Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЖитлове право → 
« Попередня Наступна »
Л. В. Тихомирова , М. Ю. Тихомиров. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК з житлових питань, 2011 - перейти до змісту підручника

Надання житлових приміщень маневреного фонду

Житлові приміщення маневреного фонду надаються з розрахунку не менш ніж шість квадратних метрів житлової площі на одну людину.

Житлові приміщення маневреного фонду надаються за правилами ст. 106 Кодексу у передбачених законом випадках у тимчасове користування за договором найму житлового приміщення маневреного фонду. Такий договір укладається в простій письмовій формі на підставі рішення про надання відповідного житлового приміщення, прийнятого суб'єктом, зазначеним вч. 1 ст. 99 Кодексу.

Норма надання площі житлового приміщення маневреного фонду, встановлена в ч. 1 ст. 106 Кодексу, збігається з нормою надання, передбаченої для гуртожитків (див. ст. 105 Кодексу).

Наймачами за вказаним договором можуть бути громадяни Російської Федерації, іноземні громадяни, особи без громадянства. Виняток становлять випадки, коли колишнім житловим приміщенням, замість якого надається житло з маневреного фонду, громадянин користувався на підставі договору соціального найму. У таких випадках наймачем за договором найму жилого приміщення в будинках маневреного фонду буде російський громадянин.

Згідно ч. 2 ст. 106 Кодексу договір найму житлового приміщення маневреного фонду укладається на період:

1) до завершення капітального ремонту або реконструкції будинку (при укладенні такого договору з громадянами, зазначеними в п. 1 ст. 95 Кодексу); 2) до завершення розрахунків з громадянами, що втратили житлові приміщення в результаті звернення стягнення на них, після продажу житлових приміщень, на які було звернено стягнення (при укладенні такого договору з громадянами, зазначеними в п. 2 ст. 95 Кодексу); 3)

до завершення розрахунків з громадянами, єдине житлове приміщення яких стало непридатним для проживання внаслідок надзвичайних обставин, в порядку, передбаченому Кодексом, іншими федеральними законами, або до надання їм житлових приміщень державного або муніципального житлового фонду у випадках і в порядку, які передбачені Кодексом (при укладенні такого договору з громадянами, зазначеними в п. 3 ст. 95 Кодексу); 4)

встановлений законодавством (при укладенні такого договору з громадянами, зазначеними в п. 4 ст. 95 Кодексу).

Таким чином, термін договору в кожному конкретному випадку залежить від мети надання жилого приміщення в будинку маневреного фонду і визначається відповідно до правил, встановлених в п. п. 1 - 4 ч. 2 ст. 106 Кодексу. Договір найму житлового приміщення маневреного фонду укладається на період:

до завершення капітального ремонту або реконструкції будинку (при укладенні такого договору з громадянами, яким житлове приміщення в маневреному фонді надається для тимчасового проживання у зв'язку з капітальним ремонтом будинку , в якому вони проживали за договором соціального найму);

до завершення розрахунків з громадянами, що втратили житлові приміщення в результаті звернення стягнення на них, після продажу житлових приміщень, на які звернено стягнення (при укладенні такого договору з громадянами, що втратили таким чином житлові приміщення, придбані за рахунок кредиту банку або іншої кредитної організації або коштів цільової позики, наданого юридичною особою на придбання житлового приміщення, і закладені в забезпечення повернення кредиту або цільової позики, якщо на момент звернення стягнення такі житлові приміщення є для них єдиними);

до завершення розрахунків з громадянами, єдине житлове приміщення яких стало непридатним для проживання внаслідок надзвичайних обставин, в порядку, передбаченому Кодексом, іншими федеральними законами, або до надання їм жилих приміщень з державного або муніципального житлових фондів у випадках і порядку, які передбачені Кодексом;

встановлений законодавством (при укладенні такого договору з громадянами, яким житлове приміщення в маневреному фонді надається для тимчасового проживання у випадках, прямо не вказаних в ст.

95 Кодексу, але передбачених іншими законодавчими актами).

Після закінчення періоду, на який укладено договір найму житлового приміщення маневреного фонду, зазначений договір припиняє свою дію. Крім того, зазначений договір припиняється з підстав, встановлених загальними нормами ст. ст. 101 і 102 Кодексу.

При укладанні договорів найму житлових приміщень маневреного фонду на практиці необхідно керуватися Типовим договором найму жилого приміщення маневреного фонду, затвердженим Постановою Уряду РФ від 26.01.2006 N 42 "Про затвердження Правил віднесення житлового приміщення до спеціалізованого житлового фонду і типових договорів найму спеціалізованих житлових приміщень ".

Надання жилих приміщень у будинках системи соціального обслуговування населення

Відповідно до ст. 107 Кодексу порядок, умови надання жилих приміщень у будинках системи соціального обслуговування населення та користування такими житловими приміщеннями встановлюються федеральним законодавством, законодавством суб'єктів Російської Федерації.

Таким чином, надання житлових приміщень у будинках системи соціального обслуговування ст. 107 Кодексу не регламентує, але містить відсильну норму, згідно з якою зазначені відносини регулюються спеціальним федеральним і регіональним законодавством. При цьому режим надання цього виду житлових приміщень підпорядковується загальним правилам Кодексу, присвяченим спеціалізованого житлового фонду, а також визначає призначення житлових приміщень у будинках системи соціального обслуговування.

Зміст умов договору найму жилого приміщення в будинках системи соціального обслуговування значною мірою залежить від того, яким чином конкретний орган соціального захисту визначить порядок та умови надання відповідних жилих приміщень і користування ними, у тому числі порядок і розмір оплати житлового приміщення та комунальних послуг.

У будь-якому випадку, у тому числі при регулюванні відповідних відносин на рівні суб'єктів Російської Федерації, повинні бути враховані імперативні правила, встановлені в ФЗ від 30.03.1999 N 52-ФЗ "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення "(1), ФЗ від 10.12.1995 N 195-ФЗ" Про основи соціального обслуговування населення в Російській Федерації "(2), ФЗ від 02.08.1995 N 122-ФЗ" Про соціальне обслуговування громадян похилого віку та інвалідів "(3) , ФЗ від 12.01.1995 N 5-ФЗ "Про ветеранів" (4) та інших федеральних законах.

(1) СЗ РФ. 1999. N 14. Ст. 1650; 2002. N 1 (ч. I). Ст. 2; 2003. N 2. Ст. 167; N 27 (ч. I). Ст. 2700; 2004. N 35. Ст. 3607; 2005. N 19. Ст. 1752; 2006. N 1. Ст. 10; N 52 (ч. I). Ст. 5498; 2007. N 1 (ч. I). Ст. 21, 29; N 27. Ст. 3213; N 46. Ст. 5554; N 49. Ст. 6070; 2008. N 24. Ст. 2801; N 29 (ч.

I). Ст. 3418; N 30 (ч. II). Ст. 3616; N 44. Ст. 4984; N 52 (ч. I). Ст. 6223; 2009. N 1. Ст. 17.

(2) СЗ РФ. 1995. N 50. Ст. 4872; 2002. N 28. Ст. 2791; N 30. Ст. 3032; 2003. N 2. Ст. 167; 2004. N 35. Ст. 3607; 2008. N 30 (ч. II). Ст. 3616.

(3) СЗ РФ. 1995. N 32. Ст. 3198; 2003. N 2. Ст. 167; 2004. N 35. Ст. 3607.

(4) СЗ РФ. 1995. N 3. Ст. 168; 2000. N 2. Ст. 161; N 19. Ст. 2023; 2001. N 33 (ч. I). Ст. 3427; 2002. N 30. Ст. 3033; N 48. Ст. 4743; N 52 (ч. I). Ст. 5132; 2003. N 19. Ст. 1750; 2004. N 19 (ч. I). Ст. 1837; N 25. Ст. 2480; N 27. Ст. 2711; N 35. Ст. 3607; 2005. N 1 (ч. I). Ст. 25; N 19. Ст. 1748; N 52 (ч. I). Ст. 5576; 2007. N 43. Ст. 5084; 2008. N 9. Ст. 817; N 29 (ч. I). Ст. 3410; N 30 (ч. I). Ст. 3609; N 40. Ст. 4501; N 52 (ч. I). Ст. 6224; 2009. N 18 (ч. 1). Ст. 2152; N 26. Ст. 3133; N 29. Ст. 3623.

Крім того, необхідно керуватися вимогами СанПіН 2.1.2.2564-09 "Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання, утримання об'єктів організацій охорони здоров'я і соціального обслуговування, призначених для постійного проживання людей похилого віку та інвалідів, санітарно-гігієнічному і протиепідемічного режиму їх роботи ", затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря РФ від 23.11.2009 N 71 (1), які введені в дію з 01.03.2010, а також вимогами інших санітарних правил і норм.

(1) Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади. 2010. N

11.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Надання житлових приміщень маневреного фонду "
 1. Призначення житлових приміщень маневреного фонду
  наданого юридичною особою на придбання житлового приміщення, і закладені в забезпечення повернення кредиту або цільової позики, якщо на момент звернення стягнення такі житлові приміщення є для них єдиними; 3) громадян, у яких єдині житлові приміщення стали непридатними для проживання внаслідок надзвичайних обставин; 4) інших громадян у випадках, передбачених
 2. Надання житлових приміщень фондів для тимчасового поселення змушених переселенців та біженців
  надання житлових приміщень із зазначеного фонду, порядок укладення та розірвання договору найму, права та обов'язки осіб, яким надано відповідні житлові приміщення. Діє також Типове положення про центр тимчасового розміщення змушених переселенців. СЗ РФ. 2000. N 46. Ст. 4562. Утв. Постановою Уряду РФ від 22.01.1997 N 53 (СЗ РФ. 1997. N 4. Ст. 550;
 3. Види житлових приміщень спеціалізованого житлового фонду
  наданням таких житлових приміщень і користуванням ними. Головною концептуальною новелою цього розділу можна вважати посилення договірного начала в регулюванні зазначених відносин. Статті гл. 9 розділу IV Кодексу містять норми, що визначають види і призначення спеціалізованих житлових приміщень. Нагадаємо, що відповідно до цільової класифікацією видів житлового фонду, встановленої в
 4. Типовий договір найму житлового приміщення фонду для тимчасового поселення змушених переселенців;
  наданням інших житлових приміщень здійснюється колишнім власником або юридичною особою, що передають відповідні житлові приміщення (див. ч . 4 ст. 103 Кодексу). Винятком із загального правила є випадок, коли новий суб'єкт речового права на службове жиле приміщення або житлове приміщення у гуртожитку є роботодавцем у трудових відносинах з працівником - наймачем такого
 5. Надання житлових приміщень для соціального захисту окремих категорій громадян
  надання. Водночас за загальними правилами ст. 695 ГК РФ ссудополучатель зобов'язаний підтримувати річ (житлове приміщення), отриману у безоплатне користування, у справному стані, включаючи здійснення поточного та капітального ремонту, і нести всі витрати на її утримання. Ці загальні правила не застосовуються тільки в тому випадку, якщо інші умови будуть передбачені договором безоплатного
 6. Забезпечення умов для здійснення права на житло
  надання в установленому порядку субсидій для придбання або будівництва житлових приміщень; 3) у встановленому порядку надають громадянам житлові приміщення за договорами соціального найму або договорами найму житлових приміщень державного або муніципального житлового фонду; 4) стимулюють житлове будівництво; 5) забезпечують захист прав і законних інтересів громадян,
 7. Самовільні перевлаштування і (або) перепланування житлового приміщення
  житлових приміщень. Самовільними є перевлаштування і (або) перепланування житлового приміщення, проведені за відсутності підстави, передбаченого ч. 6 ст. 26 Кодексу, або з порушенням проекту перебудови й (або) перепланування, який представлявся відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 26 Кодексу. Іншими словами, самовільними можуть бути визнані перевлаштування і (або) перепланування
 8. Надання службових житлових приміщень
  наданні службових житлових приміщень норма надання площі житлового приміщення (див. ст. 50 Кодексу) визначається з урахуванням виду житлового приміщення, зазначеного в ч. 1 ст. 104 Кодексу - в будь-якому випадку надається або житловий будинок, або окрема квартира. Можливість надання в якості службового житлового приміщення кімнати в комунальній квартирі і тим більше нежитлового приміщення виключена
 9. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ МАЙНА У КОРИСТУВАННЯ
    наданими за договорами соціального найму. Зміна та припинення зобов'язань з договору соціального найму житла. Випадки виселення наймача та членів його сім'ї. Зобов'язання з договору найму спеціалізованих житлових приміщень. Передумови укладення договору найму спеціалізованих житлових приміщень. Зміст зобов'язань з договору найму спеціалізованих житлових приміщень;
 10. Житлові приміщення, що надаються за договорами соціального найму
    надання житлових приміщень за договорами соціального найму малозабезпеченим і іншим громадянам, визнаним нужденними в житлових приміщеннях, критеріїв і підстав, за наявності яких це можливо, а також обліку таких громадян та інших важливих відносин. Як вже зазначалося, предметом договору соціального найму можна тільки ті житлові приміщення, що відносяться до державного або
 11. Компетенція державних і муніципальних органів в галузі житлових відносин
    надання малозабезпеченим громадянам за договорами соціального найму житлових приміщень муніципального житлового фонду; визначення інших категорій громадян з метою надання їм жилих приміщень житлового фонду Російської Федерації; визначення порядку надання житлових приміщень житлового фонду Російської Федерації громадянам, які потребують житлових приміщеннях і категорії яких
 12. Наймання житлових приміщень: основи правового регулювання
    надання житлового приміщення за договором соціального найму, а також встановлюються основні правила про такий договір, що конкретизують відповідні положення ЦК РФ. Нагадаємо, що ГК РФ (ст. ст. 671 - 688 гол. 35) містить норми про наймання житлових приміщень, які (за винятком ст. 672) використовуються при укладанні договорів найму щодо об'єктів, що відносяться до всіх видів житлового
 13. Призначення жилих приміщень у гуртожитках
    надані під гуртожитки (як спеціально побудовані, так і переобладнані), повинні мати відповідні їх цільовому призначенню санітарно-гігієнічні та побутові зручності. У таких будинках поряд з житловими кімнатами повинні бути передбачені приміщення для занять, дозвілля, побутового обслуговування проживаючих і т.п. . Див: Седугин П.І. Житлове право: Підручник для вузів. 2-е вид.,
 14. 3. Право власності громадян на житлові приміщення
    житлових приміщень в оренду під різні офіси, контори, склади, розміщення в них промислових, кустарних і інших виробництв, а також їх продаж або інше відчуження для зазначених цілей без попереднього перекладу цих приміщень в категорію нежитлових, тобто без зміни їх цільового призначення (що, в свою чергу, вимагає відповідної перереєстрації їх в органах, що здійснюють облік даного виду
© 2014-2022  ibib.ltd.ua