Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Що являє собою система трудового права?Під системою галузі права розуміється об'єктивно
обумовлене з'єднання взаємопов'язаних, внутрішньо
узгоджених правових норм, розподілених по різним структурним підрозділам. Систему трудового права України становить структура взаємопов'язаних норм, що регулюють відокремлену сферу суспільних відносин, що виникають з застосування
праці в суспільному житті. У свою чергу, це визначає множинність правових норм, необхідність їх об'єднання в певні групи, створює певну систему правових норм.1

Численні правові норми, що регулюють суспільні відносини, що утворюють систему трудового права, поділяються на дві великі групи. Одна з них
об'єднує норми, що встановлюють загальний порядок регулювання для всіх відносин, і становить Загальну
частина трудового права. Інша група норм регулює
1 Прокопенко В.І. Указ. соч.З С.34.

17

Єї окремі групи (сторони) суспільних відносин всередині загального масиву відносин, що складають

Предмет трудового права. Вони утворюють Особливу
частина трудового права.

Загальну частину трудового права утворюють положення,
охоплюють предмет трудового права, сферу його дії, функції, принципи, джерела, суб'єкти соціально-трудових відносин, їх права та обов'язки та ін
Особлива частина складається з інститутів: працевлаштування та зайнятості, трудового договору, робочого часу
й Часу відпочинку, нормування та оплати праці, дисципліни праці, матеріальної відповідальності , охорони
праці, трудових спорів.

Систему трудового права слід відрізняти від системи законодавства про працю, яке включає сукупність нормативних правових актів, що регулюють трудові та тісно пов'язані з ними відносини.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Що являє собою система трудового права? "
 1. Зміст
  представляє собою предмет трудового права? ... ... 10 Що таке трудові правовідносини і чим воно відрізняється від інших відносин, пов'язаних з працею? ... 11 Який метод правового регулювання трудових відносин і в чому полягають його особливості? ... 13 У чому виявляються єдність і диференціація
 2. 1.Економіка і соціальна структура
  що призводило до деформації зображення її реальних процесів. Укорінився стереотип прирівнювання і підтягування Росії за рівнем капіталістичного розвитку до рівня високорозвинених країн Західної Європи та Америки. З країни «середовищ-неслабкого» розвитку капіталізму вона була перетворена на стра-ну «середнього рівня розвитку капіталізму, економічно доспілу для соціалізму. Все це робилося для того,
 3. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Що ж таке революція? Яке її вплив на життя суспільства? Сучасне, на наш погляд, досить змістовне визначення революції як суспільно-історічес-кого феномена дано в філософській праці М.Л. Тузова «Революція і історія» (Казань, 1991). Виходячи з досягнутого у вітчизняній і зарубіжній революціологіі і враховуючи наявні різночитання у визначенні революції, автор під
 4. 3. Початок II російської революції. Лютий 1917
  що вже тепер-то ці проблеми будуть науково-об'єктивно вирішені відразу. Однак на «фронті» історіографії лютого 1917 відбуваються позитивні зміни. Так, ще в 1990 році в Московському університеті була проведена Всесоюзна конференція з проблеми «Історія Лютневої революції: у пошуках нових підходів», в якій брали участь видатні вчені-фахівці з цієї проблеми. Лютнева революція
 5. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  що в будь-якій державі складається система органів, наділених правом вирішувати юридичні справи, і, як наслідок, виникає потреба в розмежуванні компетенції у зазначеній сфері. Засобом вирішення цього завдання з'явився інститут підвідомчості юридичних справ ». Органи, що займаються дозволом цивільних справ, як і форми вирішення їх, різні. Залежно від природи юрисдикційних
 6. 2. Поняття підвідомчості, її види
  що в будь-якій державі складається система органів, наділених правом вирішувати юридичні справи, і, як наслідок, виникає потреба в розмежуванні компетенції у зазначеній сфері. Засобом вирішення цього завдання з'явився інститут підвідомчості юридичних справ »6. Органи, що займаються дозволом цивільних справ, як і форми вирішення їх, різні. Залежно від природи юрисдикційних
 7. 34. Юридична концепція прав людини. Правовий статус особистості.
  Представляє собою випливають із самої природи людини можливості користуватися благами та умовами безпеки. Ознаки прав людини: - виникають і розвиваються на основі природної та соціальної сутності людини з урахуванням зміни умов життя суспільства; - складаються об'єктивно; - належать індивідууму від народження; - безпосередньо діючі; - це вища соціальна цінність; -
 8. 55. Реалізація і застосування права. Безпосередня і правозастосовна реалізація права.
  Щоб знайти, вибрати саме ту норму, яка за задумом законодавця повинна регулювати фактичну ситуацію. Цей пошук відбувається шляхом порівняння фактичних обставин реального життя і юридичних фактів, передбачених гіпотезою застосовуваної правової норми, і встановлення тотожності між ними. Значить, для правильної юридичної кваліфікації фактів, встановлених на перший
 9. 62. Правомірна поведінка. Типологія правомірної поведінки.
  Що правомірна поведінка складається з елементів - правомірних вчинків, тобто правових вчинків, що мають суспільно корисних характер. Склад правомірної поведінки - система ознак поведінки, відповідного приписами права. Суб'єкт - (фізичні та юридичні особи, які визнані дієздатними і деліктоздатної тобто здатними здійснювати свої права і обов'язки та нести
 10. § 1. Поняття злочину
  що дане визначення містить чотири найбільш актуальних типу взаємозв'язку (родовий і видовий, зовнішній і внутрішній, об'єктивний і суб'єктивний, матеріальний і формальний), кожен з яких так чи інакше розкриває зміст і співвідношення ознак поняття злочину, зупинимося на них окремо. Якщо звернутися до джерел права Х -XVII ст., то в них важко знайти термін, який би
© 2014-2022  ibib.ltd.ua