Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура Україна / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В . Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Що розуміється під трудовим договором і яке його зміст?Однією з основних форм реалізації конституційного права громадян на працю є трудовий договір.
Укладаючи його, громадяни визначають своє правове положення на конкретному підприємстві, в організації, установі або у фізичної особи (у конкретного роботодавця), вступають з ним у трудові відносини як працівника.

У науці трудового права трудовий договір розглядається в різних аспектах, а саме: 1) як юридичний факт, який є головною підставою виникнення трудових правовідносин та існування
його в часі, а також службовець передумовою для виникнення та існування інших правовідносин,
тісно пов'язаних з трудовими; 2) як основний інститут
трудового права, тобто система правових норм, що регулюють прийом на роботу (укладення трудового договору),
переклади на іншу роботу (зміна умов трудового договору) і припинення трудового договору.

Трудовий договір є центральним інститутом
трудового права, і його визначення дається законодавцем безпосередньо в тексті закону. Відповідно

78

з ч. 1 ст. 21 КЗпП України трудовий договір З це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену
цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку , а власник підприємства,
установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці,
необхідні для виконання роботи, передбачені
законодавством про працю, колективним договором
і угодою сторін.

Змістом Трудового договору є сукупність умов, що встановлюють взаємні права та обов'язки його сторін. (Кожна сторона трудового договору має свої суб'єктивні права і обов'язки, що визначаються трудовим договором і трудовим законодавством). Ці умови підрозділяються на умови,
які встановлюються угодою сторін, і умови, що встановлюються нормативними актами про працю.

Умови, встановлюються угодою сторін, поділяються на основні (необхідні) і додаткові
(факультативні).

Необхідними є умови, які обов'язково повинні міститися в будь-якому трудовому договорі і
при відсутності домовленості за якими трудовий договір ае вважається укладеним. До них відносяться:

З умова про місце роботи;

З умова про трудовий функції, яку виконуватиме працівник, тобто виконувати обов'язки за певною професією, спеціальністю, кваліфікацією ,
посади;

З умова про оплату праці працівника;

З умова про час початку роботи.

Трудовий договір вважається укладеним тільки після досягнення згоди пй всім зазначеним умовам.

Додаткові (факультативні) умови трудового договору не впливають на сам факт його укладення, вони
можуть і не включатися у зміст трудового дого
79

злодія. Але, будучи включеними в зміст трудового договору, вони стають обов'язковими до виконання сторонами. До них, наприклад, відносяться: умова про
випробуванні при прийомі на роботу, про роботу з неповним
робочим днем, про термін дії договору, про суміщення
професій (робіт), умови з соціально-побутових питань (про надання місця в дитячому садку, про надання службового житла), про нерозголошення комерційної таємниці та інші.

Умови, встановлювані нормативними актами про
працю, обов'язкові до дотримання і не можуть змінюватися угодою сторін. Сам факт укладення трудового договору зобов'язує сторони дотримуватися норм про тривалість робочого часу та відпустки, про охорону
праці, дисциплінарної та матеріальної відповідальності
та інші обов'язкові умови, передбачені трудовим законодавством .

Всі ці умови поділяються на два види. Перші
встановлюються централізованими нормативними актами і не можуть змінюватися сторонами ні за взаємною згодою, ні в односторонньому порядку. Усяке
угоду про зміну цих умов є незаконним і має визнаватися недійсним. Другі З це умови, що встановлюються локальними нормативними актами.

При визначенні умов трудового договору слід керуватися ст. 9 КЗпП України, яка закріплює правило, відповідно до якого умови договорів про працю, які погіршують становище працівників
порівняно з законодавством України про працю, є недійсними.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Що розуміється під трудовим договором і яке його зміст? "
 1. Види і стадії адміністративного права
  що він не віспа-ривает факт допущеного ним порушення і накладення стягнення. 1. ст. 203, 115 п. 2 серпні. ст. 157, 209 ч. 3 березня. ст. 204, 76, 222 Одночасно з врученням офіційного письмового поперед-ждения водієві, який порушив правила дорожнього руху вироб-дятся відповідні відмітки про порушення правил та нарахованих штрафних балів, що фіксуються в дозволі на право керування
 2. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Що тільки об'єктивний (науковий) погляд на історію громадянської війни, що враховує думку і документальні джерела протиборчих тоді сторін, дозволяє наблизитися до історичної правди. Увага істориків зосереджується на широкому комплексі питань: Уточнення самих понять «громадянська війна» і «інтервенція». Історичні витоки громадянської війни, що стоять за нею сили. Співвідношення
 3. § 1. Поняття злочину
  що дане визначення містить чотири найбільш актуальних типу взаємозв'язку (родовий і видовий, зовнішній і внутрішній, об'єктивний і суб'єктивний, матеріальний і формальний), кожен з яких так чи інакше розкриває зміст і співвідношення ознак поняття злочину, зупинимося на них окремо. Якщо звернутися до джерел права Х-XVII ст., То в них важко знайти термін, який би
 4. 3. Об'єкти авторського права
  що може бути об'єктом авторського права: "Охорона авторським правом поширюється на об'єктивно виражені результати інтелектуальної діяльності, але не поширюється на ідеї, процеси, способи, концепції або математичні формули в чистому вигляді". Стаття 2 Договору ВОІВ з авторських прав сформульована майже ідентичним чином. Знаменита формула Ейнштейна з його теорії
 5. Який метод правового регулювання трудових відносин і в чому полягають його особливості?
  Що рівність сторін носить не всеосяжний характер, воно повною мірою діє при обговоренні сторонами умов трудового договору (контракту) при прийомі на роботу, при зміні змісту трудового договору в процесі праці. У процесі трудової діяльності рівність сторін стикається з необхідністю підпорядкування влади організатора процесу праці, з единоначалием в управлінні працею, що
 6. Зміст
  розуміти під правом на працю? ... ... 25 Які основні гарантінтірава на працю? ... Ґ.ґ. .27 Що слід розуміти під трудовою функцією? ... 29 Глава 2. Джерела трудового права ... ... 31 Що слід розуміти під джерелами трудового права?
 7. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  що було до цього, визначалося як передісторія (через відсутність письмових та інших надійних джерел), то тепер, до кінця XX століття, історія багатьох регіонів налічує 10-12 тисяч років, існує цілком достовірне знання про цей історичний діапазоні в житті людства. Крім того, якщо для XIX - початку XX століття був характерний в основному євро-центристський погляд на історію, тобто
 8. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  що зроблено ще один крок на шляху осягнення такого складного соціального інституту, яким є держава. Але як краще це зробити? Як вивчати форму держави? Традиційно вітчизняна теорія держави і права в цих цілях завжди виділяла у формі держави три основних, взаємозалежних блоки: форму правління, форму національно-державного та адміністративно-територіального
 9. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  що теоретична і методологічна частина юридичної науки - теорія дер-жави і права - тільки тоді буде мати соціальну цінність, якщо зможе правильно описати, об'єк-яснити, прогнозувати, і в деяких відносинах підтримати соціально-політичні, державного-венно-правові та пов'язані з ними інші суспільні процеси, що протікають як у всіх гро-вах, взятих в цілому, в комплексі, так
 10. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  що право - це не тільки сукупність норм (правил поведінки), встановлених або санкціонованих державною владою, але ще й характеризуються тим, що вони здійснюються в примусовому порядку, захищають відносини, « вигідні та угодні панівному класу ». І погляди «про вигідність і угодности дії права» були далеко не без-образливі соціально. При бажанні будь-яке порушення правового
© 2014-2022  ibib.ltd.ua