Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

9. Момент укладання договоруМомент укладення договору має важливе значення, оскільки саме з ним законодавець пов'язує вступ договору в силу, тобто обов'язковість для сторін умов укладеного договору.
Виняток становлять лише випадки, коли угодою сторін передбачено, що умови укладеного ними договору застосовуються і до відносинам, що виникли до укладення договору (п. 1 і 2 ст. 425 ЦК). Крім того, з моментом укладення договору пов'язані і деякі інші юридичні наслідки. Зокрема, саме на момент укладення договору встановлюється правоздатність і дієздатність осіб, які уклали договір; на цей момент визначається відповідність укладеного договору вимогам закону (ст. 422 ЦК); залежно від моменту укладення договору іноді вирішується питання про місце його укладення, що має практичне значення в зовнішньоторговельному обороті, так як дана обставина зумовлює застосовне право.
У законодавстві різних країн зустрічаються два варіанти визначення моменту укладення договору:
1. система отримання акцепту, якої дотримуються держави континентального права;
2. система відправлення акцепту (mail-box theory), застосовувана в англо-американському праві, а також в Японії.
У першому випадку договір вважається укладеним у момент отримання особою, направлявшим оферту, повідомлення про її акцепт. У другому випадку акцепт вважається досконалим і, отже, договір - укладеним у момент відправлення акцепта1.
У міжнародному торговельному обороті, як загальне правило, застосовується перша система. Принципи міжнародних комерційних договорів встановлюють, що акцепт оферти набуває чинності, коли зазначена згода одержана оферентом.
1 Див: Цивільне та торгове право капіталістичних держав: Підручник. 2-е видання, перероблене і доповнене. М, 1984. С. 264-265; ХалфінаР.О, Цивілізований ринок: правила гри. М., 1993. С. 86-87
Виняток становлять лише випадки, коли в силу оферти або в результаті практики, яку сторони встановили у своїх взаєминах, або звичаю ділового обороту адресат оферти може, не повідомляючи оферента, висловити згоду з офертою шляхом вчинення якоїсь дії. За цих умов акцепт набуває чинності в момент вчинення такої дії (п. 2 і 3 ст. 2.6 Принципів). Причина переваги принципу "отримання" акцепту (а не його "відправки") полягає в тому, що ризик передачі повідомлення про акцепт краще покладати на адресата оферти, оскільки він вибирає спосіб зв'язку і найкращим чином може вжити заходів, що забезпечують отримання такого повідомлення по назначенію1.
За російським законодавством для визначення моменту укладення договору має значення дата отримання стороною, яка направила оферту, її акцепту. Проте є два винятки з цього загального правила.
По-перше, це випадки, коли сторони оформляють свої відносини реальним договором, тобто коли для укладення договору потрібно не тільки напрямок оферти та отримання акцепту, а й передача майна. У подібних ситуаціях моментом укладення договору визнається момент передачі майна. При цьому слід враховувати, що передачею майна є не тільки його вручення відповідній особі, але також і здача транспортній організації або організації зв'язку для доставки адресату, а також передача коносамента або іншого товаророзпорядчого документа (ст. 224 ЦК).
По-друге, це випадки, коли укладається договір, що вимагає державної реєстрації, наприклад, якщо предметом договору є земля чи інше нерухоме майно (ст. 164 ЦК). Такий договір вважається укладеним з моменту його державної реєстрації, якщо інше не встановлено законом. Однак, якщо одна із сторін ухиляється від державної реєстрації договору, суд вправі за вимогою іншої сторони винести рішення про реєстрацію (п. 3 ст. 165 ЦК). У подібних ситуаціях момент укладання договору також повинен визначатися відповідно до рішення суду. Іноді, втім, договір, за яким потрібна державна реєстрація, набирає чинності раніше моменту такої реєстрації. Так, договір продажу нерухомості (за винятком продажу житлових приміщень і підприємств) для його сторін (продавця і покупця) набирає чинності з моменту його підписання (хоча виконання договору продажу нерухомості його сторонами до державної реєстрації переходу прав власності не є підставою для зміни їх відносин з третіми особами).
1 См Принципи міжнародних комерційних договорів С. 41.
У тих випадках, коли акцепт виражається у формі вчинення особою, яка одержала оферту, у термін, встановлений для її акцепту, дій по виконанню зазначених у ній умов договору (відвантаження товарів, надання послуг, виконання робіт, сплата грошової суми), договір вважається укладеним у момент вчинення адресатом оферти відповідних дій.
Стосовно до окремих видів договорів законодавством передбачено спеціальні правила щодо моменту їх укладення та набуття чинності. Наприклад, договір роздрібної купівлі-продажу товарів вважається укладеним у належній формі з моменту видачі продавцем покупцеві касового або товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату товару, а такий же договір з використанням автоматів - з моменту вчинення покупцем дій, необхідних для одержання товару (ст . 493 і 498 ЦК); в разі, коли абонентом за договором енергопостачання виступає громадянин, що використовує енергію для побутового споживання, договір вважається укладеним з моменту першого фактичного підключення абонента в установленому порядку до приєднаної мережі (п. 1 ст. 540 ЦК); договір страхування, якщо в ньому не передбачено інше, набуває чинності в момент сплати страхової премії або першого її внеску (п. 1 ст. 957 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9. Момент укладання договору "
 1. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  моменту укладення договору. Сторони договору можуть вибрати підлягає застосуванню право як для договору в цілому, так і для окремих його частин. Якщо з сукупності обставин справи, що існували на момент вибору що підлягає застосуванню права, випливає, що договір реально пов'язаний тільки з однією країною, то вибір сторонами права іншої країни не може зачіпати дію імперативних норм
 2. 101. Поняття і види зобов'язань.
  Момент укладення договору, то йому байдуже, який з цих варіантів обере боржник. Наприклад, договором між художнім колективом і замовником передбачено, що буде дано концерт за програмою № 1 або за програмою № 2. При виконанні будь-якої з цих програм зобов'язання вважатиметься виконаним, якщо дотримані інші умови договору (термін, якість, склад учасників та ін.)
 3. 110. Неустойка, застава, завдаток як способи забезпечення зобов'язань.
  Моменту укладення договору. Його роль знизилася в зв'язку з поширенням безготівкових розрахунків та зараз застосування завдатку залишилося на рівні побутових відносин. Завдатком визнається грошова сума, що видається однією стороною в рахунок належних з неї платежів за договором іншій стороні на доказ укладення договору, і в забезпечення його виконання. Завдатком забезпечуються відносини між
 4. 68. Особливості антимонопольного контролю за створенням холдингів, промислово-фінансових груп, діяльністю інвестиційних фондів і компаній
  моменту укладення договору купівлі цінних паперів. Детально контроль у цій сфері регулюється Положенням про особливості контролю за дотриманням антимонопольного законодавства інвестиційними фондами та інвестиційними компаніями, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 18.11.94 р. № 13-р. Це Положення визначає порядок повідомлення Антимонопольного комітету України,
 5. 36. Санкції за порушення контрактних зобов'язань
  момент укладення договору як можливий наслідок його порушення, враховуючи обставини, про які вона в той час знала або повинна була знати ". Звернемося також до ст. 77 названої Конвенції: "Сторона, що посилається на порушення договору, повинна вжити таких заходів, які є розумними за даних обставин, для зменшення шкоди, включаючи упущену вигоду, що виникає внаслідок
 6. § 3. Застосування цивільного законодавства
  моменту її передачі, якщо інше не передбачено законом або договором. Це диспозитивним норма цивільного права, так як міститься у ній правило про момент виникнення права власності може бути змінено угодою сторін у договорі. Наприклад, сторони можуть домовитися про те, що право власності на відчужувану річ виникає у набувача в момент укладення договору або в
 7. § 4. Результати робіт. Послуга. Нематеріальні блага
  момент укладення договору підряду даного результату ще не існує в природі, але це не означає, що виникло між замовником і підрядником правовідносини безоб'ектно. Об'єкт в ньому присутня, але якщо спочатку він виражений в завданні замовника у нематеріальній формі, тобто у вигляді того бажаного для замовника результату, який повинен бути досягнутий підрядником, то в подальшому,
 8. § 1 . Поняття угоди. Види угод
  моменти. Оскільки угода передбачає намір особи породити певні юридичні права і обов'язки, для здійснення такої дії необхідно бажання особи, що здійснює операцію. Такий намір, бажання називають внутрішньою волею. Однак наявність лише внутрішньої волі для здійснення операції недостатньо, необхідно її довести до відома інших осіб. Способи, якими внутрішня воля
 9. Наслідки безгосподарного утримання культурних цінностей
  моменту, коли відпали підстави знаходження майна у власності даної особи, який може і не збігатися з моментом виникнення у нього права власності. Майно підлягає відчуженню тій особі, у власності якого воно може бути. Ця обставина власник повинен враховувати. Якщо майно не буде відчужене власником у встановлений термін, відповідний державний
 10. Перелік способів виникнення права власності
  моменту, коли між сторонами досягнуто згоди тимчасово залишити річ у відчужені-теля, набувач стає власником речі, хоча вона і не була йому передана. Власник несе тягар утримання належного йому майна і ризик його випадкової загибелі або випадкового пошкодження, якщо інше не передбачено законом або договором (ст. 210 і 211 ЦК). Тому відповідальність за загибель або
© 2014-2021  ibib.ltd.ua