Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЖитлове право → 
« Попередня Наступна »
Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК з житлових питань, 2011 - перейти до змісту підручника

I. Предмет договору

1.1. Ссудодатель передає Користувачу на термін, встановлений цим договором, у безоплатне тимчасове користування квартиру, що знаходиться за адресою:,

квартира N (далі у цьому договорі - квартира), що належить

Позичкодавцеві на праві власності, а Ссудополучатель зобов'язується повернути квартиру в тому стані, в якому він її отримав, з урахуванням нормального зносу.

Загальна площа квартири становить кв. м.

Квартира складається з наступних приміщень

(перерахувати житлові кімнати

,

і приміщення допоміжного призначення із зазначенням площі кожного приміщення, вказати наявність лоджій і (або) балконів)

Квартира знаходиться на поверсі багатоквартирного

(вказати - цегляного, блочного, панельного та ін.) житлового

будинку.

Примітка. У договорі повинні бути зазначені дані, дозволяють точно встановити майно, яке підлягає передачі ссудополучателю в якості об'єкта безоплатного користування. При відсутності цих даних у договорі умова про об'єкт, що підлягає передачі, вважається не узгодженим сторонами, а відповідний договір не вважається укладеним.

Документом, що підтверджує право власності Позичкодавця на квартиру, є

(вказати назву і повні відомості про документ, що підтверджує право власності)

Документом, що підтверджує право Користувача на тимчасове користування квартирою, є цей договір. Зазначене право припиняється у випадках і порядку, коториеустановлени цим договором та законодавством Російської Федерації.

1.2.

Позикодавець надає Користувачу придатну для постійного проживання квартиру в тимчасове користування виключно для проживання на умовах, встановлених цим договором.

Використання Користувачем квартири в інших цілях забороняється. У разі порушення Користувачем даної заборони застосовуються правові наслідки, передбачені цим договором та законодавством Російської Федерації.

Примітка. Ссудополучатель зобов'язаний користуватися житловим приміщенням відповідно до умов договору безоплатного користування, а якщо такі умови в договорі не визначено, відповідно до призначення майна. Якщо ссудополучатель користується майном не відповідно до умов договору або призначення майна, то ссудодатель має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків. 1.3.

У наданої за цим договором квартирі проведено капітальний та (або) поточний ремонт,

(дається характеристика квартири,

її технічного стану , а також наводиться посилання на Перелік

санітарно-технічного обладнання та іншого рухомого майна, що у квартирі, який є невід'ємною частиною договору).

Квартира вільна від проживання та прав третіх осіб.

Примітка. Передача квартири в безоплатне користування не є підставою для зміни або припинення прав третіх осіб на цю квартиру. При укладанні договору безоплатного користування Ссудодатель зобов'язаний попередити ссудополучателя про всі права третіх осіб на майно (сервітут, право застави і т.

п.). Невиконання цього обов'язку дає ссудополучателю право вимагати розірвання договору та відшкодування понесених ним реального збитку.

У квартирі є стаціонарний телефон номер, право

тимчасового користування яким надається Користувачу відповідно до умов цього договору.

Позикодавець передає у тимчасове безоплатне користування Користувачу, а Ссудополучатель приймає належить Позичкодавцеві на праві власності санітарно-технічне обладнання та інше рухоме майно, що перебуває у квартирі, перераховане у доданому до цього договору Переліку санітарно-технічного обладнання та іншого рухомого майна, що у квартирі, який є невід'ємною частиною цього договору (додаток N 1 до договору), по Акту здачі-приймання квартири і знаходиться в ній рухомого майна (додаток N 2 до договору). 1.4.

Спільно зі Користувачем в квартирі має право проживати в наступні особи:

1)

(прізвище, ім'я, по батькові; паспортні дані);

2)

(прізвище, ім'я, по батькові; паспортні дані).

Особи, зазначені в цьому пункті, які проживають разом зі Користувачем, мають рівні з ним права з користування квартирою. Відносини між Користувачем і такими особами визначаються законом.

Інші громадяни, крім зазначених у цьому пункті, не вправі проживати і тимчасово перебувати в квартирі більше годин поспіль без згоди Позичкодавця.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " I. Предмет договору "
 1. 1. Види договорів про використання виключних прав і ноу-хау
  предмета застави або при продажі підприємства (бізнесу) боржника при зовнішньому управлінні або конкурсному виробництві. Перераховані договори поки поширені не так широко, і виняткові права займають у змісті деяких з них другорядне місце. Проте і цими договорами притаманні в частині, що стосується виняткових прав, загальні особливості правової природи, предмета і форми як самих
 2. 1. Договір на використання твору, удостоєного нагороди на публічному конкурсі
  предметом такого конкурсу було створення твору науки, літератури чи мистецтва і умовами конкурсу не було передбачено інше, організатор конкурсу набуває майнове право на укладення з автором твору, удостоєного обумовленої нагороди, договору про використання твору з виплатою йому за це відповідної винагороди (ст. 1060 ЦК). Це правило є
 3. 4. Умови договору будівельного підряду
  предмет, ціну та строк договору. Предмет договору. Умова про предмет договору будівельного підряду визначається в договорі його найменуванням (договір підряду на будівництво такого-споруди, договір підряду на реконструкцію такого-підприємства тощо). Ціна договору. Це узгоджена сторонами вартість робіт за договором. При визначенні ціни договору сторони можуть керуватися
 4. Тема 6Господарській договір
  договором, его правова природа. Функції ТА значення господарського договору. Класіфіка-ція господарських договорів. Характеристика основних Видів господарських договорів. Форма господарського договору. Зміст господарського договору. Характеристика істотніх и Додатковий умів господарського договору. Стадії Укладання господарського договору. Порядок Виконання господарського договору. Порядок Зміни
 5. Попередній договір
  предмет, а такоже Інші істотні умови основного договору. До Укладання попередніх договорів НЕ застосовується загальний порядок Укладання господарських договорів. У разі ЯКЩО сторона, яка УКЛА Попередній договір, одержавши проект договору від Іншої стороні, ухіляється від Укладення основного договору, друга сторона має право Вимагати Укладення такого договору в судновому порядку. Угода СТОРІН про
 6. 24. Сутність і значення договору.
  Предмет договору, а також др умови, які визнані істотними зак-вом. Оферта - ясно виражене (із зазначенням всіх істотних умов) пропозицію вступити в договір. Акцепт - прийняття
 7. 1. Договори про передачу прав організацій ефірного та кабельного мовлення
  предметом договорів може виступати запис передачі або її відтворення. Самостійний предмет договору - публічне платне прослуховування або перегляд передачі. Предметом договорів на використання передач організації кабельного мовлення в силу п. 2 ст. 41 ЗоАП може бути дозвіл іншої організації на одночасне повідомлення передачі по кабелю, передачу її в ефір, на запис передачі,
 8. Передмова
  договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір підряду Глава 37. Договори будівельного підряду та підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт Глава 38.
 9. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  договору простого товариства Поняття договору простого товариства (про спільну діяльність). Зміст договору простого товариства. Учасники договору простого товариства. Вклади учасників договору. Правовий режим спільного майна товаришів. Ведення спільних справ товариства. Відповідальність товаришів за спільними зобов'язаннями. Зміна та припинення договору простого
 10. 71. Поняття, сторони та предмет договору позики.
  Предмет. Предметом договору позики могут буті Грошові кошти або Інші РЕЧІ, візначені родовими ознакой, причому позичальник, отримай за договором позики Грошові кошти, зобов'язаний повернути позікодавцеві таку саму суму, а ЯКЩО йшлось про зазначені Вище РЕЧІ - рівну кількість промов того самого роду та Такої самої якості. Тоб в договорі позики НЕ можна Передбачити повернення вместо грошів
© 2014-2022  ibib.ltd.ua