Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право Україна → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

16. Предмет і зміст зовнішньоторговельного агентської угоди


Формулюючи предмет агентської угоди, необхідно чітко позначити характер дій агента і терт риторів, в рамках якої повинна здійснюватися агентська діяльність.
Предметом контракту в будь-якому агентській угоді є не товар, а юридично значимі дії уповноваженої особи - агента, які він буде виробляти в інтересах поручителя.
Визначивши територію (країну), в рамках якої буде діяти агент, особа, яка виступає в ролі замовника агентських послуг, має в першу чергу ознайомитися з особливостями правового регулювання торговельної агентської діяльності на даній території. Інакше в тексті контракту можуть виявитися положення, що суперечать будь-яким імперативним правовим нормам тієї країни, де діятиме агент.
Крім того, необхідно взяти до уваги існуючий в даній країні порядок оподаткування.
Практика міжнародної торгівлі свідчить, що в якості постійного місця діяльності підприємства зазвичай не розглядаються:
приміщення, які використовуються виключно для зберігання або демонстрації товару;
приміщення, що використовуються в якості тимчасового проміжного складу при поставці товарів іншим підприємствам;
приміщення, які використовуються виключно для організації реклами товарів, вироблених на підприємстві;
збору інформації для нього, здійснення науково-дослідних робіт, різних видів перевірок якості поставленого або закуповуваного товару і т.п.
У цих випадках підприємство не оподатковується 'за місцевим законодавством.
Визначаючи характер доручення агенту, замовник агентських послуг може передбачити для нього можливість наймати субагента, тобто можливість передоручати виконання якоїсь частини своїх обов'язків третім особам. Природно, що повну відповідальність перед замовником буде нести в цьому випадку тільки перший агент. В особливо складних випадках, при неясності ситуації і т.п. надання агенту права наймати субагентів може тільки сприяти більш успішному виконанню агентської угоди.
У конкретній ситуації може з'явитися необхідність, крім позначення території, чітко позначити коло клієнтів, з якими агент буде повноважний вести переговори і укладати угоди. У цьому випадку доцільно до основного тексту контракту докладати список клієнтів (покупців або продавців), з якими замовник агентських послуг волів би мати справу за посередництва свого агента. Або ж - список клієнтів, з якими він забороняє своєму агентові вступати в ділові відносини.
Якщо мова йде про доручення агенту реалізувати будь-який товар в іншій країні, особа, що дає це доручення, може сформулювати свого роду оферту (пропозицію про укладення угоди), що містить опис всіх істотних умов майбутнього зовнішньоторговельного договору купівлі-продажу, де б вказувалося:
найменування товару;
його орієнтовна ціна (мінімальна і максимальна);
яка мінімальна партія пропонованого до реалізації товару;
які можливі терміни поставки;
які базисні умови поставки.
При описі характеру доручення, яке повинен виконати агент, тим самим визначається його статус. Права ж та обов'язки агента визначають зміст його діяльності.
Дані аспекти агентської угоди, тобто статус агента і зміст його діяльності, необхідно розрізняти як істотні умови договору і несуттєві. При порушенні або зміну істотних умов договору-якої зі сторін, іншій стороні слід давати право на його розірвання. Якщо ж порушуються несуттєві умови договору, це не повинно давати права на відмову від нього. Інакше договірне ставлення буде занадто хитким - непередбачена зміна ситуації не дозволить агенту проявити самостійність, тому що над ним буде висіти загроза розірвання договору
стороною - замовником його послуг.
У даній статті визначається коло прав та обов'язків сторін, покликаних забезпечити виконання цих доручень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 16. Предмет і зміст зовнішньоторговельного агентської угоди "
 1. Зміст
  предмет правового регулювання 2. Метод правового регулювання інвестиційної діяльності 3.Управление у сфері інвестиційної діяльності 4. Розвиток правового регулювання інвестиційної діяльності 5. Джерела правового регулювання інвестиційної діяльності 6.Інвестіціонние правовідносини 7. Види інвестицій 8. Правові питання оцінки, визнання і реєстрації інвестицій 9.
 2. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  предметом яких є нерухоме майно, якщо таке майно перебуває на території Російської Федерації, або права на нього; по спорах, пов'язаних З реєстрацією або видачею патентів, реєстрацією та видачею свідоцтв на товарні знаки, промислові зразки, корисні моделі чи реєстрацією інших прав на результати інтелектуальної діяльності, які вимагають реєстрації або видачі
 3. Поняття судового представництва
  предметом регулювання арбітражного процесуального права) і процесуальні (це правовідносини представника і довірителя з судом). Саме остання група правовідносин регулюється нормами процесуального права. Відповідно до правил представництва, особа, яка бере участь у справі в порядку, регламентованому законом, доручає вести справу, здійснювати всі або частину процесуальних прав і
 4. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  предмета арбітражного розгляду, ухвалення забезпечувальних заходів, приведення у виконання арбітражного рішення) будуть вирішуватися на підставі процесуального права тієї держави, на території якого має місце арбітражний розгляд, або тієї держави, де витребовується виконання арбітражного рішення. У силу того що міжнародний комерційний арбітраж є найважливішим
 5. 39. Валютне регулювання
  предметом яких є валютні цінності, а також операції, пов'язані з ввезенням, вивезенням, переказом і пересиланням на територію України та за її межі валютних цінностей. Під валютними цінностями розуміються валюта України, платіжні документи та інші цінні папери, виражені у валюті України, іноземна валюта та банківські метали (дорогоцінні метали і монети з дорогоцінних металів),
 6. 2. Форма зовнішньоекономічного договору (контракту)
  предмет контракту; - кількість і якість товару; - базисні умови поставки товару згідно з Правилами ІНКОТЕРМС; - ціна і загальна вартість контракту; - умови платежів; - умови здачі-приймання товару , робіт, послуг; - упаковка та маркування товару; - обставини, що звільняють від відповідальності; - санкції та рекламації; - арбітраж; - юридичні адреси та підписи сторін. Більш докладно умови
 7. 26. Нормативна регламентація і обов'язковість застосування ІНКОТЕРМС при складанні зовнішньоторговельних контрактів
  предметом яких є товари. Керуючись даним Указом, Правила ІНКОТЕРМС зараз широко використовуються українськими підприємцями при здійсненні зовнішньоторговельних операцій. З юридичної точки зору. Правила ІНКОТЕРМС не належать до типу міжнародно-правових нормативно-правових актів. Їх застосування не є обов'язковим у зовнішньоторговельній практиці, вони носять рекомендаційний
 8. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  предметом дослідження, переважає думка, що шлях альтернативного розвитку у зв'язку з Установчими зборами був виключений. На доказ наводяться такі аргументи: слабкість масового протесту і опору депутатів розгону Установчих зборів створюють враження про його політичне самогубство. Підтримка народом Установчих зборів грунтувалася швидше на популістських
 9. 2. Індусгріалізація: здобутки та витрати
  предметів споживання, бо першочерговим завданням був порятунок трудящих, призупинення декласування робітничого класу. Лише з середини 20-х рр.. знову пріоритетну увагу стало віддаватися важкої промисловості, енергетиці, машинобудуванню. Одночасно відбувався перехід до жорсткої централізації та концентрації всіх ресурсів, регулювання народного господарства за допомогою державних
 10. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  предмет і підстава заявлених вимог. Вони можуть змінювати свої вимоги (предмет, підстава, розмір позову) в процесі розгляду справи. Позивач має право відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов. Сторони можуть закінчити справу шляхом укладення мирової угоди. Особи, що у справі, має право порушувати апеляційної, касаційної-ве, наглядове виробництво. Сторони здійснюють дії,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua