Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 1. Трудовий договір - основний інститут трудового права

Трудове право - це галузь права, яка регулює суспільні відносини, пов'язані з застосуванням праці за трудовим договором у державних і муніципальних підприємствах, комерційних і некомерційних організаціях, установах, а також трудові відносини деяких категорій працівників, які працюють за наймом у інших громадян.

Основним інститутом даної галузі права є трудовий договір, який являє собою угоду між трудящими і підприємством, установою, організацією, яким трудящий зобов'язується виконати роботу з певної спеціальності, кваліфікації чи посади підпорядкуванням трудовому розпорядку, а підприємство, установа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Поняття «трудовий договір» і «контракт» рівнозначні. Трудовий договір є підставою виникнення трудових правовідносин. Умови договорів, що погіршують становище працівників порівняно з законодавством про працю, є недійсними.

Трудові договори класифікуються залежно від того, на який термін вони укладені: 1) на невизначений термін; 2) на визначений строк не більше 5 років, 3) на час виконання певної роботи.

Усі трудові договори укладаються в письмовій формі. Після укладення трудового договору видається наказ, який оголошується працівникові під розписку.

366

Поняття і види дисципліни праці

Зарахування на роботу за наказом провадиться з дня, зазначеного в договорі.

Зміст трудового договору визначається його сторонами.

Трудовий договір є дійсним в тому випадку, якщо він містить істотні умови: 1) місце роботи - найменування підприємства; 2) трудова функція - робота з певної спеціальності, кваліфікації, посади; 3) дата початку роботи , а для термінових договорів - дата закінчення.

У трудовій договір можуть включатися додаткові умови: оплата праці, режим робочого часу, пільги та послуги з соціального обслуговування, додаткове медичне страхування та інші види обслуговування за рахунок коштів підприємства, обов'язок зберігати комерційну таємницю та інші права та обов'язки сторін.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Трудовий договір - основний інститут трудового права "
 1. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  праць. - К., МВС СРСР. - 1983. 41. Державна служба в Україні та контроль за її прохожде ням (Збірник нормативних актів). - X., 1999. 42. Державне управління в Україні: Навч. посіб. / За заг. редак. проф. В.Б. Авер'янова - К., 1999. 43. Дьомін А.В. Нормативний договір як джерело адміністра тивного права / / Держава і право. - 1998. - № 2. 44. Державний контроль у сфере віконавчої
 2. 2.1. Реформування як засіб посилення цивільного контролю над силовими структурами
  трудові і т.д. Перша вузька група суспільних відносин регулюється військово-командними нормами права, методом влади-підпорядкування. У них, за згодою військовослужбовців, можуть обмежуватися їх конституційні права. Але саме наявність цього обмеження і робить їх суб'єктами спеціальних правовідносин, відповідно до якого встановлюється особливий статус, що дає особливі пільги від суспільства. Друга -
 3. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  трудової діяльності на свій розсуд. Тому в контракті має бути чітко обумовлено, що у випадку винного невиконання курсантом умов договору, він може бути відрахований з ініціативи адміністрації (командування) училища. Результатом такого рішення може стати повне (або часткове) відшкодування МО РФ учнем матеріальних, фінансових чи інших коштів, витрачених МО РФ на його утримання
 4. Список літератури
  договір. Коментарі та рекомендації. М.: Філін, 1996. Братусь С.Н. Юридична відповідальність і законність. М., 1976. Герасимов А.П. 53 питання і відповіді про Конституцію РФ. СПб., 1994. Єропкін М.І., Лончаков А.П. Забезпечення законності у сфері виконавчої влади і господарювання: Навчальний посібник. Хабаровськ, 1996. Ільясов С. Г., Кудрявцев А. В., Сергун П. І. Державна служба в органах
 5. § 1. Поняття злочину
  трудових, майнових та інших правах громадян і соціалістичному правопорядок ". Якщо виходити з дійсного, буквального змісту закону, то, всупереч сформованому в нашій літературі думку, потрібно зробити Берні? А. Ф. Підручник кримінального права. Частини Загальна та Особлива. Т. 1. Частина Загальна. СПб., 1865. С. 400. висновок, згідно з яким об'єктом всякого злочину законодавець оголошував не 23. Поняття та ознаки юридичної особи .
 6. трудового колективу. Наявність Статуту є обов'язковою вимогою для існування акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю (ст. 4 Закону про господарські товариства). 2) Майнова відособленість припускає наявність у юридичної особи майна, яке відособлене, відділене від майна осіб, що утворили юридична
  I. Введення. Основні інститути права інтелектуальної власності
 7. трудового контракту з працівником 2. Можливості та межі охорони комерційної таємниці в рамках відносин "роботодавець - працівник" за трудовим контрактом І. Охорона комерційної таємниці від третіх осіб 1. Контракти 2. Технічні засоби 3. Шифрування 4. Комп'ютерна безпека К. Комерційна таємниця і відносини з державою Л. Охорона комерційної таємниці від іноземних держав М.
  3. Об'єкти авторського права
 8. праць, газет, журналів та інших періодичних видань, належить їх видавцям. Видавець, зокрема, має право при будь-якому використанні таких видань зазначати своє найменування або вимагати такої вказівки. Сказане, зрозуміло, не означає, що закон закріплює за видавцями, що випускають у світ періодичні або продовжуються, видання, виняткові права на подібні видання
  § 1. Правоздатність і дієздатність громадян
 9. трудовим договором або за згодою батьків займається підприємницькою діяльністю, повністю дієздатним. Зазначені дії служать достатнім доказом того, що неповнолітній в змозі самостійно приймати рішення з майнових та іншими цивільно-правових питань, тобто досяг рівня зрілості, зазвичай настає після досягнення повноліття. Емансипація
  § 1. Поняття юридичної особи
 10. трудовому колективу даного підприємства. Державне юридична особа - це сама держава, чинне на певній ділянці системи господарських відносин. "Теорія директора", найбільш повно досліджена в роботах Ю. К. Толстого, виходить з того, що головна мета наділення організації правами юридичної особи - це забезпечення можливості її участі у цивільному обороті. Саме
  трудовому коллективу данного предприятия. Государственное юридическое лицо - это само государство, действующее на определенном участке системы хозяйственных отношений. "Теория директора", наиболее полно исследованная в работах Ю. К. Толстого , исходит из того, что главная цель наделения организации правами юридического лица - это обеспечение возможности ее участия в гражданском обороте. Именно
© 2014-2022  ibib.ltd.ua