором, викликане дією непереборної сили, регулюється законодавством Російської Федерації. 6.4.

Ссудополучатель несе повну майнову відповідальність перед Позичкодавцем за шкоду, заподіяну квартирі і знаходиться в ній рухомого майна Позичкодавця діями (бездіяльністю) Користувача, а також діями (бездіяльністю) громадян, зазначених у п. 1.4 цього договору, і третьіхліц, що перебувають або перебували у квартирі з відома Користувача за згодою або без згоди Позичкодавця. Ссудополучатель зобов'язаний відшкодувати Позичкодавцеві заподіяну шкоду в повному обсязі.

6.5.

У разі заподіяння Користувачем і (або) особами, за дії яких він відповідає (п. 6.4 цього договору), шкоди загальному майну в багатоквартирному будинку, в якому розташована квартира, а одно шкоди майну сусідів Ссудополучатель зобов'язаний самостійно і за свій счетвозместіть заподіяну вредв повному обсязі. 6.6.

Ссудодатель відповідає за недоліки квартири, які він навмисно або з грубої необережності не застеріг при укладенні цього договору. При виявленні таких недоліків Ссудополучатель має право за своїм вибором вимагати від Позичкодавця безоплатного усунення недоліків квартири або відшкодування своїх витрат на усунення таких недоліків або дострокового розірвання цього договору та відшкодування понесених ним реального збитку.

Примітка. Ссудодатель не відповідає за недоліки квартири, які були ним обумовлені при укладенні договору, або були заздалегідь відомі ссудополучателю, або повинні були бути виявлені ссудополучателем під час огляду квартири при укладенні договору або при передачі квартири. 6.7.

Протягом терміну дії цього договору Ссудополучатель несе ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження квартири, якщо квартира загинула або була зіпсована у зв'язку з тим, що він використав її не відповідно до цього договору або передав її третьемуліцу без згоди Позичкодавця.

Ссудополучатель несе також ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження квартири, якщо з урахуванням фактичних обставин міг запобігти її загибель або псування, пожертвувавши своєю річчю, але вважав за краще зберегти свою річ.

Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження знаходиться в квартирі рухомого майна Позичкодавця протягом терміну дії даного договору несе Ссудополучатель.

6.8. Спори, що виникають при виконанні цього договору, можуть вирішуватися шляхом переговорів між сторонами. При цьому зазначені переговори не розглядаються в якості обов'язкового досудового порядку врегулювання спорів.

При неможливості досягнення згоди між сторонами в результаті переговорів, а одно за відсутності бажання однієї із сторін проводити переговори виникли спори вирішуються в суді загальної юрисдикції

(вказати найменування і місце знаходження суду)

на підставі цієї угоди про договірну підсудність, укладеного відповідно до статті 32 Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації.

При цьому відповідно до статті 30 Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації позови про права на житлові приміщення, а також про звільнення майна від арешту пред'являються в суд за місцем знаходження цих об'єктів або арештованого майна.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " VI. Відповідальність сторін і порядок вирішення спорів 6.1. "
 1. Що слід розуміти під колективними трудовими спорами та який порядок їх дозволу?
  Сторін соціально-трудової відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів, що виникли між ними. Так, в 1949 р. МОП прийняла Конвенцію № 98 ИО право на організацію та на ведення колективних переговорови, яка передбачає свободу та право ведення колективних переговорів. Потім була прийнята Конвенція МОП № 154 і Рекомендація № 163 (1981 р.) ИО колективних переговорахи,
 2. 1. ЗНАЧЕННЯ І ПОРЯДОК доарбітражного врегулювання спорів
  сторони, що подала претензію, - у разі її законності та обгрунтованості. Порядок пред'явлення і розгляду претензії в таких випадках має бути передбачений законом або договором. Претензія пред'являється у письмовій формі. У ній вказується вимога заявника, сума претензії, її обгрунтований розрахунок, обставини, на яких грунтується вимога, що підтверджують їх докази, а
 3. 1. Значення і порядок доарбітражного врегулювання спорів
  сторони, що подала претензію, у разі її законності та обгрунтованості. Досудовий порядок врегулювання спору не є обов'язковим для всіх категорій спорів. Стаття 4 АПК РФ передбачає: якщо федеральним законом встановлено для певних категорій спорів досудовий (претензійний) порядок врегулювання або він передбачено договором, суперечка може бути переданий на розгляд
 4. Тема 4. ОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ І ПІДСУДНІСТЬ СПОРІВ арбітражному суду
  порядок доарбітражного врегулювання спорів. Поняття підвідомчості, її види. Підвідомчість спорів арбітражному суду у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Спеціальна підвідомчість справ арбітражним судам. Поняття підсудності, її види. Література Абсалямов А., Ярков В. Правила підвідомчості арбітражному суду спорів, що виникають з
 5. Якими повноваженнями володіє Національна служба посередництва і примирення?
  Сторонами колективного трудового спору (конфлікту) та відповідними центральними або місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. Національна служба посередництва і примирення фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України. Питання оплати праці працівників Національної служби посередництва і примирення регламентуються Постановою Кабінету
 6. Які органи розглядають індивідуальні трудові спори?
  Порядок розгляду трудових спорів, що виникають між працівником і власником або уповноваженим ним органом, застосовується незалежно від форми трудового договору. Установлений порядок розгляду трудових спорів не поширюється на спори про дострокове освоїть 299 бождение від виборної платної посади членів громадських та інших об'єднань громадян за рішенням їх обрали
 7. 7. Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладенні договору
  сторін про передачу виник або що може виникнути спору на вирішення арбітражного суду або така передача передбачена законодавством (ст. 446 ЦК). Угода сторін про передачу розбіжностей, що виникли при укладенні договору, на вирішення суду може бути досягнуто шляхом обміну листами, телеграмами. Можливий і такий варіант, коли умова про передачу розбіжностей на вирішення суду
 8. 37. Способи вирішення зовнішньоекономічних спорів, що випливають з контрактів
  сторони повинні прагнути вирішити шляхом угоди. У разі, якщо сторони не дійдуть згоди, спори між ними розглядаються як в арбітражі, так і в суді. Сторони повинні зважити переваги і недоліки арбітражного та судового способів вирішення зовнішньоекономічних спорів і вибрати той, який вважатимуть більш кращим. Переваги арбітражу полягають, по-перше, в його
 9. 2. Форма зовнішньоекономічного договору (контракту)
  відповідальності; - санкції та рекламації; - арбітраж; - юридичні адреси та підписи сторін. Більш докладно умови зовнішньоекономічного контракту будуть розглянуті на прикладі зовнішньоекономічного договору купівлі-продажу, який є найбільш поширеною формою контракту. Контракт - це, як правило, багатосторінковий документ, що регулює такі питання, як предмет договору, ціна, термін
 10. 13. Відповідальність сторін у контракті
  відповідальності. Сторона, що зазнала впливу зазначених обставин, може поступитися своєю контракт третій особі за певну ціну, тобто продати свій контракт і, у всякому разі, відшкодувати витрати, які вона понесла при його укладенні. Природно, що поступка контракту повинна робитися лише за згодою сторін. Стаття "Звільнення від відповідальності" або "Форс-мажорні
 11. Який порядок вирішення колективних трудових спорів?
  Сторонами спочатку на основі переговорів їх представників, після чого використовуються примирні процедури. Порядку вирішення колективних трудових спорів передує стадія врегулювання розбіжностей самими сторонами. Правом їх висунення володіють працівники та їх представники. Вимоги найманих працівників на виробничому рівні формуються і затверджуються загальними зборами
 12. Який порядок розгляду л, колективного трудового спору | в трудовому арбітражі?
  Сторонами фахівців, експертів та інших осіб! і приймає рішення по суті трудового спору (кон-\ фликта). Завдання, функції та порядок формування і діяльності трудового арбітражу визначаються Зако-і ном України ИО порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) и, а також Положенням | про трудовий арбітраж від 4 травня 1999 р. № 37, затверджено-'вим наказом Національної служби
 13. § 6. Порядок покладання юридичної відповідальності
  відповідальність, вимагає певної процедури їх виявлення і притягнення особи до відповідальності. Для юридичної відповідальності характерна чітка нормативна регламентація її здійснення. Така регламентація необхідна для максимального забезпечення та захисту прав і законних інтересів громадян та інших суб'єктів. Порядок покладання юридичної відповідальності встановлюється нормами
© 2014-2021  ibib.ltd.ua