Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЖитлове право → 
« Попередня Наступна »
Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК з житлових питань, 2011 - перейти до змісту підручника

V. Підстави припинення договору. Порядок зміни і розірвання договору. Заміна Наймача вдоговорі

5.1. Цей договір припиняється у зв'язку із закінченням терміну дії договору, у зв'язку з розірванням договору з ініціативи будь-якої з сторін, у зв'язку з відмовою Наймодавця від договору. При внесенні в цей договір змін припиняють діяти окремі положення договору, нова редакція яких встановлена угодою про зміну договору, з дати набрання чинності зазначеної угоди.

Цей договір може бути змінений або розірваний на підставі письмової угоди сторін у будь-який час. У таких випадках сторона цього договору, зацікавлена у зміні або розірвання цього договору, не пізніше ніж за 30 календарних днів до передбачуваної дати зміни або розірвання договору повинна представити іншій стороні проект угоди про зміну або розірвання договору, складений у письмовій формі.

Сторона, яка одержала проект зазначеної угоди, зобов'язана протягом 10 календарних днів підписати угоду або представити іншій стороні свої письмові заперечення.

У разі підписання угоди про зміну або розірвання цього договору стороною, що отримала проект зазначеної угоди, відповідну угоду про зміну або розірвання цього договору набуває чинності з дати, зазначеної в угоді.

Наймач має право розірвати в будь-який час цей договір з письмової згоди проживають разом з Наймачем членів сім'ї, зазначених у п. 1.4 цього договору, письмово і усно попередивши про це Наймодавця не менше ніж за 3 календарних місяці до дати розірвання цього договору з ініціативи Наймача.

У разі смерті Наймача або його вибуття з квартири справжній договір продовжує діяти на тих же умовах, а Наймачем стає один із громадян, які постійно проживають з колишнім Наймачем, за спільною згодою між ними. Якщо така згода не досягнута, то всі громадяни, які постійно проживають у житловому приміщенні, стають сонанімателямі.

У разі смерті Наймодавця всі його права та обов'язки за цим договором переходять до його правонаступника (правонаступників), і цей договір продовжує діяти до закінчення терміну його дії або розірвання договору, в тому числі відмови від договору.

Цей договір може бути розірваний за вимогою Наймача або на вимогу Наймодавця в судовому порядку у випадках, передбачених Цивільним кодексом Російської Федерації.

Наймодавець має право в односторонньому порядку відмовитися від договору і вимагати від Наймача відшкодування завданих збитків (реального збитку та упущеної вигоди) у випадках:

невнесення Наймачем у встановлений строк грошового завдатку в забезпечення виконання зобов'язань Наймача за цим договором або внесення зазначеного завдатку не в повному розмірі;

невнесення Наймачем плати за житлове приміщення після закінчення встановленого цим договором строку платежу або внесення такої плати не в повному розмірі;

невнесення Наймачем плати за споживані Наймачем комунальні послуги відповідно до показань приладів обліку, а також за користування знаходяться в квартирі телефоном понад щомісячної абонементної плати відповідно до підпункту "з" п.

2.1 цього договору або внесення такої плати не в повному розмірі більше двох разів поспіль після закінчення встановлених цим договором термінів платежу;

використання Наймачем або іншими особами, за дії яких він відповідає (п. 6.4 цього договору), квартири не у відповідності з цілями, для яких квартира була надана Наймачеві за цим договором (п. 1.2 цього договору);

порушення Наймачем або іншими особами, за дії яких він відповідає (п. 6.4 цього договору), охоронюваних законом прав та інтересів сусідів, за умови, що Наймач вже був одноразово попереджений Наймодавцем про необхідність усунення даного порушення;

умисного або необережного пошкодження квартири і (або) в ній майна , що належить наймодавця, а також загального майна в багатоквартирному будинку, в якому знаходиться квартира, або майна сусідів Наймачем або іншими особами, за дії яких він відповідає (п. 6.4 цього договору);

встановлення фактів проживання або тимчасового перебування в квартирі інших, крім

зазначених у п. 1.4 цього договору громадян, більше годин поспіль без згоди

Наймодавця, за винятком випадків, передбачених у п. 1.5 цього договору;

створення Наймачем перешкод до здійснення прав Наймодавця, передбачених цим договором та законодавством Російської Федерації.

У разі односторонньої відмови Наймодавця від виконання цього договору у випадках, зазначених у цьому пункті, цей договір вважається розірваним з дати вручення Наймачеві письмової відмови Наймодавця отдоговора.

Примітка. До відносин, що випливають із договору довгострокового найму житлового приміщення, застосовуються правила, встановлені в четвертому абзаці пункту 2 ст. 687 ГК РФ: за рішенням суду наймачеві може бути наданий строк не більше року для усунення ним порушень, що стали підставою для розірвання договору найму житлового приміщення. Якщо протягом визначеного судом терміну наймач не усуне допущених порушень або не прийме всіх необхідних заходів для їх усунення, то суд за повторним зверненням наймодавця приймає рішення про розірвання договору найму житлового приміщення. При цьому на прохання наймача суд у рішенні про розірвання договору може відстрочити виконання рішення на строк не більше року.

При припиненні даного договору у зв'язку з закінченням терміну його дії, а також у разі розірвання цього договору, в тому числі у випадках, зазначених у п. 5.7 договору, Наймач та інші громадяни, що проживають у квартирі до моменту припинення договору, підлягають виселенню з квартири.

При припиненні даного договору у зв'язку з закінченням терміну його дії Наймач і члени його сім'ї, зазначені в п. 1.4 цього договору, підлягають виселенню не пізніше дня, наступного за днем припинення договору по даній підставі.

При розірванні цього договору в судовому порядку (п. 5.6 договору) Наймач і члени його сім'ї, зазначені в п. 1.4 цього договору, підлягають виселенню з квартири на підставі рішення суду.

При розірванні цього договору у позасудовому порядку (п. п. 5.2, 5.3 і 5.7 договору) Наймач і члени його сім'ї, зазначені в п. 1.4 цього договору, підлягають виселенню з квартири протягом 3 календарних днів з дати розірвання цього договору.

Якщо протягом строків, зазначених у другому, третьому і четвертому абзацах цього пункту, Наймач та (або) члени сім'ї Наймача не звільнять квартиру від своєї присутності і належить Наймачеві і членам його сім'ї майна і не вручать наймодавцю всі належні йому платежі і ключі від квартири, то Наймодавець має право звернутися до суду, правоохоронні органи чи інші організації з вимогою забезпечити примусове виселення Наймача і стягнути належні наймодавця грошові суми.

Якщо протягом строків, зазначених у другому, третьому і четвертому абзацах цього пункту, або в рішенні суду Наймач та (або) члени сім'ї Наймача не звільнять квартиру від належить Наймачеві і членам його сім'ї майна, то наймодавець не несе відповідальності за збереження зазначеного майна.

На вимогу Наймача та інших громадян, постійно з ним проживають, і за згодою Наймодавця Наймач в цьому договорі може бути замінений однією з повнолітніх громадян, які постійно проживають з Наймачем.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " V. Підстави припинення договору. Порядок зміни і розірвання договору. Заміна Наймача вдоговорі "
 1. Припинення договору піднайму
  Договір піднайму жилого приміщення, наданого за договором соціального найму, припиняється по закінчення терміну, на який його було укладено. При припиненні договору соціального найму житлового приміщення припиняється договір піднайму такого житлового приміщення (див. ч. ч. 1 і 2 ст. 79 Кодексу). Таким чином, Кодекс вказує на дві підстави припинення договору піднайму жилого
 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ДОГОВОРИ
  Тема 29. Загальні положення про зобов'язання Поняття зобов'язального права. Зобов'язальне право як підгалузь цивільного (приватного) права. Система зобов'язального права. Основні тенденції розвитку зобов'язального права. Поняття зобов'язання. Зобов'язання як цивільні правовідносини. Зміст і визначення зобов'язання. Підстави виникнення
 3. Який порядок припинення трудового договору за угодою сторін?
  'Реалізуючи принцип демократизму у трудовому праві, законодавець закріпив у п. 1 ст. 36 КЗпП України така підстава розірвання трудового договору, як угоду сторін. Це підстава характеризує договірний характер трудових відносин, які встановлюються за згодою сторін і угодою сторін можуть в будь-який час припинятися. На практиці дана підстава застосовується головним чином в
 4. Типовий договір найму житлового приміщення фонду для тимчасового поселення змушених переселенців;
  Типовий договір найму житлового приміщення фонду для тимчасового поселення осіб, визнаних біженцями; Типовий договір найму житлового приміщення маневреного фонду; Типовий договір найму службового жилого приміщення; Типовий договір найму житлового приміщення у гуртожитку. Припинення договору найму спеціалізованого житлового приміщення Кодекс розрізняє розірвання (ст. 101) і припинення (ст.
 5. 3. Наслідки розірвання та зміни договору
  Наслідки розірвання або зміни договору полягають в тому, що, 1. по-перше, припиняються або змінюються зобов'язання, що виникли з цього договору; 2. друге, визначається доля виконаного за договором до моменту його розірвання (зміни); 3. по-третє, вирішується питання про відповідальність боку, допустила істотне порушення договору, яке послужило підставою його
 6. 1. Способи розірвання та зміни договору
  Підставами для розірвання (зміни) договору служать угода сторін, істотне порушення договору або інші обставини, передбачені законом або договором. Розірвати або змінити можна тільки такий договір, який визнається дійсним і ув'язненим. Основним способом розірвання (зміни) договору є його розірвання або зміну за угодою сторін (ст. 450 ЦК).
 7. 2. Порядок розірвання та зміни договору
  Порядок розірвання (зміни) договору залежить від застосовуваного способу розірвання або зміни договору. При розірванні (зміну) договору за угодою сторін повинен застосовуватися порядок укладання відповідного договору , а також вимоги, пропоновані до форми такого договору, оскільки вона повинна бути ідентичною тій, в якій укладався договір (ст. 452 ЦК). Правда, законом, іншим
 8. Порядок зміни і розірвання договору.
  Зміна і розірвання договору, так само як і його висновок, підкоряються певним правилам. Насамперед, дії щодо зміни або розірвання договорів за своєю юридичною природою є угодами. Отже, до них застосовуються загальні правила про угод , зокрема правила про форму вчинення правочинів. Поряд з цим до зміни і розірвання договорів застосовуються і спеціальні
 9. § 4. Зміна та припинення договору простого товариства
  1. Підстави зміни та припинення договору простого товариства Договір простого товариства може бути змінений відповідно до загальних правил (ст. ст. 450, 451 ЦК РФ). Припинення договору простого товариства може мати місце внаслідок його розірвання. Підставами для розірвання договору можуть послужити обставини, зазначені в п. 2 ст. 450 ЦК. Крім
 10. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
    Тема 48. Зобов'язання з договору простого товариства Поняття договору простого товариства (про спільну діяльність). Зміст договору простого товариства. Учасники договору простого товариства. Вклади учасників договору. Правовий режим спільного майна товаришів. Ведення спільних справ товариства. Відповідальність товаришів за спільними зобов'язаннями. Зміна та
 11. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ МАЙНА У КОРИСТУВАННЯ
    Тема 33. Зобов'язання з договорів оренди, лізингу та позики Договір оренди, його основні елементи та зміст. Предмет договору оренди. Обов'язки сторін договору по ремонту орендованого майна. Орендна плата. Виконання і припинення договору оренди. Можливість викупу орендованого майна. Договір прокату. Побутовий прокат. Прокат технічних засобів.
 12. VII. Забезпечення виконання зобов'язань. Угода про завдаток 7.1.
    З метою забезпечення виконання зобов'язань Наймача за цим договором Наймач в день підписання договору видає наймодавця в якості завдатку грошову суму в розмірі рублів в рахунок належних з Наймача за договором платежів, зазначених у п. 7.2 цього договору, і на доказ укладення договору. Внесений відповідно до цього пункту завдаток не є
 13. 4. Розірвання і зміна договору за угодою сторін
    Угода про зміну або про розірвання договору вчиняється в тій же формі, що й договір, якщо із закону, інших правових актів, договору або звичаїв ділового обороту не випливає інше (п 1 ст. 452 ЦК). Угода про розірвання (зміну) договору являє собою дво-або багатосторонню угоду. Тому до нього застосовуються загальні правила про угод (гл. 9 ГК). Як і будь-який інший
 14. Оформлення обміну житловими приміщеннями
    Оформлення обміну житловими приміщеннями проводиться за правилами ст. 74 Кодексу. Згідно ч. ч. 1 і 2 зазначеної статті обмін житловими приміщеннями між наймачами даних приміщень за договорами соціального найму здійснюється за згодою відповідних наймодавців на підставі укладеного між зазначеними наймачами договору про обменежілимі приміщеннями. Таким чином, при згоді членів
 15. 1. Поняття та умови зміни договору житлового найму
    У житловому правовідношенні, що виникло з договору найму житлового приміщення (як комерційного, так і соціального), в пе-ріод його дії можуть відбуватися зміни (трансформація) окремих його елементів при збереженні самого правовідносини. Такі випадки прийнято трактувати як зміна договору найму житлового приміщення (ст. 85-88 ЖК УРСР). Зміна житлового правовідносини найму може стосуватися
 16. VII. Забезпечення виконання зобов'язань. Угода про завдаток 7.1.
    З метою забезпечення виконання зобов'язань Наймача за цим договором Наймач в день підписання договору видає наймодавця в якості завдатку грошову суму в розмірі рублів в рахунок належних з Наймача за договором платежів, зазначених у п. 7.2 цього договору, і на доказ укладення договору. Внесений відповідно до цього пункту завдаток не є
 17. 3. Розірвання договору найму житлового приміщення
    Поняття "розірвання договору найму житлового приміщення" нерозривно пов'язане з поняттям "припинення правовідносин найму житлового приміщення". Припинення даного правовідносини означає закінчення правового зв'язку, яка існувала між його учасниками, або внаслідок її примусового розриву, або в результаті події, не залежної від волі учасників, або за згодою між ними або з волі
 18. 5. Зміна, розірвання договору та майнова відповідальність за порушення його умов
    Зміна змісту договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт може мати місце при внесенні замовником змін в технічну документацію за умови, що викликані цим додаткові роботи за вартістю перевищують десять відсотків зазначеної в кошторисі загальної вартості будівництва. У цьому випадку складається узгоджена сторонами додатковий кошторис. Замовник
© 2014-2021  ibib.ltd.ua