Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Що слід розуміти під погодинної системою і відрядна система оплати праці?Під системою заробітної плати слід розуміти ой-'
ределенний спосіб встановлення співвідношень між!
Витраченим працівниками працею, вимірюваним соглас-|
але певними показниками, і розмірами нараховується-1
мій їм заробітної плати. Залежно від того, чим;

вимірюється міра витраченої праці З тривалістю відпрацьованого часу, кількістю виробленої продукції або виконаних робіт З системи
заробітної плати діляться на погодинну і відрядну.
Згідно ст.97 КЗпП України оплата праці працівників и
здійснюється за погодинною, відрядною або іншим сис
206
темам оплати праці. Оплата може проводитися за
результатами індивідуальних і колективних робіт.

За погодинною системою заробітної плати праця працівника оплачується за твердими місячним, дневними
або годинних тарифних ставок у відповідності з часом, фактично відпрацьованим кожним працівником,
і розрядом виконуваної роботи, а праця керівних
працівників З за місячними должностньйд окладів.

При відрядній системі заробітної плати оплата праці працівників здійснюється за відрядними розцінками в
відповідно до їх. фактичної виробленням або об'ємом
виконуваних робіт. Ця система встановлює пряму
залежність заробітної плати від результатів їхньої праці.
Для правильного та ефективного застосування відрядної
системи заробітної плати необхідно враховувати наступні умови: а) наявність кількісних показників виробітку або роботи, правильно відображають затрати праці працівників; б) можливість для встановлення норм виробітку й обліку їх виконання; в) наявність
умов для точного обліку фактично вироблений
працівником виробів або здійснених робіт; г) наявність виробничих умов для збільшення працівником вироблення продукції або виконаних робіт

проти встановлених норм і завдань.

Застосування відрядної системи заробітної плати не
повинно призводити до погіршення якості продукції, порушення технологічних режимів і вимог техніки безпеки, а також до перевитрат сировини (Матеріалів і електроенергії.

Форми й системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів,
умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, віз *
нагороджень та інших заохочувальних, компенсаційних
і гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно у колективному договорі, з дотриманням норм і гарантій,
передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

Якщо колективний договір на підприємстві, в установі, організації не укладено, власник або,

Е 207

уповноважений ним орган зобов'язаний погодити ці питання з профспілковим органом, що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності З з іншим, уповноваженим на представництво трудовим колективом, органом.

Конкретні розміри тарифних ставок (окладів) і
відрядних розцінок робітникам, посадових окладів службовцям, а також надбавок, доплат, премій і винагород встановлюються власником або уповноваженим ним органом з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
Власник або уповноважений ним орган, або фізична особа не мають права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, со-.
ошення, колективними договорами.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "Що слід розуміти під погодинної системою і відрядна система оплати праці?"
 1. 1.Сущность і уроки НЕПу
  що вирішити лобовою атакою долю капіталізму не вдалося. З'ясувалося й інше: спроба здійснення соціалістичного ідеалу за Марксом - націоналізація всієї економіки, банків, злам старого державного апарату і т.д. - не привела до підйому економіки, розвитку самоврядних почав, засвоєнню соціалістичної ідеології не тільки селянами, але навіть робітниками. Запроваджена система робочого
 2. Явище організованої злочинності.
  що розуміння організованої злочинності ще менше визначено, ніж насильницької, корисливої чи інших форм злочинності .. В основі виділення організованої злочинності із загальної протиправної поведінки лежать характер і ступінь організованої взаємодії декількох злочинців між собою при здійсненні своєї пролонгованої кримінальної діяльності. На основі цього критерію
 3. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
  щоб за технічними умовами дана авіаційна техніка, покращене озброєння або системи зв'язку абсолютно відповідали замовлення клієнта-фаворита. 62 Майже сто років тому Лінкольн Стефенс, відомий американський борець з корупцією у сфері політичних відносин, зрадив гласності то, як досить великий і вельми вигідний контракт дістався компанії, глава якої значився в друзях
 4. § 1. Поняття та юридична класифікація речей як об'єктів цивільних прав
  що, в свою чергу, вимагає незалежності (хай і відносної) і стійкості об'єкта даного правовідносини. Ось чому проміжний (технологічний) результат виробництва, що залежить, наприклад, від безперервної хімічної реакції, не може називатися річчю в юридичному значенні цього слова. Крім того, до речей у правовому сенсі відносяться предмети , що володіють масою і простором. Це не
 5. 5. Деякі аспекти взаємодії профкому з адміністрацією акціонерного товариства
  що державна підтримка буде мати досить обмежений і вибірковий характер. Тому вельми вірогідна низка банкрутств товариств, які самостійно не зможуть забезпечити виробництво конкурентоспроможної продукції, що супроводжуватиметься масовим вивільненням працівників. Для багатьох профспілкових комітетів неминуче виникне питання: як вони можуть сприяти успішному входженню
 6. Що являє собою система трудового права?
  слід відрізняти від системи законодавства про працю, яке включає сукупність нормативних правових актів, що регулюють трудові та тісно пов'язані з ними
 7. Що слід розуміти під джерелами трудового права?
  що державна влада довільно творить право. Термін Иісточнік праваи вживається і для позначення нормативно-правових актів, в яких закріплені норми трудового права. Іноді під джерелом права розуміють деякі матеріали, документи, за якими можна ознайомитися з змістом права . У цьому сенсі термін Иісточнік праваи означає джерело відомостей, джерело знань про право.
 8. Що розуміється під трудовим договором і яке його зміст?
  слід керуватися ст. 9 КЗпП Україна, яка закріплює правило, відповідно до якого умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є
 9. Що слід розуміти під зміною істотних умов праці?
  що розірвання трудового договору за пунктом 6 ст. 36 КЗпП України при відмові працівника від продовження роботи зі зміною істотних умов праці може бути визнано обгрунтованим, якщо зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією і посади виникла у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці (раціоналізацією робочих місць,
 10. Як виробляється звільнення за систематичне невиконання без поважних причин трудових обов'язків (п. 3 ст. 40 КЗпП України)?
  що далеко не всі санкції, застосовувані власником або уповноваженим ним органом до порушника трудової дисципліни, відносяться до числа дисциплінарних стягнень. Так, не враховуються в даному випадку такі заходи правового впливу, як повне або часткове позбавлення порушника премій, передбачених системою оплати праці або винагороди за підсумками роботи за рік, перенесення черговості в отриманні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua