Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Громадянське право / Громадянське право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

2. Порядок розірвання та зміни договоруПорядок розірвання (зміни) договору залежить від застосовуваного способу розірвання або зміни договору. При розірванні (зміну) договору за угодою сторін повинен застосовуватися порядок укладання відповідного договору, а також вимоги, пропоновані до форми такого договору, оскільки вона повинна бути ідентичною тій, в якій укладався договір (ст. 452 ЦК). Правда, законом, іншим правовим актом або договором можуть бути передбачені інші вимоги до форми угоди про зміну і розірвання договору. Інше може випливати і з звичаїв ділового обороту. Наприклад, договором, що містить умову про попередню оплату товарів, може бути передбачено, що оплата їх у меншій сумі, ніж передбачено договором, означає відмову від частини товарів, тобто зміна умови договору про кількість підлягають передачі товарів. У цьому випадку незважаючи на те, що договір укладався в простій письмовій формі, підставою його зміни буде вважатися не письмова угода сторін, як того вимагає загальне правило, а конклюдентні дії покупця.
Обов'язковою умовою зміни або розірвання договору в судовому порядку на вимогу однієї із сторін є дотримання спеціальної досудової процедури врегулювання спору безпосередньо між сторонами договору. Істота процедури досудового врегулювання полягає в тому, що зацікавлена сторона до звернення до суду повинна направити іншій стороні свою пропозицію змінити чи розірвати договір. Позов до суду може бути пред'явлений тільки при дотриманні однієї з двох умов:
1. або одержання відмови іншої сторони на пропозицію про зміну або розірвання договору;
2. або неотримання відповіді на відповідну пропозицію в 30-денний термін, якщо інший строк не передбачено законом, договором або не містять в реченні змінити або розірвати договір.
У разі порушення встановленого досудового порядку врегулювання такого спору суд буде зобов'язаний повернути позовну заяву без розгляду.
При розірванні (зміну) договору внаслідок односторонньої відмови однієї із сторін від договору необхідне обов'язкове письмове повідомлення контрагента. Зазначена вимога повинна визнаватися дотриманим у разі доведення відповідного повідомлення до іншої сторони договору за допомогою поштового, телеграфного, телетайпного, телефонного, електронного чи іншого зв'язку, що дозволяє встановити, що документ виходить від сторони, що відмовилася від договору (від виконання договору).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Порядок розірвання та зміни договору "
 1. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  порядок) і т. д.). Обов'язки курсанта з навчання - засвоєння програми за встановленим рівнем професійної підготовки, дотримання вимог статутів та інших підзаконних актів, які не суперечать Конституції і законам. Обов'язок МО привласнити по закінченні училища певну категорію і розряд офіцера залежно від бажання учня, на підставі результатів атестації і розподілити
 2. 16. Предмет і зміст зовнішньоторговельного агентської угоди
  порядок оподаткування. Практика міжнародної торгівлі свідчить, що в якості постійного місця діяльності підприємства зазвичай не розглядаються: приміщення, які використовуються виключно для зберігання або демонстрації товару; приміщення, що використовуються в якості тимчасового проміжного складу при поставці товарів іншим підприємствам; приміщення, що використовуються виключно для організації
 3. § 2. Юридична природа дій уповноваженої за заявою вимоги
  порядок пред'явлення векселя до платежу векселедержателем (кредитором) платнику (боржника), пов'язуючи з такими діями вексельного кредитора особливі правові наслідки. При цьому дія по пред'явленню вексельного вимоги вимальовується окремо від дії вексельного боржника по сплаті вексельної суми. Це свідчить про самостійність юридичної можливості за заявою
 4. Порядок зміни і розірвання договору.
  Порядок зміни або розірвання договору встановлено для тих випадків, коли договір змінюється або розривається не за угодою сторін, а на вимогу однієї з них. Якщо ця вимога спирається на одну з підстав, викладених вище, порядок зміни або розірвання договору наступний. Зацікавлена сторона зобов'язана направити іншій стороні пропозицію про зміну або розірвання договору.
 5. § 3. Окремі способи припинення зобов'язань
  порядок надання відступного встановлюються сторонами (ст. 409 ЦК). Надання відступного як спосіб припинення зобов'язання може бути передбачено як при виникненні зобов'язання, так і в ході його виконання. Вид надання відступного може бути різним: передача грошей, надання майна, виконання робіт, надання послуг тощо Розмір, строки та порадок
 6. Зміст
  розірвання договору 302 Глава 19 Виконання зобов'язань 306 § 1. Поняття і принципи виконання зобов'язань 306 § 2. Предмет і спосіб виконання 311 § 3. Суб'єкти виконання 314 § 4. Термін та місце виконання 316 Глава 20 Забезпечення виконання зобов'язань 319 § 1. Неустойка 320 § 2. Застава 323 § 3. Утримання 345 § 4. Порука 348 § 5. Завдаток 352 § 6. Банківська гарантія 354 Глава 21.
 7. § 2. Види договорів
  порядок визначення істотних умов майбутнього договору. У попередньому договорі може бути вказаний термін ув'язнення основного. При відсутності такої умови вважається, що основний договір повинен бути укладений протягом року з моменту підписання попереднього. Порушення цього обов'язку породжує у контрагента право звернутися до суду з вимогою про спонукання укласти основний договір;
 8. § 5. Порядок укладення, зміни та розірвання договору
  порядок і строки укладання таких договорів. Якщо укладення договору обов'язково для акцептанта, то останній протягом 30 днів з дня отримання оферти при незгоді з якимись її умовами повинен направити оференту повідомлення про акцепт оферти на інших умовах, склавши протокол розбіжностей, Оферент вправі передати відповідний спір на розгляд суду в 30 -денний термін з дня отримання від
 9. Глава VI. Реєстр акціонерів товариства
  порядок передачі системи ведення реєстру при розірванні договору з емітентом. Згідно з пунктом 1 статті 45 внесення запису до реєстру акціонерів товариства здійснюється за вимогою акціонера або номінального утримувача акцій не пізніше трьох днів з моменту подання документів, передбачених правовими актами Російської Федерації (ці правові акти перераховані вище в тексті справжньою
 10. 2. Виконавчий орган товариства
  порядок формування та роботи виконавчого органу акціонерного товариства регламентуються статтями 69 - 70 Закону. У статті 69 дається загальна характеристика виконавчого органу. Згідно з пунктом 1 статті 69, керівництво поточною діяльністю товариства здійснюється одноосібним виконавчим органом (директором, генеральним директором) або директором, генеральним директором і колегіальним
© 2014-2022  ibib.ltd.ua