Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Вікова анатомія і фізіологія. Т.2. Опорно-рухова і вісцеральні системи
««   ЗМІСТ   »»

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АТ - артеріальний тиск

АДГ - антідіурстічсскій гормон (вазопрсссін)

АКТГ - адрснокортікотропний гормон

АТФ - аденозинтрифосфат

АЦ - аденилатциклаза

ВНД - вища нервова діяльність

поза - вегетативна нервова система

ВП - викликані потенціали

ВПСП - збудливий постсинаптичний потенціал

ГАМК - гамма-аміномасляна кислота

ДГЕА - дсгідроепіандростсрон

ДНК - дезоксирибонуклеїнової кислоти

ЖЕЛ - життєва ємкість легень

ЖКМ - жовтий кістковий мозок

жкт - шлунково-кишковий тракт

іРНК, мРНК - інформаційна і матрична РНК

ККМ - червоний кістковий мозок

КРГ - кортикотропін-рилізинг гормон

ЛГ - лютеїнізуючий гормон

ЛТГ - лютсотропний гормон (пролактин)

MBA - максимальна вентиляція легенів мкм - мікрометр (КГ3мм)

МОД - хвилинний об'єм дихання

МОК - хвилинний об'єм кровообігу

мпк - максимальне споживання кисню

МРТ - магнітно-резонансна томографія

МСГ - меланостимулирующего гормон

ПД - потенціал дії

ПП - потенціал спокою

ПТГ - паратиреоїдного гормон

ПЕТ - позитронно-емісійна томографія

РНК - рибонуклеїнова кислота

рРНК - рибосомальная РНК

РФ - ретикулярна формація

СО - систолічний об'єм

ШОЕ - швидкість осідання еритроцитів

СТГ - соматотропний гормон

Т4 - тетрайодтіронін

Т3 - трийодтиронін

ТПСП - гальмові постсинаптичний потенціал

ТРГ - тиреотропін-рилізинг-гормон

тРНК - транспортна РНК

ТТГ - тиреотропний гормон

УФ - ультрафіолет

ФС - функціональна система

ФСГ - фолікулостимулюючий гормон

цАМФ - циклічний аденозинмонофосфат

цГМФ - циклічний гуанозинмонофосфат

дні - центральна нервова система

ЧД - частота дихання

ЧСС - частота серцевих скорочень

ЕКГ - е лектрокардіограмма

ЕОГ - елсктроокулограмма

ЕРС - ендоплазматична сітка

ЕЕГ - електроенцефалограма

Ig - імуноглобуліни

Нь - гемоглобін

НЬА - гемоглобін дорослих

HbF - гемоглобін плода

РСО2 - напруга вуглекислого газу

Ро, - напруга кисню

 1. Структури мозку, які беруть участь в організації рухів - вікова фізіологія і психофізіологія
  Процес організації рухів передбачає існування ієрархічно побудованої системи взаємовідносин між корковими і підкірковими структурами мозку, а також між різними рівнями центральної нервової системи. підкіркові структури : червоне ядро середнього мозку функціонує у взаємодії з кортікоспінальних
 2. Структура та функції жовчних кислот - біохімія частина 2.
  Основними емульгаторами ліпідів в тонкому кишечнику є жовчні кислоти, що містяться в вигляді натрієвих солей в жовчі, що надходить в дванадцятипалу кишку із жовчного міхура. У жовчі міститься ряд різних жовчних кислот, які в печінці утворюються з холестеролу. За хімічною будовою жовчні кислоти
 3. Структура ліпопротеїнів - біохімія частина 2.
  Типовий липопротеин, наприклад хиломикрон, - сферична частка діаметром близько 100 нм, серце-вина якої (ліпідне ядро) заповнене гідрофобними молекулами триацилгліцеролів, хо- лестерідов, а поверхнева частина утворена білками (аполипопротеинами або апобілки), фосфоліпідами і вільним холестеролом,
 4. Стрес і його вплив на адаптаційний потенціал людини - вікова фізіологія і психофізіологія
  Стрес (від англ, stress - навантаження, напруга; стан підвищеної напруги) - сукупність неснеціфічних адаптаційних реакцій організму на вплив різних несприятливих факторів - стрессоров (фізичних або психологічних), що порушує його гомеостаз, і відповідний стан нервової системи або організму
 5. Стереохімія амінокислот - біохімія
  Для всіх амінокислот, за винятком гліцину, характерна оптична активність. Вони можуть існувати у вигляді пари енантіомерів - D і L в зв'язку з наявністю хірального атома вуглецю. Протеїногенні амінокислоти існують тільки в L-формі, проте в живій природі відзначено наявність D-аміно- кислот,
 6. Статеві органи як приклад нейроендокринної взаємодії, загальні положення - фізіологія людини і тварин
  В результаті вивчення даного розділу студенти повинні: знати генетичні відмінності чоловіків від жінок; первинні і вторинні статеві ознаки; пристрій і функціонування чоловічої і жіночої статевих систем; принципи гормональної регуляції жіночого статевого циклу; фізіологічні основи запліднення
 7. Старіння організму як базовий біологічний процес - вікова фізіологія і психофізіологія
  Вік від 56-61 до 74 років розглядають як літній, від 75 до 90 років визначають як старечий, люди старше 90 років іменуються довгожителями. На Заході існує поняття «третій вік» - це період активного життя, який починається з виходом на пенсію. Останнім часом в розвинених країнах стали описувати
 8. Сполучні тканини зі спеціальними властивостями, скелетні тканини - вікова анатомія і фізіологія
  виконують вузькоспеціалізовані функції: кровотворення, відкладення в запас поживних речовин і т. д. До них відносять ретикулярну і жирову тканини (див. вище). ретикулярна тканина утворює основу кровотворних органів (кісткового мозку, лімфатичних вузлів, мигдаликів, селезінки) і слизових оболонок
© 2014-2022  ibib.ltd.ua