Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура Україна / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальну право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Сергєєв А.П., Толстой Ю.К.. Цивільне право. У 3-х томах. Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: 2005, т1 - 765с., Т2 - 848с., Т3 - 784с., 2005 - перейти до змісту підручника

Вільні і обов'язкові договори.


За підставами укладення всі договори поділяються на вільні та обов'язкові. Вільні - це такі договори, укладення яких цілком залежить від розсуду сторін. Висновок же обов'язкових договорів, як це випливає з самого їх назви, є обов'язковим для однієї або обох сторін. Більшість договорів носить вільний характер. Вони полягають за бажанням обох сторін, що цілком відповідає потребам розвитку ринкової економіки. Однак в умовах економічно розвиненого суспільства зустрічаються й обов'язкові договори. Обов'язок укладання договору може випливати з самого нормативного акта. Наприклад, в силу прямої вказівки закону банк зобов'язаний укласти договір банківського рахунка з клієнтом, що звернулися з пропозицією відкрити рахунок (п. 2 ст. 846 ЦК). Юридична обов'язок укласти договір може випливати і з адміністративного акта. Так, видача місцевою адміністрацією ордера на житлове приміщення зобов'язує житлово-експлуатаційну організацію укласти договір соціального житлового найму з тим громадянином, якому виданий ордер.
Серед обов'язкових договорів особливе значення мають публічні договори. Вперше в нашому законодавстві публічний договір був передбачений ст. 426 ГК. Відповідно до зазначеної статті публічний договір характеризується наступними ознаками:
1. Обов'язковою учасником публічного договору є комерційна організація.
2. Зазначена комерційна організація повинна здійснювати діяльність з продажу товарів, виконання робіт або надання послуг.
3. Дана діяльність повинна здійснюватися комерційною організацією щодо кожного, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, енергопостачання, медичне, готельне обслуговування тощо).
4. Предметом договору має бути здійснення комерційної організацією діяльності, зазначеної у пп. 2 і 3.
При відсутності хоча б одного із зазначених ознак договір не є публічним і розглядається як вільний договір. Так, якщо підприємство роздрібної торгівлі укладає з громадянином договір купівлі-продажу канцелярських товарів, якими торгує це підприємство, то даний договір є публічним. Якщо ж підприємство роздрібної торгівлі укладає договір з іншим підприємством про продаж останньому зайвого торговельного обладнання, то це - вільний договір, оскільки його предметом перестав діяльність комерційної організації з продажу товарів, здійснюється у відношенні кожного, хто до неї звернеться.
Практичне значення виділення публічних договорів полягає в тому, що до публічних договорів застосовуються правила, відмінні від загальних норм договірного права. До числа таких спеціальних правил, що застосовуються до публічних договорів, належать такі:
1. Комерційна організація не має права відмовитися від укладення публічного договору за наявності можливості надати споживачеві відповідні товари, послуги, виконати для нього відповідні роботи. При вирішенні спорів за позовами споживачів про спонукання комерційної організації до укладання публічного договору необхідно враховувати, що тягар доказування відсутності можливості передати споживачеві товари, виконати відповідні роботи, надати послуги покладено на комерційну організацію.
2. При необгрунтованому ухиленні комерційної організації від укладення публічного договору інша сторона має право по суду вимагати укладення з нею цього договору відповідно до положень, застосовуваними при укладанні договору в обов'язковому порядку (див.
§ 4 цієї глави).
3. Комерційна організація не має права надавати перевагу одній особі перед іншим щодо укладення публічного договору, крім випадків, коли законом або іншими правовими актами допускається надання пільг для окремих категорій споживачів. Так, автотранспортне підприємство, що здійснює перевезення пасажирів, не має права відмовити в перевезенні одного з пасажирів тільки з тієї причини, що працівник цього автотранспортного підприємства обіцяв своєму знайомому залишити для нього місце в автобусі. Однак таке перевагу допускається, якщо це передбачено законом або іншим правовим актом. Наприклад, відповідно сост. 15 Закону РФ "Про ветеранів" інваліди Великої Вітчизняної війни користуються переважним правом установки за місцем їх проживання телефонного апарату.
4. Ціна товарів, робіт і послуг, а також інші умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, за винятком випадків, коли законом і іншими правовими актами допускається надання пільг для окремих категорій споживачів. Так, енергопостачальна організація не може відпускати електроенергію одним споживачам за однією ціною, а іншим - за іншою. Виняток становлять ті споживачі, яким пільги з оплати електроенергії встановлені законом або іншим правовим актом. Наприклад, відповідно до Указу Президента Російської Федерації від 5.05.92 р. № 431 "Про заходи щодо соціальної підтримки багатодітних сімей" багатодітним сім'ям надано знижку в оплаті комунальних послуг не нижче 30%. Розбіжності сторін за окремими умовами публічного договору можуть бути передані споживачем на розгляд суду незалежно від згоди на це комерційної організації.
5. У випадках, передбачених законом, Уряд Російської Федерації може видавати правила, обов'язкові для сторін при укладенні та виконанні публічних договорів (типові договори, положення тощо).
6. Умови публічного договору, які не відповідають вимогам пп. 4 або 5, є нікчемною.
Взаємоузгоджені договори і договори приєднання. Зазначені договори різняться в залежності від способу їх укладення. При укладанні взаємоузгоджених договорів їх умови встановлюються усіма сторонами, що у договорі. При укладанні ж договорів приєднання їх умови встановлюються тільки однієї зі сторін. Інша сторона позбавлена можливості доповнювати або змінювати їх і може укласти такий договір тільки погодившись з цими умовами (приєднавшись до цих умов). Відповідно до п. 1 ст. 428 ЦК договором приєднання визнається договір, умови якого визначені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах і могли бути прийняті іншою стороною не інакше як шляхом приєднання до запропонованого договору в цілому. Прикладом договорів приєднання можуть служити договори перевезення, укладаються залізницею з клієнтами, договори прокату, договори побутового підряду і т.д.
Оскільки умови договору приєднання визначаються тільки однієї з договірних сторін, необхідно якось захищати інтереси іншого боку, не приймаючої участь у визначенні умов договору. У цих цілях п. 2 ст. 428 ГК надає приєдналася стороні право вимагати розірвання або зміни договору, якщо договір приєднання хоча і не суперечить закону та іншим правовим актам, але позбавляє цю сторону прав, що зазвичай надаються за договорами такого виду, виключає чи обмежує відповідальність іншої сторони за порушення зобов'язань, або містить інші явно обтяжливі для приєдналася боку умови, які вона, виходячи зі своїх розумно розуміються інтересів, не прийняла б за наявності у неї можливості брати участь у визначенні умов договору. Так, якщо в договорі приєднання встановлена відповідальність приєдналася боку у вигляді значної за сумою штрафного неустойки і виключена будь-яка відповідальність іншого боку, то приєдналася до договору сторона має право вимагати або виключення з договору умов про її відповідальність, або встановлення сумірною відповідальності іншого боку. Однак, якщо сторона приєдналася до договору у зв'язку із здійсненням своєї підприємницької діяльності, то пред'явлене нею вимога про розірвання чи зміну договору не підлягає задоволенню, якщо приєдналася до договору сторона знала або повинна була знати, на яких умовах укладено договір.
Інші правові наслідки настають у випадках, якщо розмір відповідальності для даного виду зобов'язань або за дане порушення визначений законом і якщо угоду укладено до настання обставин, що тягнуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язання (п. 2 ст . 400 ЦК). У цих випадках, коли договір приєднання укладено громадянином і в договорі є угода про виключення або обмеження відповідальності боржника - комерційної організації за порушення зобов'язання, така угода є нікчемною.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вільні і обов'язкові договори. "
 1. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Вільної торгівлі, централізації і регламентації всіх сторін життя, монополізації торгівлі на основні продукти харчування, трудової повинності. Нарешті, 11 січня 1919 р. був прийнятий важливий декрет про розверстці зернових хлібів і фуражу. Таким було законодавче оформлення політики «воєнного комунізму». Ці декрети різко обмежували приватника, вільний ринок і зобов'язували селян більшу частину
 2. Вимоги, що пред'являються до документів іноземного походження. Легалізація документа. Апостиль
  вільному від тексту місці документа, або на його зворотному сто-Рона, або ж на окремому аркуші паперу. У цьому випадку текст документа і лист з апостилем скріплюються разом шляхом прошивання ниткою будь-якого кольору (або спеціальним тонким шнуром, стрічкою) і пронумеровуються. Останній лист документа в місці скріплення заклеюється щільній паперовій «зірочкою», на якій проставляється печатка.
 3. 3. Судочинного принципи арбітражного процесуального права
  вільному розпорядженні; 3) можливість вільного використання сторонами засобів доказування; 4) можливість для сторін брати участь у розгляді справи особисто або через представника; 5) кожна сторона самостійно доводить факти, що лежать в обгрунтуванні її вимог і заперечень. Принцип доступності судового захисту прав і законних інтересів в арбітражному процесуальному праві являє
 4. Вимоги пред'являються до документів іноземного походження.
  Вільному від тексту місці документа, або на його зворотному боці, або ж на окремому аркуші паперу. У цьому випадку текст документа і лист з апостилем скріплюються разом шляхом прошивання ниткою будь-якого кольору (або спеціальним тонким шнуром, стрічкою) і пронумеровуються. Останній лист документа в місці скріплення заклеюється щільній паперовій «зірочкою», на якій проставляється печатка.
 5. 2. Арбітражна угода
  вільний від обману, погроз, помилки або помилки. Лише в цьому випадку можна визнати волевиявлення сторін формує їх справжній намір вибрати арбітражний розгляд як засіб вирішення спору між ними. Таким чином, в основі арбітражної угоди лежать взаємоузгоджені волі сторін без яких-небудь дефектів і вад. 2) Допустимість спору в якості предмета арбітражного
 6. 16. Структура правовідносин.
  Вільно виробляти, виражати і здійснювати єдину волю Свобода волі - обов'язкова соціальна передумова визнання особи суб'єктом права. Саме правосуб'єктність дозволяє особі на законних підставах брати участь у правовідносинах. При цьому розрізняють «суб'єкт права» і «суб'єкт правовідносин». Суб'єкт права - лише потенційний учасник правовідносини, в реальному житті він може в нього ніколи
 7. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  вільного селянина продуктивніше праці кріпосного селянина. Однак, керуючись низкою міркувань, примусовий призов офіцерів запасу на 2 роки ще практикується. З бесід з призовниками з'ясовується, що багато з них вважають цей час втраченим як для становлення громадянського фахівця, так і військового, і багато з них готові підписати контракт на 5 років. Це очевидний факт, і
 8. Список літератури
  обов'язкового державного страхування життя і здоров'я військовослужбовців і громадян, призваних на військові збори »/ / Суворовський натиск. 1998. № 45. 15 грудня. Матеріали з реформування ВПС ППО, дані по військовому бюджету / / Суворовський натиск. 1999. 14 січня. Монографії та навчальна література 1. Авакьян С.А. Політичний плюралізм та громадські об'єднання в РФ: конституційно-правові
 9. 32. Поняття і види об'єктів цивільних прав. Поняття «майна» в цивільному праві.
    вільно обертаються речі. Речі - це матеріальні предмети, які здатні вирішувати першочергові потреби людини і складають для нього безпосередню цінність. Вони діляться на такі види: засоби виробництва і предмети споживання; індивідуально визначені і родові; замінні і незамінні; споживані і неспоживна; подільні та неподільні; головні і приналежності; плоди і доходи;
 10. 27. Товарні біржі
    вільних (ринкових) цін; публічного проведення біржових торгів. Товарна біржа має право: встановлювати відповідно до Закону "Про товарну біржу" та чинним законодавством України власні правила біржової торгівлі та біржового арбітражу, які є обов'язковими для всіх учасників торгів; створювати підрозділи біржі та затверджувати положення про них; розробляти з урахуванням
© 2014-2022  ibib.ltd.ua