Головна
ГоловнаНавчальний процесОсвіта і наука → 
« Попередня Наступна »
Авторський колектив гімназії № 11 ім. С.П. Дягілєва. Школа живої традиції. - М.: Еврика. - 208 с. - (Бібліотека культурно-освітніх ініціатив)., 2005 - перейти до змісту підручника

Роль географії малої батьківщини у формуванні особистості школяра

М.А. Мансветова, вчитель географії

В даний час школа підійшла до розуміння того, що будь-який урок - це протікання життя школяра на рівні сучасної культури, цивілізації, вільний прояв особистісного "Я", розвиток здібностей людини, пошук істини в процесі вивчення фактів і явищ життя.

Все це правомірно і щодо географії. Географія дає школяреві можливість зрозуміти навколишній світ, пояснюючи його явища і закономірності; формує цілісне сприйняття світу; вчить підходити до будь-якої проблеми природно-суспільного характеру комплексно.

Географічне мислення має відмінну рису: воно прив'язане до території. Географічний підхід відрізняється комплексністю і особливою увагою до просторових зв'язків, віддалі, місцем розташування, регулювання явищ у просторі. Важливим у географії є пошук шляхів радикального поліпшення природного та соціально-екологічного середовища проживання людини, створення сприятливих умов життєдіяльності людини в кожному населеному пункті.

Особливістю шкільного курсу географії є наявність у ньому регіонального компонента. Школяр, вивчаючи рідний край, його

особливості, переймаючись досягненнями та проблемами малої Батьківщини, що знаходяться в безпосередній близькості, починає краще розуміти весь інший світ. У нього з'являється прагнення поліпшити життя, оберігати природу не тільки свого краю, а й усього навколишнього світу.

Пробудження інтересу учнів до рідного краю ставить метою факультатив з регіональної географії "Загадки Землі Пермської". Розробляється програма факультативу повинна сприяти додатковому формуванню систематизованого цілісного фізико-географічного уявлення про Пермської області, підвищенню пізнавальної активності учнів, екологізації мислення і розвитку здібностей кожного учня.

Програма курсу побудована у вигляді туристичного маршруту по найбільш цікавим фізико-географічних об'єктів Пермської області, в ході якого учні згадують основні географічні закономірності, закономірності суспільного життя, вивчені раніше, вчаться застосовувати при аналізі території комплексний підхід і розгадувати загадки нашої дивовижної природи. Така структура курсу закладає основу просторового мислення, дозволяє краще орієнтуватися в сучасному світі, розвиває розумові, творчі здібності школярів, дозволяє від вивчення фактів перейти до вивчення основ життя.

Практичні навички дозволяють учням аналізувати інформацію, що отримується при роботі з картою, відеоматеріалом та іншими джерелами знань, і самостійно виявляти загальні географічні закономірності. vjy По закінченні курсу можлива експедиція, розрахована на 5 днів, в ході vP

якої школярі зможуть застосувати на практиці отримані при вивченні курсу знання.

Цілі і завдання курсу припускають комплексне вивчення цікавих фізико-географічних об'єктів Пермської області, максимальне наближення змісту знань і умінь школярів до вимог повсякденного життя; виховання патріотичного ставлення до Батьківщини, прагнення до активної участі у вирішенні екологічних та інших проблем.

Програма спрямована на досягнення основних цілей географічної освіти та сприяє формуванню географічної картини світу, розвитку навичок географічного мислення, аналізу різноманітної географічної інформації, читання географічної карти. Все це в свою чергу сприяє розвитку учнів як вільних і творчо мислячих людей, формуванню у них гуманістичного світогляду, умінь і навичок орієнтації в навколишньому світі.

Стрімке зростання споживання природних ресурсів, зростаючі масштаби виробничої діяльності людей все більше відбивається на природі Пермської області. Змінюються умови, необхідні для життя людини, знижується здатність природи відтворювати ресурси. Такі зміни вимагають, щоб географічне освіта була екологічним. Вирішення цього завдання також входить у вказаний факультативний курс, що сприяє виробленню у школярів екологічно виправданого поведінки в різних життєвих ситуаціях,

формує громадянськість, патріотизм, відповідальність за збереження природних ресурсів своєї Батьківщини, виховує активну життєву позицію і правильне ставлення до природи.

На сучасному етапі навчання велику роль починає грати комп'ютер. Тому в майбутньому нами заплановано створення комп'ютерної гри "Загадки Землі Пермської", де школярі зможуть самі створювати різні ситуації, пропонувати шляхи вирішення різних проблем і відразу ж бачити результат своїх дій. Це дасть можливість школярам спробувати себе в різних ролях: "джерела" проблеми; людини, що приймає рішення; людини, що відповідає за свої вчинки.

Таким чином, шкільна регіональна географія надзвичайно важлива при формуванні особистості школяра.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Роль географії малої батьківщини у формуванні особистості школяра "
 1. 4.Питання вивчення народних рухів
  роль у регулюванні суспільних відносин, але у Росії на відміну від країн Заходу не було історичного часу і зовнішніх умов, щоб окремі явища суспільного життя, що можуть призвести до створення демократичних інститутів, отримали відповідну еволюцію. Тому замість легальної, кропіткої боротьби за свої права для російської історії частіше характерна швидка і люта розправа з
 2. ЗМІНА ВМІСТУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  географічні карти та ін У них можуть використовуватися різні форми подання інформації: діаграми, малюнки, карти, таблиці, графіки тощо); - наявність запитань і завдань до текстів, які носять проблемний характер, припускають узагальнення інформації, співвіднесення змісту тексту зі своїм життєвим досвідом і орієнтовані на отримання продукту, наприклад розробку проекту. Важливим
 3. ЗМІНА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  роль відіграють організаційні форми процесу навчання. Досвід шкіл - партнерів кафедри педагогіки РГПУ ім. А. І. Герцена показує, що на даному етапі розвитку вітчизняної школи саме від цих форм багато в чому залежить успіх діяльності кожного вчителя і педагогічного колективу в цілому. Чому організації процесу навчання сьогодні приділяється все більше уваги? Відповідь на це питання лежить в
 4. 2.2. Теорія світових систем, національна
  роль відіграють організа-ції, наприклад «єдина Європа» (тобто країни Європейського Союзу), і в той же час у відповідь на інтернаціоналізацію господарства та уніфікацію культури пробуджується регіональне са-Тому можна стверджувати, що нині ще більшою мірою, ніж раніше, «кордон кордоні - рознь». Справді, чому одні кордону протягом довгого часу залишаються «прозорими» і спокійними, тоді як
 5. 1.Мир ПОСТМОДЕРНА ЛАМАЄ ГОРИЗОНТ ІСТОРІЇ
  роль, як не дивно , зіграв, мабуть, процес деколонізації. Так, на світовій сцені з'явилися десятки нових держав. Але в той же час очевидна вразливість, нерідко несамостійність, почасти, крихкість занадто багатьох з них, численні проблеми, пов'язані з їх слабкістю і труднощами розвитку - все це послідовно знижувало звучання теми Третього світу в якості опонента панівної
 6. Школа живої традиції
  роль культурно-історичного моста між сучасністю і традицією. У школі дбайливо зберігають фрагменти старих стін, що зберігають на собі сліди минулих епох. Ретельно реконструйованого-вана історія гімназії, висхідна до 1881 року, коли в ній розмістилася Пермська жіноча прогімназія, потім, з 1907 року, - семикласна гімназія імені імператора Олександра II, а з 1922 р. - радянська школа
 7. Формування соціокультурної компетентності у навчанні англійської мови
  роль соціокультурної компетенції. Розвиваючий і виховує потенціал процесу навчання іноземних мов можна охарактеризувати за допомогою визначення наступних цілей навчання:-формування в учнів поваги та інтересу до культури країни досліджуваної мови;-виховання культури спілкування і потреб у практичному використанні мови в різних сферах діяльності; vjy-розвиток
 8. Від серйозного до ліричного - один крок, або Роздуми непарадного під'їзду про освітній галузі "Суспільствознавство
  роль у цьому процесі відіграють дисципліни історичного циклу, які розширюють горизонти індивідуального самосвідомості до кордонів вітчизняної культури, забезпечують причетність людини до вітчизняної історії. Це тим більше важливо сьогодні, коли російське суспільство болісно намагається зрозуміти своє майбутнє. Проект такого майбутнього може визріти в умах лише як продовження тих історичних явищ і
 9. Розвиток особистості в молодшому шкільному віці. Витоки саногенного і патогенного мислення
  роль школи, яка на-9 Див: Вікова та педагогічна психологія / За ред.А.В.Петровского. - М., 1989. - С .243. 10 Див: Божович Л.І. Особистість і її розвиток у дитячому віці. - М., 1968. - С.31. 11 Див: Раттер М. Допомога важким дітям. - М., 1987. - С . 119. ряду з навчанням дитини забезпечує йому важливий досвід придбання навичок соціальної поведінки. Значна роль у
 10. «СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА євразійського ПРАЦЬ»
  роль в ряду людських культур »[19]. Актуальність проблеми« Росія-Євразія »була пов'язана і з тим, що за кордоном російська еміграція могла побачити Захід без прикрас. Це стало вирішальним фактором того, що західництво втратило свою привабливість для інтелектуальної еліти російського зарубіжжя. На загальну думку дослідників , євразійське вчення стало певною мірою і
© 2014-2021  ibib.ltd.ua