Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЖитлове право → 
« Попередня Наступна »
Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК з житлових питань, 2011 - перейти до змісту підручника

VII. Додаткові умови

Ссудополучатель і Позикодавець підтверджують, що вони володіють повною цивільною дієздатністю, під опікою і піклуванням не знаходяться, на обліку в психоневрологічних та наркологічних установах не перебувають.

До відносин Користувача і Позичкодавця, не врегульованих цим договором, застосовується законодавство Російської Федерації.

Всі зміни та доповнення до цього договору повинні бути оформлені письмово і підписані сторонами.

Цей договір складено у двох примірниках російською мовою, які мають однакову юридичну силу. Один примірник цього договору зберігається у Користувача, один - у Позичкодавця.

Підписи сторін: (підпис)

(П.І.Б. повністю)

Позикодавець: Ссудополучатель: (підпис)

(П.І.Б. повністю) Затверджено Постановою Уряду Російської Федерації від 21 травня 2005 р. N 315

ТИПОВИЙ ДОГОВІР найму житла "*"

"*" Не наводиться.

ЗРАЗОК ДОГОВІР ПРО ОБМІН ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕННІ

м.

м.

"" 2 0 (П.І.Б. громадянина-наймача, паспортні дані) іменуємо надалі "Сторона А", проживає за адресою:

, і

,

(Ф.І . О. громадянина-наймача, паспортні дані) іменуємо надалі "Сторона Б", проживає за адресою:

уклали цей договір про наступне: 1.

Сторони здійснюють обмін займаних ними за договорами соціального найму житлових приміщень (далі - "квартир"), визнаних сторонами рівноцінними, тобто Сторона А передає право на укладення договору соціального найму квартири, що знаходиться за адресою, в якості наймача Стороні Б, а Сторона Б передає право на укладення договору соціального найму квартири, що знаходиться за адресою, в якості наймача Стороні А.

Обмін квартирами, зазначеними в п. п. 2 і 3 цього договору, проводиться з взаємною передачею сторонами прав і обов'язків, передбачених раніше укладеними з ними договорами соціального найму. 2.

На момент укладення цього договору квартира, що знаходиться за адресою:, знаходиться у володінні та користуванні Сторони А на умовах соціального найму на підставі (вказати вид, дату, номер та інші відомості про документ - договорі соціального найму або ордері).

Відомості про квартиру:

Адреса

Загальна характеристика

Поверх -

Кількість кімнат

Приміщення допоміжного призначення Площа, у тому числі житлова

Інші параметри

(вказуються також інші відомості, дозволяють ідентифікувати житлове приміщення, в т.ч. дані, що визначають розташування квартири в складі іншого нерухомого майна, в даному випадку багатоквартирного будинку, наприклад, площа кожної кімнати, приміщень допоміжного призначення і

т.п.).

Право на підписання нового договору соціального найму на стороні наймача зазначеної в цьому пункті квартири переходить Стороні Б по настоящемудоговору.

До підписання цього договору квартира оглянута Стороною Б. Недоліки або дефекти, що перешкоджають використанню квартири за призначенням, на момент огляду не виявлені.

3. На момент укладення цього договору квартира, що знаходиться за адресою:, знаходиться у володінні та користуванні Сторони Б на

умовах соціального найму на підставі (вказати вид, дату,

номер та інші відомості про документ - договорі соціального найму або ордері).

Відомості про квартиру:

Адреса

Загальна характеристика

Поверх.

Кількість кімнат.

Приміщення допоміжного призначення.

Площа, у тому числі житлова.

Інші параметри

(вказуються також інші відомості, що дозволяють ідентифікувати житлове приміщення, в т.ч. дані, що визначають розташування квартири в складі іншого нерухомого майна, в даному випадку багатоквартирного будинку, наприклад, площа кожної кімнати, приміщень допоміжного призначення і

т.п.).

Право на підписання нового договору соціального найму на стороні наймача зазначеної в цьому пункті квартири переходить СторонеА за цим договором.

До підписання цього договору квартира оглянута Стороною А. Недоліки або дефекти, що перешкоджають використанню квартири за призначенням, на момент огляду не виявлені. 4.

На момент укладення цього договору квартири, зазначені в п. п. 2 і 3, придатні для постійного проживання, відповідають санітарним і технічним правилам і нормам, іншим вимогам законодавства. Права володіння та користування сторін цього договору належним чином оформлені в установленому порядку. 5.

Після скоєння даного договору інших осіб, які зберігали право користування квартирами, зазначеними в п. п. 2 і 3, крім наймачів та висловили свою згоду на обмін проживають разом з наймачами членів їх сімей, не є.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " VII. Додаткові умови "
 1. 5. Товариство з додатковою відповідальністю
  додатковою відповідальністю визнається товариство, учасники якого солідарно несуть відповідальність за його зобов'язаннями своїм майном в однаковому для всіх кратному розмірі до вартості їх внесків (п. 1 ст. 95 ЦК). Така відповідальність настає лише при недостатності майна самого товариства для покриття виниклих у нього боргів, тобто в субсидіарної порядку. В іншому статус цього
 2. Професійна перепідготовка
  додаткових знань, умінь і навичок за освітніми програмами, передба-чає вивчення окремих дисциплін, розділів науки, техніки і технології, необхідних для виконання нового виду професійної діяльності. За результатами професійної перепідготовки керівники та фахівці отримують диплом або сертифікат державного зразка, який засвідчує їх право
 3. 8. Додаткові вимоги до форми угод і їх реквізитами
  додаткових вимог до письмової форми угод. Якщо такі не передбачені, застосовуються наслідки недотримання простої письмової форми угод, встановлені ст. 162
 4. Для яких категорій громадян встановлюється скорочена тривалість робочого часу?
  Додаткову відпустку і скорочений робочий день, затверджений постановою Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 25 жовтня 1974 року народження, в кртором одночасно були вирішені питання і про скорочення робочого дня і про тривалість додаткової відпустки за роботу в шкідливих умовах. 17 листопада 1997 в Україні було затверджено: ИСпісок, виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і
 5. 4.4. Модальність судження
  додаткову оціночну інформацію про зв'язки між явищами, про логічне статусі судження, про регулятивних, тимчасових і інших його характеристиках. У модальному судженні явно або неявно використовується модальний оператор: «можливо», «необхідно», «доведено», «погано», «заборонено» і т. д. Наприклад: «Погано, коли студент пропускає заняття з неповажної причини». Структура цього судження така: М
 6. Яка структура заробітної плати?
  Додаткової заробітної Влатом, а також інших заохочувальних та компенсаційних виплат. [Основна заробітна плата це винагорода за Ці.шолненную роботу відповідно до встановлених Ермамі праці (норма часу, виробітку, обслужі1нія, посадові обов'язки). Вона встановлює 1 у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних рас (Вок для працівників або посадових окладів для ужащіх.
 7. § 4. Відповідальність за невиконання зобов'язань
  додатковими обтяженнями для правопорушника, тобто є для нього певним покаранням за скоєне правопорушення. До правопорушника застосовуються такі небажані наслідки, як додаткова цивільно-правова відповідальність або позбавлення належного йому права. Під формою цивільно-правової відповідальності розуміється форма вираження тих додаткових обтяжень,
 8. Додаткова література: 1.
  Алексашина І. Учитель і нові орієнтири освіти. - СПб., 1997. 2. Анікеєва Н.П., Віннікова Г.В., Смирнов С. А. Режисура педагогічної взаємодії. - Новосибірськ: НДПІ,
 9. Як обчислюється середня заробітна плата працівника?
  додаткової відпустки у зв'язку з навчанням, додаткової відпустки працюй-1 кам, які мають дітей, або виплати працівникові ком-1 пенсаціі за невикористану відпустку; при предостав- | леніі працівникам творчої відпустки; при виконанні працівниками у передбачених законом випадках державних або громадських обов'язків; при переведенні працівника за станом здоров'я на іншу, більш
 10. Зондувальні питання.
  додаткову інформацію і довести розпитування на яку-небудь тему до чітких висновків. Наприклад: Відкрите питання: «Що Ви можете сказати про Вашу справжній роботі?» зондуючого запитання: «До чого це привело?» Глибокий зондуюче запитання: «Що ще входить у Ваші поточні обов'язки? »Уточнюючий питання:« Що Ви розумієте під виразом: відповідальний за ...? »Співробітники, які проводять співбесіду,
 11. Заходи захисту і заходи відповідальності.
  додаткових обтяження у вигляді позбавлення правопорушника певних прав або покладання на нього додаткових обов'язків. Серед способів захисту цивільних прав, передбачених ст. 12 ГК, заходами відповідальності можуть бути визнані лише відшкодування збитків, стягнення неустойки та компенсація моральної шкоди; всі інші є заходами
 12. Які засоби індивідуального захисту передбачені в законодавстві?
  додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в передбаченому законодавством порядку. Власник за свої кошти може додатково встановлювати працівникам пільги і компенсації, що не 286 передбачені чинним законодавством, і вносити їх в колективний договір. Перелік робіт та
 13. § 1. Трудовий договір - основний інститут трудового права
  додаткові умови: оплата праці, режим робочого часу, пільги та послуги з соціального обслуговування, додаткове медичне страхування та інші види обслуговування за рахунок коштів підприємства, обов'язок зберігати комерційну таємницю та інші права та обов'язки
 14. § 1. Поняття і способи забезпечення виконання зобов'язань
  додаткових обтяжень на випадок невиконання або неналежного виконання зобов'язання, або в залученні до виконання зобов'язання поряд з боржником третіх осіб, як це відбувається, наприклад, при поруці, або в резервуванні майна, за рахунок якого може бути досягнуто виконання зобов'язання (завдаток, застава), або в видачі зобов'язання уповноваженими на те органами з
© 2014-2021  ibib.ltd.ua