Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина: Підручник 3-е видання, перероблене і доповнене. М. Волтерс Клувер. , 2008 - перейти до змісту підручника

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ДОГОВОРИ

Тема 29. Загальні положення про зобов'язання

Поняття зобов'язального права. Зобов'язальне право як підгалузь цивільного (приватного) права. Система зобов'язального права. Основні тенденції розвитку зобов'язального права.

Поняття зобов'язання. Зобов'язання як цивільні правовідносини. Зміст і визначення зобов'язання. Підстави виникнення зобов'язань.

Система зобов'язань. Окремі види зобов'язань. Зобов'язання при здійсненні підприємницької діяльності. Грошові зобов'язання.

Суб'єкти зобов'язань. Зобов'язання з множинністю осіб. Зобов'язання за участю третіх осіб. Зміна осіб у зобов'язанні.

Виконання зобов'язання. Принципи виконання зобов'язань. Умови та способи виконання зобов'язання.

Способи забезпечення належного виконання зобов'язань, їх види і класифікація. Неустойка. Завдаток. Функції завдатку. Особливі види завдатку. Порука. Ознаки та види поруки.

Зміст і виконання зобов'язання з договору поруки. Банківська гарантія. Зміст і види банківської гарантії. Виконання і припинення зобов'язань, що випливають з банківської гарантії. Застава. Види застави. Іпотека. Суб'єкти заставного правовідносини. Предмет застави. Підстави виникнення заставного правовідносини. Оформлення застави. Юридична природа права застави. Зміст заставного правовідносини. Звернення стягнення на заставлене майно. Застава товарів в обороті. Застава речей у ломбарді. Утримання. Предмет права утримання. Права та обов'язки ретентора і боржника.

Припинення зобов'язань. Поняття і підстави припинення зобов'язань. Припинення зобов'язання угодою. Припинення зобов'язання на інших підставах.

Тема 30. Цивільно-правовий договір

Сутність і значення цивільно-правового договору. Поняття договору. Роль договору в організації ринкової економіки. Договір як юридичний факт і як засіб (інструмент) регулювання взаємин його учасників.

Свобода договору та її обмеження.

Види договорів у цивільному праві. Організаційні та майнові договори. Змішані договори. Публічний договір і договір приєднання.

Зміст договору. Істотні умови договору. Інші умови договору. Тлумачення договору.

Укладення договору. Порядок і стадії укладання договору. Оферта. Акцепт. Укладення договору в обов'язковому порядку. Укладення договору на торгах. Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладенні договору. Форма договору. Момент укладання договору.

Зміна і розірвання договору. Наслідки зміни або розірвання договору. Зміна і розірвання договору за угодою сторін. Зміна і розірвання договору внаслідок односторонньої відмови від договору. Зміна і розірвання договору на вимогу однієї із сторін у судовому порядку. Зміна і розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ДОГОВОРИ "
 1. 7. Поняття і предмет науки цивільного права, її система.
  Положень цивільного законодавства, придбання навички тлумачення закону та вміння обгрунтовувати і захищати свою позицію. Це вимагає вироблення навичок практичної роботи з нормативним матеріалом, аналізу конкретних випадків із судової практики і змодельованих ситуацій. Сказаним визначається система навчальної дисципліни "Цивільне право", яка включає в себе: 1) Введення в цивільне
 2. 2. Система цивільного права
  загальні положення. В даний час загальноприйнято виділення в російському цивільному праві п'яти таких підгалузей До них відносяться: речове право, яке опрацьовує приналежність речей (майна) учасникам майнових відносин в якості необхідної передумови і результату майнового обороту; зобов'язальне право, яке опрацьовує власне майновий оборот Зобов'язальне право в свою
 3. 2. Основні розділи курсу цивільного права
  положенні їх суб'єктів і об'єктів, а також про підстави їх виникнення, зміни та припинення. Важливе місце тут займають вчення про юридичних осіб (яке можна розглядати як основу "корпоративного права", або "права компанії") і про угоди як найважливішому підставі виникнення цивільних правовідносин. Розділ III. Здійснення і захист цивільних прав - охоплює теми,
 4. Розділ VII. Загальні положення про зобов'язання і договори
  положення про зобов'язання і
 5. § 4. Система цивільного права
  загальні схеми, значно розвинені і вдосконалені згодом. Зокрема, в них довелося включати інститути інтелектуальної та промислової власності, відсутні в період створення цих систем, а пізніше - і цивільно-правову регламентацію особистих немайнових відносин і відображати вельми широку диференціацію зобов'язального права (який отримав навіть свою Загальну частину).
 6. § 3. Види угод
  загальні положення про зобов'язання і договори, оскільки це не суперечить закону, одностороннього характеру і суті угоди. Односторонні угоди, в результаті здійснення яких волевиявлення однієї особи породжує права і обов'язки у іншої особи без його волі, є нетиповими для цивільно-правового регулювання суспільних відносин. В силу диспозитивності методу
 7. § 1. Житлові відносини та їх правове регулювання
  загальні правила насправді застосовні не до всіх житловим відносинам, а лише до їх певної, юридично однорідної частини. Наприклад, норми ст. 7 ЖК про аналогії закону і права застосовні тільки до приватноправових (цивільно-правовим) житловим відносинам. Термін "житлове право" слід розглядати в якості умовного поняття - не цілком точного, але широко використовуваного синоніма
 8. § 5. Договір участі в пайовому будівництві
  загальні положення ЦК про зобов'язання і договори. Наприклад, в одній зі справ товариство звернулося до арбітражного суду з позовом про зобов'язання підприємства передати в натурі дві трикімнатні квартири, як це передбачено договором на участь у будівництві. Відповідач визнав позов, але послався на неможливість виконання зобов'язання, так як весь будинок заселений. У зв'язку з цим позивач змінив
 9. § 2. Навчальна дисципліна цивільного права
  загальні положення цивільно-правової систематизації. Тому, зокрема, вивчення спадкового права, найтіснішим чином пов'язаної з правом власності і по суті оформляє правонаступництво щодо об'єктів приватної власності громадян (але при цьому безумовно залишається самостійною подотраслью цивільного права), здійснюється після висвітлення права власності та інших
 10. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  загальні суди були не в змозі впоратися з покладеним на них завданням через слабке знання специфіки господарських спорів, відсутності можливостей оперативного дозволу заявлених вимог. Через 16 днів після ліквідації арбітражної системи відбулося повернення до неї у кілька перетвореному вигляді. У 1934 році Держарбітраж при РНК СРСР за дорученням Уряду СРСР затвердив Правила
 11. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
  загальні суди були не в змозі впоратися з покладеним на них завданням через слабке знання специфіки господарських спорів, відсутності можливостей оперативного дозволу заявлених вимог. Через 16 днів після ліквідації арбітражної системи відбулося повернення до неї у кілька перетвореному вигляді. У 1934 році Держарбітраж при РНК СРСР за дорученням Уряду СРСР затвердив Правила
 12. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Загальні детермінанти протиправної поведінки, загальну правову природу, схожість механізму формування особистості злочинця і деліктної особистості, відбуваються в однакових типових умовах, породжені подібними причинами і мають єдину спрямованість. Тому ефективна боротьба з менш небезпечними видами правопорушеннями - адміністративними, цивільно-правовими, фінансовими, яку здійснюють
 13. 2.1. Реформування як засіб посилення цивільного контролю над силовими структурами
  загальні питання життя, побуту, забезпечення, відпусток, службово-трудові і т.д. Перша вузька група суспільних відносин регулюється військово-командними нормами права, методом влади-підпорядкування. У них, за згодою військовослужбовців, можуть обмежуватися їх конституційні права. Але саме наявність цього обмеження і робить їх суб'єктами спеціальних правовідносин, відповідно до якого встановлюється
 14. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  загальні рамки прав та обов'язків суб'єктів правовідносин і найбільш важливі положення. Інші деталі і регламентують положення встановлюються нормативними актами МО РФ. Враховуючи багатофункціональність структури МО РФ, її багатоструктурний, багаторегіональної і многосуб'ектной цього виду правовідносин, необхідно деякі договірні умови обумовлювати індивідуально в рамках підписання
 15. 3. Поняття і система цивільного законодавства.
  Загальні положення, речове право, зобов'язальне право, сімейне право, спадкове право, - то тепер ні тієї, ні іншої системи в чистому вигляді не існує. Хоча деякі цивільні кодекси, склепіння, уложення і пр. і побудовані за інституційною (цивільний кодекс Франції) або пандектній системі (Німецьке цивільне укладення), але система (структура цивільного, приватного права, як
 16. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  загальні положення про підстави виникнення цивільних прав та обов'язків, здійсненні цивільних прав та їх захист, про суб'єктів права, представництво, довіреності, позовної давності. В цьому розділі поряд з лібералізацією деяких норм (наприклад, частковим закріпленням у ст. 4 принципу, відомого ще римському праву, - дозволено все, що не заборонено законом), були посилені окремі
 17. 27. Правове становище підприємства згідно із Законом України « Про підприємства в Україні ».
  зобов'язаннями інших суб'єктів цивільного права. Зокрема, воно не відповідає за зобов'язаннями входять до його складу підприємств, а підприємства не відповідають за зобов'язаннями об'єднання, якщо інше не передбачено установчим договором (статутом). Створюються і припиняються підприємства та їх об'єднання з дотриманням загальних умов, потрібних для створення і припинення юридичних осіб. Стаття
 18. 82. Право власності господарських товариств і об'єднань.
  загальні збори, конференції, з'їзди тощо). Окремі функції по господарському управлінню колективним майном може бути покладено вищими органами управління власника на створювані ними органи. «Про господарські товариства» Стаття 12. Власність на майно товариства Товариство є власником: майна, переданого йому засновниками і учасниками у власність; продукції,
 19. 31. Види операцій комерційних банків з векселями
  зобов'язання векселедавця виплатити після настання терміну певну суму грошей власнику векселя (векселедержателю). Загальні умови, правила та порядок проведення банками на території України операцій з векселями визначені в Положенні про операції банків з векселями, затвердженому постановою Правління НБУ від 28.05.99 р. № 258. Сферою застосування зазначеного Положення є операції, в
 20. Зміст
  становище суб'єкта господарювання на ринку 62. Зловживання монопольним становищем на ринку 63. Антиконкурентні узгоджені дії 64. Дискримінація підприємців органами влади і управління 65. Санкції за порушення антимонопольного законодавства 66. Поняття і види економічної концентрації суб'єктів господарювання 67. Антимонопольний контроль за економічною концентрацією
© 2014-2022  ibib.ltd.ua