Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Плигин А. А. . Особистісно-орієнтоване освіта: історія і практика. Монографія. - М.: «КСП +», 432 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Статті із збірників та журналів 153.

Алексєєв Н. А. Педагогічні основи проектування особистісно-орієнтованого навчання / Н. А. Алексєєв / / Удосконалення загальної та професійної освіти молоді. - М., 1999. - С. 46-52. 154.

Алексєєв Н. А. Поняття особистісно-орієнтованого навчання / / Завуч. - 1999. - № 3. - С. 113-126. 155.

Алексєєв Н. А. Теоретичні аспекти організації особистісно-орієнтованої освіти / / Освіта в Сибіру. - 1998. - № 1. - С. 133-141. 156.

Анциферова Л. І. необихевиористской теорія мислення і операторна концепція Жана Піаже / / Питання психології. - 1965. - № 2. 157.

Асмолов А. Г. Особистість і навчання: [Бесіда з зав. каф. Психології особистості фак. психології Моск. держ. у-ту. їм М. В. Ломоносова, чл.-кор. Рос. акад. освіти А. Г. Асмоловим] / Зап. Р. Н. Бунеев / / Поч. шк.: плюс-мінус. - 2000. - № 6. - С. 3-5. 158.

Батракова С. Н. Нові педагогічні технології та культура / / Сб. матеріалів науково-практичної конференції. Педагогічна освіта XXI століття. - М., 1994.

- С. 142-144. 159.

Берулава Г. А. Новий напрямок у дослідженні проблеми когнітивних стилів. / / Гуманізація освіти. - 1995. - № 4. - С. 54-60. 160.

Библер В. С. Школа «діалогу культур» (О психол. - Пед. Концепції авт. Шк. Та експер. Прогр. «Школа діалогу культур») / / Рад. Педагогіка - 1987. - № 11. -

С. 29-40. 161.

Бондаревська Є. В. Гуманістична парадигма особистісно-орієнтованої освіти. / / Педагогіка. - 1997.

- № 4. - С. 11-17. 162.

Бондаревська Є. В. Цінності особистісно-орієнтованої освіти / / Педагогіка. - 1995. - № 4. -

С. 23-31. 163.

Бондаревська Є. В., Бермус Г. А. Теорія і практика особистісно-орієнтованої освіти. / / Педагогіка. -

1996. - № 5. - С. 55-68. 164.

Бондаревська Є. В. Гуманістична парадигма особистісно-орієнтованої освіти / / Инновац. шк. - 1997.

- № 1 (5). - С. 37-45. 165.

Бондаревська Є. В. Концепції особистісно-орієнтованої освіти і цілісна педагогічна теорія / / Школа духовності. - 1999. - № 5. - С. 41-66. Бондаревська Є. В. Особистісно-орієнтоване освіта як прогностична модель педагогічної культури XXI століття: [З досвіду роботи ряду середовищ. шк. м. Ростова н / Д в рамках концепції лічност.-орієнтир. освіти культурол. типу] / / Інноваційна школа - 1998.

- № 2. - С. 14-20.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

Бочкіна Н. Б., Бочаров В. П., Белякова Н. М. / / Технологія навчання майбутнього навчання в умовах вибору. СБ матеріалів науково-практичної конференції. Педагогічна освіта XXI століття. - М., 1994. - 126 с. Виготський Л. С. Методика рефлексологического і психологічного дослідження / / Сб. Проблеми сучасної психології. - 1926. - 41 с.

Гальперін П. Я., Ельконін Д. Б. До аналізу теорії Жана Піаже про розвиток дитячого мислення. / / Післямова до кн. Дж. X. Флейвелл «Генетична психологія Жана Піаже». - М., 1976.

Газман О. С. Виховання: цілі, засоби, перспективи / Нове педагогічне мислення.

М., 1989. -

С. 221-237.

Газман o. С. Проблеми розвитку комунарської методики. / / В сб. Комунарська методика як феномен педагогічної дійсності. - М., 1987.

Гребньова Н. І. Формування вчителя засобами педагогічної техніки / / Сб. матеріалів науково-практичної конференції. Педагогічна освіта XXI століттю. - М., 1994. - С. 157-159.

Гузєєв В. В. o нових формах організації навчання / / Математика в школі. - М., 1988. - № 4. - С. 47-49. Іванова С. В. Особистісно-орієнтоване навчання на уроках літератури в старших класах: [Досвід вчителя літ. многопрофіл. гімназії м. Раменське Моск. обл.] / / Літ. в шк. - 1997. - № 4. - С. 110-115.

Ільєнко Е. В. Що ж таке особистість? / / З чого починається особистість. - М., 1979. - С. 18-24.

Ковальов Д. А., Манзадей О. А. Проблеми реалізації гуманістичної спрямованості в нових педагогічних технологіях. / / Сб. матеріалів науково-практичної конференції. Педагогічна освіта для XXI століття. - М., 1994. - С. 123-125.

Левіна М. М. Про теорії та технології навчання. / / Сб. матеріалів науково-практичної конференції. Педагогічна освіта для XXI століття. - М., 1994. -

С. 115-117.

Особистісний підхід в освіті: від концепції до технології та досвіду: Тез. докл. гір. наук.-практ. конф., м. Волгоград, 28-29 квітня. 1998 р. - Волгоград: Зміна, 1998.

- 179 с.

Майер Н. Мислення людини. / / Сб. Психологія мислення. - М.: Прогресс, 1965. - С. 256-297.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

Майер Н. Про одному аспекті мислення людини. / / Сб. Психологія мислення. - М.: Прогресс, 1965. - С. 300-313.

Макаров Ю. Як навчити весь клас по одинці: чи потрібні оцінки та обов'язкові домашні завдання? / / Перше верес. - 1999. - 22 травня (N 35). - 3 с.

Машарова Т. В. Основні положення лічностнооріентірованной моделі освіти. / / Свідомість - світогляд - мислення. - Кіров, 1998. - Вип. 3. -

С. 137-148.

Менчинская Н. А. Навчання та розумовий розвиток. / / Тези міжнародного психологічного конгресу. Вип. III., Проблеми психічного розвитку в соціальній психології. - М., 1966. - С. 23-34.

Плигин А. А. Навчання вчителя лічностнооріентірованним технологіям навчання і виховання.

/ / Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції: «Педагогічна освіта для XXI століття». - М., 1994. - С. 120-122.

Плигин А. А. «Що?» І «Як?» На уроках літератури. - М.: Народна освіта, № 9, 1996.

Плигин А. А. Особистісно-орієнтована технологія навчання як засіб гуманітаризації професійно-педагогічної підготовки вчителя. / / Проблеми якості та гуманітаризації столичного і закордонної освіти. - М.: МИПКРО, 1996. -

С. 34-35.

Плигин А. А. Облік біо-соціальних особливостей школярів у процесі навчання. - М.: Наука і школа. -

№ 2. - 1997.

Плигин А. А. Концептуальні підходи до розробки особистісно-орієнтованої технології навчання до російської мови в школі. / / Вісник практичної психології.

- № 3. - 1997.

Плигин А. А. Системне управління школою в моделі особистісно-орієнтованої освіти. / / Побудова моделі особистісно-орієнтованої школи. - М.:

КСП +, 2001.

Плигин А. А. Стратегії навчання - основні компоненти особистісно-орієнтованої освіти. / / Особистісно-орієнтовані підходи в освіті. / Под ред. Скоробогатова. - М.: МІОО, 2002. - С. 20-31. Поляков С. Д. Комунарська методика: проблеми дослідження. / / В сб. Комунарська методика як феномен педагогічної дійсності. -

Кострома, 1989. 192.

Плигин А. А. Нові підходи до навчання літературі. / / Особистісно-орієнтовані підходи в освіті. / Под ред. Скоробогатова. - М.: МІОО, 2002. -

С. 32-54. 193.

Плигин А. А., Герасимов А. В. Дослідження суб'єктного досвіду учнів. / / Особистісно-орієнтовані підходи в освіті. Под ред. Скоробогатова - М.: МІОО, 2002. - С. 61-75. 194.

Плигин А. А., Серьогіна Є. Б. Багатофункціональний психологічний моніторинг як спосіб визначення інноваційних резервів школи. / / МИПКРО, Лабораторія педагогічної майстерності. Серія «Вчитель-майстер». - Вип. 3, частина 1. - М., 2001. - С. 16-29. 195.

Решетніков П. Є. Особистісно-орієнтований освітній процес: [Белгора. пед. коледж] / / Фахівець. - 1995. - № 10. - С. 32-34. 196.

Секей Л. Знання і мислення. / / Сб. Психологія мислення. - М.: Прогресс, 1965. 197.

Секей Л. Продуктивні процеси в навчанні і мисленні. / / Сб. Психологія мислення. - М.: Прогресс,

1965. - С. 366-386. 198.

Сєріков В. В. Особистісно-орієнтоване освіта: від теорії до системи роботи вчителя / / Изв. Рос. акад. освіти. - 1999. - № 3. - С. 33-40. 199.

Уівер Г., Мадден Е. Про «спрямованості» при вирішенні завдань. / / Сб. Психологія мислення. - М.: Прогресс, 1965. - С. 24-37. 200.

Фельдштейн Д. І. Про психологічних механізмах формування особистості в підлітковому віці / /

СБ «Актуальні психолого-педагогічні проблеми навчання та виховання». - М., 1973. -

С. 53-67. 201.

Фрідман Л. М. Концепція особистісно-орієнтованої освіти: [Серед. шк.] / Л. М. Фрідман / / Завуч. - 2000. - № 8. - С. 77-87. 202.

Шадриков В. Д. Здібності, обдарованість, талант. / / Розвиток і діагностика здібностей. / Відп. ред. В. Н. Дружинін, В. Д. Шадриков. - М.: Наука, 1991. 203.

Шоган В. В. Целеполагание в технології лічностнооріентірованного освіти / В. В. Шоган / / Известия Південного відділення Російської академії освіти. - Ростов н / Д, 1999. - Вип. 1. - С. 42-48. 204.

Якиманская І. С. Розробка технології лічностнооріентірованного навчання / / Питання психології. - 1995.

- № 2. - С. 16-23. 205.

Якиманская І. С. Методологія ЛОО / / Побудова моделі особистісно-орієнтованої школи. - М., 2001. -

С. 16-18. 206.

Яцукова І. Л. Підготовка студентів до аналізу альтернативних педагогічних технологій / / Зб. матеріалів науково-практичної конференції. Педагогічна освіта для XXI століття. - М., 1994. - С. 141-142.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Статті із збірників та журналів 153. "
 1. Довідкові видання
  статті з журналу «Вісник древньої історії». 1937 - 1997 ». Питання історії
 2. Джерела та література
  статті. - Джордан-вілл, Нью-Йорк, США, 1991. Касьянова К. Про російською національному характері. - М., 1994. Лоський Н.О. Характер російського народу. - Посів, 1957. Світ Росії - Євразія. Антологія / Упоряд. Л.І. Новикова, І.М. Сіземс-кая. - М., 1995. Сагатовский В.Н. Російська ідея: продовжимо чи перерваний шлях? - СПб, Солоневич Іван. Народна монархія. - Мінськ, 1998. Федотов Г. Особа Росії / / Він же.
 3. Хроніка основних подій життя і творчості
  статті Дж. Бернала і A. J1. Маккея «На шляху до" науці про науку "». Початок наукознавства як дисципліни в СРСР. Доповідь «Пірати Егейського моря і особистість» на кафедрі філософії РГУ. Закінчення роботи над монографією «Антична культура». 1967, лютий - захист кандидатської дисертації «Філософські проблеми" науки про науку "» - перший дисертації, захищеної в СРСР з наукознавства. 1968 -
 4. 1. ЗАКОНИ МАНУ
  збірок законів - брахманской традицією вважається встановленням Ману, міфічного прабатька людей. Насправді ж вони є результатом роботи однієї з брахманских наукових шкіл. Складання цього збірника відбувалося протягом кількох століть, внаслідок чого в ньому, поряд з порівняно пізніми статтями маються встановлення звичайного права, що відрізняються надзвичайною старовиною. В
 5. Методичні вказівки.
  Статті законів характеризують станові групи мушкенумов і авилум. Якщо авилум - власник якоїсь ділянки общинної землі, то «падаючий ниць» мушкенум - царський службовець і, в силу цього, займає соціально становище дещо нижче, ніж авилум. Хоча власність мушкенума захищається суворішими нормами. Ряд статей стосується общинних взаємин, обмеження можливостей відчуження
 6. ПРО НОВИЙ російського ідеалізму
  статті А. С. Хомякова «З приводу уривків, знайдених в паперах І. В. Киреєвського »,« Про сучасні явища в галузі філософії. Лист до Ю. Ф. Самаріна »і« Другий лист про філософію до Ю. Ф. Самаріна. s 'Книга Л. М. Лопатіна (у 2-х частинах) вийшла в Москві в 1886-1891 рр.. Цитата з «Пушкінській мови» Ф. М. Достоєвського, яка була опублікована в серпневому (і єдиному) випуску
 7. ВІД РЕДАКЦІЇ
  статті, між іншим, - розбити помилкове думка про мої роботи, як про містичні », - писав К. Е. Ціолковський. - «Щоб зрозуміти мене, ви повинні зовсім відмовитися від усього неясного, начебто окультизму, спіритизму, темних філософій, від усіх авторитетів, крім авторитету точної науки, тобто математики, геометрії, механіки, фізики, хімії, біології та їх додатків». Пропагуючи свої ідеї, ще
 8. 7. Відкриті та закриті акціонерні товариства
  статті базуються на нормах статті 97 ГК
 9. ДОДАТОК № 3
    статті. 1. Чи знаходите Ви дану статтю методично цінною і чому? 2. У чому головна ідея статті? 3. Підкресліть у тексті статті основні тези, що розкривають головну ідею, і пронумеруйте їх за ступенем важливості (1, 2, 3, ...) 4. Чи є в статті, на Вашу думку, педагогічна ідея, яка є загальною не тільки для вчителів іноземної мови, а й для вчителів інших
 10. H. Ф. Федоров 1
    збірник «Вселенське справа» (Одеса, 1914); Остромира. Федоров і сучасність. Вип. I-IV, 1928-1933; Горностаєв. Рай на землі (Достоєвський і Федоров); Булгаков. Загадковий мислитель (у збірнику «Два Граду», т. II); Бердяєв. Релігія воскресіння. «Російська думка», 1915, VII; його ж стаття в «Шляху» (№ 11, 1928 р.); Флоровський. Проект мнимого справи. «Сучасні. записки », № 59 (1935); Флоровський. Шляхи
 11. 4. Укладачі як суб'єкти авторського права
    збірника, бази даних або іншого складеного твору, іменованого упорядником, належить авторське право на здійснені ним підбір або розташування матеріалів. Со-ставництва, будучи творчою працею, породжує авторські права навіть у тому випадку, коли систематизована ідеї чи факти не є об'єктами авторського права. Наприклад, авторське право не охороняє факти приналежності
 12. Про ПУТЯХ ПОЛІТИКИ
    статті: «Політика та ідеї» (про програму «Полярної зірки») »(№ 1);« Одностороннє самопізнання (з приводу статті А. А. Кауфмана) »(№ 2);« Проект декларації прав »(№ 4); «Про вільну совісті» (Ne 6); «Інтелігенція і визвольний рух» (№ 9); «Новий історичний журнал» (№ 10). Статті П.Б.Струве: «Революція» (№ 1); «В останню хвилину» (№ 1); «Два страйкових моменту» (№ 3); «Нотатки
 13. Жан Жак Руссо
    статті про Вер гсоне, написаної Расселом в 1912 р. і що з'явилася в
 14. к. н. леонтьев, В. В. Розанов
    статті з характерним заголовком «Середній європеєць, як ідеал і знаряддя всесвітнього руйнування»). 61 Ibid., Стор 63. 62 Соч., Т. IV, стор 269. 63 Соч., Т. V, стор 333. 64 Ibid., Стор 333. 65 Соч., Т. VIII, стор 203. 66 Цитую за Аггееву. Праці К. Д. акад. 1909, VI, стор 315. 67 Біографії Розанова досі не написано, окрім невеликої книги Е. Ф. Голлербаха. В. В. Розанов.
 15. ЄДНІСТЬ МАТЕРІЇ І ДУХУ - ОСНОВНИЙ ЗАКОН-ФОРМУЛА-КОД ВСЕСВІТУ
    статті, раніше опубліковані в журналі «Філософські дослідження» за 2002 рік в номерах 2 і 3 ^: «Конвергентна філософія інформаційного детермінізму і тези про марксизм» і «Нова філософія про основний закон Світобудови». Вони складають шосту і сьому глави, в яких дається онтологічне обгрунтування чотирьох логічних законів, викладених у попередньому розділі. У той же час це і вираз
 16. Приймання, розгляд і реєстрація кореспонденції
    журналах встановленої форми. Установи державного нотаріату ведуть такі реєстраційні журнали: журнал реєстрації вхідних документів; журнал реєстрації вихідних документів; журнал реєстрації власних наказів (розпоряджень). Приватні нотаріуси повинні вести журнали реєстрації вхідних і вихідних документів і власних наказів (розпоряджень). Заяви про прийняття спадщини,
 17. Релігійно-філософське відродження в XX в. в Росії. Мережковський і його група. Релігійний неоромантизм (Бердяєв). ірраціоналізм (Шестов) 1
    статті про Гуссерля. «Рус. зап. », 1938, XII, стор 131). 138 Див його книгу «Кіркегард і екзистенціальна філософія», 1939. 139 Lazareff. Vie et connaissance. P. 11. 140 На вагах Іова. Стор. 300. 141 Ibid., Стор 11. 142 Ibid., Стр. 355. 143 «Апофеоз безпідставність», стор 201. 144 Ibid., Стор 68. 145 Ibid., Стор 104. 146 Ibid., Стор 102. 147 Ibid., Стор 24. 148 «Влада
 18. * Побудуйте пряме і непряме доказ тези, використовуючи як демонстрації дедукцію, а потім індукцію
    статті. Сучасна молодь мало читає класичної художньої літератури. Будь-яка наука заслуговує поваги. Любові всі віки покірні. У багатьох молодих людей немає можливості навчатися у вузі. Екологічний стан міст плачевно. Сучасна молодь багато розважається. Росіяни стали жити краще. Деякі бюрократи чесні люди. Деякі студенти цієї групи недисципліновані. Всі
 19. 5. Вільне використання твору з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення
    статті, інтерв'ю тощо
© 2014-2021  ibib.ltd.ua