Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія (підручник) → 
« Попередня Наступна »
В.В.КРЮКОВ. Філософія: Підручник для студентів технічних ВНЗ. - Новосибірськ: Изд-во НГТУ., 2006 - перейти до змісту підручника

Гносеологічні функції практики

. Під практикою при цьому розуміється цілеспрямована людська діяльність перетворення дійсності за заздалегідь розробляється ідеальної моделі, складовою зміст мети. Основними функціями практики в пізнанні є: 1.

Вона є метою пізнання. Прагнення до пізнання виникає одночасно зі становленням особистості людини. Його життєдіяльність в зростаючій мірі вимагає пізнання тих сторін дійсності, з якими людина стикається в процесі життя. 2.

Практика - підстава людського пізнання. Саме на практиці людина усвідомлює свої потреби та інтереси, на підставі яких він будує програми свій розумової діяльності і здійснює вибір вихідних установок пізнавальної активності.

3.

Практика виступає і як критерій істинності отриманих знань. На питання, чи відповідають знання реальної дійсності, здатна дати відповідь насамперед практика. Практика, таким чином, виступає як своєрідна форма зв'язку між мисленням і всіма видами реальності.

Теорія пізнання, що не включає в якості суттєвої складової частини пізнання практичну діяльність людини, залишається споглядальної і не здатна пояснити світ у його динаміці і неравновесности. Будь-які положення, які були достовірними для свого часу, повинні надалі піддаватися уточненню, конкретизації або корінної ломки у відповідності з новітніми досягненнями суспільної практики і передової науки.

У цьому сенсі було б неправильно абсолютизувати роль практики як критерію істини, і практика покликана підтверджувати відносну істинність отриманих знань, а не встановлювати метафізичні абсолюти, "вічні" і "незмінні" істини. Критерій практики, так само, як і саме пізнання, має історично відносний характер.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Гносеологічні функції практики "
 1. § 1. Поняття злочину
  гносеологічні передумови і був обумовлений цілком певної трактуванням формальної ознаки злочину. Головне в ній те, що злочин - це: а) певного роду порушення, б) порушення, яке за характером є правовим, оскільки зв'язується в одних інтерпретаціях з порушенням самого закону, в інших - з нормою права в об'єктивному або суб'єктивному сенсі, в третій - з
 2. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
  гносеологічна функція, тобто пізнання і пояснення сутності, змісту та форм держави і права, а також інших, органічно пов'язаних з державою і правом явищ і процесів. Далі, це - методологічна функція, коли система методів пізнання, що розробляються в теорії держави і права, творчо використовується іншими галузевими юриди-тичними науками. Це соціальна (прикладна)
 3. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  гносеологічного) процесу при описі і поясненні взаємодії держави і права - така благодатна методологічна завдання стоїть нині перед теорією права. І в цьому їй допомагає розрізнення двох гілок юридичного знання - теорії права та теорії держави. І ще одне зауваження. Як видається, формування і викладання самостійної науки - теорії права - дозволить виправити одне
 4. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
  гносеологічний (пізнавальний) полягає у філософській проблемі пізнання сущого. Чи дає нам емпіричний підхід до явища, процесу, речі, в даному випадку праву, достатнє знання досліджуваного об'єкта? Або цей підхід необхідно повинен бути доповнений логічним знанням, формулирующим поняття, категорії, що пояснює причини тих чи інших явищ? З часів Платона відповідь зводиться до визнання
 5. Матерія, атрибути та форми існування.
  Гносеологічну, і методологічну функції: 1) матерія визначає сутність світу і є основою єдності світу; 2) логіка речей (об'єктивного) світу і визначає логіку понять, знань людини, формуючи їх в єдину систему (наукова картина світу); 3) матеріальна діяльності людини - джерело пізнання і критерій достовірності знань, оскільки є відображенням, чином об'єктивної
 6. Тема 5. Сутність і форми пізнання
  гносеологічні ідеї в філософії. Основні принципи теорії відображення. Гносеология скептицизму і агностицизму. Сенсуалізм, емпіризм і раціоналізм. Гносеологічна «робінзонада» і спроби її подолання. Догматизм і релятивізм як способи пізнання. Проблема пізнання в німецькій класичній філософії. Соціально-історична природа пізнання. Діалектика суб'єктно-об'єктних відносин у процесі
 7. 4.5. Необхідність Іншого
  гносеологічних, скільки аксіологічних, зокрема -
 8. Предмет, статус філософії релігії. філософія релігії і религиоведение
  гносеологічних передумов релігії; Введення 5) вивчення особливостей процесів пізнання в релігійній свідомості (своєрідності суб'єкта, об'єкта, форм і результатів пізнання); 6) дослідження релігійного світогляду різних типів і видів, релігійних вірувань, понять, уявлень, суджень, висловлювань, структур умовиводів, мови релігії, Теїстичний навчань про Бога,
 9. § 1 Проблема сенсу моралі як можливості здійснення належного
  гносеологічному, а в етичному якості, часто не помічається в роботах Канта, хоча вона безумовно дозволяє проводити дістінкціі по відношенню не тільки до вчинків або максимам, але і до самого останнім принципом морального існування людини - до його свободи. Так, на відміну від негативного поняття свободи произволения (незалежності від гетерогенних схильностей), її позитивне поняття, або
 10. § 3 метафізика-етичний діалог совісті та відповідальності як феномен сенсу життя людини
  гносеологічну трактування трансценденції і виділяє в ній чотири аспекти: пізнане, підмет пізнання, непізнане і непізнаване (ірраціональне). М. Мамардашвілі, спираючись на переосмислений медитативний досвід Р.Декарта, об'єднував два аспекти трансценденції - прагнення і очікування-в "зусиллі стояння", "в дозволі метафізичного томління в стані вищої радості". У цей момент
© 2014-2022  ibib.ltd.ua