Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
Наступна »
Ілларіонова Т.І., Гонгало Б.М., Алетнева В.А.. Цивільне право. Учеб. для вузов.М., НОРМА-ИНФА 1998 484 с., 1998 - перейти до змісту підручника

ЗмістГлава I. Цивільне право - галузь російського права 4
§ 1. Загальна характеристика галузі цивільного права. Предмет і метод регулювання 4
§ 2. Принципи цивільного права 14
§ 3. Структура галузі цивільного права. Функції цивільного права 16
§ 4. Наука цивільного права 19
Глава 2. Джерела цивільного права 21
§ 1. Цивільне законодавство та його система. Інші джерела цивільного права 21
§ 2. Дія цивільного законодавства. Застосування цивільного законодавства за аналогією 29
Глава 3. Цивільне правовідношення 33
§ 1. Поняття цивільних правовідносин та його особливості 33
§ 2. Склад цивільних правовідносин 35
§ 3. Види цивільних правовідносинах 38
§ 4. Виникнення, зміна і припинення цивільних правовідносин 40
Глава 4. Здійснення цивільних прав, виконання обов'язків. Способи захисту цивільних прав 44
§ 1. Здійснення цивільних прав, виконання обов'язків 44
§ 2. Захист цивільних прав 48
Глава 5. Громадяни (фізичні особи) як суб'єкти цивільного права 52
§ 1. Правоздатність громадян (фізичних осіб) 52
§ 2. Дієздатність громадян 56
§ 3. Опіка та піклування 66
§ 4. Ім'я громадянина 69
§ 5. Місце проживання 69
§ 6. Безвісна відсутність громадянина 70
і оголошення її померлою 70
§ 7. Акти громадянського стану 73
Глава 6. Юридичні особи 74
§ 1. Загальні положення 74
§ 2. Класифікація (види) юридичних осіб 77
§ 3. Правоздатність юридичних осіб 78
§ 4. Органи юридичної особи. Філії та представництва 80
§ 5. Освіта, реорганізація та ліквідація юридичних осіб 82
§ 6. Загальні положення про господарські товариства і товариства 90
§ 7. Повне товариство і товариство 93
на вірі (командитне товариство) 93
§ 8. Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю 97
§ 9. Акціонерне товариство 100
§ 10. Дочірні та залежні суспільства 105
§ II. Виробничі кооперативи 106
§ 12. Державні і муніципальні унітарні підприємства 109
§ 13. Некомерційні організації 110
Глава 7. Держава, державні та муніципальні освіти як суб'єкти цивільного права 123
Глава 8 Об'єкти цивільних прав 126
§ 1. Поняття та юридична класифікація речей як об'єктів цивільних прав 127
§ 2. Інші об'єкти цивільних прав 144
Глава 9 Особисті немайнові права громадян 147
§ 1. Поняття і система особистих немайнових прав 147
§ 2. Особисті немайнові права, що забезпечують фізичне існування громадянина 151
§ 3. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне існування громадянина 155
§ 4. Цивільно-правовий захист честі, гідності та ділової репутації 161
Глава 10. Угоди 169
§ 1. Значення угод. Поняття та основні ознаки угоди 169
§ 2. Форми угод 172
§ 3. Умови дійсності угод 176
§ 4. Класифікація угод 178
§ 5. Загальні положення про недійсність угод 182
§ 6. Угоди з вадами суб'єктного складу 188
§ 7. Угоди з вадами волі 191
§ 8. Угоди з вадами форми 199
§ 9. Угоди з вадами змісту 202
§ 10. Недійсність уявних і удаваних угод 206
Глава 11 Представництво і довіреність 207
Глава 12 Терміни в цивільному праві 216
Глава 13. Позовна давність 220
§ 1. Поняття і значення позовної давності 220
§ 2. Види строків позовної давності. Початок перебігу позовної давності 221
§ 3. Призупинення, перерву і відновлення позовної давності 223
§ 4. Наслідки спливу позовної давності 227
§ 5. Вимоги, на які позовна давність не поширюється 228
Глава 14 Право власності та інші речові права 229
§ 1. Власність в економічному сенсі і право власності 229
§ 2. Набуття права власності 234
§ 3. Припинення права власності 242
§ 4. Право власності громадян і юридичних осіб 246
§ 5. Право державної і муніципальної власності 247
§ 6. Право спільної власності 249
§ 7. Речові права осіб, які не є власниками 253
§ 8. Захист права власності та інших речових прав 258
Глава 15 Поняття і підстави виникнення зобов'язань 267
§ 1. Поняття зобов'язання. Поняття зобов'язального права 267
§ 2. Елементи зобов'язань 272
§ 3. Підстави виникнення зобов'язань 277
§ 4. Санкція у зобов'язанні 279
Глава 16 Суб'єкти зобов'язань 281
Глава 17 Зміна осіб у зобов'язанні 288
Глава 18 Договір - підстава виникнення зобов'язання 292
§ 1. Поняття і значення договору в цивільному праві 292
Поняття і функції договору. 292
§ 2. Види договорів 294
§ 3. Зміст договору 297
§ 4. Форма договору 299
§ 5. Порядок укладення, зміни та розірвання договору 302
Глава 19 Виконання зобов'язань 306
§ 1. Поняття і принципи виконання зобов'язань 306
§ 2. Предмет і спосіб виконання 311
§ 3. Суб'єкти виконання 314
§ 4. Термін та місце виконання 316
Глава 20 Забезпечення виконання зобов'язань 319
§ 1. Неустойка 320
§ 2. Застава 323
§ 3. Утримання 345
§ 4. Порука 348
§ 5. Завдаток 352
§ 6. Банківська гарантія 354
Глава 21. Відповідальність по російському цивільному праву 360
§ 1. Поняття і форми цивільно-правової відповідальності 360
§ 2. Підстави виникнення цивільно-правової відповідальності 362
§ 3. Види цивільно-правової відповідальності 370
§ 4. Застосування окремих заходів відповідальності у поєднанні з іншими наслідками правопорушення 376
§ 5. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності 382
Глава 22 Припинення зобов'язань 384
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Зміст"
 1. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  зміст, реформа. - X., 1991. 137 98. Відношенні осіб Поняття правопорушення (проступку) по адміні ністративного законодавству. - М., 1988. 99. Сорокін В.Д. Проблеми адміністративного процесу. - М., 1968. 100. Сорокін В.Д. Адміністративно-процесуальне право. - М., 1972. 101. Старилов Ю.Н. Адміністративний договір: досвід законодав тельного регулювання у Німеччині / / Держава і право. -
 2. Поняття, зміст і основні принципи виконавчої влади
  зміст і основні принципи виконавчої
 3. 1. Поняття виконавчої влади, її зміст і прізнакі.2. Основні функції виконавчої власті3. Основні принципи організації та функціонування виконавчої котельної власті.4. Співвідношення понять "державне управління" і "виконавчої-нительная владу".
  Зміст і прізнакі.2. Основні функції виконавчої власті3. Основні принципи організації та функціонування виконавчої котельної власті.4. Співвідношення понять "державне управління" і "виконавчої-нительная
 4. 2. 1. По предмету регулювання розрізняють
  змістом а) загальні - регулюючі загальні відносини загального характеру для всіх галузей і сфер. Загальна частина. б) особливі - що регулюють загальні відносини в конкретній сфе-ре управління. Наприклад: в економіці, культурі, суспільному без-
 5. 4. 1. по суб'єктах можна розділити на відносини між
  змістом: а) матеріальні, які регулюються матеріальними нормами адміністративного права б) процесуальні, пов'язані з дозволом індивідуально-конкретних справ, які регулюються адміністративно-процесуальними
 6. 5. Заохочення застосува. за успішне і добросов. виконання держ. службовцем своїх долж. обов'язків
  змісту. Матер. от-ть держ. сл. настає за служебн. проступок, в рез-ті кіт. завдано матеріальної шкоди гос-ву. За шкоду, причин. учр. або орг. при виконанні служ. об-тей службовці, з вини кіт. заподіяно шкоду, несуть МО у розмірі прямої дійсної. шкоди, але не понад середньомісячно-го заробітку. МО понад середнього заробіток допускається лише у випадках, зазначених у з-не. Ст. 121 КЗпП
 7. 1. Форми здійснення виконавчої влади
  змістом ці акти поділяються: 1) нормативні акти - встановлюють, змінюють і зазна-няющие юридичні норми, вони не звернені до юридичних осіб. 2) індивідуальні акти - це рішення суб'єктів административ-ної влади з конкретних питань, звернені до конкретних осіб. 3) зміщені - акти, в яких містяться норми права і право-стосовно рішення. За формою вираження: 1. Письмові
 8. Адміністративна відповідальність
  1. Поняття і підстава адміністративної відповідальності, її від-відмінність від інших видів юр. від -ти. 2. Поняття, ознаки адм. пр-ня. 3. Юридичний склад адм. пр-ня. 1. Адміністративна відповідальність - це застосування уполномо-ченного органом або посадовою особою адміністративного стягнення до особи, яка вчинила адміністративне пр-ня. В РФ діє велика кількість адміністративних
 9. Адміністративні стягнення
  утриманні під вартою в місцях, визначених ОВС, ст. 32. Встановлюється і застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до 15 діб. Призначається міським судом (суддею). Адміністративний арешт не може застосовуватися до: 1) вагітним жінкам 2) жінкам, які мають дітей віком до 12 років 3) особам, які не досягли 18 років 4) інвалідам I і II
 10. Адміністративний процес
  змісту туалетів вагонів поїзда на-покладав на бригадира поїзда штраф у розмірі 40 руб. Чи має він на це право? Директор ДК, зайшовши в одне з приміщень виявив, що молода людина вживав наркотики. Суддя, розглянувши справу про административ-ном правопорушення, пов'язаним з цим фактом, виніс постанову про покладання на правопорушника адміністративного стягнення. Яке стягнення міг
© 2014-2022  ibib.ltd.ua