Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЖитлове право → 
« Попередня Наступна »
Л. В. Тихомирова, М. Ю . Тихомиров. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК з житлових питань, 2011 - перейти до змісту підручника

III. Термін дії договору. Порядок передачі квартири і знаходиться в ній рухомого майна

Термін оренди квартири за цим договором становить календарних днів.

Примітка. Договір оренди укладається на термін, визначений договором. Якщо термін

оренди в договорі не визначений, то договір оренди вважається укладеним на невизначений строк. У цьому випадку кожна зі сторін має право у будь-який час відмовитися від договору, попередивши про це іншу сторону за три місяці (при оренді нерухомого майна). Законом або договором може битьустановлен інший строк для попередження про припинення договору оренди, укладеного на невизначений термін.

Цей договір набирає чинності "" 20_ р. і действуетдо "" 20_

р. включно (короткострокова оренда).

Примітка. У випадку короткострокової оренди (на термін менше одного року) договір вважається укладеним після його підписання сторонами. Договір, укладений на строк один рік і більше, вважається укладеним з моменту його державної реєстрації.

Закінчення строку дії цього договору не звільняє Орендодавця і Орендаря від виконання тих своїх зобов'язань за договором, що не були виконані або були виконані ними неповністю протягом терміну дії даного договору. Орендодавець та Орендар в таких випадках має право вимагати від іншої сторони повного виконання нею не виконаних повністю або частково зобов'язань за цим договором.

При вселенні в квартиру осіб, зазначених у п. 1.4 договору, протягом трьох календарних днів з дати набрання чинності даного договору Орендодавець передає, а Орендар приймає квартиру і знаходиться в ній рухоме майно Орендодавця по Акту здачі-приймання квартири і знаходиться в ній рухомого майна, підписуються сторонами.

Факти передачі Орендодавцем та прийняття Орендарем квартири і знаходиться в ній рухомого майна Орендодавця підтверджуються підписами відповідно Орендодавця і Орендаря на Акті, зазначеному у цьому пункті.

У день підписання сторонами Акта здачі-приймання квартири і знаходиться в ній рухомого майна Орендодавець передає Орендарю ключі від вхідних дверей в квартиру і ключ від під'їзду багатоквартирного житлового будинку, в якому знаходиться квартира, після чого зобов'язання сторін з передачі та приймання квартири і знаходиться в ній рухомого майна Орендодавця вважаються виконаними повністю.

При припиненні даного договору Орендар зобов'язаний провести виселення з квартири осіб, зазначених у п. 1.4 договору, і повернути (передати) Орендодавцю квартиру та знаходиться в ній рухоме майно Орендодавця в стані, в якому Орендар прийняв квартиру і зазначене майно, з урахуванням нормального зносу.

Орендар передає, а Орендодавець приймає квартиру і знаходиться в ній рухоме майно Орендодавця по Акту здачі-приймання квартири і знаходиться в ній рухомого майна, підписуються сторонами, протягом строків, встановлених у п. 5.8 цього договору .

Якщо Орендар не повернув квартиру і (або) знаходиться в ній рухоме майно Орендодавця або повернув це майно несвоєчасно, то Орендодавець має право вимагати внесення орендної плати за весь час прострочення. У разі, коли зазначена плата не покриває завданих Орендодавцю збитків, він може вимагати їх відшкодування у повній сумі понад неустойки, передбаченої п.

6.6 цього договору.

Факти передачі Орендарем та прийняття Орендодавцем квартири і знаходиться в ній рухомого майна Орендодавця підтверджуються підписами відповідно Орендаря і Орендодавця на Акті, зазначеному у цьому пункті.

У день підписання сторонами Акта здачі-приймання квартири і знаходиться в ній рухомого майна Орендар передає Орендодавцю ключі від вхідних дверей в квартиру і ключ від під'їзду багатоквартирного житлового будинку, в якому знаходиться квартира, після чого зобов'язання сторін з передачі та приймання квартири і знаходиться в ній рухомого майна Орендодавця вважаються виконаними повністю.

При припиненні даного договору Орендодавець до підписання Акту здачі-приймання квартири і знаходиться в ній рухомого майна повідомляє Орендаря про вартість поточного ремонту квартири, який повинен був здійснити Орендар, про розмір заподіяної винними діями Орендаря та (або) осіб, за дії яких він відповідає (п. 6.4 цього договору), позадоговірні шкоди рухомого і нерухомого майна Орендодавця, про розмір пені, нарахованих згідно з цим договором, і виробляє утримання відповідних сум із суми завдатку, наданого Орендарем. У разі якщо суми завдатку недостатньо для оплати вартості поточного ремонту, відшкодування шкоди та оплати пенею, Орендар до підписання Акту здачі-приймання квартири і знаходиться в ній рухомого майна зобов'язаний сплатити відсутню суму Орендодавцю.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " III. Термін дії договору. Порядок передачі квартири і знаходиться в ній рухомого майна "
 1. III. Термін дії договору. Передача квартири і знаходиться в ній рухомого майна. Переважне право наймача на укладення договору на новий термін
  термін один рік і більше, але не перевищує п'яти років. Якщо в договорі термін не визначено, то договір вважається укладеним на п'ять років. Цей договір набирає чинності "" 20 р. і действуетдо "" 20 р. включно. Закінчення строку дії цього договору не звільняє Наймодавця і Наймача від виконання тих своїх зобов'язань за договором, що не були виконані або
 2. I. Предмет договору
  термін, встановлений цим договором, за плату квартиру, що знаходиться за адресою:, квартира N (далі у цьому договорі - квартира), що належить Орендодавцю на праві власності. Загальна площа квартири становить кв. м. Квартира складається з наступних приміщень (перерахувати житлові кімнати і приміщення допоміжного призначення із зазначенням площі кожного приміщення,
 3. I. Предмет договору
  термін, встановлений цим договором, за плату квартиру, що знаходиться за адресою:, квартира N (далі у цьому договорі - квартира), що належить наймодавця на праві власності. Загальна площа квартири становить кв. м. Квартира складається з наступних приміщень (перерахувати житлові кімнати і приміщення допоміжного призначення із зазначенням площі кожного приміщення, вказати
 4. I. Предмет договору
  термін, встановлений цим договором, у безоплатне тимчасове користування квартиру, що знаходиться за адресою:, квартира N (далі у цьому договорі - квартира), що належить Позичкодавцеві на праві власності, а Ссудополучатель зобов'язується повернути квартиру в тому стані, в якому він її отримав, з урахуванням нормального зносу. Загальна площа квартири становить кв. м. Квартира
 5. VI. Відповідальність сторін і порядок вирішення спорів 6.1.
  строків внесення орендної плати, передбачених цим договором, Орендар зобов'язаний сплатити Орендодавцю пені з розрахунку 0,3% від суми невнесеної в термін орендної плати за кожний календарний день прострочення, починаючи з дня, наступного за днем настання строку платежу, до дня фактичного погашення заборгованості. Пені, зазначені в цьому пункті, сплачуються Орендарем при погашенні
 6. VI. Відповідальність сторін і порядок вирішення спорів 6.1.
  терміну дії даного договору Ссудополучатель несе ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження квартири, якщо квартира загинула або була зіпсована у зв'язку з тим, що він використав її не відповідно до цього договору або передав її третьемуліцу без згоди Позичкодавця. Ссудополучатель несе також ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження квартири, якщо з урахуванням
 7. Вміст загального майна в комунальній квартирі
  квартирі присвячена ст. 43 Кодексу. Дана стаття відтворює принципові положення ст. 39 Кодексу, що регулює вміст загального майна в багатоквартирному будинку, стосовно до утримання спільного майна в комунальній квартирі. Власники кімнат у комунальній квартирі несуть тягар витрат на утримання спільного майна в даній квартирі. Частка обов'язкових витрат на
 8. VII . Забезпечення виконання зобов'язань. Угода про завдаток 7.1.
  строків внесення плати за житлове приміщення, передбачених цим договором (п. 6.2 договору); з оплати пенею за порушення строків оплати комунальних послуг, що споживаються Наймачем відповідно з показаннями приладів обліку, а також за користування перебувають у квартіретелефоном понад щомісячної абонентської плати (п. 6.3 договору); по внесенню плати за житлове приміщення (п. 4.2
 9. VII. Забезпечення виконання зобов'язань. Угода про завдаток 7.1.
  строків внесення плати за житлове приміщення, передбачених цим договором (п. 6.2 договору); з оплати пенею за порушення строків оплати комунальних послуг, що споживаються Наймачем відповідно до показань приладів обліку, а також за користування перебувають у квартіретелефоном понад щомісячної абонентської плати (п. 6.3 договору); по внесенню плати за житлове приміщення (п. 4.2
 10. VI. Відповідальність сторін і порядок вирішення спорів 6.1.
  строків внесення плати за житлове приміщення, передбачених цим договором, Наймач зобов'язаний сплатити наймодавця пені з розрахунку 0,3% від суми невнесеної в термін плати за житлове приміщення за кожний календарний день прострочення, починаючи з дня, наступного за днем настання строку платежу, до дня фактичного погашення заборгованості з оплати житлового приміщення. Пені, зазначені в цьому пункті,
 11. ЗРАЗКИ ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ
  термін дії даної підстави. I. Предмет договору 1.1 . Наймодавець передає Наймачеві у тимчасове володіння і користування на термін, встановлений цим договором, за плату квартиру, що знаходиться за адресою:, квартира N (далі у цьому договорі - квартира), що належить наймодавця на праві власності. Загальна площа квартири становить кв. м. Квартира складається з
 12. VII. Забезпечення виконання зобов'язань. Угода про завдаток 7.1.
  строків внесення орендної плати, передбачених цим договором (п. 6.2 договору); з оплати пенею за порушення строків оплати комунальних послуг, що споживаються Орендарем та особами, зазначеними в п. 1.4 цього договору, відповідно до показань приладів обліку, а також за користування знаходяться в квартирі телефоном понад щомісячної абонентської плати (п. 6.3 договору); по
 13. Примітка. Обмін жилого приміщення, в якому проживають неповнолітні, недієздатні або обмежено дієздатні громадяни, на інше житлове приміщення допускається за попередньою згодою органів опіки та піклування. 6.
  строк не пізніше 11. Спори сторін, що випливають з цього договору або пов'язані з нього, у тому числі спори, породжені тлумаченням договору, вирішуються в суді 12. Зміна і розірвання даного договору можуть здійснюватися сторонами з підстав та в порядку, встановленими в ст. 452 ГК РФ. 13. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і
 14. VI. Відповідальність сторін і порядок вирішення спорів 6.1.
  строків внесення плати за житлове приміщення, передбачених цим договором, Наймач зобов'язаний сплатити наймодавця пені з розрахунку 0,3% від суми невнесеної в термін плати за житлове приміщення за кожний календарний день прострочення, починаючи з дня, наступного за днем настання строку платежу, до дня фактичного погашення заборгованості з оплати житлового приміщення. Пени , зазначені в цьому
 15. II. Обов'язки та права сторін
  термін, що не перевищує трьох днів з дня підписання цього договору; б) при здійсненні права тимчасового користування квартирою дотримуватися які на території (вказати населений пункт) федеральні, регіональні та місцеві правила користування жилими приміщеннями, правила користування спільним майном у багатоквартирному будинку, в якому знаходиться квартира, правила пожежної
© 2014-2022  ibib.ltd.ua