Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЖитлове право → 
« Попередня Наступна »
Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК з житлових питань, 2011 - перейти до змісту підручника

V. Підстави припинення договору. Порядок зміни і розірвання договору. Відмова від договору 5.1.

Цей договір припиняється у зв'язку із закінченням терміну дії договору, у зв'язку з розірванням договору з ініціативи будь-якої з сторін, у зв'язку з відмовою Позичкодавця або Користувача від договору. При внесенні в цей договір змін припиняють діяти окремі положення договору, нова редакція яких встановлена угодою про зміну договору, з дати набрання чинності зазначеної угоди. 5.2.

Цей договір може бути змінений або розірваний на підставі письмової угоди сторін у будь-який час. У таких випадках сторона цього договору, зацікавлена в зміну або розірвання договору, не пізніше ніж за 30 календарних днів до передбачуваної дати зміни або розірвання договору повинна представити іншій стороні проект угоди про зміну або розірвання договору, складений у письмовій формі.

Сторона, яка одержала проект зазначеної угоди, зобов'язана протягом 10 календарних днів підписати угоду або представити іншій стороні свої письмові заперечення.

У разі підписання угоди про зміну або розірвання цього договору стороною, що отримала проект зазначеної угоди, відповідну угоду про зміну або розірвання цього договору набуває чинності з дати, зазначеної в угоді. 5.3.

Ссудополучатель має право відмовитися у будь-який час від цього договору, письмово і усно попередивши про це Позичкодавця не менше ніж за 30 календарних днів до дати розірвання договору з ініціативи Користувача. 5.4.

У разі смерті Користувача або повної або часткової втрати Користувачем в установленому порядку цивільної дієздатності цей договір вважається розірваним відповідно з дня смерті Користувача або з дня набрання законної сили відповідного рішення суду. 5.5.

У разі смерті Позичкодавця всі його права та обов'язки за цим договором переходять до його правонаступника (правонаступників), і цей договір продовжує діяти до закінчення терміну його дії або розірвання договору, в тому числі відмови від договору. 5.6.

Цей договір може бути розірваний за вимогою Користувача або на вимогу Позичкодавця в судовому порядку у випадках, передбачених Цивільним кодексом Російської Федерації. 5.7.

Позикодавець має право в односторонньому порядку відмовитися від договору і вимагати від Користувача відшкодування прічіненнихубитков у випадках:

невнесення Користувачем плати за житлове приміщення і (або) комунальні послуги, а також плати за користування телефоном після закінчення строків платежів більше трьох разів протягом терміну дії цього договору;

використання Користувачем або іншими особами, за дії яких він відповідає (п.

6.4 цього договору), квартири не у відповідності з цілями, для яких квартира була надана Користувачу за цим договором (п. 1.2 цього договору);

порушення Користувачем або іншими особами, за дії яких він відповідає (п. 6.4 цього договору), охоронюваних законом прав та інтересів сусідів, за умови, що Ссудополучатель вже був одноразово попереджений Позичкодавцем про необхідність усунення даного порушення;

умисного або необережного пошкодження квартири і (або) знаходиться в ній майна, що належить Позичкодавцеві, а також загального майна в багатоквартирному будинку, в якому знаходиться квартира, або майна сусідів Користувачем або іншими особами, за дії яких він відповідає (п. 6.4 цього договору);

встановлення фактів проживання або тимчасового перебування в квартирі інших, крім

зазначених у п. 1.4 цього договору громадян, більше годин поспіль без

згоди Позичкодавця;

створення Користувачем перешкод до здійснення прав Позичкодавця, передбачених цим договором та законодавством Російської Федерації.

При односторонню відмову Позичкодавця від виконання цього договору у випадках, зазначених у цьому пункті, цей договір вважається розірваним з дати вручення Користувачу письмової відмови Позичкодавця від договору, якщо Ссудополучатель вже був попереджений Позичкодавцем про можливу відмову від договору не менше ніж за 30 календарних днів і не усунув порушення, які є підставами для відмови Позичкодавця отдоговора. 5.8.

При припиненні даного договору у зв'язку з закінченням терміну його дії, а також у разі розірвання цього договору, в тому числі у випадках, зазначених у п. 5.7 договору, Ссудополучатель та інші громадяни, що проживають у квартирі до моменту припинення договору, підлягають виселенню з квартири.

Примітка. Якщо ссудополучатель продовжує користуватися майном після закінчення строку договору при відсутності заперечень з боку ссудодателя, то договір вважається поновленим на тих самих умовах на невизначений термін.

При припиненні даного договору у зв'язку з закінченням терміну його дії Ссудополучатель та особи, зазначені у п. 1.4 цього договору, підлягають виселенню не пізніше дня, наступного за днем припинення договору по даній підставі.

При розірванні цього договору в судовому порядку (п. 5.6 договору) Ссудополучатель та особи, зазначені у п. 1.4 цього договору, підлягають виселенню з квартири на підставі рішення суду.

При розірванні цього договору у позасудовому порядку (п. п. 5.2, 5.3 і 5.7 договору) Ссудополучатель та особи, зазначені у п. 1.4 цього договору, підлягають виселенню з квартири протягом трьох календарних днів з дати розірвання цього договору.

При розірванні цього договору у випадку, зазначеному в п. 5.4 договору, правонаступники або законні представники Користувача зобов'язані звільнити квартиру від майна, що належить Користувачу, в місячний термін з дня розірвання договору. Протягом цього терміну Позикодавець зобов'язаний за свій рахунок забезпечити збереження зазначеного майна Користувача. Особи, зазначені в п. 1.4 цього договору, підлягають виселенню з квартири протягом 10 календарних днів з дати розірвання цього договору відповідно до п. 5.4 договору, якщо протягом цього терміну новий договір про надання квартири в безоплатне або оплатне користування не буде укладено між Позичкодавцем за цим договором і одним із зазначених осіб.

Якщо протягом строків, зазначених у другому, четвертому і п'ятому абзацах цього пункту, Ссудополучатель і (або) особи, перелічені у п. 1.4 цього договору, або правонаступники або законні представники Користувача не звільнять квартиру від своєї присутності і належить Користувачу та особам, переліченим у п. 1.4 цього договору, майна і не вручать Позичкодавцеві ключі від квартири, то Позикодавець має право звернутися до суду, правоохоронні органи чи інші організації з вимогою забезпечити примусове виселення Користувача.

Якщо протягом строків, зазначених у другому, четвертому і п'ятому абзацах цього пункту, або в рішенні суду Ссудополучатель і (або) особи, перелічені у п. 1.4 цього договору, або правонаступники або законні представники Користувача не звільнять квартиру від належить Користувачу і зазначеним особам майна, то Позикодавець не несе відповідальності за збереження такого майна.

5.9. У разі виїзду Користувача та осіб, перелічених у п. 1.4 цього договору, в інше місце проживання цей договір вважається розірваним з дня виїзду.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " V. Підстави припинення договору. Порядок зміни і розірвання договору. Відмова від договору 5.1. "
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ДОГОВОРИ
  підстави припинення зобов'язань. Припинення зобов'язання угодою. Припинення зобов'язання на інших підставах. Тема 30. Цивільно-правовий договір Сутність і значення цивільно-правового договору. Поняття договору. Роль договору в організації ринкової економіки. Договір як юридичний факт і як засіб (інструмент) регулювання взаємин його учасників.
 2. 3. Наслідки розірвання та зміни договору
  підставою його розірвання або зміни. У разі розірвання договору зобов'язання, з нього виникли, припиняються, якщо ж мова йде про зміну договору, то зобов'язання сторін зберігаються в зміненому вигляді (п. 1 і 2 ст. 453 ЦК), що може означати як їх зміна, так і часткове припинення . Наприклад, у випадках, коли постачальник і покупець досягають угоди з питання про зменшення
 3. Який порядок припинення трудового договору за угодою сторін?
  Підстава розірвання трудового договору, як угоду сторін. Це підстава характеризує договірний характер трудових відносин, які встановлюються за згодою сторін і угодою сторін можуть в будь-який час припинятися. На практиці дана підстава застосовується головним чином у тих випадках, коли сторони достроково припиняють арочний трудовий договір. Законодавство не вказує
 4. 2. Порядок розірвання та зміни договору
  підставою його зміни буде вважатися не письмова угода сторін, як того вимагає загальне правило, а конклюдентні дії покупця. Обов'язковою умовою зміни або розірвання договору в судовому порядку на вимогу однієї із сторін є дотримання спеціальної досудової процедури врегулювання спору безпосередньо між сторонами договору. Істота процедури досудового
 5. § 4. Зміна та припинення договору простого товариства
  підстави припинення договору простого товариства передбачені п. 1 ст. 1050 ЦК. Їх можна розділити на загальні та спеціальні, зумовлені фидуциарной природою договору простого товариства. До загальних підставах припинення договору простого товариства відносяться: 1) закінчення строку договору; 2) неможливість досягнення поставленої мети. До спеціальних підставах
 6. Порядок зміни і розірвання договору.
  Підстав, викладених вище, порядок зміни або розірвання договору наступний. Зацікавлена сторона зобов'язана направити іншій стороні пропозицію про зміну або розірвання договору. Інша сторона зобов'язана в строк, вказаний у пропозиції чи встановлений у законі або в договорі, а за його відсутності-в тридцятиденний термін, направити стороні, що зробила пропозицію про зміну чи
 7. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  припинення договору простого товариства. Види договорів простого товариства. Просте торгове і просте цивільне товариство. Договір про спільну діяльність по створенню або реорганізації юридичної особи. Негласне товариство. Тема 49. Зобов'язання з установчого договору Поняття установчого договору. Відмінність установчого договору від
 8. Припинення договору піднайму
  підстави припинення договору піднайму жилого приміщення, наданого за договором соціального найму: а) закінчення терміну, на який було укладено договір піднайму; б) припинення договору соціального найму зданого в піднайом житлового приміщення. Представляється, що друга із зазначених підстав слід тлумачити розширено: якщо в піднайом було здано не все житлове приміщення, надане за
 9. 1. Способи розірвання та зміни договору
  підстави такої угоди мають правове значення лише для визначення наслідків розірвання або зміни договору, але не для оцінки законності угоди сторін. Крім того, договір може бути розірваний або змінений судом на вимогу однієї зі сторін. Законодавством передбачено два випадки, коли зміна або розірвання договору проводиться на вимогу однієї із сторін у судовому
 10. 4. Розірвання і зміна договору за угодою сторін
  підстави, порядок та наслідки розірвання або зміни договору. Прикладом таких норм може служити положення ГК про неприпустимість змін умов договору державної позики (п. 4 ст. 817). За договором продажу підприємства передбачені ЦК правила про зміну або розірвання договору купівлі-продажу, що передбачають повернення або стягнення в натурі отриманого за договором з одного боку
 11. 5. Зміна, розірвання договору та майнова відповідальність за порушення його умов
    припинення) договору можливе також за ініціативою будь-якої з сторін у разі систематичного порушення контрагентом договірних зобов'язань з відшкодуванням винною стороною іншій стороні збитків, що виникли у неї в зв'язку з розірванням договору. Підставою для розірвання договору є і визнання замовника в установленому порядку неспроможним (банкрутом). У ЦК містяться вказівки про
 12. Тема 6Господарській договір
    договором, его правова природа. Функції ТА значення господарського договору. Класіфіка-ція господарських договорів. Характеристика основних Видів господарських договорів. Форма господарського договору. Зміст господарського договору. Характеристика істотніх и Додатковий умів господарського договору. Стадії Укладання господарського договору. Порядок Виконання господарського договору. Порядок Зміни
 13. Наслідки зміни і розірвання договору.
    заснованого на даному договорі. При цьому зобов'язання змінюється в топ частини, в якій був змінений лежить в його основі договір. Так, якщо сторони в договорі поставки погодилися з тим, що постачальник замість товару першого сорту буде поставляти товар другого сорту, то покупцеві буде належати право вимагати від постачальника поставки товару другого, а не першого сорту. У частині
 14. 6. Зміна та припинення договору будівельного підряду
    підстав. Ними можуть бути консервація або повне припинення будівництва, систематичне порушення підрядником строків виконання будівельно-монтажних робіт або їх низьку якість, систематичне порушення замовником зобов'язань, передбачених договором, визнання замовника в установленому порядку неспроможним (банкрутом) та ін Крім того, замовник (інвестор) має право в будь-який час
 15. 4. Зміна, розірвання і припинення договору позички
    підставі якого річ була передана у безоплатне користування. У разі реорганізації юридичної особи - ссудополучателя його права та обов'язки за договором переходять до юридичної особи, що є його правонаступником, якщо інше не передбачено договором. Якщо ссудополучателем є громадянин, то в разі його смерті право на безоплатне користування річчю, отримане ним за договором
 16. V. Підстави припинення договору. Порядок зміни і розірвання договору. Заміна Наймача вдоговорі
    підставі письмової угоди сторін у будь-який час. У таких випадках сторона цього договору, зацікавлена у зміні або розірвання цього договору, не пізніше ніж за 30 календарних днів до передбачуваної дати зміни або розірвання договору повинна представити іншій стороні проект угоди про зміну або розірвання договору, складений у письмовій формі.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua