Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Сергєєв А.П., Толстой Ю.К.. Цивільне право. У 3-х томах. Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: 2005, т1 - 765с., Т2 - 848с., Т3 - 784с., 2005 - перейти до змісту підручника

Порядок зміни і розірвання договору.


Зміна і розірвання договору, так само як і його висновок, підкоряються певним правилам. Насамперед, дії щодо зміни або розірвання договорів за своєю юридичною природою є угодами. Отже, до них застосовуються загальні правила про угод, зокрема правила про форму вчинення правочинів. Поряд з цим до зміни і розірвання договорів застосовуються і спеціальні правила, які стосуються форми їх здійснення. Відповідно до п. 1 ст. 452 ГК угоду про зміну або розірвання договору вчиняється в тій же формі, що й договір, якщо із закону, інших правових актів, договору або звичаїв ділового обороту не випливає інше. Так, якщо договір оренди укладений у письмовій формі, то і його зміна або розірвання також повинні бути здійснені в письмовій формі. Якщо сторони нотаріально засвідчили договір оренди, то його зміна або розірвання також повинні бути нотаріально посвідчені. За своєю юридичною природою дії сто рон щодо зміни або розірвання договору є не тільки угодою, а й договором, оскільки вони являють собою угоду осіб, спрямоване або на зміну, або на припинення цивільних прав та обов'язків. У силу цього вони підкоряються загальним правилам про порядок укладання договорів.
Інший порядок зміни або розірвання договору встановлено для тих випадків, коли договір змінюється або розривається не за угодою сторін, а на вимогу однієї з них. Якщо ця вимога спирається на одну з підстав, викладених вище, порядок зміни або розірвання договору наступний. Зацікавлена сторона зобов'язана направити іншій стороні пропозицію про зміну або розірвання договору. Інша сторона зобов'язана в строк, вказаний у пропозиції чи встановлений у законі або в договорі, а за його відсутності-в тридцятиденний термін, направити стороні, що зробила пропозицію про зміну або розірвання договору:
1) або повідомлення про згоду з пропозицією;
2) або повідомлення про відмову від пропозиції;
3) або повідомлення про згоду змінити договір на інших умовах. У першому випадку договір вважається відповідно зміненим або розірваним в момент одержання повідомлення про згоду стороною, зробила пропозицію про зміну чи розірвання договору. У другому випадку, а також у разі неодержання відповіді у встановлений строк, зацікавлена сторона має право звернутися до суду з вимогою про зміну або розірвання договору, який і дозволить виник спір. У третьому випадку сторона, що зробила пропозицію про зміну договору, може погодитися з пропозицією контрагента. У такій ситуації договір вважається зміненим на умовах, запропонованих контрагентом. Якщо сторона, що зробила пропозицію про зміну договору, не погодиться із зустрічною пропозицією контрагента, вона вправі звернутися до суду з вимогою про зміну договору. У цій ситуації умови, підлягають зміни, визначатимуться рішенням суду.
У п. 2 ст. 452 ГК особливо підкреслюється, що вимога про зміну або про розірвання договору може бути заявлено стороною в суд тільки після одержання відмови іншої сторони на пропозицію змінити чи розірвати договір або неотримання відповіді у строк, вказаний у пропозиції чи встановлений законом або договором, а при його відсутності - в тридцятиденний термін.
Разом з тим слід мати на увазі, що не можна розірвати або змінити вже виконаний договір. Справа в тому, що договір, так само як і засноване на ньому зобов'язання, припиняються внаслідок їх належного виконання (ст. 408 ЦК). Тому не можна розірвати або змінити те, чого до моменту зміни або розірвання вже не існує. Так, якщо сторони уклали договір купівлі-продажу квартири, нотаріально його засвідчивши і зареєструвавши у встановленому законом порядку, а потім виконали цей договір (продавець передав у власність покупця квартиру, а останній заплатив продавцеві покупну ціну), то надалі вони не можуть дійти угоди про зміну або розірвання цього договору, оскільки він припинив своє існування в момент його належного виконання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порядок зміни і розірвання договору. "
 1. § 5. Порядок укладення, зміни та розірвання договору
  порядок і строки укладання таких договорів. Якщо укладення договору обов'язково для акцептанта, то останній протягом 30 днів з дня отримання оферти при незгоді з якимись її умовами повинен направити оференту повідомлення про акцепт оферти на інших умовах, склавши протокол розбіжностей, Оферент вправі передати відповідний спір на розгляд суду в 30 -денний термін з дня отримання від
 2. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  порядок) і т. д.). Обов'язки курсанта з навчання - засвоєння програми за встановленим рівнем професійної підготовки, дотримання вимог статутів та інших підзаконних актів, які не суперечать Конституції і законам. Обов'язок МО привласнити по закінченні училища певну категорію і розряд офіцера залежно від бажання учня, на підставі результатів атестації і розподілити
 3. 16. Предмет і зміст зовнішньоторговельного агентської угоди
  порядок оподаткування. Практика міжнародної торгівлі свідчить, що в якості постійного місця діяльності підприємства зазвичай не розглядаються: приміщення, які використовуються виключно для зберігання або демонстрації товару; приміщення, що використовуються в якості тимчасового проміжного складу при поставці товарів іншим підприємствам; приміщення, що використовуються виключно для організації
 4. § 2. Юридична природа дій уповноваженої за заявою вимоги
  порядок пред'явлення векселя до платежу векселедержателем (кредитором) платнику (боржника), пов'язуючи з такими діями вексельного кредитора особливі правові наслідки. При цьому дія по пред'явленню вексельного вимоги вимальовується окремо від дії вексельного боржника по сплаті вексельної суми. Це свідчить про самостійність юридичної можливості за заявою
 5. § 3. Окремі способи припинення зобов'язань
  порядок надання відступного встановлюються сторонами (ст. 409 ЦК). Надання відступного як спосіб припинення зобов'язання може бути передбачено як при виникненні зобов'язання, так і в ході його виконання. Вид надання відступного може бути різним: передача грошей, надання майна, виконання робіт, надання послуг тощо Розмір, строки та порадок
 6. Зміст
  зміна та припинення цивільних правовідносин 40 Глава 4. Здійснення цивільних прав, виконання обов'язків. Способи захисту цивільних прав 44 § 1. Здійснення цивільних прав, виконання обов'язків 44 § 2. Захист цивільних прав 48 Глава 5. Громадяни (фізичні особи) як суб'єкти цивільного права 52 § 1. Правоздатність громадян (фізичних осіб) 52 § 2. Дієздатність
 7. § 2. Види договорів
  порядок визначення істотних умов майбутнього договору. У попередньому договорі може бути вказаний термін ув'язнення основного. При відсутності такої умови вважається, що основний договір повинен бути укладений протягом року з моменту підписання попереднього. Порушення цього обов'язку породжує у контрагента право звернутися до суду з вимогою про спонукання укласти основний договір;
 8. Глава VI. Реєстр акціонерів товариства
  порядок передачі системи ведення реєстру при розірванні договору з емітентом. Згідно з пунктом 1 статті 45 внесення запису до реєстру акціонерів товариства здійснюється за вимогою акціонера або номінального утримувача акцій не пізніше трьох днів з моменту подання документів, передбачених правовими актами Російської Федерації (ці правові акти перераховані вище в тексті справжньою
 9. 2. Виконавчий орган товариства
  порядок формування та роботи виконавчого органу акціонерного товариства регламентуються статтями 69 - 70 Закону. У статті 69 дається загальна характеристика виконавчого органу. Згідно з пунктом 1 статті 69, керівництво поточною діяльністю товариства здійснюється одноосібним виконавчим органом (директором, генеральним директором) або директором, генеральним директором і колегіальним
 10. 8. рекомендувалося ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  порядок і відповідальність за його невідповідний / / Пред прінімательства, господарство і право. - 1997. - № 2. 87. Опришко В. Державно-правова реформа в Україні: основні на прямки / / Право України. - 1998. - № 1. 88. Пахомов І.М . Адміністративне право. - Львів, 1962. 89. Піджаренко О. Зброя і ми: законодавчий, нормативне и відомче -,: І регулювання відносін, пов'язаних Із вогнепальна Мисливий-- кою,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua