Головна
ГоловнаІсторіяСучасна російська історія → 
« Попередня Наступна »
Горяєва Т. М.. Політична цензура в СРСР. 1917-1991 рр.. / Т. М. Горяєва. - 2-е вид., Испр. - М.: Російська політична енциклопедія (РОССПЕН). - 407 с.: Ил. - (Історія сталінізму)., 2009 - перейти до змісту підручника

Становлення основних видів цензури та практики цензорською діяльності

Цензура бере свій початок в період існування стародавніх цивілізацій. Те, що ми сьогодні розуміємо під цензурою, виникло не з появою писемності, а тоді, коли одна група людей, що володіють владою і майном, прагнучи утримати їх у своїх руках, стала нав'язувати свою волю іншим. Мова - один з найбільш точних фіксаторів часу - відображає приблизно епоху народження правового інституту цензури. Це слово походить від латинського «ценз» («census»), що в Древньому Римі означало періодичну оцінку майна для значного поділу наподаткові розряди. Ще одне значення цього слова - «обмеження умови допущення особи до користування якими б то не було правами та перевагами, наприклад виборчими». Відповідно, цензор в Стародавньому Римі був посадовою особою, що відав проведенням цензу і стежили за поведінкою і благонадійністю політичної орієнтації граждан1.

Становлення та оформлення цензури в якості обов'язкового атрибуту влади відбулося в епоху античності. Стародавні хроніки свідчать про факти спалення в Афінах книги Протагора про богів (480410 рр.. До н. Е..), За критику влади у своїх п'єсах був посаджений у в'язницю Гней Невій (бл. 217-210 рр.. Н. Е..), У часи Римської імперії (при Августі, Калігулу, Нерона та ін.) 2 репресії за вільнодумство стали складовою державної політікі3. У працях давніх авторів (Платона, Цицерона, Іоанна Златоуста та ін.) простежується позитивне ставлення до цензури як інструменту державної та релігійної влади, призначеному для підтримки порядку і доброзвичайності в суспільстві. Однак історичні факти свідчать про протидію народних мас насильницького впливу держави. Єдиним конкурентом держави у боротьбі за уми була цер ковь, історія якої супроводжувалася збільшенням масштабів духовної цензури, що придбала форму жорстоких репресій. Родоначальником духовної цензури вважають папу Геласія (пом. 19 жовтня 496 р. н. Е..), Що виступив з першим індексом заборонених книг - «Index librorum prohibitorum» 4. Це було початком гігантського багаття, який запалав по всій Європі і в вогні якого згорали не тільки книги, а й їхні автори. На одному з таких багать в 1415 р. за постановою Констанцського собору був спалений Ян Гус. Період Реформації також був відзначений крайньою нетерпимістю до своїх ідеологічних противників і жорстокими заходами по відношенню до них. У 1527 р. в Лейпцігу за випуск крамольних книг був обезголовлений друкар Ганц Гергот5.

Поява друкованого верстата істотно змінило загальнокультурну і політичну картину світу. У Середні століття, що характеризуються протистоянням теократії і світської влади, і в епоху Ренесансу з її реформаторськими процесами цензура зайняла чільне місце в політичному житті. Звідси стрімка централізація і структурний закріплення функцій цензури за двома основними пануючими силами: церквою і державою. Церква відразу спробувала узурпувати владу над друкарським верстатом: слідують розпорядження пап Сикста IV (1471р.), Інокентія VIII (1487), рішення Лютеранського собору (1512) про введення попередньої церковної цензури всієї літератури. Папа Пій V заснував в 1571 р. Конгрес Індексу - Congrecatio Indicis, за яким жоден католик під страхом відлучення не повинен був ні читати, ні тримати у себе книги, не входили в Індекс6. У суспільно-політичної думки відбулося розмежування точок зору на цензуру: прихильники цензури в жорсткій формі (Б. Клервоський, М. Лютер, Т. Кампанелла та ін.) і критики, які піддавали сумніву доцільність цього феномена і позитивний характер його впливу на культурне та духовне життя суспільства (П. Абеляр, Е. Роттердамський, М. Монтень та ін.)

Для мислителів Нового часу характерні були спроби вирішити цю проблему на новому рівні. Французькі просвітителі проголошували ідеї про свободу слова, друку і зборів, але в період Французької революції якобінскі цензори швидко перейшли від колишніх запевнень про загальну свободу і рівність до терору. Суперечливі судження з приводу цензури висловлювалися в німецькій класичній філософії. Так, Е. Кант стояв на позиції особистої свободи у вираженні своїх поглядів перед суспільством і державою. Гегель же вважав, що свобода публічного повідомлення, настійна потяг висловити свою думку обов'язково має контролюватися поліцейськими розпорядженнями і законами. На рубежі XIX XX ст. слід виділити судження М. Вебера, який розглядав цензуру як елемента права і явища легітимного порядку, і оригінальні інтерпретації інстинкту заборони 3. Фрейда, який розглядає цензуру як

особливу психічну силу, нерозривно пов'язану з психофізичної природою человека7.

Тим часом весь хід історії цивілізації свідчить про те, що влада, і державна, і церковна, здійснювала свої охранітельнокарательние функції перш за все щодо духовної сфери життя суспільства, істотною частиною якої є культура. Бенкет масової культури, результат інтелігенції у владу і бізнес, відносний криза загальнокультурного національного процесу в XX в. - Всі ці об'єктивні якоюсь мірою явища породили несподівані і, на перший погляд, що лякають висловлювання не тільки «пересічних громадян», але й окремих творчих діячів про причини кризи вітчизняної культури, які, як їм здається, полягають в тому числі у втраті інституту цензури. Можна було б заспокоїтися, пошкодувавши «втрачене покоління рабів», сумуюче про втрату своїх ланцюгів і виявилася неспроможною в умовах особистої та творчої свободи, якби не вічні питання, що виникали не тільки у сучасників, а й у багатьох наших попередників, задумувалися над проблемою співвідношення та взаємодії між культурою і владою.

Для того, щоб пояснити парадоксальність характеру цієї взаємодії, який полягає в тому, що висока ступінь прояву пригнічують функцій держави найчастіше викликала виняткову інтелектуальну та творчу активність громадської думки, як би провокувала появу найбільш помітних творів, створюючи тим самим живильне середовище для розвитку культури, деякі намагалися відокремлювати поняття «культура» і «цивілізація». Проте все це не що інше, як спроба практику життя пояснити старими способами, оскільки навіть на рівні лінгвістичного аналізу «цивілізація» і «культура» одне і те ж, а саме - еволюція людей до більш високої організації і більш високої моральності. У такому випадку треба говорити скоріше про наявність етичної та неетичного культури і етичної та неетичного цівілізаціі8.

Культура як найважливіший результат людського розуму та інтелекту є найбільш характерним відображенням рівня розвитку людства. У всі часи культура відчувала на собі жорсткий тиск влади, подолання якого і було вищим проявом творчого початку і еволюції думки. Етичні, естетичні та ідеологічні норми суспільства створювали той «вододіл», на якому виник інститут цензури, що розділив культуру на офіційну і неофіційну, підпільну. При цьому, за спостереженням Ю. М. Лотмана, неофіційна культура, як заборонений плід, була виключно приваблива для аудиторії, надаючи на неї не менш, а в деяких випадках і більше воздействіе9.

Культура являє собою якесь споруда, «поверхи» якого тісно взаємопов'язані і взаємодоповнюють один одного, живлячи й збагачуючи етичну, стилістичну та жанрову основу творчості. Культуру як всеосяжне соціальне явище можна порівняти з айсбергом, в якому офіційно визнана культура становить саму незначну видиму його частину, тоді як неофіційна, підпільна, і, що природно, велика прихована під водою. Так було до недавнього минулого, коли «поверхи» культури досить чітко розподілялися між «літературними генералами», майстрами езопівської мови, авторами «творів для ящиків письмового столу», культурою російського зарубіжжя, «Тамвидавом» і «самвидавом», рок культурою і авторською піснею - магнітофонного культурою, тюремно-табірної і примітивною культурою і т. д. Саме в надрах нонконформістською культури визрівали бурхливі «перебудовні» процеси кінця 1980-х рр.., під впливом яких відбулося руйнування цензурно-ідеологічної стіни і крах існуючого багатоповерхового будинку «радянської культури ». Те, що раніше було приховано і важкодоступно, стало одкровенням і сенсацією для більшості, але, на жаль, одночасно придбало і інші якості, що визначають нову кон'юнктуру і зумовили «зведення» нових «поверхів» культури. Філософські та психологічні основи творчості немислимі без особистих і суспільних свобод автора, разом з тим парадигмою культурного та художнього процесу є, як уже говорилося, майже аксіоматично ситуація, коли в умовах найбільшого політичного гніту культура досягала неймовірних висот, а періоди відносної свободи породжували в суспільстві культурний занепад. Все це можна спробувати пояснити, якщо звернутися до праць етнографів і антропологів, що розглядають культуру як систему виживання (процес осмислення себе і світу), властиву тільки людині. При цьому чим сильніше виражені несприятливі умови виживання, тим більш високого рівня розвитку досягає культура. І якщо для культури матеріальної живильним середовищем є екстремальні природні та ландшафтні умови, то для культури духовної - політико-ідеологічні.

Однак таку культуру, що виникає в результаті боротьби між темним і світлим, таємним і явним, слід вважати культурою «дитячого» періоду визрівання цивілізації, ознакою її недорозвиненості. Природним, а значить, і неминучим є період «дорослішання» і перетворення культури хворого суспільства в «нормальну». А те, що суспільство, яке не має реальних правових гарантій гласності, боляче, не викликає сумніву. І в основі цієї хвороби, на думку Д. Фурмана, «лежить страх. В основі будь-якого приховування інформації, або, просто, брехні, лежить страх, за себе егоїстичний (щоб не втратити не по праву займане положення) або за інших (наприклад, коли правда ховається від важко хворої людини) »10. І в тому, і в іншому випадку причиною є страх оприлюднення інформації, здатної зруйнувати уявну стабільність. Уявну і ілюзорну тому, що суспільство не може існувати дійсно стабільно без гласності, бо будь-яка спроба повідомити суспільству правду «раптом», може викликати шок і зруйнувати цю стабільність.

Зрозуміти і пояснити що відбувається в нашій країні прагне А. Бітов в «Спробі утопії»: «Щось скінчилося, але ж щось і почалося. І що скінчилося, ми знаємо, а що почалося - не так вже. Ми-то вже знали чого боятися: Сталіна, ЧК, ЦК, КПРС, КДБ, МПС, ГКЧП. Ці скрипучі абревіатури, які вже не слова людські, суть синоніми і страху нелюдського. І світ зате знав, чого боятися: нас, називаючи наш страх комунізмом.

Тепер - раптом. Чого боятися? Ні того, ні іншого, ні третього.

Ще страшніше.

До того страшно, що минуле вже не лякає нас, мімікріруя під щастя. Щастя адже завжди цінували і воно завжди в минулому.

І тоді треба сказати, що боїмося ми не чого-небудь. Загроза - річ ясна. А боїмося ми СПРАВЖНЬОГО, РЕАЛЬНОСТІ »11.

Найбільш наочно цей ефект проявився в останнє десятиліття, коли на масову свідомість в цілому неосвіченого в переважній більшості обивателя обрушилися викривальні публікації. У результаті стався розрив між цілями і зусиллями науки і реакцією масової свідомості. Крім об'єктивних законів пропаганди цей розрив був пов'язаний також з психологічними особливостями національного характеру в сприйнятті правди і брехні. Психологи і філософи російської школи стверджують, що російські більшою мірою орієнтуються на психологічну категорію «правди», а не на пізнавальну істину, тобто їм властиве прагнення змістити акценти з гносеологічних концепцій істини на її прагматичні аспекти, створення свого власного ставлення до неї , заснованого на системі моральних цінностей. Протиріччя між розумом і почуттям виявляється психологічним бар'єром, що перешкоджає розумінню істини. Внаслідок цього в багатьох комунікативних ситуаціях істина в кращому випадку так і залишається істиною, не перетворюючись на правду, а в гіршому - розуміється як неправда або брехня. Можна сказати більше. Схильність до брехні «святий», підпорядкованої високої мети, є невід'ємна риса російського і радянського людини. І коріння цього - не тільки в нескінченних пошуках справедливості, а й в тому обставину, що росіяни споконвіку жили в умовах відчуження окремого громадянина від держави, що сприяло формуванню захисної реакції - думки про виправданість брехні при взаємодії людини з бездушною державною машиною. Ще в середині XIX в. в записці Олександру II відомий слов'янофіл К. Аксаков писав про те, що «брехня просочила наскрізь все суспільство зверху до низу» 12.

Саме цим пояснюється трагічна несумісність соціокультурної психології народної свідомості зі спробою интеллек Туаля «розкрити очі» суспільства на минуле. Криза соціальноекономічного структури суспільства 1990-х рр.. тільки поглибив процес відторгнення людей від правди: дослідження соціологів показують, що значна частина населення країни вважає брехня невід'ємною частиною нашого буття, з якої практично неможливо боротися - її потрібно приймати як даність. Вся архівна машина була запущена на розсекречення і публікацію документів, квапливо відгукуючись на численні звинувачення з боку фахівців і громадськості в закритості і недоступності архівів. Обрушилася на аудиторію правда про «білих плямах» історії замість прозріння і прагнення до якісного осмислення минулого викликала у переважної маси зворотну реакцію, що виразилася в активній експлуатації примітивної формули «очорнення нашої історії» та виникненні націонал-патріотичних напрямків в історико-архівному свідомості. Звідси і повну невідповідність початковим запитам суспільства - «Відкрийте архіви!» - Сталися у відповідь реформи в системі доступу до архівних документів, витрачені зусилля на публікацію і оприлюднення документів, і подальшого ефекту (незалежно від різновидів ефекту - наукової, соціокультурної та ін.) його можна охарактеризувати в цілому як слабо виражений, повністю відсутній або прямо протилежний за якістю. Можна розглядати сталося з точки зору теорії пропаганди, коли спрямоване комунікативний вплив при певних обставинах викликає зворотний ефект.

 Страх породжує не тільки рецидиви цензури і самоцензури, але і викликає агресивні випади ЗМІ. Найбільш поширеною формою політичної та економічної боротьби на сьогоднішній день є війна компроматів. При цьому публікації цього поширеного жанру виконані в стилістиці 1930-1940-х рр.. Боротьба вже йде повсюдно, і не тільки в ЗМІ. У всіх сферах, в будь-якій установі громадяни шукають корупціонерів, хабарників, як раніше шукали дармоїдів, стиляг і спекулянтів. Тільки замість анонімок використовується преса. Вірус взаємних звинувачень заразний і дуже небезпечний. У 1920-1930-і рр.. цей вірус, що заразив все суспільство параноїдальним пошуком ворогів народу, прийшов до нас саме зі сторінок газет і з радіоефіру. «Шантажистів преси» називав на початку століття В. Розанов далеко не безкорисливих викривачів, а подібні публікації - «панамою» 13. 

 Генезис культурного розвитку неминуче пов'язаний з соціальними катаклізмами і національними трагедіями, і шлях до демократичних перетворень і «дорослої» культурі проходить через фашизм в Німеччині, Італії та Іспанії, сталінізм в Росії, «культурну революцію» в Китаї. Однак історичні корені культурної ситуації, яка склалася в Росії в XIX в. і наклала відбиток на долю російської революції, слід шукати навіть не в реформах Петра I, а намно го раніше, у виборі великим князем Володимиром грецького православ'я в 988 р. Д. Фурман розглядає цю ситуацію як постійно існуючий протягом століть колосальний розрив між передовою «європейської» культурою, реформаторськими прагненнями верхівкового шару і середньовічною свідомістю темної забитої народної маси, загнаної в консервативні лещата соціально-політичного ладу. Це викликало непереборне прагнення до свободи і ненависть до самодержавства з боку інтелігенції, породжуючи в її середовищі вкрай виражену форму революційності. Ідеологічний екстремізм був пов'язаний все з тим же переважанням середньовічних складових у менталітеті російського народу, завжди готового до бунту, але виключає нормальну еволюційну перспектіву14. Ці ж обставини сковували реформаторські зусилля влади, яка при показному лібералізмі панічно боялася будь-яких «послаблень», що можуть викликати народні бунти і потрясіння. Ця небезпечна «гра в реформи», яка насправді завжди оберталася лише одними тільки деклараціями і маніфестами, породжувала в суспільстві крайні ідеологічні форми опозиції, які спростовують офіційну систему. Ось чому інститут цензури в Росії відрізнявся від європейського. 

 Витоки російської цензури виявляються ще в історікоправових актах середньовічного періоду. У Енциклопедичному словнику Російського бібліографічного інституту Гранат у статті «Цензура» виділяються наступні періоди історії цензури в Росії: 1. Епоха, що передувала винаходу друкарства, коли в руках церковної влади та університетів зосередилися права зі спостереження за правильністю листування церковних і юридичних книг. 2. Епоха розквіту місцевої та відомчої цензури. 3. Епоха государственнополіцейской цензури. 4. Період заміни попередньої цензури каральної. 5. Період заміни цензури каральної відповідальністю за злочини друку по суду15. 

 Росія явила світові зразок послідовного державного контролю за друкованим словом починаючи з вересня 1796 р., коли Катерина Велика за два місяці до своєї кончини заснувала перший офіційний світський цензурний орган. Катерина І, незважаючи на свої ліберальні погляди на проблему особистих свобод, проте була прихильницею самодержавства як єдино придатною для Росії форми державного правління з усіма притаманними елементами поліцейського государства16. Церква в Росії, за винятком XVI в., Не мала такої влади, не могла особисто визначати національну ідеологію. Духовна цензура, особливо після правління Петра I, була обмежена монархічною владою і співіснувала з цензурою светской17. Світська (цивільна) цензура розвивалася паралельно з духовною, перебуваючи з нею швидше у взаємодії, ніж в суперечності, відчуваючи тиск духовних ієрархів при визначенні ціннісних ориен тирів. Згідно з указом 1796 всі приватні видавництва і друкарні в Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах засновувалися спеціальними цензурними комітетами. Павло I продовжив політику в цій галузі, видавши в 1800 р. указ, що забороняє ввезення з-за кордону будь-яких друкованих видань, включаючи ноти. Найбільш м'який, як це прийнято вважати, закон 1804 р. було прийнято Олександром I. Цим законом всі друковані видання зазнавали цензури з метою «допущення до читача лише книг, що сприяють просвітництву розуму і вихованню моральності, і забороні тих книг, які не сприяли цим умовам». 

 Сумно відомий «чавунний статут» 1826 р., прийнятий Миколою I, надовго занурив Росію і російське вільне слово в глибокі сутінки, і, незважаючи на подальші «послаблення» у вигляді розмежування функцій цензорского контролю за внутрішнім і зовнішнім книжково-газетним справою, проіснував аж до виходу закону про цензуру 1865 

 У відповідності з духом проводяться Олександром II реформ Росія прагнула не відставати від своїх європейських сусідів, які відмовилися від попередньої цензури після революції 1848 р. Вищим органом для загального керівництва цензурою стало Головне управління у справах друку, що складалося в системі Міністерства внутрішніх справ. Затверджені «Тимчасові правила про друк» визначали становище друку аж до 1905 р. Воно полягало в тому, що попередня цензура була введена вибірково, а ті видання, які від неї звільнялися, несли адміністративну відповідальність у разі порушення цензурних приписів. Нове пожвавлення гласності в 1879-1881 рр.. було невдовзі перервано введенням нових «Тимчасових правил», що обмежують опозиційну пресу, що забороняють оприлюднення інформації про голод, холерних епідеміях, селянських повстаннях, студентських заворушеннях та ін Маніфест 17 жовтня 1905 р. змінив положення друку. Почала виходити легально перша більшовицька газета «Нове життя», але незабаром численні видання марксистського толку пішли в глибоке підпілля. Такі основні віхи становлення цензури в Росії. 

 Існуюча довгі роки царська цензура мала свої юридичні та правові основи, що знайшли відображення в статутах про друк і цензурі. Так, один з таких статутів був такий: «У всіх взагалі творах друку слід не допускати порушення належної поваги до вчення і обрядам християнських сповідань, охороняти недоторканність верховної влади та її атрибутів, повагу до особам царського дому, непохитність основних законів, народну моральність, честь і домашнє життя кожного. Цензура зобов'язана відрізняти добромисні судження і умогляду, засновані на пізнанні Бога, людини і природи, від зухвалих і буйственную мудрувань, одно противних істинній вірі й правдивому любомудрию. Вона повинна притому разли чать творіння дидактичні і вчені, які призначаються для вживання одних учених, з книгами, що видаються для загальнонародного вживання. Не слід допускати до друку творів і статей, викладають шкідливі вчення соціалізму і комунізму, клоняться до потрясіння або поваленню існуючого порядку і до водворению анархії. Не допускаються до друку статті: 1) у яких порушується неприязнь і ненависть одного стану до іншого; 2) в яких полягають образливі насмішки над цілими станами або посадами державної та громадської служби »18. 

 Осмислення ролі і місця цензури в державному устрої активно відбувалося в першій половині XIX в. і певним каталізатором цього процесу послужили події на Сенатській площі. У 1826 р. Ф. В. Булгарін у своїй записці «Про цензуру в Росії і про книгодрукуванні взагалі» 19 пропонував за допомогою літератури впливати на громадську думку (за його висловом, «загальна думка»), формувати його в інтересах суспільства і держави. Особливу роль він відводив цензурі, розглядаючи її як систему дій, які охороняють інтереси російського самодержавства і «направляючих громадську думку». Булгарін писав: «... велика частина людей, по розумової ліні, занять, нестачі відомостей ... набагато здібніші приймати і привласнювати собі чуже судження, ніж судити самим »тому« краще, щоб уряд взяв на себе обов'язок напутствовать його (це більшість. - Т. Г.) і керувати оним »за допомогою друкарства, яке і повідомить цієї« здебільшого людей »20 ті відомості і судження, які уряд вважатиме за потрібне їм повідомити. Треба відзначити, що думки і міркування Булгаріна про механізми маніпулювання громадською думкою вражають своєю винятковою прозорливістю, знанням соціальних законів розвитку суспільства, російської психології. Його зауваження і спостереження про державне управління і влади можна порівняти з відомими висловлюваннями Макіавеллі. Що, наприклад, коштує метафоричне судження: «Силою неможливо зупинити поширення ідей ...» Ідеї опановують громадською думкою. Але вміле управління ним, «майстерне напрям вітрилами і кермом навіть всупереч вітрі виведе корабель ... до бажаної пристані »21. 

 Не менш витонченою була і запропонована Булгаріним практична модель управління суспільством. Вона полягала у знанні «пружин» (вираз Ф. В. Булгаріна. - Т. Г.), за допомогою яких можна змусити цей пристрій діяти. Наприклад, для молоді вищого стану - це театральна сфера; для середнього стану (основної маси публіки) - це «справедливість і деяка гласність», для нижчого стану - використання ідеологічної формули «Матушка Росія». У листі до Л. В. Дубельту 4 березня 1846 Булгарін пише про управління поляками, використовуючи знання рис національного характеру, граючи на ніх22. Однак у всіх випадках пропонується управляти громадською думкою за допомогою літератора. Слід зауважити, що, незважаючи на лобові і примітивні дії дореволюційній і вже тим більше радянської цензури, деякі уроки Булгаріна таки були сприйняті нашими чиновниками, які вміло використовували цю рису російської інтелігенції, яка в подальшому була виражена формулою «поет у Росії більше, ніж поет ». 

 У нашому випадку вкрай важливі зауваження Ф. В. Булгаріна з приводу «деякої гласності». Він писав: «Нашу публіку можна абсолютно підкорити, уявляючи, прив'язати до трону одною тінню свободи в думках на рахунок деяких заходів і проектів уряду, як се було до 1816 р. і понині із захопленням згадують про царювання Катерини II по ея" Наказу ", по сильним моральним комедіям і журнальним судженням про різні предмети, по одам Державіна і т. п. Спори, що були у "Дусі журналів" про деякі заходи Міністерства внутрішніх справ, та статті "Вісника Європи" на початку царювання імператора Олександра понині услаждают нашу публіку. Повторюю, що відновленням суджень про те, що завгодно буде уряду передати на судження публіки, виробиться благодійний вплив на уми і не тільки в Росії, але навіть у чужих краях ». При цьому, за спостереженням дослідника текстів записок Булгаріна і Шишкова, вони пропонували дві дещо відмінні один від одного політологічні моделі відносини влади і суспільства. Перша модель, що належить Булгарину, полягала в тому, що «загальна думка" не є думка всього суспільства (публіка не дорівнює суспільству), і політична влада має єдині цілі, що будує їх відносини за схемою: влада - літератор - загальна думка - суспільство. «Загальна думка» впливає на суспільство: «захоплює за собою натовп, роздає славу і ганьбу і породжує добро і зло». Передбачалася і зворотний зв'язок, в результаті якої, по-перше, влада дізнавалася реакцію «загальної думки», а по-друге, виявляла найбільш талановитих і лояльних владі літераторів, руками яких вона проводила б свої ідеї та яких передбачала використовувати. Таким чином, по Булгарину суб'єктом відносин є «уряд», а об'єктом - «загальна думка». 

 У Шишкова в його записці немає «публіки», а є «народ». Держава ж структуровано на «государ» і «уряд». Різниця в точках зору поширюється і на такі поняття, як «гласність»: по Булгарину це тільки механізм управління, а по Шишкову - можливість зворотного контролю суспільства за владою. Якщо Булгарін вважав, що «необмежена гласність виробляє свавілля», а «гласність ж, натхненна урядом, примиряє обидві сторони і для обох корисна», то для Шишкова «безмовність» - нормально, і спирається він у цьому на думку селян, на їх сприйняття гласності. Схема Шишкова виглядає наступним чином: влада - цензура - літератор = читач, де влада визначає її дотримання, а цензура контролює ширину каналу інформації між літератором і чітателем23. 

 Дуже цікаві судження Булгаріна і Шишкова про символ «Матінка Росія», який розкриває суть і коріння міфологізації політичної культури, побудованої на традиційних символах, запропонованих С. С. Уваровим - самодержавство, православ'я, народність - і продовжує їх використовувати. Виникає інша епоха і інші історичні персонажі при знайомстві з тими «пунктами» «програми» Булгаріна, які стосуються ролі літераторів і ставлення до них влади. На думку Булгаріна, уряду «марно дратувати цих людей», а треба «прив'язати їх ласкавим поводженням і зняттям заборони писати про дрібницю». А «головне ... - Дати діяльність їх розуму і звертати діяльність істинно освічених людей на предмети, обрані самим урядом, а для всіх взагалі мати якусь, одну загальну, маловажную мету, наприклад театр24, який у нас має замінити судження про камери і міністрах »25. 

 Але не тільки ідеологічні образи Булгаріна увійшли в плоть і кров російського політичного життя. Його практичні рекомендації про створення спеціального комітету з друку, якому доручалося формування політики уряду щодо друку, гласності, втілилися в життя в 1859 р., коли був утворений Негласний комітет у справах друкарства, в повноваження якого входили не тільки стратегічні питання, а й можливість в наказовому порядку поміщати в газети і журнали статті, спущені «згори». Використання всіх цих механізмів маніпулювання суб'єктами та об'єктами політичного процесу давало до певного часу позитивні результати. Сценарій, написаний і розіграний на сцені російської історії, влаштовував до пори до часу всіх учасників цієї вистави. І одним з головних умов, що забезпечили його успіх, була зовнішня легітимність дій влади: вся діяльність цензури була забезпечена законодавчими актами і строго регламентована статутів і положень. 

 Однак не слід ні надмірно ідеалізувати законний характер царської цензури, ні впадати в іншу крайність, оскільки діяльність цензурних органів і увійшли в історію цензорів була дзеркальним відображенням суспільної свідомості XIX - початку XX в. Від самодурства чиновників не міг врятувати жоден статут. «У виданні підцензурному цензор може не тільки заборонити статтю або окреме місце; він може спотворити її до невпізнання, викидаючи слова і фрази, знищуючи зв'язок між пропозиціями, знебарвлюючи картини, знесилюючи аргументацію, звертаючи живе тіло в мертвий остов» 26, - писав про цензуру К. К. Арсеньєв. Вся історія російської літератури і журналістики є одна велика битва з цензурою, в якому вважала себе переможцем кожна зі сторін. Проте в ході цього протистояння виникли і вкоренилися такі явища, як самоцензура і політичний донос, про які з сумом і обуренням писали найбільш прогресивні письменники і публіцисти. «Не раптом наважуєшся передати свої думки друку, коли наприкінці кожної сторінки ввижається жандарм, трійка, кибитка і в перспективі Тобольськ або Іркутськ» - писав А. И. Герцен. У 1900 р. Н. К. Михайлівський помічав: «Чи є межа падіння російської літератури? Особливо характерні ці скарги на Насильник або, принаймні, на недостатню діяльність цензурного відомства. Дуже цікава, але й дуже огидна струмінь, що проходить через всю історію російської літератури »27. Можна додати, що ця історія була продовжена в XX в., А самоцензура стала другою натурою і якісною відмінністю радянського способу життя. Проте російське освічене суспільство не було одноколірним. Серед тих, хто виступав за сувору державну цензуру, крім Ф. В. Булгаріна, були і представники ліберального напряму, такі як П. І. Пестель. Критичну позицію по відношенню до цензури займало більшість письменників і мислителів, але і в їх судженнях не було абсолютної єдності. Так, А. Н. Радищев, П. Г. Каховський та ін пропонували відмовитися від використання попередньої цензури. А. С. Пушкін відомий своїми пристрасними поетичними протестами проти цензурної тиранії, але йому настільки ж огидні були своевольнічество і вседозволеність «журнальних баляндрасників», і він допускав цензуру як природний елемент суспільного життя. 

 Політичні пристрасті вплинули на світогляд слов'янофілів, які вважали, що цензура повинна забезпечувати моральне здоров'я російського народу, але оскільки вона з цим завданням не справлялася, то її функціонування як державного інституту визнавалося недоцільним і навіть вредним29. Беззастережно заперечували цензуру і з обуренням відгукувалися в своїх творах про неї, в тому числі про цензуру адміністративної та церковної, С. Н. Булгаков, А. И. Герцен, В. Г. Короленка, Д. С. Мережковський, В. С. Соловйов, Л. М. Толстой, Н. Г. Чернишевський і ін 

 Говорячи про цензуру як про негативний прояві узурпованої форми влади і, перш за все, її використанні в політичних цілях, ми проте не можемо односторонньо оцінювати це явище як таке, оскільки одночасно цензура в її нормативному прояві (охорона державної, військової, економічної таємниць, таємниці особистого життя і пр.) є елементом управлінської функції суспільства і держави. Тому точка зору про те, що цензура «взагалі зупиняє творчий процес» 30, видається не цілком обдуманої. Швидше, істина розташовується посередині між наведеними в попередньому реченні думкою В. Красногорова і позицією М. Ольминского, який вважав, що «насправді, принаймні в першій половині XIX в., Цензурний відомство і вища влада нерідко йшли попереду російської інтелігенції, захищаючи право вільного дослідження і право критики проти замахів з боку літераторів і вчених. Письменники часто-густо скаржилися на цензурні послаблення »31. Досі не втомлюєшся дивуватися тому, що протягом століття в царській цензурі служили і пишалися цим багато видатні російські письменники і поети. Так, А. Н. Майков пропрацював в цензурному комітеті з іноземної літератури 45 років, почавши молодшим цензором і ставши в 1875 р. начальником цієї структури; С. Т. Аксаков був цензором Московського цензурного комітету в 1827-1832 рр..; П. А . Вяземський - членом Головного управління цензури з 1857 по 1858 р.; І. А. Гончаров - членом Петербурзького цензурного комітету з 1856 по 1860 р., цензором «Вітчизняних записок» і «Русского слова» - 1856-1857 рр.., членом Ради у справах друкарства - 1856-1857 рр.., членом Ради Головного управління у справах друку - 1865-1867 гг.32; І. І. Лажечников був цензором Петербурзького цензурного комітету - 1856-1858 рр.., цензурував з грудня 1856 по квітень 1855 г . журнал «Современник»; Я. Н. Полонський - цензором Центрального комітету цензури іностранной33; Ф. І. Тютчев, який служив цензором Петербурзького комітету іноземної цензури з 1848 р., був його головою в 1858-1872 рр.. У своєму листі «Про цензуру в Росії» на ім'я князя М. Д. Горчакова він зауважував: «Визнаючи її своєчасність і відносну користь, я головним чином звинувачую її в тому, що вона, на мою думку, цілком незадовільна для справжньої хвилини, в сенсі наших потреб і дійсних інтересів »34. Іншими словами, Ф. І. Тютчев висловив найбільш поширену точку зору не тільки свого покоління, але й наступних: цензура як частина державної системи управління і регулюючий фактор суспільного життя необхідна, проте не в тому вигляді і не в тих формах, в яких вона існує , особливо в частині її використання в політичних цілях. 

 Аналогію явищ, отримали розвиток в російському і радянському суспільстві під впливом цензури, з одного боку, і радикальної критики - з іншого, мимоволі помітив у своїй публічній лекції, прочитаної в Корнельському університеті 10 квітня 1958, В. Набоков: «... Першою силою, котра бореться з письменником, був уряд. Другою силою, хапати за російського учасника дев'ятнадцятого століття, була антиурядова суспільно-спрямовану утилітарна критика, громадянські, радикальні мислителі того часу. Радикальний критик був стурбований добробутом народу і розглядав рішуче все - літературу, науку, філософію - лише як засіб поліпшити соціальне і економічне становище бідуючих і змінювати політичну ситуацію країни. Він був непідкупний, самоотвержен, нечутливий до позбавлень посилання, але також нечутливий і до краси мистецтва »35. Літературна критика, зайво захоплюючись «революційністю» і «народністю», грала роль цензури. Це, по справедливому спостереженню Г. В. Жиркова, було викликано, насамперед, об'єктивними умовами, в яких існувало російське суспільство: літературна критика була єдиною легальною політичною трібуной36. Зайве вкрай виражена революційність породила в умах інтелігенції погляди, опозиційні офіційної ідеології: замість патріархальності і вічних устоїв - віра в прекрасне майбутнє, замість православ'я - атеїзм, замість «російської ідеї» - загальне братство народів. 

 Таким чином, можна сказати, що протягом періоду XVIII - початку XX в. цензурна політика була досить суперечливою, періоди посиленого політичного контролю і цензурного терору змінювалися періодами тимчасового ослаблення цензурних лещат; разом з тим простежується тенденція професіоналізації (участь у роботі цензурних комітетів відомих літераторів) і диференціації цензури (духовна, іноземна, театральна та інші види цензури), її легітимність, тобто правове забезпечення діяльності, з одного боку, і використання в політичних цілях - з іншого. 

 Історично склалися такі форми цензури: попередня і наступна - каральна. Ця двоповерхова система повинна була виявити випадки, коли на попередньому етапі деякі твори та тексти за різними обставинами потрапляли на сторінки друку, щоб виключити їх подальше поширення, а також визначити міру покарання винним в цьому. Після прийняття в 1865 р. «Тимчасових правил про друк» була проведена цензурна реформа, за якою для низки столичних видань була введена каральна цензура замість попередньої; надалі у зв'язку з реформаторськими тенденціями ці зміни поглибилися, і в 1872 р. каральна цензура була ліквідована у зв'язку з відновленням адміністративної відповідальності органів друку. 

 Радянська цензура відрізнялася розвиненістю як попереднього, так і наступного контролю. При цьому поняття каральної цензури мало буквальне значення. Безпосередню участь в роботі апарату Головліту і кожного губліта представників ГПУ / НКВД / КГБ на колегіальних і інших умовах - факт незаперечний. Не кажучи вже про прямі контакти між двома органами з усіх питань санкцій щодо авторів-порушників, тиражів видань, окремих екземплярів, що вимагають вилучення та утилізації, і пр. 

 У царській Росії склалися певні види цензури - загальна (внутрішня і іноземна) і відомча (духовна, військова, теа тральних та ін.), яким відповідали самостійні цензурні відомства. Так, театральна цензура оформилася ще на початку XIX в. і, на думку дослідника театральної цензури Н. В. Дрізо, відрізнялася «особливої лютістю» 37. Спочатку в радянській Росії виникла й оформилася у вигляді самостійного органу військова цензура, хоча Ревтрибуналу друку 1917 виконував, без всякого сумніву, функцію політичної цензури. Надалі в надрах Держвидаву стала розвиватися цензура попередня, традиційна. Коли в 1922 р. був організований Головліт, то спочатку малося на увазі об'єднати всі види цензури під дахом однієї установи. Однак незабаром виявилося, що найбільш емоційні і тому глибоко впливають на підсвідомість людини видовищні види мистецтва потребують особливої уваги. Так в 1923 р. виник Главрепертком, який об'єднав в собі цензуру театру, кіно, радіомовлення, естрадного та циркового мистецтва. «Радянський контроль не міг обмежувати свою діяльність дозволами і заборонами, - він змушений був входити в саме нутро творчого процесу театру. Такий цензури не було в усій історії світового театру »38, - згадував О. Литовський, один з тих, що займав пост керівника Главреперткома найбільш тривалий час. Військова цензура була виділена в спеціальний підрозділ в апараті ГПУ / НКВД, але й Головліт здійснював контроль за дотриманням військових і державних таємниць за відповідними переліками. На початку 1930 р. ця функція була покладена на керівника Головліту, який одночасно був Уповноваженим РНК СРСР з охорони військових таємниць у пресі. Однією з важливих функцій цензури, про яку завжди сором'язливо замовчували і продовжують замовчувати прихильники сильної державної влади, - це перлюстрація. Перевірці піддавалися листи та інші поштово-телеграфні відправлення не тільки заздалегідь намічених осіб, які служили предметом особливої уваги органів політичного розшуку, а й пересічних громадян. Цю функцію виконували спільно державні органи цензури, політичного розшуку та зв'язку. 

 У літературі вкрай скупо згадуються випадки перлюстрації у зв'язку з діяльністю Головліту, НКВД, Міністерства зв'язку. Тому важливо уточнити основні елементи практики перлюстрації, які практично повністю були запозичені у царської цензури і її унікальних фахівців. У цьому зв'язку вкрай важливими, з нашої точки зору, є відомості, почерпнуті з службових документів ВЧК. Таким джерелом, що представляє вичерпну інформацію з історії перлюстрації в Росії, є огляд І. Зоріна «Перлюстрація кореспонденції за царату» від 17 лютого 1919 р., який надалі послужив основою для створення радянського «Чорного кабінету».

 Чорний кабінет був створений у другій половині XVIII в. при Головному поштамті, він вів спостереження не тільки за емі грантами з Росії, а й за всіма російськими дипломатами. Зауважимо, що всі царі, крім Миколи II, охоче читали виписки з перлюстрованих листів; Олександр III власноручно відібрав чотири золотих портсигара з гербами і діамантами і передав їх секретному чиновнику для подарунків службовцям Кабінету. Перлюстрації піддавалася і вся кореспонденція царської сім'ї, а результати повідомлялися за належністю. Так були засмучені плани великого князя Михайла Олександровича Романова, який закохався в дочку предводителя дворянства однією з південноросійських губерній і вирішив з нею одружитися; були розкриті дії графа Воронцова-Дашкова на Кавказі; викрито шайка фальшивомонетників; розкрита корупція в одній з губерній та ін « Чорні кабінети »існували всюди, але в Росії це справа було постановлено і найкраще. 

 Чорний кабінет знаходився «за сімома дверима»: на Почтамтской вулиці і в почтамтского провулку містилася цензура іноземних газет і журналів, вхід був закритий для всіх крім чиновників, його охороняв сторож. Для того щоб потрапити туди треба було минути канцелярію, звану «гласним відділенням», потім пройти через кабінет старшого цензора Михайла Георгійовича Мардар'євим, який, подібно Церберу, чатував вхід в «негласну» - «чорну» половину. Вхід в Чорний кабінет був загороджений чорним шафою, а вихід знаходився по інший бік, через кухню по коридору, де постійно перебували кілька сторожів. У записці І. Зоріна дається повний опис штатної розстановки і методики роботи поштових цензорів. Так, в Петербурзькому Чорному кабінеті вскриванія листів займався всього один чиновник (1000 листів за дві години), читанням займалися чотири людини, зняттям копій і виписками - дві людини, один робив фотографії. Разом, разом з начальником, столичний апарат налічував 12 осіб, які щодня піддавали цензурної обробці 2-3 тисячі листів. Відповідно, в Москві (начальник В. М. Яблочков) - 7 осіб, у Варшаві (начальник А. Ф. Шлітером) - 5 чоловік, в Одесі (начальник Ф. Б. Гольберг) - 5 осіб, у Києві (начальник К. Ф. Зіверт) - 4

 людини. У Харкові, Ризі, Тифлісі служба перлюстрації мала всього по 2 людини. Всі цензори були високо освічені і знали по чотири іноземні мови. За три роки перед переворотом, як пише І. Зорін, Чорні кабінети були закриті. Однак характер поштової цензури дещо змінився вже з початку XX в. у зв'язку з появою комуністичних і солдатських листів, а також із загальним збільшенням обсягу листування. Сортуванням займалися поштові чиновники, які за почерком і іншими ознаками відбирали листи для подальшої перевірки. У Чорному кабінеті вони розкривалися на пару кістяним ножиком, читалися і знову заклеювалися. Для листів з печатками виготовлялися печатки, і листи знову опечатувалися. Існувала спеціальна технологія виготовлення підроблених свинцевих печаток з допомогою гіпсових і воскових форм. Особливо відзначився один секретний чиновник, який винайшов спосіб виготовлення ідеально точних печаток з твердого металу, за що був нагороджений орденом Володимира IV ступеня. Також підробляли пломби, якими опечатувалися пост-пакети іноземних посольств. Дешифровка дипломатичної пошти велася в особливому режимі, вона доставлялася за кілька годин до відправки на поїзді, час був гранично обмежена. Тому була повна колекція копій печаток і пломб всіх іноземних посольств і консульств, місій та агентств. Шіфровие коди купувалися у службовців посольств і відомих продавців у Брюсселі та Парижі. Так, коди менш значущих держав - Греції, Болгарії, Іспанії - коштували від 1,5 до 2 тисяч золотих рублів; коди Північно-Американських Штатів, Німеччини, Японії - від 5 до 15 тисяч. 

 Особливим навиком чиновників поштової цензури, була графологія - розпізнавання по почерку - автора. Цей навик купувався багаторічною працею, але результат був вражаючим: на основі аналізу почерків було встановлено, що літератори пишуть нерозбірливо і скорописом; військові - бісерним почерком; комерсанти - каліграфічним, банкіри і лікарі - недбалим, революціонери - учнівським, анархісти - грубо, як фізичні робітники і пр. За натяків і алегоричним виразами чиновники відновлювали приховану авторами кореспонденції інформацію. Так, усередині кожної нелегальної організації існувала своя манера спілкування: про те, що хтось арештований, повідомляли за допомогою фрази, що «хтось захворів, і лікарі знайшли його становище безнадійним і прописали йому зміну клімату», тобто заслали до Сибіру; обшук називали «консультацією», друкарню - «аптекою», прокламації - «рецептами» та ін Кореспонденція сановників представляла загальнодержавний інтерес і проглядалася без винятку. Листи ж емігрантів і «лівих» поділялися на листи «за підозрою» і «по спостереженню». Останні підлягали перегляду за списками, що призначалися з Департаменту поліції з такими позначками: «особливо суворе спостереження», «точні копії», «фотографії», «представляти в оригіналі». Характерним якістю перлюстраторов була їх особлива акуратність, яка не залишала ні найменшого натяку на втручання в таємницю листування. Навіть найдосвідченіший фахівець не міг би розпізнати, що цілісність листи або печатки були порушені. Не допомагали навіть волоски і подряпини в місцях склейки, а прошиті на машинці листи викликали ще більшу підозру і тільки забирали більше часу. Досвід і навички, накопичені щодо перлюстрації Російською імперією за майже півтори сотні років, викликали заздрість і захоплення за кордоном, проте були тимчасово забуті після подій революції 1917 р. в припущенні того, що це більше ніколи не знадобиться. А між тим, за свідченнями одного з колишніх чиновників, що залишився від 

 Чорного кабінету «вогнетривку шафу» має найцінніше вміст, на який слід було б, на думку І. Зоріна, звернути особливу увагу у зв'язку з роботою органів військової цензури. «Досвід Чорного кабінету вельми корисний, дечому нашому братові, радянському працівникові, повчитися можна, т. к. досвід показав, що зі старими методами боротьби царського уряду ми все-таки іноді вважаємося. Визнаючи цінність вмісту «Чорного кабінету» безумовно для сучасного становища і взагалі для Радянської Росії колосальної, я вважаю своїм громадянським обов'язком комуніста довести до відома своїх стоять у верхах політичних працівників »39 - закінчує свою записку автор. Ці рекомендації були повністю сприйняті, і спеціальний відділ військової цензури ВЧК, а потім і ГПУ / ОГПУ / НКВД / КГБ здійснювали контроль за поштовою цензурою і широко використовували її результати у своїй агентурній діяльності. Безпосередньо радянські «чорні кабінети» перебували у віданні Наркомату пошти і телеграфів РРФСР і Міністерств зв'язку РРФСР і СРСР, які підпорядковувалися органам політичного розшуку і Головліту. Перлюстрація поштових і телеграфних повідомлень і прослуховування телефонних розмов стали невід'ємними рисами радянського способу життя, глибоко ввійшли в підсвідомість людей. Постійно відчувається страх присутності всевидющого ока влади змушував пристосовуватися і пристосовуватися. У цих умовах самоцензура стала природною захисною реакцією на проникнення політичного розшуку і цензури в приватне життя громадян. 

 Самоцензура є одним з характерних проявів деформації громадянського суспільства і, як ми вже відзначали, не представляє виняткову характеристику російського менталітету. Однак саме в умовах радянського режиму самоцензура придбала гігантські масштаби, вразивши не тільки масову свідомість, а й більшої частини творчої інтелігенції, яка завжди співвідносила зміст тексту на авторському аркуші з імовірністю його публікації. Треба бути останнім ханжею, щоб заперечувати компроміси, на які доводилося йти багатьом, і вельми гідним, людям заради елементарного виживання. «Література не може розвиватися в категоріях" пропустять - не пропустити "," про це можна - про це не можна ", - писав А. І. Солженіцин у своєму Листі до IV з'їзду письменників; він пропонував" прийняти вимогу і домогтися скасування всякої - явною або прихованої - цензури над художніми творами, звільнити видавництва від повинності отримувати дозвіл на кожен друкований аркуш "» 40. «Безумство хоробрих», які, незважаючи на свою нечисленність, своїми правдивими виступами змогли підготувати суспільство до радикальних змін, виражалося, насамперед, у одностайної ненависті до цензури. І якщо одні не йшли на відкритий конфлікт, хоча ми маємо значну кількість прикладів, коли автори намагалися любі- ми способами відстояти своє «дітище», то інші безстрашно виступали з гнівними звинуваченнями проти всесилля Головліту. Таке ж ставлення до обридлим усім заборонам відчували і мільйони рядових громадян, які не стикалися у своїй професійній діяльності з проявами цензури. Проте всі вони як читачі, глядачі і слухачі чітко розуміли яку дозовану і спотворену інформацію вони змушені були отримувати по офіційних каналах. Не випадково в радянському суспільстві таке поширення набуло прослуховування зарубіжних радіостанцій, читання підпільної літератури, ходіння політичних анекдотів, що було одним з ознак кризи влади. 

 На закінчення зазначимо, що самоцензура в цивілізованому суспільстві має зовсім інші функції, що регулюють відносини між джерелами, ретрансляторами інформації та її споживачами. Самоцензура є компенсаторним механізмом, що дозволяє обом сторонам комунікативного процесу на основі етичних та естетичних норм, правових актів і адміністративних правил здійснювати свої професійні обов'язки і задовольняти інформаційні потреби. Зрозуміло, це можливо тільки в умовах демократичного суспільства з високою правовою культурою і розвиненим громадською думкою. У зарубіжній практиці існують різні форми обмеження або диференціації надходить на інформаційний ринок продукції: визначені місця для поширення порнографічної літератури; кодування телепрограм, які містять сцени насильства та еротики, та ін, в результаті чого батьки мають можливість обмежити або виключити зовсім перегляд небажаних телепрограм для дітей молодшого та середнього віку. У сучасному російському суспільстві, що зазначає посттоталітарні «фантомні болі», тобто ностальгію за минулим, в тому числі і цензурі, проте все більш очевидні тенденції вироблення цивілізованих форм само-цензури: проведення судових розглядів інформаційних спорів, поява деяких обмежень у відношенні порнографічної та ультранаціоналістичної літератури. 

 Еволюція політичної цензури 

 Жовтневий переворот 1917 р. докорінно змінив колишній державно-ідеологічний лад; сила руйнування мала колосальну інерцію, прямо протилежну найбільш жорсткого, в порівнянні з іншими європейськими країнами, соціально-політичному режиму. Однак саме в цьому, що не знає перепони, руйнуванні була закладена міна сповільненої дії. Особость культурного середовища, що склалася після революції, на думку Д. Фурмана, полягала в її «варваризации»: революція сколихнула і привела до культури і суспільного життя величезні маси з середньовічною свідомістю (До 1917 р. в Росії 80% населення було неписьменним). Саме революції в Росії світ зобов'язаний такими поняттями і явищами, як масова культура й масове мистецтво. Тут спрацювали величини з прямо протилежними знаками: з одного боку, найбагатші досягнення «золотого» і «срібного» століть російської культури, призначені для елітарної частини суспільства, з іншого - агітаційні «шедеври», розраховані на сприйняття малограмотній маси. Якоюсь мірою це спостерігалося у всіх європейських революційних моделях, але не в таких масштабах. Співвідношення на користь фактично релігіознодогматіческого і монархічного неосвіченого свідомості прийшли до активного життя мас дозволило І. В. Сталіну перетворити «революційне визволення» в «нове закабалення», а ідеологію революційну в гротескно-карнавальну средневековую41. Як би передбачаючи це, більшовики з перших днів своєї влади приступили до будівництва нової, яка не знає аналогів у цивілізованому світі бюрократичної машини, однією з найважливіших складових якої була контрольно-заборонна система, яка поширює свій вплив на всі сфери суспільного життя. 

 Іншим феноменом радянської культури і суспільного масової свідомості була міфологізація. Як стверджував ще на початку XX в. Л. Леві-Брюль, міфологічний тип мислення належить позачасовий категорії і є багатофункціональним ознакою особливості мислення, коли міф стає панівною частиною культури42. К. Юнг стверджував, що війни і революції - це форми масового психозу, яким передують і за якими йдуть колективні несвідомі ідеї на рівні націі43. При цьому, як відзначали дослідники концепції ментальності, прояви несвідомого найбільш яскраво зосереджуються не в елітарної, високої культури, а в масової, народної, де відбилося повсякденне свідомість, регулярно повторювані уявлення і ощущенія44. Вплив історичних доль нації на колективне несвідоме відзначали у своїх дослідженнях історики, які належали до французької школі «Анналів», - Л. Февр, М. Блок, Ф. Бродель та ін Зв'язок ментальності народу з його політичною історією неминуче відтворює зворотний процес впливу міфів і міфологем на поведінкові особливості суспільства. Особливо яскраво цей зв'язок виражена в суспільствах тоталітарного типу з величезною концентрацією влади і необхідністю ефективно управляти народними масами. Саме на грунті ідей про неминучість насильства при неможливості забезпечення справедливого соціального устрою мира45, збуджуючих сили несвідомого, виникають ідеології більшовизму і фашізма46. Вітчизняні історики, незважаючи на зрозумілі обмеження, проте досліджували теорію міфу і архаїчної свідомості російського суспільства, особливо в контексті коренів комуністичної ідеології. Ісследователі47 констатували постійна присутність архаїчних міфів у російській політичній культурі, а революцію 1917 розглядали як реалізацію ідеї селянської громади, як «велику селянську революцію» 48. А, як відомо, «Міф не є буття ідеальне, але життєво відчувається і творена, речова реальність і тілесна, до животности тілесна, дійсність» (А. Ф. Лосєв). Ці особливості неминуче стали основою офіційної комуністичної доктрини, яка, в свою чергу, сформувала нову соціалістичну культуру з тільки їй властивим методом соціалістичного реалізму. Масова атеїзація суспільства зажадала від радянських ідеологів створити нову комуністичну релігію, яка на десятиліття стала єдиною для всіх народів СРСР, незалежно від їх класової та національної приналежності. Глибинної ідеологічною основою цієї релігії служили архаїчні міфи російської культури і нової революційної інтелігенції, а вся діяльність воістину титанічно складно керованої охоронно-заборонної системи була спрямована на забезпечення непохитної вірності і беззастережного відповідності головним і другорядним постулатам комуністичної ідеології. Радянська міфологія, що забезпечується засобами масової комунікації (ЗМК) і політичною цензурою, відтворила на світ і впровадила в підсвідомість кількох поколінь, мабуть, найбільшу кількість міфів, оповідей і легенд, які до цих пір є складовою частиною менталітету сучасного російського общества49. Архаїчність свідомості породжує в посттоталітарній свідомості і нові міфи, які, втім, менш стійкі, але їм, розвінчаним і віджилим, на зміну приходять нові. До найбільш широко поширеним міфам відносяться прогнози про долю Росії: поряд з пророцтвами про повний крах і розвал держави існує міф, який можна було б озаглавити на буденному рівні так: «все буде добре». 

 Одну з найбільших небезпек міфологізована радянська культура та її ідеологи бачили в будь-якому прояві індивідуального, психологічно і особистісно забарвленого. Ф. А. Хайек визначав, що для ефективного функціонування тоталітарного ладу необхідно зробити так, щоб суспільство жило єдиною метою, а переконання людей, нехай вибрані без їх участі і їм нав'язані, стали б їх власними переконаннями. Він пояснював феномен того, що в тоталітарних країнах пригнічення зазвичай відчувається зовсім не так гостро, як це представляється жителям вільних країн, тим, що завдяки системі певних заходів вдається змусити людей думати так, як це потрібно правлячій верхівці. І головним є не пропаганда як така, а те, що вона «служить одній і тій же меті, а кожне з її знарядь і весь апарат організовується так, щоб координованим чином впливати на людей в одному напрямку і в кінцевому рахунку досягти повної уніфікації (Gleichshaltung) всіх умов ... ». Головною умовою досягнення пропагандистської мети, а саме додання людському мисленню будь-якої необхідної форми, коли навіть найрозвиненіші, самі незалежні у своїх поглядах люди не могли б цілком уникнути цього впливу, є монополізація всіх джерел інформації в одних руках. У цьому полягає безмежна влада вправного пропагандиста, який здатний маніпулювати умами в інтересах власті50. 

 Саме за допомогою системи пропагандистських заходів, обмежених жорсткими рамками політичної цензури, в уми радянських громадян впроваджувався образ ворога, за допомогою чого здійснювалось формування масової політичної свідомості і маніпулювання суспільною психологією. Найбільш яскраво особливості радянської політичної цензури проявилися в період Великої Вітчизняної війни. 

 Будучи найважливішим елементом тоталітарної системи, цензура виконує контрольно-заборонні і поліцейські функції, які в цьому випадку переважають над функціями, притаманними цьому інституту, але в цивілізованому, правовій державі. Так, наприклад, у правовій державі цензура виконує функції контролю і регламентації, які регулюють інформаційний процес в суспільстві за допомогою відстеження та аналізу інформації у відповідності з існуючими в суспільстві нормами, застосовуючи різного роду приписи, рекомендації, заборонні санкції та ін Будь-яка влада наділяє цензуру охоронної функцією, покликаної забезпечувати збереження військової та державної таємниці; еталонна функція призначена для фіксації і закріплення етичних і естетичних норм в галузі мистецтва, художньої творчості, науки; профілактична функція забезпечує стабільність держави і попереджає ходіння в інформаційному полі відомостей, що підривають престиж і авторитет влади, а санкціонуються функція забезпечує введення в соціокультурний контекст повної інформації, що не піддавалася впливу цензури, і тієї, яка пройшла через її обробку (співвідношення цих двох видів інформації свідчить про тип політичної влади). Повертаючись до цензури при тоталітарному типі політичної влади, слід, крім контрольно-заборонних та поліцейських функцій вказати і маніпулятивні функції цензури, спрямовані на формування громадської думки суспільства та окремих громадян та здійснюють вплив на него51. 

 Головна сила і невразливість цензури в нашій країні, породили її унікальну здатність до самозбереження та самовідтворення, полягають в тому, що найважливішим визначальною ланкою в цій регулюючої ланцюга була партія, зведена в ранг державної структури, яка діє в тісній співпраці з репресивними органами. 

 Протягом 1930-х рр.. в партії постійно йшли дискусії про ступінь ідеологічного контролю і характері управління художньої життям, творчим процесом. Ще в 1927 р., відповідаючи на закиди лівих у відсутності чіткої політики Наркомосу в галузі мистецтва, А. Луначарський стверджував, що «державна політика в галузі мистецтва взагалі не може бути особливо гострою, бо, в іншому випадку, мистецтво перетворюється на офіційне, ненависне для всього населення» 52. Крім того, Луначарський нарікав на брак матеріальних засобів, а також, на його думку, головну причину - відсутність яскраво вираженої партійної волі і загальнодержавних директив, мали місце випадки індивідуальної трактування окремих аспектів цієї політікі53. Основною особливістю, що не дозволяє здійснювати управління мистецтвом традиційно, на думку А. Луначарського, була «його [управління] специфічність, розкиданість управління мистецтвом поза НКП (література відірвана від НКП і перебуває у віданні інших центрів)». Відома резолюція партії з літератури 1925 фактично допускала існування «опозиційного мистецтва, представленого художниками з дрібної буржуазії» 54. У взаєминах влади і культури, влади і художника в тоталітарній системі найбільше вражає наступне: постійно опираючись і протистоячи своєю творчістю офіційно запропонованим доктринам, інтелігенція, а з нею і чиновники від культури просто жадали чітких директив від партії на самому примітивному рівні - «що можна , а що не можна ». Так, 16 березня 1928 група кінорежисерів - Г. Александров, Г. Козинцев, В. Трауберг, А. Попов, В. Пудовкін, М. Роом, С. Ейзенштейн, С. Юткевич - звернулася до партійного наради у справах кіно (копія в ВАПП) із заявою про відсутність ідеологічного керівництва на ділянці кіно і про необхідність створення авторитетного органу, який би планував продукцію кінопромишленності55. Це була чисто політична акція, як зі схваленням писав 19 березня 1928 у відповідь на це звернення Л. Авербах (ВАПП), акція, яка мала «загальнополітичне значення не тільки з точки зору оцінки сучасного стану в кінематографії, а й як свідчення політичного наближення авторів листа до ВАППу (у ВАПП мається кіносекція) »56. 

 Прагнення «наблизитися» до влади відчули в тому ж 1928 р. і художники. Члени художніх угруповань «ОСТ», «Макіївці», «4 Мистецтва», «Буття», «Товариство молодих» звертаються в Політбюро ЦК ВКП (б), до Й. Сталіна з проханням терміново вжити партійну директиву з образотворчого мистецтва, таку ж, як по літературе57. Таке прагнення наблизитися до влади і прислужитися їй можна пояснити як з психологічної (потреба відновлення внутрішнього комфорту, захищеності, прилучення до чогось значного і пр.), так і з чисто життєвої точки зору - отримати привілеї. 

 І. Сталін врахував і використав цю поведінкову особливість, коли в 1929-1932 рр.. планомірно проводив курс на введення одноманітності в культурі. Взаємини свободи письменники і художники, які вписуються в соціалістичний реалізм, отримували щедрі подарунки: дачі, квартири, майстерні. Діячі культури стають однією з найбільш привілейованих, найбільш високооплачуваних груп у структурі радянського суспільства 1930-х рр.. А партія стає їх рульовим - співавтором, асистентом, найуважнішим глядачем, читачем, слухачем і рецензентом. У 1929 р. Художній театр приймає нову п'єсу Булгакова «Біг», яка обговорюється на Політбюро. Поступово така практика стає нормою. Починаючи з 1934 р. за дорученням Політбюро ЦК ВКП (б) І. Сталін як секретар ЦК став особисто «спостерігати Культпроп» 58. 

 Відносно отклонившихся від «генеральної лінії» регулярно приймалися постанови і рішення Політбюро, Оргбюро (ОБ) і Секретаріату ЦК. Такого роду рішення містили в основному конкретні рекомендації державним структурам, які надалі розробляли свою систему заходів. Питання такого характеру розглядалися практично на кожному засіданні вищих політичних органів. Так, 27 лютого 1922 про ЦК РКП (б) ухвалило рішення «Про боротьбу з дрібнобуржуазної ідеологією в галузі літературно-видавничої діяльності», а по суті, схвалив конкретні заходи, розроблені на Об'єднаному нараді Колегії Агитпропа. За рішенням ПРО ЦК були закриті «Вісник літератора», «Літопис Будинку Літераторів» і, навпаки, підтриманий щомісячний журнал «Червона Новина», що належав Госіздату59. Характерна в цьому зв'язку історія журналу «Авангард», головним редактором якого був Оскар Блюм, що викликав обурення Л. Троцького. Троцький навіть сигналізував в ЦК про неприпустимий співпрацю комуністів у такого роду журналі. На цей лист І. Сталін наклав резолюцію: «Розібратися» 60. Результатом проведеного Агітпропом розслідування був проект рішення ОБ про закриття журналу з рекомендаціями Головліту «ставитися обережніше до такого роду пропозицій» та МК РКП (б) «негайно реагувати на участь комуністів-журналістів» в приватних видавництвах, відразу ж залучаючи їх до ответственності61. Однак рішення ОБ було характерно компромісним для цього перехідного періоду: визнаючи неприпустимість керівництва журналом О. Блюмом, ЦК в принципі не мав нічого проти самого журналу і не заперечував проти його видання після звільнення редактора62. 

 Партія визначала не тільки видавничу, а й кадрову політику, враховуючи особистісні фактори - авторитет, вплив, симпатії того чи іншого діяча культури і мистецтва. Ця була вельми тонка робота. Так у листі Л. Троцького Н. Мещерякову в Госиздат від 25 червня 1922 г.63 автор нарікав, що «книжки віршів і літературної критики, 99% цих видань просякнуті антипролетарської настроями і антирадянськими, по суті, тенденціями», вказував на необхідність «більше звернути уваги на питання літературної критики та поезії, що не тільки в сенсі цензурному, а й у сенсі видавничому ». Троцький пропонував більш активно використовувати «для літературно-художньої пропаганди в нашому дусі майбутню" Ниву "», особливо підкреслюючи, що «найкращим редактором літературно-художнього відділу був би Брюсов». «Велике ім'я, велика школа, і в той же час Брюсов цілком щиро відданий справі робітничого класу». «Завоювання для цього підприємства Брюсова, - зазначав він, - відразу підняло б художній авторитет видання» 64. 

 Найважливішою, з погляду Л. Троцького, ідеологічної завданням радянської цензури повинна була стати також «турбота» про творчої молоді. У зв'язку з організацією Головліту він звертається 30 червня 1922

 м. з запискою в Політбюро ЦК, де пише про «ризик розгубити молодих поетів і письменників», які з причини матеріальних труднощів змушені співпрацювати з буржуазними і дрібнобуржуазними, а значить і контрреволюційними приватними видавництвами. Троцький пропонував наступні заходи по «завоюванню» симпатій пишучої братії та залучення її на бік офіційної влади: 

 «1 Вести серйозний і уважний облік поетам, письменникам, художникам та ін Облік цей зосередити при Головному цензурному Управлінні у Москві та Петрограді. Кожен поет повинен мати своє досьє, де зібрані біографічні відомості про нього, його нинішні зв'язку, літературні, політичні та ін Дані повинні бути такими, щоб: а) вони могли орієнтувати цензуру при пропуску належних творів, б) вони могли допомогти орієнтуванні партійних літературних критиків в напрямку відповідних поетів верб) щоб на підставі цих даних можна було приймати ті чи інші заходи матеріальної підтримки молодих письменників і пр. [...] 3.

 Дати редакціям найважливіших партійних видань (газет, журналів) зазначення в тому сенсі, щоб відгуки про цих молодих письменників писалися більш "утилітарно", тобто з метою домогтися певного впливу і впливу на даного молодого літератора. З цією метою критик повинен попередньо ознайомитися з усіма даними про письменника, щоб чіткіше уявити собі лінію його розвитку. Дуже важливо також встановити (через посередництво редакцій або іншими шляхами) особисті зв'язки між окремими партійними товаришами, цікавляться питаннями літератури і цими молодими поетами і пр. 4.

 Цензура наша також повинна мати вказаний вище педагогічний ухил. Можна і треба проявляти строгість по відношенню до видань з цілком оформилися буржуазними мистецькими тенденціями літераторів. Необхідно буде проявляти нещадність по відношенню до таких художньо-літературних угруповань, які є фактичним центром зосередження меншовицько-есерівських елементів. Необхідно водночас уважне, обережне і м'яке ставлення до таких творів і авторам, які хоч і несуть в собі безодню всяких забобонів, але явно розвиваються в революційному напрямку. 

 Оскільки справа йде про твори третьої категорії, забороняти їх друкування надолужити лише в самому крайньому випадку. Попередньо ж потрібно спробувати звести автора з товаришем, який дійсно компетентно і переконливо зможе роз'яснити йому реакційні елементи твору, з тим, що якщо автор не переконається, то його твір друкується (якщо немає дійсно серйозних доводів проти надрукування), але в той же час з'являється під педагогічним кутом зору написана критична стаття. 5.

 Питання про форму підтримки молодих поетів підлягає особливому розгляду. Краще за все, зрозуміло, якби ця підтримка виражалася у формі гонорару (індивідуалізованого), але для цього потрібно, щоб молодим авторам було де друкуватися. "Червона Новина" зважаючи на її чисто партійного характеру - недостатнє для них поле діяльності. Можливо, доведеться створити непартійний чисто художній журнал під загальним твердим керівництвом, але з достатнім простором для індивідуальних "ухилень". 6.

 У всякому разі на це доведеться, очевидно, асигнувати деяку суму грошей. 7.

 Ті ж заходи потрібно перенести і на молодих художників. Але тут потрібно особливо обговорити питання про те, при якій установі завести зазначені вище досьє і на кого персонально покласти роботу »65. 

 По суті, Л. Д. Троцький сформулював цілу програму, цинічну за своїм характером, але дуже привабливу для влади за змістом. У записці В. М. Молотову від 3 липня 1922 Сталін писав: «Збуджений тов. Троцьким питання про завоювання БЛІСКОМ до нас молодих поетів шляхом матеріальної і моральної їх підтримки є, на мій погляд, цілком своєчасним. Я думаю, що формування радянської культури (у вузькому сенсі слова), про яку так багато писали і говорили один час деякі "пролетарські ідеологи" (Богданов та ін.), тепер тільки почалася. Культура ця, мабуть, має зрости в ході боротьби тяжіють до порад молодих поетів і літераторів з різноманітними контрреволюційними течіями і групами на новому терені. Згуртувати радянськи налаштованих поетів в одне ядро і всіляко підтримувати їх у цій боротьбі - в цьому завдання. Я думаю, що найбільш доцільною формою цього згуртування молодих літераторів була б організація самостійного, скажімо, "Товариства розвитку російської культури" або чого-небудь в цьому роді. Намагатися пристебнути молодих письменників до цензурному комітету або до якого-небудь "казенному" установі - значить відштовхнути молодих поетів від себе і розладнати справу. Було б добре на чолі такого суспільства поставити обов'язково безпартійного, але радянськи налаштованого, начебто, скажімо, Всеволода Іванова. Матеріальна підтримка аж до субсидій, наділених в ту чи іншу прийнятну форму, абсолютно необходіма66 ». Таким чином, Сталін запропонував більш м'який, але відповідний для того часу варіант. Програма Троцького навіть Сталіну здалася надмірно примітивною, а тому - малоефективною. Однак одна з пропозицій Л. Троцького було реалізовано в найкоротші терміни: партійні і репресивні органи взяли на себе стеження за художньою інтелігенцією. Позиція по відношенню до творчої інтелігенції виразилася в послідовно проводиться системі заходів, спрямованих на регулювання діяльності літературно-художніх угруповань. 

 Документально підтверджено, що все не тільки стратегічні, але й приватні персональні питання, пов'язані з заборонними заходами по відношенню до цілим напрямкам і окремим творчим особистостям, вирішувалися саме в партійних кабінетах різного рівня. Головліт та інші державні установи радянської цензури були тільки знаряддям, виконуючим волю головного ідеологічного замовника. Як конкретний приклад можна навести історію прийняття та реалізації органами цензури постанови ЦК ВКП (б) «Про плакатної літературі» від 11 березня 1931 г.67 У цій постанові вперше на рівні ЦК партії підкреслювалося незадовільний стан масової плакатно-картинної продукції, говорилося про неприпустимо потворному відношенні до цього виду пропаганди з боку ГИЗ, ІЗОГІЗ, АХРР, Держвидаву, Сельхозіздата та інших видавництв, про засміченості апарату видавництв класово-ворожими елементами, про незадовільний контроль з боку Головліту за плакатної продукцією. У постанові було піднято питання про передачу Відділу агітації та масових кампаній ЦК ВКП (б) керівництва справою плакатно-картинної агітації. Постанова також передбачала ряд практичних заходів: видання плакатів об'єднувалося в ІЗОГІЗ, що мало сприяти поліпшенню ідейного і художнього якості картинно-плакатної продукції; було поставлено питання про створення товариства художників-плакатистів. На засіданні Секретаріату проект представляли К. І. Миколаєва та П. М. Блінов - відповідно завідувач й заступник завідувача Відділу агітації та масових кампаній (Агітпроп) ЦК ВКП (б), директор ІЗОГІЗ Б. Ф. Малкін, начальник Головліту П. І. Лебедєв-Полянський та директор ІЗОГІЗ А. Б. Халатов. З підготовчих документів видно, що саме ці організації брали участь в розробці тексту постанови. Тим часом представлений на розгляд документ у вихідній редакції не був прийнятий. Секретаріат ЦК ВКП (б) доручив агітпропу спільно з зацікавленими організаціями - ОГИЗ, Головліт, ІЗОГІЗ і Наркомосом - переробити проект; його остаточна редакція була доручена секретарю ЦК ВКП (б) П. П. Постишеву. Збереглися два варіанти цієї постанови: початковий текст з правкою членів комісії, у тому числі й особисто П. П. Постишева, і остаточний, відомий нам за опублікованими джерелами. Чим же було викликане таке складне «проходження» цього рішення через Секретаріат ЦК? 

 Передісторія цього проекту така. Виданням плакатів наприкінці 1920-х рр.. займалося кілька десятків видавництв, що природно ускладнювало, а часом і зводило нанівець, можливість будь-якого контролю. У листопаді 1930 р. рішенням сектора НКП РРФСР була створена Центральна комісія з контролю над масової ізопродукціі при Главреперткома з метою введення художньо-ідеологічного контролю над масової ізопродукціі зважаючи безконтрольного випуску «антихудожніх плакатів» 68. Тоді ж, у листопаді 1930 р., Ізосектором Наркомосу РРФСР була проведена «чистка» московських товариств «4 мистецтва», ОМХ, ВОХР, ОСТ і др.69 У січні 1931 Агітпроп ЦК доповідав до Секретаріату ЦК про обстеження співробітниками відділу ЦК картинно -плакатної продукції ІЗОГІЗ, АХРР, ВОХР, Центросоюзу та інших видавництв, що вийшла після XVI з'їзду ВКП (б). Ряд плакатів були визнані політично шкідливими як за змістом, так і за мистецьким виконанням; було зафіксовано «невідображення в більшості плакатів провідних гасел партії», незадовільне керівництво ІЗОГІЗ публікацією плакатів та масово-художніх ізданій70. Проведений текстологічний аналіз доповідної записки відділу ЦК і первинного тексту постанови ЦК ВКП (б) дозволяє стверджувати, що зафіксовані в записці результати перевірки з'явилися основними положеннями майбутнього постанови. 

 Таким же чином можна простежити наслідки прийняття цієї постанови та механізми партійно-державного контролю за його виконанням. Вже 28 березня 1931 Сектор мистецтв Наркомосу РРФСР звернувся з листом до Наркомату фінансів і РНК СРСР 

 про асигнування додаткових коштів на відрядження художників у колгоспні та індустріальні райони країни для написання агітаційно-пропагандистських творів. Таке завдання було поставлено в постанові ЦК. Рішенням РНК СРСР для цих цілей було виділено 100 тис. руб. і створена міжвідомча комісія з представників ПУР, ЦК Рабіс, ІЗОГІЗ, Федерації художників для розробки тем для художників. 9 квітня 1931 Агітпроп ЦК доповідав на Секретаріаті ЦК про вжиті відділом заходи щодо реалізації постанови, в тому числі про вилучення 14 антирадянських плакатів, організації виставки плакатів, створення ініціативної групи з вироблення статуту товариства художників-плакатістов71. 12 травня 1931 Сектор мистецтв Наркомосу РРФСР доповів про організацію Федерації об'єднаної ради працівників просторових мистецтв, до якої увійшли художні товариства «Жовтень», АГР, ОМАХР, ЗХС, 

 ОСТ, ОМХ, ОРС, «Круг», «4 мистецтва» та ін, про «чистку» апарата ІЗОГІЗ, про створення Товариства революційних плакатистів (так спочатку називали Об'єднання працівників революційного плаката) 72. 14 липня 1931 Сектор мистецтв Наркомосу РРФСР прийняв план з перевірки стану картинно-плакатної літератури з метою виконання того ж постанови ЦК ВКП (б). 21 липня 1931 колегія НК РСІ РРФСР прийняла постанову по доповіді комісії по «чистці» апарату ІЗОГІЗ, в якому був зроблений акцент на низькій політичній та художньої підготовці художників, слабкому контролі та неякісної розробки завдань художникам з боку редакторів ІЗОГІЗ, відзначено великий «відсоток шлюбу »у художників, випуск« ідеологічно невитриманих і шкідливих плакатів », зроблено пропозиції щодо зміни структури видавництва, форм і методів керівництва секторами і др.73 При ІЗОГІЗ створюється громадська рада із залученням Комакадеміі, Головмистецтва і ЦК Рабіс, вводиться новий порядок обговорення тем, ескізів і готових плакатів. У вересневому плані Сектора мистецтв Наркомосу 1931 було намічено проведення перевірки виконання постанови ЦК товариствами художників, а також перегляд всіх декларацій і статутів художніх організацій, їх взаємовідносин з держвидавництв та інші заходи дисциплінарно-ідеологічного спрямування, результати яких були викладені в звіті завідувача ОГИЗ А . Б. Халатова секретарю ЦК ВКП (б) Л. М. Кагановичу (12 листопада 1931 р.) про хід виконання постановленія74. Більш детальна інформація про проведеної кампанії з виконання постанови міститься у звіті Головмистецтва 25 листопада 1931 (організація пересувних виставок-вагонів, підвищенні якості ізопродукціі, відображення поточного політичного моменту і класової боротьби в образотворчому мистецтві та ін.) 75, а також звіті-плані роботи ФОСХ на 1932 з підбиттям підсумків «класової боротьби на фронті образотворчого мистецтва» 76. 

 Надалі практично кожне мистецьке товариство і держвидавництво, що виробляло плакатну продукція, вважало себе зобов'язаним «відреагувати» на ініціативу партії. Так, 8 січня 1932 р., на секретаріаті РАПХ було зроблено доповідь Вуап-МІТ про класову боротьбу на ізофронте Украіни77, а 29 січня 1932 пройшов спільний диспут ОРПП і Комакадеміі про завдання плаката із запрошеним доповідачем з ЦК78. Про відчутних результатах перебудови у випуску плакатно-картинної продукції Агітпроп ЦК доповів 5 квітня 1932 на засіданні Оргбюро ЦК79. Проведення нової політики щодо наочної агітації виразилося і в зміні структури в самому ЦК: 7

 Травень 1932 у складі Відділу агітації та масових кампаній Сектора загальної агітації та масової роботи. Цей перелік можна було б продовжити, оскільки реалізацію прийнятого в 1931 р. постанови ЦК можна простежити аж до 1938 р. Треба сказати, що з багатьох позицій ям постанову було виконано, але деякі завдання, позначені в ньому, довгі роки залишалися тільки на папері. Видавництва відмовлялися передавати свої видавничі портфелі відомствам, боролися за свій пріоритет у справі випуску плакатів, одним словом, продовжували виявляти залишки фінансової та організаційної самостійності до 1936 р. і частково до 1938 р. 

 Важливо також ще раз підкреслити, що партія «визначала і направляла», органи цензури здійснювали багатоярусний контроль, а ВЧК / ГПУ / ОГПУ / НКВД / МГБ / КГБ боролися з виданням (нелегальним), поширенням і пересиланням за кордону забороненої літератури. «Цензорським робота дуже відповідальна і дуже серйозна робота ... Радянський цензор повинен керуватися єдиними вказівками, які дає партія, і строго дотримуватися правило, щоб до друку не проникав політико-ідеологічний шлюб, військові та державні таємниці і халтурні твору. У силу цього у нас повинна бути сувора централізація в організації цензури. У нас повинна бути централізація в розробці методології »80, - говорив Уповноважений Ради міністрів СРСР з охорони військових і державних таємниць у пресі К. К. Омельченко на нараді з Відділом попереднього контролю 8

 Травень 1946 

 Поряд з централізацією, другий особливістю радянської політичної цензури, що відрізняє її від царської, незважаючи на певну спадкоємність, є відсутність законності і, звідси, розмитість допустимих норм, таємничість і повна безкарність. Будь-який твір на підставі тенденційно сфабрикованих мотивувань могло бути оголошено ідеологічно шкідливим. Цензори і привертаються спеціально для цієї мети «компетентні рецензенти» досягали в цьому небувалих висот, піддаючи критичному аналізу художні твори класиків літератури і навіть класиків марксизму залежно від політичної кон'юнктури моменту.

 Однак і вони відчували деяку незручність, не завжди встигаючи перебудовуватися і стежити за передовицями газет та програмними виступами партійних лідерів. 

 Про це свідчить цікава дискусія між начальником українського Головліту Полонніком81 і керівником Головліту К. К. Омельченко, яка відбулася на черговій нараді керівних працівників Головліту в 1946 р. Процитуємо її повністю. 

 «Тов. Полоннік: З питань друку ми керуємося "Переліком". Але ми вважаємо, що настав час, щоб дати вказівки з питань художньої літератури. Якщо ми повернемося до історії, тоді давалися вказівки, яку літературу можна давати. Повинен бути кодекс вимог з літератури. Якщо стара цензура забороняла писати що-небудь порочить жінку, що порушує святість сім'ї, дискредитуюче образ офіцера, то ми таких вказівок не маємо. 

 Тов. Омельченко: Ви пропонуєте дати загальний еталон для художньої літератури, відомі рамки? 

 Тов. Полоннік: Щоб цензор знав, з яким критерієм підходити до питання оцінки художньої літератури. 

 Тов. Омельченко: Цензор НЕ редактор, він особа, яка здійснює певні, доручені йому функції. Мені Ваша пропозиція не зрозуміло. Художня література - це не чоботи тачать. Це не взуттєва фабрика, де можна давати вказівку, який фасон випускати. Це схоластичний питання. 

 Тов. Полоннік: Мені хотілося б отримати від Вас якусь вказівку. 

 Тов. Омельченко: Я вважаю, що це нісенітниця. Можете вважати це за вказівку. Який же можна відмовити статут для художньої літератури? 

 Тов. Полоннік: Я маю на увазі статут 1885. Статут цензору художніх творів »S2. 

 Зауважимо, що цей розмова велася на тридцятому році радянської влади. Занадто очевидно виражена зацікавленість держави у відсутності правових основ контролю за друкованим та іншим словом. Заборонивши всю опозиційну друк декретами 1917 р., запровадивши «тимчасово» в умовах громадянської війни та інтервенції в 1918 р. надзвичайну військову цензуру, організувавши в 1919 р. Госиздат, в 1922 р. Головліт, а в 1923 р. Главрепертком, радянська влада забезпечила себе потужним апаратом, переглядають і перевіряючим всіх і вся під доглядає недремним оком вищих і місцевих партійних органів. Разом з тим відсутність законодавчої основи діяльності радянської політичної цензури, явна невідповідність цієї діяльності всім міжнародним стандартам і власним демагогічним деклараціям про свободу слова і друку, викликали перший час дискомфорт навіть у чиновників вищого рівня, не кажучи про бурхливі протестах творчої інтелігенції. Однак питання з інтелігенцією в Росії вирішувалося завжди просто і радикально: хто не з нами, той проти нас. І ті з них, хто, будучи обурений діями Держвидаву чи Наркомосу, недавно підписував відповідні листи і звернення, вантажилися на пароплави і потяги або прирікали себе на репресії або багаторічна безмовність, залишаючись на Батьківщині. 

 Про спроби різних владних структур підготувати та затвердити Закон про друк свідчать проекти таких законів, підготовлених на різних історичних етапах становлення та розвитку радянського суспільства. Тільки архівної полиці пощастило стати притулком цих спроб, зроблених в 1920-1930-і рр.. для того, щоб змінити Надзвичайщина на хоча б зовні більш привабливу і цивілізовану форму закону або положення про друк, а може, - хто знає, - і спорудити якийсь цивілізований механізм замість, свавілля ідеологічного монополізму. 1923

 рік. У надрах ЦК, у Відділі друку, готується проект положення про друк, в загальній частині якого говориться: «На підставі ст. 14 Конституції РРФСР, в інтересах сприяння успішному будівництву робітничо-селянської держави і з метою забезпечення за трудящими дійсної свободи вираження своїх думок, як періодичні, так і неперіодичні видання трудящих, як то: рад та їх центральних та місцевих губернських та обласних органів, Комуністичного Інтернаціоналу і його секцій, РКП, Профинтерна і Професійних спілок на мовах усіх народів світу від перегляду попередньої політичної цензури звільняються (курсив наш. - Т. Г.) 83. Дивно, що після тяганини проходження через всі інстанції, що протривала цілий рік, проект закону отримав загалом позитивну оцінку. Однак Головліт, в особі П. І. Лебедєва-Полянського, і Госиздат, в особі Н. Л. Мещерякова, вибухнули гнівним отзивом84, який знайшов явну підтримку в ЦК ВКП (б), який вважає, що надійніше всього буде керівництво видавничою справою та печаткою через Відділ друку ЦК, через систему Головліту і Главреперткома85. 

 І проект залишився проектом. Країна на довгі десятиліття занурилася в морок брехні і подвійної бухгалтерії: офіційна пропаганда запевняла, що в СРСР цензури немає, а реальність всевладдя Головліту та його апарату була очевидна не тільки тим, хто безпосередньо залежав від його примхи, а й будь-якому обивателю. Забавна якась святенницька «сором'язливість» влади по відношенню до своїх слабкостей, проявленим у перший період її існування. Так, циркуляр Головліту від 1926 відверто заявляв, що «в СРСР цензури немає», а тому використання застарілих термінів «цензор» і «цензура» неправильно, оскільки «Окрліти, Улити, Губліти і Облліти - НЕ цензура, а органи контролю» , що і пропонувалося надалі учітивать86. 

 У 1938 р., коли жахливий сталінський режим вже не потребував принародно декоруванні, з'явився проект Положення про Головне управління цензури при Раднаркомі СРСР. Правда, автором його вже був сам Головліт, минулий незадовго до цього через масову чистку в числі зі своїм керівництвом і намагався, наскільки це можливо, проявити завзяття у боротьбі з ворогами народу. У тексті проекту найбільш вражає не так докладне перерахування всіх можливих об'єктів цензури без уже давно зниклих застережень, скільки структура створюваного монстра, в якій передбачалися спеціальні підрозділи по «вилученню та конфіскації підлягають творів друку і мистецтва» (функції НКВД), а також головна інспекція з власного внутрішнього контролю «за виконанням постанові і поліграфпідприємства» 87. 

 Залишається тільки припускати, що зупинило проходження цього документа через законодавчі інстанції, але факт залишається фактом: він також залишився лежати на архівній полиці. Швидше за все, влада свідомо віддала перевагу більш звичне і, ймовірно, зручний для неї примарне існування цензури, коли вона, як невидима і невловима радіація, роз'їдала суспільство, залишаючи після себе страшні сліди знищення. 

 Надалі розвиток ситуації залежало від «заморозків» або «відлиг» у радянській історії, але, головним, з точки зору визначення сутності радянської культури (вірніше, використовуючи ленінську формулу, «партійної організації і партійної літератури») завжди залишався «принцип партійності», керуючись яким створювали ідеологічні моделі типу «інтернаціоналізм», «націоналізм» і «космополітизм», «реалізм» і «очорнення», «революційний романтизм» і «лакування» і багато інших. 

 Знаменним в цьому сенсі було закрите постанову ЦК КПРС 7 січня 1969 «Про підвищення відповідальності керівників органів друку, радіо, телебачення, кінематографії, установ культури і мистецтва за ідейно-політичний рівень публікованих матеріалів і репертуару», в якому фактично встановлювалася персональна відповідальність авторського та редакторського складу за зміст публікованих творів. Таким чином, самоцензура, яка до цього часу вже була для багатьох моральної нормою і умовою самозбереження, була встановлена вищим партійним керівництвом як єдино можлива форма існування радянської культури «в сучасних умовах зміцнення і розвитку соціалістичного суспільства, розширення соціалістичної демократії» 88. 

 Новим проявом лицемірства влади з'явилася чергова спроба приспати світову громадську думку у зв'язку з виконаннями положень Заключного акта Загальноєвропейської наради. 11 грудня 1975 Політбюро ЦК КПРС було прийнято рішення про розробку Закону про пресу (автори записки - Ю. В. Андропов і А. А. Громико) 89 Проект проголошував свободу слова і відсутність якої б то не було цензури. Однак у вищого партійного керівництва вистачило тверезого розрахунку, щоб відмовитися від цієї заздалегідь вразливою для політичних опонентів затії, оскільки декларативне проголошення заявлених, скопійованих з законів демократичних європейських держав гарантії свободи слова і друку явно не відповідало реальної сітуаціі90. У країні йшла «полювання на відьом», боротьба з дисидентами, «самвидавом» і «Тамвидавом». Тому було прийнято мудре рішення: краще раніше продовжувати жити без Закону про пресу, ніж відбиватися від звинувачень ідеологічних супротивників у порушенні цього закону. Йшов 1976. До прийняття Закону про пресу та інші засоби масової інформації, що заборонив будь-яку цензуру, залишалося 14

 років ... 

 Радянська цензура спочатку передбачала створення подвійної системи в здійсненні цензурної політики: з одного боку, шлях, більш-менш законний, що передбачає судово-адміністративні переслідування осіб та установ, які порушили обмежувальні переліки, з іншого - шлях «вмілого ідеологічного тиску і впливу», провокацій і злочинів проти особистості. Звідси - народження міфологізованих уявлень про роль художника і його взаємини з владою і народом. Ми вже наводили факти, що підтверджують виникнення політичної цензури відразу ж після жовтневого перевороту 1917 р. Декрет про друк, давно і добре відомий текст якого свідчить про «тимчасове» заборону всіх контрреволюційних органів друку, з'явився відправною точкою в історії радянського ідеологічного терору. Тому факт організації Головліту в 1922 р. можна розглядати не як певний поворот відносно ідеології та культури, а як логічне продовження певної політики влади. Незаперечним підтвердженням справжніх цілей створення та справжнього характеру методів радянської цензури є циркуляр, створений Головліту практично відразу ж після його організації та розісланий місцевим органам цензури. Він свідчив: 

 «Товариші! Нині більшого значення набуває друковане слово, що одночасно є могутнім засобом впливу на настрій різних груп населення Республіки, як в наших руках, так і в руках наших супротивників. Своєрідні умови пролетарської диктатури в Росії, наявність значних груп еміграції, що посилилися, завдяки новій економполітики, матеріальні ресурси у наших супротивників усередині Республіки створили сприятливий для них атмосферу у виступі проти нас у пресі. Цензура є для нас знаряддям протидії розтліває впливу буржуазної ідеології. 

 Головліт (організований з ініціативи ЦК РКП) має своїм основним завданням здійснити таку цензурну політику, яка в даних умовах є найбільш доречною. Досвід цензурного впливу висуває два основних шляхи цензурної політики: перший шлях - адміністративне і судове переслідування, яке виявляється у закритті видавництв або готельних видань, скорочення тарифу, накладення штрафу та віддання під суд відповідальних] осіб. Другий шлях - шлях вмілого ідеологічного тиску, впливу на редакцію - шляхом переговорів, введенні підходящих осіб, вилучення найбільш неприйнятних і т. д. Органам Головліту необхідно мати ретельне спостереження не тільки за приватними, а й за кооперативними, профспілковими, відомчими та іншими видавництвами, маючи докладні відомості про характер та програмі, особовому складі правління, зв'язку видавництв з громадськими та політичними угрупованнями як у Росії, так і за кордоном ... »91 

 І сама організація Головліту, як зізнається в процитованому циркулярі, і всі наступні реорганізації цензурних органів відбувалися з ініціативи та за участю вищих партійних інстанцій, захищають свою ідеологію. Так, в записці Агитпропа ЦК (Мальцев) до засідання ПРО ЦК від 23 листопада 1926 (Пр. N ° 71, п. 4) у преамбулі говорилося: «Підходячи до оцінки діяльності Главреперткома, не можна обмежуватися розглядом тільки цензурних і регулюючих функцій, необхідно зазирнути глибше і визначити, що ж взагалі лежало в основі його діяльності. Тут постає питання про політику в галузі театру. (Питання про політику в галузі кіно має свої особливості, тому повинен бути розглянутий особливо.) Потрібно прямо сказати, що політики, що відповідає загальним завданням партії в її боротьбі з ворожими нам ідеологіями, у нас в цій справі не було (виділено нами. - Т . Г.). Революція мало відбилася на театрі. До 9-ї річниці Жовтня ми маємо театр в основному таким же, яким залишила його буржуазія. Більше того, ми маємо тепер факти, що свідчать про те, що театр тягнеться навіть назад і намагається ліквідувати поступки, які у нього все ж були вирвані революцією »92. Далі слід всеосяжний огляд ситуації в театральному світі: від державних академічних до робітників і клубних театрів. При цьому наголошується засилля, поряд зі старим дореволюційним репертуаром, постановок бульварного, «зміновіхівські» і «авантюрно-заговорніческого» характеру і пасивна роль Асоціації радянських драматургів у становленні радянського репертуару, що визначається як «революційно-побутові та агітаційні п'єси». Тільки на тлі цих проблем формулюються завдання Главреперткома, покликаного вирішити «недоліки в управлінні театрами і театральної політикою» 93. Документ демонструє, що всі цензурні перетворення носили політико-ідеологічний відтінок і мали своєю метою, насамперед, проведення культурної політики або її коригування. 

 Безцінну, з точки зору об'єктивності, характеристику цензурі дає в своїх спогадах О. Литовський, - фігура, міфологізована М. А. Булгаковим, що займає в історії радянської цензури особливе місце. «Радянський контроль не міг обмежувати свою діяльність дозволами і заборонами, - вона (цензура. - Т. Г.), змушена була входити в саме нутро творчого процесу театру. Такий цензури не було в усій історії світового театру »- писав він. Говорячи 

 про специфіку радянської цензури, Литовський підкреслював насамперед її «неформальність», маючи на увазі ідеологічну спрямованість. Якщо в дореволюційний час цензорів цікавила буква закону, відповідність тексту офіційного, реєстрами дозволеного, то радянська цензура, як стверджував він, завжди входила в суть справи, а саме аналізувала його політичну благонадійність. Володіючи колосальним досвідом 15-річної роботи в цензурних органах, О. Литовський зазначав, що радянська цензура була як би продовженням громадської критики і поєднувала в собі функції контролю з функціями художе- 

 Q А 

 жавного та ідеологічного керівництва. 

 З упевненістю обтяженого безмежною владою чиновника О. Литовський свідчив про те, який тиск чинили цензори на таких стовпів культури, як М. А. Булгаков, В. І. Немирович-Данченко, А. М. Горький. Якщо про цензурних муках М. А. Булгакова ми знаємо з його романів, то зі спогадів самого О. Литовського ми дізнаємося про те, як під його «керівництвом» В. І. Немирович-Данченко становив п'ятирічний репертуар МХАТ, визначаючи, «яка п'єса потрібна, а яка непотрібна ». Однак сцена, яка сталася на перегляді «Єгора Буличова», перевершила і це. Присутні на репетиції були збентежені присутністю А. М. Горького і чекали першої репліки від нього, але О. Литовський, углядівши політичний «прокол», його випередив, запитавши у драматурга, чи правильно, що під час демонстрації напередодні Жовтневої революції біля вікон будинку Буличова демонстранти співали «Марсельєзу»? Горький підняв очі і сказав: «А Ви хотіли, щоб вони« Інтернаціонал »співали?» «Ні, чому ж ...», - не бентежачись відповів цензор. І пояснив свою точку зору, запропонувавши «Сміливо, товариші, в ногу!». Горький подумав і согласілся95. 

 Політичний відтінок радянської цензури та її прагнення вторгнутися безпосередньо в творчий процес мав на увазі М. Федотов, даючи сучасної радянській цензурі таке визначення: «Цензура - родове поняття. Воно охоплює різні види і форми контролю офіційних властей за змістом випускаються в світ і поширюваної масової інформації з метою недопущення або обмеження поширення ідей і відомостей, визнаних цими властями небажаними або шкідливими. Контроль здійснюється залежно від виду засоби масової інформації (преса, телебачення, радіомовлення, кінематограф). Необхідно розрізняти цензуру, накладає заборону на оприлюднення відомостей певного роду, і цензуру, вторгається в творчий процес »96. Ось чому спроби обмежити поняття «радянської цензури» лише діяльністю державних цензурних установ без урахування витончених форм і методів різного роду впливу і тиску малоплодотворним (у визначенні меж поняття «радянська цензура» велику роль зіграло отримало широке розповсюдження визначення Маріанни Текс Чолдін - «всецензура») 97. Відсутність чітких законодавчих основ діяльності, диктат партійних органів, що панувала в бюрократичному середовищі атмосфера вкусовщини та патронажу і багато інших явищ радянського способу життя призводили до того, що практично будь-який твір могло бути оголошено ідеологічно шкідливим. Поняття «радянська цензура» значно ширше політико-ідеологічного контролю, що здійснюється за допомогою партійно-державної системи в різних формах. Методи нагляду і контролю за видавничою або іншої творчої продукцією також відрізнялися різноманіттям, а способи їх реалізації були підчас несподіваними. Ось чому термін «Всецензура», що народився як точний переклад з англійської мови, який має на увазі саме монополізацію усіх сфер духовного і культурного життя і прояв крайнього придушення будь-якого інакомислення в тоталітарному суспільстві, найбільш адекватний терміну «політична цензура» у його історично сформованому радянському варіанті і являє собою ідеологічну владну систему, за допомогою якої в значній мірі реалізовувалася державна культурна політика, яка є частиною політики та політичної системи суспільства. Під політикою мається на увазі організаційна та регулятивно-контрольна зона влади, що включає такі складові, як економіка, ідеологія, церква та інші інститути. При цьому ідеологія об'єктивується у всіх сферах державного і суспільного життя - від законів та інструкцій до ЗМІ та пропаганди, включаючи культуру, мистецтво, освіта, утворюючи політичний простір або систему просторів, які можуть збігатися або совпадать98. Якщо в демократичних системах вторгнення ідеології в культурно-освітнє середовище мінімально або зовсім відсутня, то в тоталітарних державах вплив першої на другу бесспорно99. 

 Виходячи з цього, культурна політика в умовах становлення і функціонування держави тоталітарного типу являє собою діяльність партійно-державних органів, спрямовану на формування заснованих на ідеологічних канонах концептуальних уявлень про місце і роль культури в житті суспільства, про належному стані культурної (художньої) життя, на визначення пріоритетних цілей і напрямів культури, обмеження, заборона або, навпаки, підтримку в різних формах (ідеологічну, моральну, матеріальну, фінансову та ін.) певних напрямків, творчих колективів, окремих представників культури, діяльність і творчість яких йде в руслі офіційної доктрини або чи не суперечить ей100. 

 Ось чому всі кількісні характеристики штатного складу центрального та місцевого апаратів цензорів (у тому числі і сумісників), що відрізнявся відносно скромними і стабільно невисокими показниками протягом всієї історії радянської цензури, насправді не є об'єктивними показниками масштабів цього явища. Існуюча в країні система тотального ідеологічного тиску і контролю змушувала кожного редактора, кожного завліта, кожного адміністратора здійснювати цензорські функції. Нарешті, найсуворіший і небезпечний цензор знаходився всередині кожного, змушуючи йти на компроміси, писати «у стіл». Не всі в цих умовах були здатні ризикувати свободою заради можливості бути почутим через «самвидав» і «тамиздат». Найкращим доказом джерел і мотивів походження цього явища можуть служити рецидиви політичної цензури, які проявляються в самих різних формах у вже «біс цензурної »Росії в умовах відсутності Головліту та інших державних інститутів цензури. Це доводить положення про те, що політична цензура забезпечує стабільність влади будь-якого типу і виражає інтереси політичних еліт. Таким чином, політична цензура грає роль системоутворюючого початку при формуванні та ефективній підтримці політичної системи суспільства - цілісної впорядкованої сукупності політичних інститутів, процесів, відносин, підпорядкованих тим ідеологічним і культурним нормам і традиціям, які характерні для того чи іншого типу держави і суспільства. При цьому політична система включає як інституційні і неінституціональних, відносини (мається на увазі апаратна структура влади) 101. Це має принципове значення для визначення поняття політична цензура, тим більше, що воно вперше дається в нашому дослідженні. 

 Отже, під політичною цензурою ми розуміємо систему дій і заходів, спрямованих на забезпечення та обслуговування інтересів влади. При цьому під системою дій і заходів ми маємо на увазі структурну і внеструктурную діяльність, не завжди забезпечену законодавчо. Саме внеінстітуціональние політичної цензури визначає наповнення цього поняття і його межі, які набагато ширше рамок власне поняття цензури, що має певні і традиційно окреслені функції, завдання та державні органи їх реалізації. У силу особливостей сформованого після 1917 р. в нашій країні політичного режиму, злиття партії і держави, верховенства комуністичної ідеології, політична цензура радянського типу включала діяльність партійних і радянських органів з керівництва та контролю за всіма сферами суспільного життя з використанням усіх існуючих форм тиску і впливу на інформаційно-творчий процес. Таким чином, політична цензура являє собою частину, або підсистему, політичної системи в контексті історичного досвіду даного суспільства, в значній мірі визначає поведінкові особливості всіх учасників культурного і політичного процесу. 

 Всеохоплюючий, як ми переконалися, характер політичної цензури в тоталітарній державі зумовив багатоетапний контроль, який мав гарантувати найбільшу результативність у виявленні сумнівних і відверто неприпустимих публікацій і висловлювань. 

 Говорячи про історію складання та функціонування радянської політичної цензури, слід визначити основні етапи її формірованія102 і їх періодізацію103. Усвідомлюючи важливість цього методологічного аспекту, слід проте враховувати, що будь-яка періодизація є підлеглою проблемою будь-якого конкретного історичного дослідження. У даному випадку періодизація органічно випливає з аналізу відтвореного корпусу джерел з історії радянської політичної цензури. Визначення хронологічних циклів історії політичної цензури повинен йти з урахуванням, по-перше, політичній історії країни, по-друге, історії радянської культури і, по-третє, історії складання державних установ цензури. Виходячи з розуміння цензури як системи, що включає різні інститути влади і управління суспільством, наша періодизація повинна будуватися на синтезі всіх підходів у поєднанні з локальними хронологічними схемами. 

 Як комплексна система, політична цензура проходить дві основні стадії розвитку: період становлення і утвердження і період стагнації. В історії радянської політичної цензури можна виділити дві основні історичні віхи: з 1917 по 1930-і рр.. і з 1940-е по 1991 р. Вибір кордонів між двома великими історичними етапами в історії радянської політичної цензури вимагає додаткового роз'яснення. Хронологічна межа між двома епохами знаходиться на рубежі 1930-1940-х рр.. і безпосередньо пов'язана з початком Другої світової війни і вступом СРСР у військові дії. Рубіж цих десятиліть характеризувався перехідними явищами і інерційними тенденціями. Звідси - неможливість дати розмежування з точністю до року. Але не тільки об'єктивно склалася міжнародна обстановка сприяла змінам у політичній та економічній структурі країни. Починаючи вже з кінця 1920-х і до кінця 1930-х рр.. йшло формування тоталітарної держави з відповідним типом ідеології. У СРСР, як і у фашистській Німеччині йшла посилена підготовка до війни, яка виражалася в перебудові державного апарату, підвищенні керівної ролі партії, остаточної монополізації ідеології, створенні військово-промислового комплексу, насадженні атмосфери страху і психозу, викликаного і стимулируемого масовими репресіями. Саме до 1939-1940 рр.. повністю склалася система партійно-державного управління країною, були налагоджені механізми прийняття рішень та проведення політичних кампаній, здатних у кілька тижнів переорієнтувати, організувати і мобілізувати величезні маси населення країни. За допомогою створеної системи, централізованої і всеосяжної, гранично сконцентрована влада управляла всіма галузями, використовуючи одні й ті ж методи і в організації промислового виробництва, і в освіті, і в мистецтві. Найважливішою умовою існування та функціонування цієї системи та її визначальною ланкою на рубежі 1930-1940-х рр.. стала політична цензура, яка проводилася як через державні органи - Головліт і Главрепертком, так і безпосередньо, по партійній вертикалі. Саме цей усталений порядок, що став звичним для всього кола радянських і партійних організацій, творчих спілок, залишався незмінно-постійним до початку 1990-х рр.. Незважаючи на, здавалося б, величезний пройдений історичний період, що вмістив і Велику Вітчизняну війну, і роки сталінських ідеологічних постанов, і час так званої «відлиги», новій черговими «заморозками», званими «застоєм», нічого, по суті, не змінювалося в створеному раз і назавжди владному механізмі політичної цензури. Система піддавалася поточним і навіть капітального ремонту (наркомати перетворювалися на міністерства, потім перетворювалися в комітети, раднаргоспи і навпаки), наповнювалася новим ідейним змістом (приймалися постанови, велася боротьба з «культом особи», реставрувалися старі цінності, поверталися до ленінських норм), але всі ці зміни здійснювалися за допомогою старого апарату і колишньої системи, яка приводила його в дію. Спроби після XX з'їзду КПРС зламати цю систему були нерішучі й непослідовні, а головне, малоефективні. Втративши основного знаряддя підтримки потрібного їй порядку - масових репресій і надзвичайних законів, система проте зберегла своє панівне становище в ідеології та управлінні, перетворившись на механізм гальмування і «застою». 

 Ця життєстійка і високоефективна система отримала назву адміністративно-командної системи управління (АКСУ) 104. Серед причин виникнення АКСУ ще на початку 1920-х рр.. Т. П. Коржіхіна називає неправильні рішення при виборі шляху економічного розвитку, внутрішньополітичну боротьбу на тлі дуже низької загальної та політичної культури в суспільстві, в результаті якої влада була узурпована спочатку групою людей, а потім однією людиною. На наш погляд, основною причиною, що призвела до народження АКСУ, з'явилася гостра боротьба за владу, в ході якої були принесені в жертву всі демократичні перетворення перших років революції, декларовані в законодавчих актах, а надалі - мільйони життів і доль радянських людей. 

 Основними рисами АКСУ, характерними для неї протягом усього часу її існування, були: 1) применшення ролі рад, їх бюрократизація і відсторонення від реальної влади, підміна гасла народовладдя; 2) надзвичайщина як основний метод управління суспільством і державою - сукупність принципів, прийомів і методів управління, заснованих на масові репресії, судовому та позасудовому примусі; 3) розростання державного апарату і зрощення його з партійними органами з характерними для цього феномена ознаками одержавлення, надмірної централізації та концентрації влади в загальнофедеральних (загальносоюзних) державних і партійних органах, ведомственность, підміна партійною владою радянської та державної; 4) номенклатура - осьовий стрижень, на якому трималася особиста зацікавленість і безвідповідальність управлінських кадрів, затверджуваних партійними органами, введена в кінці 1923 г.105 

 Процес зрощування партійного апарату з державним привів зрештою до їх об'єднання і змішання їх функцій. Саме з цим пов'язана безрезультативність численних скорочень штатів, оскільки непорушність функцій установ неминуче вимагала все нових і нових штатних розширень. Втручання партійних органів досягало таких меж, які практично стирали межі державного апарату, а бюрократизм і номенклатура породили таке явище, як корпоративність, наслідком чого стало, зокрема, використання влади в інтересах певних груп, в корисливих цілях. 

 АКСУ наклала свій відбиток на всі сфери економічного, культурного і духовного життя, насаджуючи в країні атмосферу страху, підозрілості, неуверенності106. 

 Разом з тим зміни, які відбувалися в системі управління культурою і структурі самих установ цензури, є об'єктивними підставами для створення періодизації, вирішальною групу завдань, пов'язаних з вивченням історії становлення і функціонування державного цензурного апарату. Таким чином, інституційний підхід ліг в основу локальної періодизації: 19171922 рр.. - Період відомчої цензури (військова в Реввійськраді республіки, а потім у ВЧК, адміністративна - в Наркомосі РРФСР, Госиздате РРФСР, Головполітосвіти та ін.); 1922-1930 рр.. - Організація і становлення державної цензурної системи в умовах формування тоталітарної держави (організація Головліту, Главреперткома, Головмистецтва; чистка та реорганізація Головліту в 1930 р.); / 930 - жовтень 1953 р. - діяльність Головліту в структурі Наркомосу, його спроби вийти на більш високий рівень, короткострокове підпорядкування Головліту МВС СРСР за ініціативою Л. Берії відразу після смерті І. Сталіна; жовтня 1953-1966 рр.. - Період тимчасової лібералізації, яка, незважаючи навіть на тимчасове зниження статусу Головліту в 1964-1966 рр.. до одного з численних управлінь в структурі Державного комітету з друку, мала поверхневий характер; 1966-1987 рр.. - Період бюрократичного «благополуччя і спокою», під час якого роль і місце Головліту в політичній системі держави практично не змінювалися; 1987-1991 рр.. - Цей період можна сміливо охарактеризувати як агонію системи, в процесі якої неодноразово робилися спроби реформувати Головліт в умовах розвитку демократії та гласності аж до його остаточної ліквідації. 

 Ця періодизація, в основу якої було покладено інституціональний підхід до історії радянської політичної цензури, лягла в основу вироблення концепції дослідження та структури монографії. 

 Багатоаспектний характер політичної цензури, складний механізм її впливу на весь спектр суспільного і культурного життя зажадали уточнень не тільки власне поняття політичної цензури, а й основних понять і термінів, пов'язаних з комунікативним процесом. Особливо багато питань виникає навколо таких понять, пов'язаних безпосередньо з діяльністю цензури, як таємниця і її різновиди. Стан понятійного апарату, розробленого в ході законодавчого процесу 1990-х рр.., Дозволяє використовувати дефініції, що увійшли в практику сучасної державної діяльності. 

 Отже, тайн'ш, або секретним, можна вважати все, що не є явним. Відповідно до існуючих в Російській Федерації законодавчими нормами не підлягають засекречування відомості: -

 про надзвичайні події і катастрофи, що загрожують безпеці та здоров'ю громадян, та їх наслідки, а також про стихійні лиха, їх офіційних прогнозах і наслідки; -

 про стан екології, охорони здоров'я, санітарії, демографії, освіти, культури, сільського господарства, а також про стан злочинності; -

 про привілеї, компенсації і пільги, що надаються державою громадянам, посадовим особам, підприємствам, установам та організаціям; -

 про факти порушення прав і свобод людини і громадянина; -

 про розміри золотого запасу та державних валютних резервах Російської Федерації; -

 про стан здоров'я вищих посадових осіб Російської Федерації; -

 про факти порушення законності органами державної влади та їх посадовими ліцамі107. 

 Як родове поняття, таємниця має свої разновідності108: державна таємниця; військова таємниця; комерційна таємниця; недоторканність приватного життя; особиста таємниця; сімейна таємниця; інформація про громадян (персональні дані); таємниця листування; телефонних, поштових, телеграфних та інших повідомлень; професійна таємниця ; конфіденційна таємниця; службова таємниця; банківська таємниця; таємниця страхова; таємниця зв'язку; таємниця усиновлення; медична таємниця; лікарська таємниця; таємниця відомостей про вклади фізичних осіб; дані попереднього розслідування (слідства); таємниця голосування; таємниця сповіді; таємниця наради суддів; таємниця наради присяжних засідателів; службова інформація; відомості, повідомлені довірителем у зв'язку з наданням юридичної допомоги; відомості, що стали відомими у зв'язку з вчиненням нотаріальних дій (професійної діяльності нотаріуса); таємниця вчинення нотаріальних дій; відомості про страхувальника; відомості про донора і реципієнта; 

 зміст дискусій і результатів голосування закритої наради Конституційного суду; інформація про наміри замовника архітектурного проекту; охороняється законом комп'ютерна інформація; секрети майстерності; інша охороняється законом інформація. 

 Державна таємниця - захищені державою відомості у його військової, зовнішньополітичної, економічної, розвідувальної, контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, поширення яких може нанеси шкоди безпеці Російської Федерації. 

 Перелік відомостей, що становлять державну таємницю, - сукупність категорій відомостей, відповідно до яких відомості відносяться до державної таємниці та засекречуються на підставах і в порядку, встановлених федеральним законодавством. 

 Персональні дані - зафіксована на матеріальному носії інформація про конкретну людину, ототожнення з конкретною людиною або яка може бути ототожнена з конкретною людиною, що дозволяє ідентифікувати цю людину прямо або побічно, зокрема за допомогою посилання на ідентифікаційний номер або на один або декілька чинників, специфічних для його фізичної, психологічної, ментальної, економічної, культурної або соціальної ідентичності. До персональних даних належать: біографічні та пізнавальні дані, особисті характеристики, відомості про сімейний стан, освіту, навичках, професії, службовому становищі, фінансовому становищі, стан здоров'я та ін 

 Режим конфіденційності персональних даних - нормативно встановлені правила, що визначають обмеження доступу, передачі та умови зберігання персональних даних. 

 Тримач (володар) масиву персональних даних - федеральні органи державної влади, органи державної влади суб'єктів РФ, органи місцевого самоврядування, юридичні або фізичні особи, які здійснюють роботу з масивами персональних даних на законних підставах. 

 Робота держателя (володаря) з персональними даними - будь-які дії, що виконуються з персональними даними: збір, запис, організація, накопичення, зберігання, актуалізація або зміна, вилучення, угруповання, використання, передача, знеособлення та знищення персональних даних - стирання або руйнування і т . д. 

 Одержувач персональних даних (одержувач) - фізична або юридична особа, орган державної влади або місцевого самоврядування, якому розкриваються дані на підставі договору, що укладається, який є або не є третьою стороною. Орган державної влади, який одержує персональні дані по службовому запитом у порядку службового обміну даними, не повинен вважатися одержувачем. Якщо обробка персональних даних здійснюється виключно в цілях журналістики або в цілях художнього та літературного творчості, то слід дотримуватися умови, при яких такі дії будуть узгоджуватися з дотриманням права на недоторканність приватного життя і свободою слова. 

 Будучи частиною комунікативного процесу, цензура використовує також цілий ряд загальноприйнятих термінів, вкладаючи в них свій зміст. До них можна віднести наступні основні терміни. 

 Твір (художнє, публіцистичне, документальне) - результат індивідуального або колективного авторської творчості, об'єкт цензури. 

 Інформація - відомості, що повідомляються за допомогою різних засобів комунікації - об'єкт цензури. 

 Публікація, видання, оприлюднення, оголошення, оголошення: 1)

 доведення чого-небудь до загального відома за допомогою ЗМІ; 2)

 видання та інші форми офіційного та неофіційного функціонування твору. 

 *** 

 Таким чином, цензуру як явище і частина державного і суспільного життя не можна оцінювати однобічно: з одного боку, незаперечно негативним є прояв узурпованої форми влади, що використовує цензуру в політичних цілях, з іншого боку, одночасно цензура в її нормативному прояві (охорона державної, військової, економічної таємниць, таємниці особистого життя і пр.) є елементом управлінської структури суспільства і природною складовою держави. 

 Те, що ми сьогодні маємо на увазі під цензурою, виникло тоді, коли одна група людей, що володіють пріоритетом влади і майна, прагнучи утримати їх у своїх інтересах початку нав'язувати свою волю іншим. Серед мислителів і філософів у всі часи не було єдності у ставленні до цензури при однозначно негативному її сприйнятті громадською думкою. На нашу думку, найбільш точним була оригінальна інтерпретація інстинкту заборони 3. Фрейдом, що розглядав цензуру як особливу психічну силу, нерозривно пов'язану з психофізичної природою людини. 

 Витоки російської цензури виявляються ще в історікоправових актах середньовічного періоду. Протягом XVIII - початку XX в. цензурна політика в Росії була досить суперечливою: періоди посиленого політичного контролю і цензурного терору змінювалися періодами тимчасового їх ослаблення; місці з тим в той же період простежується тенденція професіоналізації (участь у роботі цензурних комітетів відомих літераторів) і диференціації цензури (духовна, іноземна, театральна і ін види цензури), з'єднання легітимності цензури, тобто правового забезпечення діяльності з використанням в політичних цілях. 

 Особливості культурної та політичного середовища радянського ладу - «варварізація», міфологізіація, самоцензура, політичний донос, гранична концентрація засобів інформації та пропаганди. Комплекс цих властивостей давав можливість, використовуючи механізми і структури політичної цензури, впроваджувати образ ворога, за допомогою якого здійснювалося формування масової політичної свідомості і маніпуляція суспільною психологією. У СРСР, як в будь-якому тоталітарній державі, поряд з функціями контролюючої і регламентує, охоронної, еталонної, профілактичної, яка санкціонує та ін, цензура мала маніпулятивні, контрольно-заборонні поліцейські функції, які переважали. Найважливішою визначальною і регулюючої основою ідеологічного замовлення була партія, зведена в ранг державної структури, у тісній співпраці з репресивними органами. Іншою особливістю радянської політичної цензури, що відрізняє її від царської, незважаючи на певну спадкоємність, була відсутність законності і, звідси, таємничість і розмитість допустимих норм, і повна безкарність. 

 Спочатку Головліт, при його створенні в 1922 р., розглядався партійними органами як політико-ідеологічний орган контролю, тому застосування терміну «цензура» до радянського періоду не зовсім коректно. Тут більш доречно використовувати поняття «політична цензура», яка представляє собою ідеологічну владну систему, покликану створювати основи державної культурної політики і реалізовувати її. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Становлення основних видів цензури та практики цензорською діяльності "
 1. Горяєва Т. М.. Політична цензура в СРСР. 1917-1991 рр.. / Т. М. Горяєва. - 2-е вид., Испр. - М.: Російська політична енциклопедія (РОССПЕН). - 407 с.: Ил. - (Історія сталінізму)., 2009

 2.  8.9. Професійне становлення студентів-юристів в безперервній виробничій практиці (рязанський досвід)
    становлення студентів-юристів в безперервній виробничій практиці (рязанський
 3. Ступінь автоматизації різних видів діяльності
    видів діяльності, а не тільки
 4. Гносеологічні функції практики
    становленням особистості людини. Його життєдіяльність в зростаючій мірі вимагає пізнання тих сторін дійсності, з якими людина стикається в процесі життя. 2. Практика - підстава людського пізнання. Саме на практиці людина усвідомлює свої потреби та інтереси, на підставі яких він будує програми свій розумової діяльності і здійснює вибір вихідних установок
 5. Тема 17. Загальні положення криміналістичної методики розслідування окремих видів злочинів.
    основних елементів загальних положень криміналістичної методики. Криміналістична характеристика злочинів. Структура приватноїкриміналістичної методики. Контрольні питання: Яка наступність і взаємозв'язок існує між криміналістичною технікою, тактикою і методикою розслідування окремих видів злочинів? Назвіть загальні положення методики розслідування окремих видів
 6.  ТЕМА 8 Оформлення феодальних структур (IX-X) Регіональні особливості процесу становлення феодальних структур Становлення основ культури феодального часу
    становлення феодальних структур Становлення основ культури феодального
 7. Примітки 1
    становлення радянської культури. 19171927. М., 1985 та ін.) 100 Дана дефініція грунтується на висловлених підходах і визначеннях в: Жидков В. С. Культурна політика і театр. М., 1995. С. 4-15. 101 Політологія: Енциклопедичний словник. С. 273. 102 Див виноску 11 на с. 21 наст, видання. 103 Дослідники головним чином використовували общеисторическую періодизацію для історії радянської
 8. етап становлення
    становлення, який триває приблизно п'ять років - від 25 до 30 років. У цей період працівник освоює обрану професію, здобуває необхідні навички, фор-мируется його кваліфікація, відбувається самоствердження і з'являється потреба до встановлення незалежності. Його продовжують турбувати безпека існування, здоров'я. Зазвичай в цьому віці створюються і формуються сім'ї, тому
 9. РЕЗЮМЕ
    становлення та придбання виробничого досвіду і включає в себе наступні етапи: практика в період навчання у вузі (технікумі); соціальна адаптація, стажування на робочому місці, професійна адаптація, підвищення ділової кваліфікації. Наставництво - це процес, в якому одна людина (наставник), відповідальний за посадовий просування і розвиток іншої людини («новачка») поза
 10. 6.4. Вимоги до матеріально-технічного забезпечення навчального процесу
    основну освітню програму підготовки спеціаліста, повинно розташовувати матеріально-технічною базою, що забезпечує проведення всіх видів лабораторної, практичної, дисциплінарної та міждисциплінарної підготовки та науково-дослідної роботи студентів, передбачених зразковим навчальним планом і відповідають чинним санітарно-технічним нормам. Для організації навчального
 11. 11. Легітимація суб'єктів підприємництва
    становленням Кабінету Міністрів України від 25.05.98 р. Ліцензування регулює Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 р., а також численні відомчі нормативні акти, що визначають особливості ліцензування відповідних видів діяльності. В Указі Президента України "Про запровадження дозвільної системи у сфері
 12. Тема 3.Політіческіе та правові вчення у феодальному суспільстві
    становлення і розвитку Московського царства. Політичні програми иосифлян і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua