Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

- Що слід розуміти під тарифною системою оплати праці?Основою організації оплати праці є тарифна система оплати праці, яка покликана диференціювати оплату праці залежно від кваліфікації
та умов праці, значимості галузі та деяких інших чинників, що відбивають якісну сторону праці працівників.

Тарифна система, що лежить в основі організації
оплати праці працівників, включає такі елементи: а) тарифні сітки, б) тарифні ставки, в) схеми
посадових окладів, г) тарифно-кваліфікаційні
характеристики (довідники).

Тарифна ставка визначає розмір оплати праці за
'одиницю часу (годину, день, місяць) або одиницю виготовленої продукції. Тарифні ставки диференціюються за своїми розмірами в залежності від величини тарифного (кваліфікаційного) розряду, умов
праці та систем заробітної плати.

Тарифна сітка являє собою шкалу, яка
визначає співвідношення в оплаті праці при виконанні робіт різної кваліфікації. При підвищенні
складності роботи і рівня кваліфікації працівника
підвищується і тарифна ставка.

Тарифна сітка складається з певного числа розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів, що встановлюють-співвідношення тарифної ставки
даного розряду до тарифної ставки першого розряду,
є нижчим межею встановлення заработ
204

ної плати. Тарифний коефіцієнт показує, у
скільки разів тарифна ставка даного розряду більше
тарифної ставки першого розряду. Згідно ч.З ст.96
КЗпП України формування тарифної сітки (схеми
посадових окладів) провадиться на основі тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється
у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, і межква-.
Ліфікаціонних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

Віднесення виконуваних робіт до певних тарифних розрядів і присвоєння кваліфікаційних
розрядів робітникам провадиться власником або
уповноваженим ним органом згідно тарифно-кваліфікаційного довідника за погодженням з профспілковим або іншим, уповноваженим на представництво трудовим колективом, органом.

Кваліфікаційні розряди підвищуються насамперед робітникам, які успішно виконують встановлені норми праці і сумлінно ставляться до своїх трудових обов'язків. Право на підвищення розряду мають
робочі, успішно виконують роботи більш високого
розряду не менше трьох місяців і склали кваліфікаційний іспит. За грубе порушення технологічної
дисципліни та інші серйозні порушення, що спричинили
ухудшеніекачества продукції, робітникові може бути знижена кваліфікація на один розряд. Відновлення
розряду провадиться в загальному порядку, але не раніше ніж
через три місяці після його зниження.

Схеми посадових окладів застосовуються для оплати праці керівних, інженерно-технічних працівників і службовців. Схема посадових окладів ото перелік усіх посад, які існують в тій
чи іншої галузі господарювання з визначенням місячного посадового окладу. Посадові оклади встановлює власник або уповноважений ним орган відповідно до посади і кваліфікацією працівника. За результатами атестації власник або
уповноважений ним орган має право змінювати посадові оклади службовцям у межах затверджених

205

я установленому порядку мінімальних і максимальних окладів на відповідній посаді.

Тарифно-кваліфікаційний довідник - це перелік професій і видів робіт, які застосовуються
в державі, та їх кваліфікаційні характеристики. Тарифно-кваліфікаційні характеристики
(довідники) розробляються Міністерством праці
та соціальної політики України.

Кваліфікаційна характеристика відображає наступні напрямки: що повинен знати; що повинен
вміти; завдання та обов'язки працівника, що займає
відповідну посаду; кваліфікаційні вимоги (освіта стаж роботи і т.д.)

В даний час в Україні затверджені З Державного класифікатора професій ДК 003-95; Державний класифікатор видів економічної
діяльності ДК 009-96; Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 1
розділ 1 (професією керівників, професіоналів,
фахівців та технічних службовців, які є
загальними для всіх видів економічної діяльності.
Затверджено наказом Міністра праці та соціальної політики України від 16.02.1998 р. № 24. (Видавництво центру продуктивності. Краматорськ З 1998 р.).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "- Що слід розуміти під тарифною системою оплати праці? "
 1. Що слід розуміти під зміною істотних умов праці?
  що розірвання трудового договору за пунктом 6 ст. 36 КЗпП України при відмові працівника від продовження роботи зі зміною істотних умов праці може бути визнано обгрунтованим, якщо зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією і посади виникла у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці (раціоналізацією робочих місць,
 2. Що слід розуміти під погодинної системою і відрядна система оплати праці?
  слід розуміти ой-'ределенний спосіб встановлення співвідношень між! витраченим працівниками працею, вимірюваним соглас-| але певними показниками, і розмірами нараховується-1 мій їм заробітної плати. Залежно від того, чим; вимірюється міра витраченої праці З тривалістю відпрацьованого часу, кількістю виробленої продукції або виконаних робіт З системи заробітної плати
 3. 1.Сущность і уроки НЕПу
  що вирішити лобовою атакою долю капіталізму не вдалося. З'ясувалося й інше: спроба здійснення соціалістичного ідеалу за Марксом - націоналізація всієї економіки, банків, злам старого державного апарату і т.д. - не привела до підйому економіки , розвитку самоврядних почав, засвоєнню соціалістичної ідеології не тільки селянами, але навіть робітниками. Запроваджена система робочого
 4. Явище організованої злочинності.
  що розуміння організованої злочинності ще менше визначено, ніж насильницької, корисливої чи інших форм злочинності .. В основі виділення організованої злочинності із загальної протиправної поведінки лежать характер і ступінь організованої взаємодії декількох злочинців між собою при здійсненні своєї пролонгованої кримінальної діяльності. На основі цього критерію
 5. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
  щоб за технічними умовами дана авіаційна техніка, покращене озброєння або системи зв'язку абсолютно відповідали замовлення клієнта-фаворита. 62 Майже сто років тому Лінкольн Стефенс, відомий американський борець з корупцією у сфері політичних відносин, зрадив гласності то, як досить великий і досить вигідний контракт дістався компанії, глава якої значився в друзях
 6. § 1. Поняття та юридична класифікація речей як об'єктів цивільних прав
  що, в свою чергу, вимагає незалежності (хай і відносної) і стійкості об'єкта даного правовідносини. Ось чому проміжний (технологічний) результат виробництва, що залежить, наприклад, від безперервної хімічної реакції, не може називатися річчю в юридичному значенні цього слова. Крім того, до речей у правовому сенсі відносяться предмети, що володіють масою і простором. Це не
 7. 1. Права і роль профспілок у Російської Федерації
  що процес введення в дію зазначених вище законодавчих актів супроводжувався для профспілок неоднозначними наслідками. Поряд з істотним розширенням їх прав у найважливіших напрямках профспілкової діяльності одночасно відбувалося скорочення дуже істотних прав, що раніше належали профспілкам. Можна назвати принаймні п'ять дуже істотних прав , які втратили
 8. 4. Фінансовий стан акціонерного товариства та дії профкому
  що воно носило в основному примусовий з боку держави і навмисно поспішний характер, що не могло не призвести до негативних наслідків як для працівників, так і для самих новостворених акціонерних товариств. Багато підприємств, які були акціоновані примусово, всупереч волі їх адміністрації, просоюзних комітетів, знаходяться в несприятливому економічному становищі.
 9. 5. Деякі аспекти взаємодії профкому з адміністрацією акціонерного товариства
  що державна підтримка буде мати досить обмежений і вибірковий характер. Тому вельми вірогідна низка банкрутств товариств, які самостійно не зможуть забезпечити виробництво конкурентоспроможної продукції, що супроводжуватиметься масовим вивільненням працівників. Для багатьох профспілкових комітетів неминуче виникне питання: як вони можуть сприяти успішному входженню
 10. Що являє собою система трудового права?
  слід відрізняти від системи законодавства про працю, яке включає сукупність нормативних правових актів, що регулюють трудові та тісно пов'язані з ними
© 2014-2022  ibib.ltd.ua