Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЖитлове право → 
« Попередня Наступна »
Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК з житлових питань, 2011 - перейти до змісту підручника

Типовий договір найму житлового приміщення фонду для тимчасового поселення змушених переселенців;

Типовий договір найму житлового приміщення фонду для тимчасового поселення осіб, визнаних біженцями;

Типовий договір найму житлового приміщення маневреного фонду;

Типовий договір найму службового жилого приміщення;

Типовий договір найму житлового приміщення у гуртожитку.

Припинення договору найму спеціалізованого

житлового приміщення

Кодекс розрізняє розірвання (ст. 101) і припинення (ст. 102) договору найму спеціалізованого житлового приміщення. Логічно це не цілком коректно, так як розірвання договору обов'язково тягне його припинення. Тому розірвання договору найму було б правильніше розглядати як одну з підстав припинення такого договору.

Договір найму спеціалізованого житлового приміщення може бути розірваний у будь-який час за згодою сторін.

Розірвання договору найму спеціалізованого житлового приміщення можливо: а) за угодою, тобто взаємною згодою, наймодавця і наймача, б) з ініціативи наймача; в) з ініціативи наймодавця. В останньому випадку розірвання договору проводиться в судовому порядку (див. ч. 3 ст. 101 Кодексу).

Згідно ч. 2 ст. 101 Кодексу наймач спеціалізованого житлового приміщення в будь-який час може розірвати договір найму зазначеного житлового приміщення.

Наявність у наймача права в односторонньому порядку в будь-який час розірвати договір найму спеціалізованого житлового приміщення передбачає, що для розірвання договору в даному випадку досить волевиявлення лише однієї сторони. Розірвання договору на підставі ч. 2 ст. 101 Кодексу проводиться в позасудовому порядку. Необхідно тільки, щоб наймач повідомив наймодавцю про одностороннє розірвання договору, керуючись при цьому вимогами укладеного з ним договору найму та відповідного типового договору найму спеціалізованого житлового приміщення (див. ч. 8 ст. 100 Кодексу).

Слід звернути увагу на те, що при односторонньому розірванні договору найму спеціалізованого житлового приміщення з ініціативи наймача не потрібно згоди членів сім'ї даного наймача. Для порівняння нагадаємо, що наймач житлового приміщення за договором соціального найму має право розірвати такий договір тільки за згодою в письмовій формі проживають разом з ним членів його сім'ї (див.

ч. 2 ст. 83 Кодексу).

На відміну від наймача, наймодавець за договором найму спеціалізованого житлового приміщення не наділений правом в односторонньому порядку розірвати відповідний договір. Договір найму спеціалізованого житлового приміщення може бути розірваний у судовому порядку на вимогу наймодавця при невиконанні наймачем і спільно проживають з ним членами його сім'ї зобов'язань за договором найму спеціалізованого житлового приміщення, а також в інших передбачених ст. 83 Кодексу випадках.

Таким чином, якщо з приводу розірвання зазначеного договору не досягнуто згоди сторін (ч. 1 ст. 101 Кодексу), то наймодавець має право ініціювати розірвання договору тільки в судовому порядку на підставах, названих вч. 3 ст. 101 Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 83 Кодексу, до якої відсилає розглянута правова норма, розірвання договору соціального найму житлового приміщення на вимогу наймодавця допускається в судовому порядку у разі:

невнесення наймачем плати за житлове приміщення і (або) комунальні послуги протягом більше шести місяців;

руйнування або пошкодження житлового приміщення наймачем або іншими громадянами, за дії яких він відповідає;

систематичного порушення прав і законних інтересів сусідів, яке робить неможливим спільне проживання в одному житловому приміщенні; використання житлового приміщення не за призначенням.

Припинення договору найму спеціалізованого житлового приміщення відбувається у зв'язку з втратою (руйнуванням) житлового приміщення, яке було предметом договору, і з інших підстав, передбачених Кодексом. Йдеться, зокрема, про випадок, названому на ч. 2 ст. 102. Договір найму спеціалізованого житлового приміщення припиняється також у випадках його розірвання за правилами ст. 101 Кодексу, про які йшлося вище.

Крім того, згаданими у ч. 1 ст. 102 Кодексу іншими підставами припинення відповідного договору можуть бути, наприклад:

припинення трудових відносин або перебування на державній посаді Російської Федерації, державної посади суб'єкта Російської Федерації або на виборній посаді, а також звільнення зі служби - для припинення договору найму службового жилого приміщення (ст.

104);

припинення трудових відносин, навчання, а також звільнення зі служби - для припинення договору найму жилого приміщення в гуртожитку (ст. 105);

витікання періоду часу, на який укладено договір найму житлового приміщення маневреного фонду, - для припинення зазначеного договору (ст. 106).

Такий юридичний факт, як смерть самотньо проживає наймача, також є підставою припинення договору найму спеціалізованого житлового приміщення.

Частина 2 ст. 102 Кодексу містить спеціальні норми, які застосовуються тільки до договорів найму службових житлових приміщень і житлових приміщень у гуртожитках.

Перехід права власності на службове жиле приміщення або житлове приміщення у гуртожитку, а також передача такого житлового приміщення у господарське відання або оперативне управління іншій юридичній особі тягнуть за собою припинення договору найму такого житлового приміщення, за винятком випадків , якщо новий власник такого житлового приміщення або юридична особа, якій передано таке житлове приміщення, є стороною трудового договору з працівником - наймачем такого житлового приміщення.

За загальним правилом перехід зазначених тут речових прав наймодавця на службове жиле приміщення або житлове приміщення у гуртожитку до іншого особі є підставою припинення відповідних договорів найму. У таких випадках виселення громадян із службових житлових приміщень або житлових приміщень у гуртожитках з наданням інших житлових приміщень здійснюється колишнім власником або юридичною особою, що передають відповідні житлові приміщення (див. ч. 4 ст. 103 Кодексу).

Винятком із загального правила є випадок, коли новий суб'єкт речового права на службове жиле приміщення або житлове приміщення у гуртожитку є роботодавцем у трудових відносинах з працівником - наймачем такого житлового приміщення. У такому випадку договір найму спеціалізованого житлового приміщення продовжує діяти, але в нього буде необхідно внести зміни, що стосуються відомостей про наймодателе.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Типовий договір найму житлового приміщення фонду для тимчасового поселення змушених переселенців; "
 1. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ МАЙНА У КОРИСТУВАННЯ
  договорів оренди, лізингу та позики Договір оренди, його основні елементи та зміст. Предмет договору оренди. Обов'язки сторін договору по ремонту орендованого майна. Орендна плата. Виконання і припинення договору оренди. Можливість викупу орендованого майна. Договір прокату. Побутовий прокат. Прокат технічних засобів. Договір оренди транспортних
 2. Припинення договору піднайму
  договором соціального найму, припиняється після закінчення строку, на який його було укладено. При припиненні договору соціального найму житлового приміщення припиняється договір піднайму такого житлового приміщення (див. ч. ч. 1 і 2 ст. 79 Кодексу). Таким чином, Кодекс вказує на дві підстави припинення договору піднайму жилого приміщення, наданого за договором соціального найму: а)
 3. 1. Поняття та умови зміни договору житлового найму
  договору найму житлового приміщення (як комерційного, так і соціального), в пе-ріод його дії можуть відбуватися зміни (трансформація) окремих його елементів при збереженні самого правовідносини. Такі випадки прийнято трактувати як зміна договору найму житлового приміщення (ст. 85-88 ЖК УРСР). Зміна житлового правовідносини найму може стосуватися таких його елементів, як предмет,
 4. Надання службових житлових приміщень
  типових договорів найму спеціалізованих житлових
 5. § 2. Договір найму житлового приміщення
  найму житлового
 6. 1. Поняття та види договору найму житлового приміщення
  договором найму житлового приміщення одна сторона - власник або уповноваженою ним особа (наймодавець) зобов'язується надати іншій стороні (наймачу) жиле приміщення за плату у володіння і користування для проживання в ньому (п. 1 ст. 671 ЦК). 1 Див: КрашенінніковПВ. Указ. соч. С. 18. 1 Див: постанова Ради Міністрів СРСР від 10 лютого 1985 "Про порядок державного обліку житлового
 7. 1. 4. Зміна та припинення договору найму жилого приміщення
  договору найму житлового
 8. 1. 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання
  найму житлового приміщення та інші житлові
 9. Житлові приміщення, що надаються за договорами соціального найму
  договорами соціального найму малозабезпеченим і іншим громадянам, визнаним нужденними в житлових приміщеннях, критеріїв і підстав, за наявності яких це можливо, а також обліку таких громадян та інших важливих відносин. Як вже зазначалося, предметом договору соціального найму можуть бути тільки ті житлові приміщення, що відносяться до державного або муніципального житлового фонду (див. також
 10. 2. Сторони та предмет договору обміну
  договорі обміну житлових приміщень можуть виступати: 1. по-перше, наймач житлового приміщення за договором соціального найму або за договором комерційного найму з іншим таким же наймачем; 2. друге, наймач житлового приміщення за договором соціального чи комерційного найму, з одного боку , і власник житлового приміщення, з іншого боку (ч. 2 ст. 20 Основ федеральної житлової політики); 3.
 11. § 4. Зобов'язання з договору найму спеціалізованих житлових приміщень
  типовим договором найму спеціалізованих житлових приміщень. Типовий договір є підзаконним нормативним актом, а не стандартним формуляром, розробленим однієї зі сторін договору (характерним для договорів приєднання, до яких розглянутий договір не відноситься). Договір найму спеціалізованого житлового приміщення хоча і нагадує договір соціального найму (насамперед наявністю
 12. Договір піднайму жилого приміщення
  договором соціального найму, регламентований ст. ст. 76 - 79 Кодексу. При цьому збережені багато правила, встановлені колишнім житловим законодавством. Крім того, до піднайму житлових приміщень, наданих за договором соціального найму, застосовуються правові норми, встановлені у п. п. 1 - 3 ст. 685 ГК РФ. Згідно ч. 1 ст. 76 Кодексу наймач житлового приміщення, наданого за
 13. Структура плати за житлове приміщення і комунальні послуги
  типів будинків. З метою підвищення соціального захисту деякі категорії громадян (наприклад, учасники та інваліди Великої Вітчизняної війни, інваліди по загальним захворюванням , багатодітні сім'ї тощо) рішеннями місцевих органів самоврядування звільнялися від обов'язку по внесенню плати за житлове приміщення і комунальні послуги в повному обсязі (див., наприклад, рішення Ради депутатів Одінцовського
 14. 6. Об'єкт договору найму житлового приміщення
  договорів комерційного та соціального найму є ізольоване житлове приміщення. Приміщення визнається житловим, якщо воно відповідає встановленим санітарним, містобудівним, технічним та протипожежним вимогам і призначене для проживання громадян у всі сезони року. Дом (будова), в якому знаходиться здається в найм приміщення, повинен бути зареєстрований як житлового в бюро
 15. Надання звільнилися кімнат у комунальній квартирі
  договором соціального найму проживають у цій квартирі наймачам і (або) власникам, якщо вони на момент звільнення житлового приміщення визнані або можуть бути у встановленому порядку визнані незаможними й нужденними в житлових приміщеннях. Таким чином, в першу чергу підлягають задоволенню вимоги тих претендентів на звільнену житлову площу, які на дату звільнення
 16. Оформлення обміну житловими приміщеннями
    договорами соціального найму здійснюється за згодою відповідних наймодавців на підставі укладеного між зазначеними наймачами договору про обменежілимі приміщеннями. Таким чином, при згоді членів сімей всіх наймачів, що беруть участь в обміні, укладається договір про обмін відповідних житлових приміщень. Кількість учасників такого договору Кодекс не обмежує. Договір
 17. 7. Особливості продажу житлових приміщень
    договору продажу будинку, квартири, частини житлового будинку або квартири, іншого житла, в якому проживають особи, що зберігають відповідно до закону право користування цим приміщенням після його придбання покупцем, є перелік цих осіб із зазначенням їхніх прав користування продаваним житловим приміщенням (п. 1 ст. 558 ЦК). У зазначений перелік включаються такі суб'єкти: 1. члени сім'ї колишнього
 18.  Глава 2. ДОГОВІР найму спеціалізованого житлового ПРИМІЩЕННЯ
    Глава 2. ДОГОВІР найму спеціалізованого житлового
 19.  Глава 2. ДОГОВІР найму житла
    Глава 2. Договір найму
© 2014-2021  ibib.ltd.ua