Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Які основні принципи трудового права України?Під принципами Трудового права України слід розуміти закріплені в праві основні керівні положення (ідеї), які виражають сутність,
найважливіші властивості і ознаки, загальну спрямованість правових норм трудового права Україна, а також стратегічні напрями політики держави в реалізації та гарантії соціально-економічних
прав і свобод людини.

Правові принципи мають важливе значення в правовому регулюванні процесу праці, у правозастосовчій і правотворчої діяльності. Даючи загальну

характеристику ролі принципів, необхідно відзначити,
що вони:

З служать основою об'єднання окремих норм в
єдину логічну систему, дозволяють визначити специфічні риси галузі трудового права України
в порівнянні з іншими галузями;

З дозволяють глибше усвідомити сенс конкретних
норм трудового законодавства і визначати загальну

18

спрямованість та основні тенденції розвитку трудового права України;

З дають можливість правильно розуміти зміст
законодавства про працю та його взаємозв'язок з економікою, політикою, моральністю і правосвідомістю;

З допомагають роботодавцям і працівникам, фізічеи
ським та юридичним особам правильно застосовувати чинні норми права, а також здійснювати правопр *
менітельную діяльність при нестандартних життєвих ситуаціях, які недостатньо врегульована!
Законодавством, застосовувати аналогію закону, а в НЕ *
обходимо випадках З аналогію права;

З є основою для здійснення толкованіяи
особливо в тих випадках, коли в різних нормативних актах є різного роду суперечності.

Правові принципи трудового права закріплені в
Конституції України, в міжнародних правових ак "
тах про працю, законах України та інших нормативно -правових актах, випливають із змісту норм трудового
законодавства.

У сучасних умовах норми трудового права
покликані виступати гарантом здійснення широкого комплексу соціально-економічних прав і свобод, якими наділена людина як учасник процесу праці. Ці права і свободи разом з політичними, цивільними та іншими правами і свободами
визнаються як показник цивілізованості будь-якого
держави. Для успішної інтеграції України у світове співтовариство виникає необхідність зробити акцент на правах людини, підвищити роль загальнодемократичних цінностей, міжнародних трудових стандартів, закріплених в актах ООН, МОП, Ради Європи,
Європейського союзу, удосконалювати трудове законодавство України, закладаючи в його основу принципи світової спільноти. (Див. Указ Президента України ИОб затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзи від 11.07.1998 р.) Тому
вчення про принципи трудового права, які повинні
бути покладені в основу реформування законодавстві про працю, набуває великого значення.

19

Виходячи зі змісту значної кількості
нормативних актів, прийнятих після проголошення
незалежності України, можна зробити висновок про те,
що вихідними положеннями для трудового права України служать такі найважливіші напряму
правової і соціальної політики держави:

З вдосконалення організації праці в ринковій
економіці;

З підвищення соціальної захищеності працівників,
сприяння зайнятості населення;

З вдосконалення організації оплати праці та
його охорони, забезпечення дисципліни праці ;

З захист трудових прав і законних інтересів працівників.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Які основні принципи трудового права України?"
 1. Зміст
  яке його призначення? ... 6 Яке місце трудового права в системі права України? ... 8 Що являє собою предмет трудового права? ... 10 Що таке трудові правовідносини і чим воно відрізняється від інших відносин, пов'язаних насилу? ... 11 Який метод правового регулювання трудових
 2. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  яке його зміст, чому його треба використовувати на сучасному рівні юридичних знань, а також чим викликана сама постановка питання про теоретичне вивченні саме російської державності, а не тільки сучасної російської держави, необхідно було зробити, перш ніж перейти до розгляду власне питань російської державності та їх можливого вирішення з позицій теорії
 3. 1.Економіка і соціальна структура
  основних капіталів, так і робочої сили. Концентрація робітників у Росії до початку XX століття досягла таких масштабів, що з нею не могла змагатися жодна інша країна в світі. У 1903 році на великих підприємствах з кількістю робітників понад 500 осіб (таких підприємств тоді було 4% від загального числа підприємств у країні) працювало 48,7% всіх робітників Росії. Однак, в Росії існувала концентрація двох
 4. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917 - 1921 рр.).
  яка була позиція в ході війни майже стомільйонний і неоднорідного за складом російського селянства? З ким було воно? По-різному за минулі три чверті століття відповідали на це питання і радянські, і емігрантські, і зарубіжні історики. Відомий буржуазно-ліберальний економіст і публіцист, один з лідерів партії кадетів, активний учасник «білого» руху П.Б. Струве взагалі заперечував
 5. Принципи діяльності нотаріату в Україні
  основні положення, які визначають зміст і сутність нотаріального права України, характеризують організацію та діяльність нотаріальних органів, визначають основні риси цієї галузі права. До системи принципів нотаріального права входять принципи законності, обгрунтованості нотаріальних актів, сприяння громадянам та організаціям в здійсненні їх прав та законних інтересів, національного
 6. Компетенція приватних нотаріусів
  основної частини; - ст.ст.70-73 - свідоцтво про право власності у разі розподілу спільного майна подружжя, придбання з прилюдних торгів - жилих будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок та іншого нерухомого майна видається нотаріусом за місцем його знаходження, а також у разі накладення заборони відчуження нерухомого майна; - ст. 85 - прийняття
 7. Введення
  основні питання військового будівництва (військова доктрина, закон про оборону, закон про статус військовослужбовців), а й адміністративно-цивільно-правові положення, що визначають порядок дії виконавчої влади і військовослужбовців у всіх сферах життєдіяльності Армії: умови проходження служби, фінансового, матеріального забезпечення та інші питання. При цьому в їх основу мають бути покладені
 8. § 2. Кримінальну правовідносини і елементи складу злочину
  основне протиріччя у вирішенні цієї проблеми бачив у явній невідповідності з цим загальним становищем іншого, настільки ж безперечного положення: у вельми значному числі норм Особливої частини немає спеціальних вказівок на об'єкт преступленія3. Зазначене протиріччя А. Н. Трайнін намагається вирішити шляхом твердження, що «замовчування закону про елемент, що характеризує об'єкт конкретного складу,
 9. § 1. Поняття злочину
  яке їх значення для поняття злочину. Курс радянського кримінального права. Т . 2. Злочин. М., 1970. С. 24. Якщо виходити з того, що саме кримінальне право встановлює заборону на вчинення суспільно небезпечних діянь (у чому сходяться всі російські вчені), то перш за все виникає питання: що таке кримінально-правове регулювання взагалі? У вітчизняній літературі з цього приводу вже
 10. 27. Правове становище підприємства згідно із Законом України «Про підприємства в Україні».
  основні цілі 1. Підприємство - основна організаційна ланка народного господарства України. Підприємство - самостійний господарюючий суб'єкт, що володіє правами юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу). Підприємство має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та інші рахунки
© 2014-2022  ibib.ltd.ua