Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

1. Способи розірвання та зміни договоруПідставами для розірвання (зміни) договору служать угода сторін, істотне порушення договору або інші обставини, передбачені законом або договором. Розірвати або змінити можна тільки такий договір, який визнається дійсним і ув'язненим.
Основним способом розірвання (зміни) договору є його розірвання або зміну за угодою сторін (ст. 450 ЦК). Проте законом або договором ця можливість може бути обмежена. Наприклад, якщо мова йде про договір на користь третьої особи, діє спеціальне правило: з моменту вираження третьою особою боржника наміру скористатися своїм правом за договором сторони не можуть розривати або змінювати укладений ними договір без згоди третьої особи, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором (п. 2 ст. 430 ЦК). При розірванні (зміну) договору за угодою сторін підстави такої угоди мають правове значення лише для визначення наслідків розірвання або зміни договору, але не для оцінки законності угоди сторін.
Крім того, договір може бути розірваний або змінений судом на вимогу однієї зі сторін. Законодавством передбачено два випадки, коли зміна або розірвання договору проводиться на вимогу однієї із сторін у судовому порядку. Це, по-перше, випадки порушення умов договору, які можуть бути кваліфіковані як істотне порушення, тобто порушення, яке тягне для контрагента така шкода, що він значною мірою позбавляється того, на що був вправі розраховувати при укладенні договору. Наприклад, договір найму житлового приміщення може бути розірваний у судовому порядку на вимогу наймодавця у випадках невнесення наймачем плати за житлове приміщення за шість місяців, якщо договором не встановлений триваліший строк, а при короткостроковому наймі - у разі невнесення плати більше двох разів після закінчення встановленого договором терміну платежу або у випадках руйнування або псування житлового приміщення наймачем або іншими громадянами, за дії яких він відповідає (п. 2 ст. 687 ЦК).
По-друге, договір може бути змінений або розірваний у судовому порядку у випадках, прямо передбачених ЦК, іншими законами або договором. Наприклад, підставою для зміни або розірвання договорів приєднання на вимогу сторони, яка приєдналася може служити включення в договір умов, хоча і не суперечать закону, але які є явно обтяжливими для приєдналася боку (ст. 428 ЦК).
Третій спосіб розірвання або зміни договору полягає в тому, що одна зі сторін реалізує своє право, передбачене законом або договором, на односторонню відмову від договору (від виконання договору). Одностороння відмова від договору (від виконання договору) можливий тільки в тих випадках, коли це прямо допускається законом або угодою сторін. Наприклад, після закінчення терміну договору оренди він вважається поновленим на невизначений строк і кожна з сторін має право у будь-який час відмовитися від договору, попередивши про це іншу сторону не менше ніж за три місяці (ст. 621 ЦК); за договором доручення довіритель вправі скасувати доручення , а повірений - відмовитися від нього у всякий час (п. 1 ст. 977 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Способи розірвання та зміни договору "
 1. Види позовів
  спосіб позовної захисту, так як одного і того ж правого результату можна досягти різними шляхами. Наприклад, для того щоб визнати неправомірними дії податкового органу щодо конкретного платника податків, не обов'язково подавати позов про присудження (про зворотне стягнення назад грошових коштів). Можлива подача негативного позову про визнання - визнання правового акту податкової
 2. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  здібності матеріального суб'єктивного права до примусового здійснення через суд. Пропуск строку позовної давності (цей матеріально-правової термін - юридичний факт цивільного права) тягне за собою втрату права на позов в матеріально-правовому сенсі. Як зазначено у п. 2 ст. 199 ГК, закінчення строку позовної давності, про застосування якого заявлено стороною у спорі, є підставою до
 3. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  здібності оплати, кого навчають вручається виконавчий лист, він заноситься в систему комп'ютерного обліку та сповіщаються всі ВК. Аналогічні санкції повинні застосовуватися до випускників училищ. При цьому сума, витрачена на навчання, повинна бути розділена на термін контракту (5 років) і стягуватися обернено пропорційно прослуженному терміну - 100% за звільнення відразу після закінчення училища і 20% після
 4. 3. Судові заборони і відшкодування збитків, завданих порушенням прав патентовласника
  способу його виготовлення. Тяжкість заборони змушує відповідача почати переговори з патентовласником про укладення з ним ліцензійного договору. У частині другій ст. 45 (2) Угоди говориться: "У відповідних випадках країни-учасниці Угоди можуть уповноважувати суд виносити рішення про стягнення незаконно отриманого прибутку і / або відшкодування завданої шкоди, навіть у випадках, коли
 5. ГЛАВА 4 ПИТАННЯ ПРО структури суб'єктивного ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА В СВІТЛІ ТЕОРІЇ регулятивні та охоронні суб'єктивних прав
  здатне до примусового відносно зобов'язаної особи здійсненню; право на позов є не новим правом, виникають поряд і на підставі суб'єктивного цивільного права, а самим цим правом, дозрілим для примусового здійснення (як правило, через суд) 10. Ця теорія вже була піддана справедливій критиці 11. Уразливість развиваемой М.А. Гурвич концепції виявляється в таких
 6. ЗМІСТ:
  здатність і дієздатність громадян 86 § 2. Ім'я та місце проживання громадянина. Акти громадянського стану 100 § 3. Безвісну відсутність 103 Глава 7. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ 107 § 1. Поняття юридичної особи 107 § 2. Освіта та припинення юридичних осіб 119 § 3. Види юридичних осіб 124 § 4. Господарські товариства і суспільства 127 § 5. Виробничі кооперативи 140 § 6. Державні і
 7. § 4. Господарські товариства і суспільства
  здатні обслуговувати інтереси та індивідуальних комерсантів, і малих сімейних колективів, і гігантських груп незнайомих один з одним акціонерів. Господарські товариства в російському законодавстві розуміються як договірні об'єднання декількох осіб для спільного ведення підприємницької діяльності під загальним ім'ям. Господарські товариства - це організації, створювані одним або
 8. Вільні і обов'язкові договори.
  способу їх укладення. При укладанні взаємоузгоджених договорів їх умови встановлюються усіма сторонами, що у договорі. При укладанні ж договорів приєднання їх умови встановлюються тільки однієї зі сторін. Інша сторона позбавлена можливості доповнювати або змінювати їх і може укласти такий договір тільки погодившись з цими умовами (приєднавшись до цих умов). В
 9. Порука.
  здатність поручителя. Порука є договором і виникає в результаті угоди між кредитором боржника і його поручителем. Чинне цивільне законодавство встановлює відомі обмеження для осіб, які можуть виступати в якості поручителя в договорі поруки. Зокрема, не можуть бути поручителями бюджетні організації, казенні підприємства, за якими
 10. § 1. Зміна зобов'язань
  способу виконання та ін Зміна може торкнутися терміну, місця виконання, воно може складатися в заміні одного забезпечувального зобов'язання іншим і т.д. Різновидом зміни зобов'язання є заміна осіб у зобов'язанні, розглянута в главі 26 цього підручника. Іншими словами, якщо сталися зміни не мають своїм наслідком заміну одного зобов'язання іншим, в наявності
© 2014-2021  ibib.ltd.ua