Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЖитлове право → 
« Попередня Наступна »
Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК з житлових питань, 2011 - перейти до змісту підручника

Правління кооперативу

Правління є колегіальним виконавчим органом будь-якого житлового чи житлово-будівельного кооперативу. Правління житлового кооперативу обирається з числа членів кооперативу загальними зборами членів житлового кооперативу (конференцією) у кількості та на строк, які визначені статутом кооперативу.

Підкреслимо, що відповідно до відсильною нормою ч. 1 ст. 118 Кодексу кількість членів правління і термін діяльності даного органу повинні визначатися статутом конкретного кооперативу.

До складу правління можуть бути обрані лише члени відповідного кооперативу.

Дане імперативне правило Кодексу не може бути змінено статутом кооперативу. При цьому доцільно враховувати, що до складу правління не можуть бути обрані особи з числа діючих членів ревізійної комісії (див. ч. 1 ст. 120 Кодексу).

Порядок діяльності правління житлового кооперативу та порядок прийняття ним рішень встановлюються статутом і внутрішніми документами кооперативу (положенням, регламентом або іншим документом кооперативу).

Порядок діяльності правління житлового кооперативу та порядок прийняття ним рішень Кодекс не визначає. Дані відносини регулюються виключно статутом і внутрішніми документами кооперативу (наприклад, положенням, регламентом і т.п.).

При введенні в установчому і внутрішніх документах кооперативу відповідних правил можна орієнтуватися на ряд правових норм, встановлених у ст. 147 Кодексу стосовно до правлінню товариства власників житла, а також на норми законодавства, що регулює подібні відносини.

Наприклад, можуть бути використані деякі норми ФЗ від 15.04.1998 N 66-ФЗ "Про садівничих, городницьких об'єднаннях громадян" (1) з урахуванням специфіки житлових та житлово-будівельних кооперативів.

(1) Див також: Тихомиров М.Ю. Статути та внутрішні регламенти садівничих (городницьких, дачних) некомерційних об'єднань. М.: Изд-во Тихомирова М.Ю., 2011 (http://www.urkniga.ru).

Правління житлового кооперативу керує поточною діяльністю кооперативу, обирає зі свого складу голову кооперативу та здійснює інші повноваження, не віднесені статутом кооперативу до компетенції загальних зборів членів кооперативу.

Таким чином, крім повноважень, прямо названих у наведених нормах ч. 3 ст. 118, правління здійснює також ряд повноважень, передбачених іншими статтями Кодексу. Наприклад, до компетенції правління житлового кооперативу відноситься розгляд питань про прийом в члени кооперативу та винесенні відповідних рішень на затвердження загальних зборів (ч. 2 ст. 121 Кодексу), надання згоди членам кооперативу на передачу житлових приміщень, за які не повністю виплачені пайові внески, внайми по оплатним договорами (ч. 1 ст. 128 Кодексу).

Якщо компетенція представницького органу зазвичай встановлюється як виняткова (інші органи управління не вправі вирішувати питання, віднесені до компетенції представницького органу), то компетенція виконавчого органу визначається як залишкова: "здійснює інші повноваження, не віднесені статутом кооперативу до компетенції загальних зборів ".

Однак дана формулювання є занадто невизначеною і може використовуватися на практиці як привід для численних зловживань. Тому в статуті житлового кооперативу доцільно чітко визначити коло питань, що відносяться до компетенції колегіального виконавчого органу кооперативу. При наявності можливості перелік зазначених питань бажано формулювати як вичерпний.

Правління житлового кооперативу підзвітне загальним зборам членів кооперативу (конференції).

Частина 4 ст. 118 Кодексу, закріплюючи принцип підзвітності правління загальним зборам (конференції), виходить з того, що зазначений представницький орган є вищим органом управління в кооперативі (див. ч. 1 ст. 116 Кодексу), який, з одного боку, формує склад правління, а з іншого - здійснює контроль за діяльністю колегіального виконавчого органу. Якщо результати діяльності правління будуть визнані незадовільними, то загальні збори (конференція) має право повністю або частково оновити склад правління.

Періодичність подання колегіальним виконавчим органом звітів про свою діяльність повинна бути визначена в статуті кооперативу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Правління кооперативу "
 1. Тимчасові мешканці
  правління житлового кооперативу вправі дозволити проживання у житловому приміщенні, що знаходиться в їх користуванні, тимчасовим мешканцям в порядку і на умовах, які передбачені статтею 80 Кодексу. У ст. 126 Кодексу маються на увазі члени житлового чи житлово-будівельного кооперативу, які не повністю виплатили пайовий внесок. Попереднє повідомлення правління кооперативу про вселення тимчасових
 2. Стаття 20. Склад правління товариства
  правління виконує генеральний директор товариства. У його відсутність функції голови правління виконує один з членів правління за уповноваженням більшості членів правління. Члени правління обираються строком на
 3. 39. Забезпечення громадян житлом у Будинка ЗБК.
  Правлінням виконавчого органу місцевої ради. При одній з організацій з Дозволу виконавчого органу районної, МІСЬКОЇ, районної в городе заради может організовуватіся кооператив для працівніків кількох предприятий, установ, організацій, розташованіх у даним населеному
 4. § 5. Виробничі кооперативи
  правління у виробничому кооперативі також володіють значною специфікою. У фірмовому найменуванні замість слів "виробничий кооператив" можна використовувати слово "артіль", оскільки законодавець вважає їх синонімами. Учасниками виробничого кооперативу є, за загальним правилом, громадяни. Причому, на відміну від повних товаришів, їм абсолютно не потрібна статусу індивідуального
 5. Право на пай члена кооперативу
  кооперативу, встановлюючи лише, що ці відносини визначаються статутом конкретного кооперативу (див. ч. 1 ст. 125). Пайовий внесок в даному випадку являє собою майновий (грошовий) внесок, рівний загальній сумі покупної або відповідно будівельної вартості житлового приміщення, одержуваного членом кооперативу. Такий внесок може бути внесений членом кооперативу одноразово або в розстрочку за
 6. § II. Виробничі кооперативи
  правлен + ія кооперативом, порядок прийняття ними рішень. Майно виробничого кооперативу утворюється з переданих у його власність пайових внесків, доходів від виробничої діяльності, кредитів та інших законних доходів. Відповідно до статуту майно ділиться на паї його членів. Пай складається з пайового внеску члена кооперативу і відповідної частини його чистих активів (за
 7. 5. Право власності виробничих і споживчих кооперативів
  кооперативу становить його пайовий фонд, поділений на паї (частки) його учасників (членів) і становить мінімальну гарантію інтересів його можливих кредиторів. Пай члена кооперативу, як і частка учасника товариства або товариства, являє собою право вимоги, що розповсюджується на все майно кооперативу, а не тільки на пайовий фонд2. 1 Згідно ст . 30 Закону про товариства з
 8. Суб'єкти права власності.
  спрямованої систематично на витяг прибутку, в той час як громадські та релігійні організації головним чином суспільно-політичної, культурно- просвітницької та подвижницькою діяльністю з утвердження в суспільстві принципів добра, соціальної захищеності і справедливості. Водночас відірваними один від одного виявилися б виробничі та споживчі кооперативи, хоча в
 9. Стаття 22. Організація роботи правління товариства
  правління, а також порядок прийняття ним рішень встановлюються внутрішнім документом, який затверджується радою директорів
 10. Контрольні питання і завдання
  правління? Чи можна, визначивши форму правління, отримати цілісне уявлення про організацію публічної влади в країні? 2. Чим різняться монархія і республіка? У чому відмінність виборної монархії від республіки з довічним президентом? 3. Які державні режими ви знаєте? Як вони співвідносяться з формами правління? 4. У чому відмінність між парламентарними і дуалістичними формами
 11. § 5. Право на житлові приміщення в будинках житлово-будівельних та житлових кооперативів
  кооперативів
 12. 1. Положення житлово-будівельних та житлових кооперативів в умовах переходу до ринку
  кооперативи в 50-80-х роках мали в нашій країні значного поширення. Вони являють собою добровільні об'єднання громадян з метою поліпшення своїх житлових умов за рахунок власних коштів і кредитів банку. Житлова кооперація існує у двох різновидах. По-перше, це житлово-будівельні кооперативи, які відрізняються тим, що створюються для будівництва будинків та їх
 13. 8. Виробничий кооператив (артіль)
  правлінні загальними справами) 2. 1 Виробничі кооперативи почали створюватися європейськими робітниками з середини XIX в. з "метою усунути для малосостоятельние осіб посередництво капіталіста" (див.: Шершенееіч Г. Ф. Курс торгового права. Т. 1. С. 290-293). У Росії такий принцип організації діяльності був давно відомий під ім'ям артілі (артільного товариства), що характеризувалася спільним
 14. 1. Визначення форми правління
  правління ми розуміємо систему формування і взаємин глави держави, вищих органів законодавчої та виконавчої влади. Вона історично складається в процесі боротьби і взаємодії соціальних і політичних сил відповідного суспільства. Форма правління має основне значення для вивчення конституційно-правового регулювання організації та функціонування
 15. 18.Юрідічній статус предприятий колектівної власності.
  Кооперативи, - ПІДПРИЄМСТВА СПОЖИВЧОЇ кооперації, - ПІДПРИЄМСТВА Громадському та релігійніх організацій, - ДПС ПІДПРИЄМСТВА, передбачені законом. Виробничий кооператив є одним з тіпів КООПЕРАТИВіВ (іншімі типами КООПЕРАТИВіВ є обслуговуючі та Споживчі кооперативи). Его правове становище візначається положеннями ЦК (§ 2 Глави 8 ЦК - статьи 163 - 166), статті 94-110 ГК, атакож ЗУ від 10 лип ня 2003
 16. Чи полягає колективний договір в акціонерних і кооперативних підприємствах ?
  Правління, брати участь у формуванні, розподілі та використанні прибутку, одержувати дивіденди залежно від частини в пайовому фонді; 2) як наймані працівники мають право на договірне регулювання трудових, соціально-економічних відносин шляхом укладення колективного договору , зокрема, встановлення систем і форм оплати праці, порядку та умов визначення конкретних розмірів
 17. 2. Споживчий кооператив
  правління споживчим кооперативом будується за загальними для всіх кооперативів принципам. Вищим (волеобразующім) органом і тут є загальні збори учасників (пайовиків), яке має певну статутом виняткову компетенцію. У більшості випадків воно як вищий орган кооперативу правомочні також прийняти до свого розгляду будь-яке питання його діяльності; воно ж формує
 18. Стаття 23. Представники профспілки в колегіальних органах управління товариства
  правлінні товариства (ст.16.3 Закону РФ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"). 23.2. Представники первинної профспілкової організації в раді директорів і правлінні товариства беруть участь в їх роботі з правом дорадчого
 19. 2. Право на житлові приміщення в будинках ЖБК
  кооперативу надається окрема квартира, що складається з однієї або декількох кімнат, відповідно до кількості членів сім'ї та сумою пайового внеску. Внесення пайового внеску є умовою отримання квартири. Рішення загальних зборів набуває юридичної сили після затвердження відповідним органом місцевої адміністрації. Квартири в будинку ЖБК заселяються за ордерами, що видаються органом
 20. § 4. Виробничий кооператив (артіль)
  правлінні загальними справами). Таким чином, виробничим кооперативом (артіллю) визнається добровільне об'єднання не є підприємцями громадян для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, заснованої на їх особистій трудовій (чи іншому) участі та об'єднанні певних майнових (пайових) внесків, при їх особистої обмеженою субсидіарної відповідальності
© 2014-2021  ibib.ltd.ua