Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право Україна / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

2. Право на житлові приміщення в будинках ЖБКОсобі, прийнятій до членів ЖБК, за рішенням загальних зборів членів кооперативу надається окрема квартира, що складається з однієї або декількох кімнат, відповідно до кількості членів сім'ї та сумою пайового внеску . Внесення пайового внеску є умовою отримання квартири. Рішення загальних зборів набуває юридичної сили після затвердження відповідним органом місцевої адміністрації. Квартири в будинку ЖБК заселяються за ордерами, що видаються органом місцевої адміністрації. Відмова у видачі ордера може бути оскаржено в судовому порядку (ст. 118 ЖК УРСР).
Вступ до кооперативу і передача йому коштів не створюють для пайовика права власності на отриману квартиру до тих пір, поки він не виплатить пай повністю. Член кооперативу має право на пай, який забезпечує йому володіння, користування і в деякій мірі розпорядження виділеної йому квартирою.
Права члена кооперативу на квартиру досить широкі. Зокрема, член кооперативу має право:
- жити зі своєю сім'єю в наданої йому квартирі;
- добровільно вийти з кооперативу;
1. за згодою кооперативу передати пай будь-кому постійно проживає разом з ним повнолітньому члену сім'ї;
1 Можна відзначити, що Закон РФ від 19 червня 1992 р "Про споживчу кооперацію (споживчих товариства і спілки) у Російській Федерації" , який діє в редакції Федерального закону від 11 липня 1997 р, як випливає з його преамбули, на жічішную кооперацію не поширюється / / СЗ РФ 1997 № 28 Ст 3306
1. отримати вивільнену квартиру в будинку того ж кооперативу у разі потребу в поліпшенні житлових умов,
- обміняти з дотриманням чинних правил займане ним жиле
приміщення на інше
Члени кооперативу мають і інші (корпоративні) права, що випливають із членства в кооперативі, зокрема право брати участь у вирішенні питань діяльності кооперативу, включаючи прийом нових членів, у розподілі квартир і т. д. У той же час вони зобов'язані виконувати вимоги статуту кооперативу: використовувати отриману квартиру в відповідно до її призначення, дотримуватися правил користування житловими приміщеннями і т. д.
Право пайовика на квартиру подібно з правом на житлову площу наймача. Однак правомочності пайовика ширше, в першу чергу його право розпорядження. Це обумовлено тим, що пайовик оплачує вартість отриманої квартири своїм пайовим внеском. У зв'язку з цим у разі виходу з кооперативу він має право на повернення внесених ним сум паєнагромаджень (у порядку, передбаченому статутом).
Законом передбачена вельми суттєва трансформація прав члена ЖБК на квартиру, якщо він повністю вніс пайовий внесок за неї: такий член ЖБК набуває на займану ним квартиру право власності і може після цього розпоряджатися нею на свій розсуд (продати , подарувати, здати в оренду, заповісти і т. д.). Поряд з цим він є учасником спільної власності на обладнання та конструкції, обслуговуючі кооперативний будинок (фундамент, сходи, водопровідна мережа і т. д.).
У відносинах користування кооперативної квартирою з точки зору обсягу прав на квартиру виділяються особи, які мають право на паєнагромадження. У першу чергу це - пайовик, член кооперативу. Однак поряд з ним частка паенакопления може належати і його дружину, якщо початковий пайовий внесок був внесений із загальних коштів подружжя чи пізніше паенакопле-ня збільшилася при їх спільного життя. Право на частку в паї-накопиченні можуть мати й інші члени сім'ї, які проживають разом з пайовиком, якщо вони беруть участь у виплаті пайового внеску.
Отже, серед осіб, що проживають в кооперативній квартирі, одні мають право на частку в паєнагромаджень, а інші не мають, що призводить до відмінностей в обсязі їх прав. Однак в іншому діє принцип рівності прав всіх проживаючих у кооперативній квартирі: всі вони мають однакове право користування житловим приміщенням (якщо при вселенні не було іншої угоди про порядок користування приміщеннями).
Поняття члена сім'ї стосовно до кооперативним відносинам в законі не дається. У судовій практиці використовується то поняття члена сім'ї, який передбачено в ЖК УРСР для відносин найму житлового приміщення в будинках державного і муніципального житлових фондів.
Особи, які перестали бути членами сім'ї пайовика, права проживання в квартирі не втрачають.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Право на житлові приміщення в будинках ЖБК "
 1. Звернення стягнення на заставлене майно.
  Право на реалізацію застави. Стягнення на заставлене майно може бути звернено у разі невиконання або неналежного виконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання за обставинами, за які він, боржник, відповідає. У зверненні стягнення може бути відмовлено, якщо допущене боржником порушення вкрай незначно і розмір вимог заставодержателя явно несоразмерен вартості
 2. 3. Рухомі і нерухомі речі
  правове становище конкретного об'єкта (наприклад, чи не знаходиться цей будинок або земельну ділянку в заставі, чи є у кого-небудь права користування ним і т. д.), так як це впливає на ціну та інші умови угод. 1 Конституція РФ в п. 2 ст. 9 визнає можливість знаходження в приватній власності (а отже, і в майновому обороті) землі та інших природних ресурсів. Однак оборот цих
 3. 3. Право власності громадян на житлові приміщення
  право на безкоштовну приватизацію займаних ними жилих приміщень шляхом укладання з органами місцевого самоврядування (або з державними підприємствами або установами) договору про безоплатну передачу житлового приміщення в їх собственность1. Кожен громадянин може безкоштовно отримати у власність займане ним жиле приміщення в будинках державного або муніципального житлового фонду лише
 4. 3. Цивільно-правові форми задоволення житлової потреби
  право придбання житла в 1 См - Чигир В.Ф. Право на житло. Мінськ, 1979. Мартковіч І Б. Указ. соч. 2 ВПС РФ 1993. № 3. Ст. 99. приватну власність без обмеження його кількості, розмірів і вартості (ч. 1 ст. 19). Право власності на житло може виникати з різних юридичних підстав. Насамперед, це житлове будівництво: право власності згідно ст. 219 ГК виникає "на знову
 5. 5. Житлові фонди
  право М, 1996 З 17 Житловий фонд - найважливіше національне надбання, в множенні й схоронності якого зацікавлене все суспільство. У складі житлового фонду в такому широкому розумінні законодавство виділяє окремі складові частини, які також іменуються фондами. Поняття "житлові фонди" можна визначити як виділяються з єдиного житлового фонду країни за тими чи іншими критеріями
 6. 1. Надання житлового приміщення з фонду соціального використання
  правовідносини, що виник з факту прийняття громадянина на облік потребуючих поліпшення 'См Закон РФ від 22 січня 1993 р "Про статус військовослужбовців" / / ВВС РФ 1993 № 6 Ст 188 , СЗ РФ 1995 № 48 Ст 4560 2 Це правило повинне, очевидно, поширюватися і на випадки, коли жіліше взагалі перестало існувати 3 У літературі називають більш 15 таких випадків См Крашенинников ПВ Указ соч З 36-37 житлових
 7. 1. Права та обов'язки учасників зобов'язання найму житлового приміщення
  правовими актами. Згідно ст. 678 ЦК наймач зобов'язаний використовувати житлове приміщення тільки для проживання, забезпечувати його збереження і підтримувати його в належному стані, а також своєчасно вносити плату за житлове приміщення, а якщо договором не встановлено інше - самостійно вносити комунальні платежі. Зазначені обов'язки наймача розкриваються і конкретизуються в укладених
 8. 3. Висновок та оформлення договору обміну
  право на дане житлове приміщення. Можна відзначити, що ЖК УРСР передбачає "письмову згоду" (ст. 67), а Основи федеральної житлової політики слово "письмове" не вживають. Отже, згідно з чинним законом згоду на обмін може бути виражене і в усній формі, що ніяк не можна визнати вдалим вирішенням питання, оскільки зі згодою пов'язані вельми важливі юридичні
 9. § 5. Право на житлові приміщення в будинках житлово-будівельних та житлових кооперативів
  житлові приміщення в будинках житлово-будівельних та житлових
 10. ПРАВА НАРЯДІВ МІЛІЦІЇ
  право: вимагати від громадян і посадових осіб припинення злочину або адміністративного правопорушення, а також дій, що перешкоджають здійсненню повноважень міліції, законній діяльності народних депутатів, кандидатів у народні депутати, представників державних органів, установ та громадських об'єднань; перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що засвідчують
© 2014-2022  ibib.ltd.ua