Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
Пєчніков Н.П.. П317 Деякі аспекти діяльності міліції громадської безпеки: лекції до курсу / Н.П. Пічників. - Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2007. - 84 с., 2007 - перейти до змісту підручника

ПРАВА НАРЯДІВ МІЛІЦІЇПатрульно-постовим нарядам для виконання покладених на них обов'язків надається право:
вимагати від громадян і посадових осіб припинення злочину або адміністративного правопорушення, а також дій, що перешкоджають здійсненню повноважень міліції, законній діяльності народних депутатів, кандидатів у народні депутати, представників державних органів, установ та громадських об'єднань;
перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що засвідчують особу, якщо є достатні підстави підозрювати їх у скоєнні злочину або адміністративного правопорушення;
доставляти правопорушників до міліції для складання протоколу про адміністративне правопорушення;
доставляти в медичні установи або в чергові частини осіб, які перебувають в громадських місцях у стані сп'яніння і втратили здатність самостійно пересуватися чи орієнтуватися в навколишньому середовищі або можуть завдати шкоди оточуючим або собі, а знаходяться у житлі - за письмовою заявою проживають там громадян, якщо є підстави вважати, що поведінка зазначених осіб становить небезпеку для їхнього здоров'я, життя і майна;
доставляти в міліцію військовослужбовців, підозрюваних у вчиненні злочину чи адміністративного правопорушення, до передачі їх військовим патрулям, військовому коменданту, командирам військових частин або військових комісарів;
входити безперешкодно в житлові та інші приміщення громадян, на належні їм земельні ділянки, на територію і в приміщення, займані підприємствами, установами, та оглядати їх при переслідуванні осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, або за наявності достатніх даних вважати, що там вчинено чи вчиняється злочин, стався нещасний випадок, а також для забезпечення особистої безпеки громадян та громадської безпеки при стихійних лихах, катастрофах, аваріях, епідемій, епізоотій та масових заворушеннях, про що доповідає рапортом начальнику органу міліції;
проводити за рішенням начальника органу або його заступника оточення (блокування) ділянок місцевості при ліквідації наслідків стихійних лих, аварій, катастроф, проведення карантинних заходів у випадку епідемій та епізоотій, припинення масових заворушень і групових дій, що порушують роботу транспорту, зв'язку, підприємств, установ і організацій, а також при розшуку вчинили втечу засуджених та осіб, взятих під варту, переслідуванні осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, здійснюючи при необхідності огляд транспортних засобів;
тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на вулицях і дорогах, а також не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об'єкти, зобов'язувати їх залишитися там або покинути ці ділянки і об'єкти з метою захисту здоров'я, життя і майна громадян, а також для проведення слідчих і розшукових дій;
зупиняти транспортні засоби і перевіряти документи на право користування і керування ними, а також документи на транспортний засіб і вантаж; здійснювати за участю водіїв або громадян, супроводжують вантажі, огляд транспортних засобів і вантажів; проводити огляд транспортних засобів при підозрі, що вони використовуються у протиправних цілях; відстороняти від керування транспортними засобами осіб, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони перебувають у стані сп'яніння, а так само не мають документів на право керування або користування транспортним засобом; забороняти експлуатацію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам; обмежувати або забороняти проведення ремонтно-будівельних та інших робіт на вулицях і дорогах, якщо не дотримуються вимоги щодо забезпечення безпеки;
вилучати у громадян і посадових осіб документи, що мають ознаки підробки, а також речі, предмети і речовини, вилучені з цивільного обороту, що знаходяться у громадян без спеціального дозволу;
використовувати транспортні засоби підприємств, установ , організацій, громадських об'єднань чи громадян (крім належать дипломатичним, консульським та іншим представництвам іноземних держав, міжнародним організаціям, а також транспортних засобів спеціального призначення) для проїзду до місця стихійного лиха, доставлення до лікувальних установ громадян, що потребують термінової медичної допомоги, переслідування осіб , які вчинили злочини, і доставлення їх в міліцію, а також для транспортування пошкоджених при аваріях транспортних засобів та проїзду до місця події або збору особового складу міліції по тривозі у випадках, не терплять зволікання, з відстороненням при необхідності водіїв від керування цими засобами;
користуватися безперешкодно в службових цілях засобами зв'язку, які належать підприємствам, установам, організаціям, громадським об'єднанням і громадянам;
доставляти в міліцію осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, за наявності однієї з наступних підстав:
а) коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо після його вчинення;
б) коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на дану особу, що вчинила злочин;
в) коли на підозрюваному або його одязі, при ньому або в його житлі буде виявлено явні сліди злочину.
При наявності інших даних, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні злочину, її може бути доставлено в міліцію лише в тому випадку, якщо ця особа намагалася втекти або коли не встановлено його особу.
Видається, що з тактичних міркувань при виявленні на вулицях і в інших громадських місцях осіб, що знаходяться в несвідомому стані, з травмами черепа та іншими небезпечними тілесними ушкодженнями, а також з іншим явно вираженим важким станом здоров'я викликається на місце швидка медична допомога. Доставляти таких осіб у службові приміщення органів внутрішніх справ забороняється.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПРАВА НАРЯДІВ МІЛІЦІЇ "
 1. Види і стадії адміністративного права
  права. 7. ... Про виправні роботи. 8. ... Про адміністративний арешт. 9. ... Про адміністративне видворення за межі РФ. 1. Виконання постанов про накладення адміністративних взи-Скан є заключною стадією адміністративного права. Воно складається з етапів: 1) звернення постанови до виконання На даному етапі юридичний орган повинен своєчасно спрямувати постанову
 2. 1.1. ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ РИСИ ТА ЗАВДАННЯ
  права посилатися на нього. Потім головуючий звернувся до присяжних засідателів з проханням, щоб вони не брали посилання адвоката на заяву Г. при винесенні вердикту. Більш того, Судова колегія вважає, що посилання адвоката в дебатах на заяву Г. не могла вплинути на відповіді присяжних засідателів при винесенні вердикту. У судовому засіданні сторони досить ретельно допитали
 3. 3.3. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  права та обов'язки членів об'єднань громадян; їх соціальні та правові гарантії; контроль і нагляд за цією діяльністю. У законодавстві Російської Федерації встановлена можливість залучення громадських об'єднань до ліквідації надзвичайних ситуацій. У Росії з кожним роком зростає число сталися стихійних лих, аварій, катастроф. Тому громадські об'єднання можуть надати
 4. 83. Обмеження щодо окремих видів реклами
  права. Забороняється реклама в передачах, розрахованих на дитячу (до 14 років) аудиторію. Щодо реклами з використанням телефонного документальної електрозв'язку Закон України "Про рекламу" (ст. 14) забороняє використання безкоштовних номерів телефонів міліції, швидкої допомоги, пожежної охорони та інших аналогічних служб для реклами. Реклама за допомогою телексного та факсимільного зв'язку за відсутності
 5. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  права / / Право України. - 1998. - № 8. 7. Авер'янов В. Реформування українського адміністратівного пра ва: Черговий етап / / Право України. - 2000. - № 7. 8. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібн. / За ред. А.Т.Комзюка. - X., 1998. 9. Адміністративне право України: Підручник / За ред. проф. Бі-Тяка Ю.П. - Харків, 2000. 10. Алексєєв С.С. Теорія права. - М., 1995. 11. Аморджуев
 6. 2. 1. за предметом регулювання розрізняють
  права, обов'язки, відпові-дальність учасників управлінських відносин, регульованих адміні-стративно правом, тобто їх адміністративно-правовий статус. б) процесуальні - норми, які визначають методи, способи, поря-док діяльності з реалізації державного управління (розд. 4 КпАП). 2. за формою вираження а) зобов'язують - розпорядчі вчиняти певні дей-наслідком (ст. 285). б)
 7. Адміністративні стягнення
  права, наданого даному грома-данина 6) виправні роботи 7) адміністративний арешт 8) адміністративне видворення за межі РФ іноземного гра-жданіна або особи без громадянства. Попередження, ст. 26. Воно носить характер морального воздейст-вия, полягає в офіційному засудженні вчинку правопорушника, але не містить ні майнових, ні особистих обмежень. Воно примі-вується
 8. Суб'єкти адміністративного процесу
  права та інтереси: 1) особа, яка притягається до адміністративної відповідальності 2) потерпілий 3) з-ві представники обох сторін, т . е. особи, які залучаються до ад-міністратівной відповідальності і потерпілого 4) адвокати В адміністративному процесі беруть участь також особи та органи, со-діючі здійсненню пр-ва: 1) свідки 2) експерти 3) перекладачі 4) поняті 2. Права та обов'язки особи,
 9. Держ. управління в адміністративно-політичній сфері
  права виїзду з РФ за умови, що термін обмеження не може перевищувати 5 років з дня останнього ознайомлення з відомостями-до закінчення терміну обмеження. 3) призвані на військову службу або направлення на альтерна-тивне цивільну службу - до її закінчення. 4) затриманий за підозрою у вчиненні злочину або при-влечу як обвинуваченого - до винесення рішення по справі 5) засуджений
 10. 4.Питання вивчення народних рухів
  права для російської історії частіше характерна швидка і люта розправа з неугодними верхами. Апогеєм цієї неприборканої «волі» стало повстання під проводом Степана Разіна, який закликав «зрадників виводити», обіцяв волю »і« животи »тобто власність феодалів, свободу «у фортецях, і в кабалу, і в податках, і в вірі будь». Через сто років подібні за пафосу заклики ми знаходимо в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua